Klimaforandringer og naturindgreb: Nyt vandatlas samler 35 års satellitdata

Aralsøen i det centrale Asien mellem Kasakhstan og Usbekistan var engang verdens fjerdestørste sø, men er nu tørret ind til blot en tiendedel. Illustration: Nasa

 

Vand spiller en overordentlig vigtig rolle i vores liv. Overfladevandområder som søer, damme og floder er især vigtige som vandkilder til husholdninger, industrier og landbrug. Det Fælles Forskningscenter (JRC), der er Europa-Kommissionens interne forskningstjeneste, har nu udgivet atlasset The Atlas of Global Surface Water Dynamics skabt ud fra satellitdata fra de seneste 35 år.

Atlasset viser ændringerne i floder, søer og andre vandområder over tid, hvilket ifølge forskerne bag giver en bedre forståelse af konsekvenserne ved klimaforandringerne og menneskers indgriben i naturen for Jordens overfladevandressourcer.

Ifølge forskerne bag kan The Atlas of Global Surface Water Dynamics hjælpe beslutningstagere med at planlægge miljøforanstaltninger og til at udforme mere bæredygtige politikker.

Atlasset beskriver den vigtige rolle, som overfladevand spiller for Jordens klima og biodiversitet såvel som stort set alle aspekter af vores daglige liv.

Kortlægningen af vandets historie

Et lille hold af forskere fra JRC begyndte i 2013 det store projekt med at kortlægge Jordens overfladevandressourcer.

I samarbejde med Google Earth behandlede JRC-holdet omkring fire millioner satellitbilleder fra US Geological Survey (USGS), Nasa og EU’s observationsprogram Copernicus.

I 2016 offentliggjorde de den interaktive online-platform Global Surface Water Explorer (GSWE), som kortlægger Jordens overfladevand gennem de sidste årtier.

Baseret på onlineplatformen har holdet af forskere fra JRC nu udarbejdet Atlas of Global Surface Water Dynamics med indsamlet viden, som de præsenterer i et letforståeligt hverdagssprog (på engelsk).

Razzaza-søen udtørrer

razzaza_4-min.gif

En anden meget synlig ændring har ramt søen Razzaza, der ligger sydvest for Bagdad. Den var indtil for få år siden den største ferskvandssø i Irak, men da vandet fra den nærtliggende sø Habbaniyah og floden Eufrat i stigende grad bruges til at vande afgrøder, strømmer mindre vand til Razzaza.

Siden 2000 er meget af Razzaza-søen tørret ind, og mange af fiskene i søen og fuglene omkring er forsvundet. På samme tid bliver søen stadigt mere saltholdig. Fiskeri og landbrug omkring søen har været i kraftig tilbagegang.

Ørkenfauna og -flora trives dog på de nyskabte tørre områder, hvor Razzaza-søen tidligere var.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ja, ja. Så findes der både Bølling Sø og Slib Sø (Sliv Sø) blandt søer i Jylland. De er opståedet fra glemsel. Så det ikke helt ringe! :-)

  • 2
  • 1

Hvis man zoomer ind på Danmark på linket https://global-surface-water.appspot.com/map kan man se udviklingen i f. eks "Wateer transitions from first to last year" dvs. fra 1984 til 2019. Her kan man se at der er dukket mange nye vandmråder op indenlands overalt - uden at man samtidigt har reduceret vandområderne indenlands andre steder. Det tyder på at biodiversiteten er gået frem fra 1984. Eller hur? Sjovt nok kan man se at vandområdet omkring Sprogø f. eks. er reduceret, hvad der jo stemmer med at Storebæltsbroens og tunnellen sanlæg har øget landområdet i det der før var hav!.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten