Klimaforandringer har forskudt Jordens rotationsakse

Illustration: Bigstock/MrVettore

At de magnetiske poler ikke ligger fast og kan flytte sig over betydelige afstande – mange kilometer om året – er velkendt og noget, vi har beskrevet flere gange,

Læs også: Den magnetiske nordpol på hastig rejse mod Sibirien

At de geografiske poler, der definerer Jordens rotationsakse, også rykker sig – i meget mindre omfang – er nok mindre kendt. I 1990’erne skete der dog en retningsændring i forskydningen af rotationsaksen, som hidtil har været uforklaret.

Af en ny videnskabelig artikel i Geophysical Research Letters skrevet af S. Deng, S. Liu og X.Mo fra Chinese Academy of Sciences sammen med professor Peter Bauer-Gottwein og post.doc. Liguang Jiang fra DTU Miljø fremgår det, at afsmeltning fra gletsjere siden 1990’erne har rykket Jodens rotationsakse i retning mod 26 grader øst med en hastighed på ca. 10 cm om året.

I 1970’erne og 1980’erne var var retningsændringen mod 68 grader vest.

Der er principielt mange forhold i såvel hydrosfæren, atmosfæren og Jordens indre, der kan påvirke rotationsaksen. Der findes regelmæssige periodiske ændringer kaldet Chandler wobbles, som blev opdaget helt tilbage i 1891, som er knyttet til vind- og havsystemer. Der er også variationer, som er knyttet til landhævninger efter sidste istid.

Men efter at have testet to hypoteser fremgår det af den nye artikel, at det er afsmeltningen fra gletsjere og mere generelt ændringer i de terrestriske vandlagre (TWS) på jordkloden, der har bevirket, at driften i rotationsaksen ændrede retning i 1990’erne.

Undersøgelsen er motiveret af, at polvandringen, der er et naturligt fænomen, har ændret sig og taget fart i de seneste årtier.

»Isen, der smelter under global opvarmning, er den mest sandsynlige årsag til den polvandring, der blev observeret i 1990’erne. De andre mulige årsager er TWS-ændringer i ikke-glaciale områder forårsaget af klimaforandringer og et ikke-bæredygtigt forbrug af grundvand til kunstvanding og menneskeskabte aktiviteter,« konkluderer forskerne i undersøgelsen.

Forskerne peger også på, at man omvendt kan bruge historiske data for polvandringen til at bestemme ændringer i de terrestriske vandlagre.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Aksehældningen er årsag til sæsonforskellene sommer - vinter. En øget aksehældning må formodes at påvirke dette.

Mon den beskrevne vanding flytter sæsonerne ? Skolebørnenes senere ferie skyldes jo en konstateret senere "sommer", og de fleste har vel også lagt mærke til at sne, hvis den kommer, i Danmark snarere er 15/1 end 15/12.

 • 1
 • 1

Gletcher afsmeltning og opstemning af vand til vandkraft må så modvirke hinanden. Det er et drømmejob med livsvarig pension for FN lønnede at regulere vandkrafts-udbygning i forhold til Gletcher smeltning.

 • 5
 • 19

Hvis afsmeltning af glestjere påvirker rotationen, så gælder det også hastigheden? Om det kan måles i forhold effekten af månens fjernelse fra jorden, kan der så spekuleres over.

 • 2
 • 4

Nå-da-da, nu får den på alle klimaalarmknapperne ! - Vi kan se frem til at selve Nordpolen kommer til at ligge på Nordkap, og senere i Tallin, og at Danmark får placering der svarer til Thule nu !

Det må Folketinget se at få skrevet en handleplan og klimamålsætninger på NU, inden det er for sent. Må vi straks se nogle ansvarlige politikere !

Og Grønland kan se frem til palmer og laguner ! Det er lige noget for Selvstyret. De er jo smaddergode til at tage forskud på glæderne.

 • 11
 • 10

Har man undersøgt om disse forskydninger først startede i 1990 , eller et andet nyligt tidspunkt?

godt spørgsmål! Det tidligere omtalte foto med de blå skilte er også vist her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nutation

, hvor man finder en fin fysisk/matematisk beskrivelse af nutation.

Man kan ikke på billedet se, hvor langt tilbage i tiden skiltningen rækker, men der må under alle omstændigheder findes 'nutationsdata', der går betydeligt længere tilbage i tidsfølgen, således at det kan be-/afkræftes, om der har været væsentlige ændringer i 'vandringen' gennem de seneste 30 år(?).

 • 2
 • 1

"har rykket Jodens rotationsakse i retning mod 26 grader øst"

Hvis det bare er mig, der ikke fatter ovenstående, så bare nøjes med de sædvanlige nedadvendte tomler.

 • 2
 • 0

Der findes ikke en breddegrad, som hedder 26° øst

nej, det er længdegrader, der er tale om, hvilket fremgår af figur 2 her:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/do...

Bemærk iøvrigt, at konklusionen siger:

Given the limited information on global TWS changes before the GRACE/GRACE‐FO era, even though there is a hypothesis that accelerated ice melting under global warming is the likely cause, the explanation of the physical process is still a challenge

samt:

The polar drift in 1995 discovered in this study, along with the polar drift in 2005 and 2012 discovered in previous studies, reinforces the suggestion that “TWS is the most plausible causal mechanism for the decadal‐like oscillation”

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten