Klimafiasko: CO2-udledning stiger for andet år i træk

9. juni 2017 kl. 10:1723
Klimafiasko: CO2-udledning stiger for andet år i træk
Illustration: Mineswéeper CC.
Mere transport på veje og i luften er skyld i, at den samlede CO2-udledning er steget med en halv procent fra 2014-2015.
Artiklen er ældre end 30 dage

Den europæiske udledning af CO2 er steget for andet år i træk. I 2015 blev udledt knap 4310 millioner ton CO2, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procent i forhold til 2014.

Det viser den nyeste opgørelse fra det europæiske miljøagentur EEA, som blev offentliggjort i sidste uge - samme dag som den amerikanske præsident Donald Trump meddelte, at USA vil trække sig ud af Parisaftalen.

Tabellen viser, hvem der er EU's klimadukse og -djævle. Illustration: European Environment Agency.

Stigningen skyldes, at transportsektoren fortsat er i vækst, og brændstofbesparende teknologier og grøn energi har altså ikke været nok til at udligne stigningen i flyrejser, varetransport og ikke mindst privatbilisme.

Læs også: Det går den forkerte vej: CO2-udslippet fra de danske biler stiger igen


I Danmark er udledningen af CO2 fra privatbiler også steget i både 2015 og 2016 på grund af en voksende bilpark og et øget forbrug af diesel.
Samtidig steg trafikken på de danske veje sidste år 2,8 procent, og samtidig satte bilsalget rekord med knap 223.000 nye biler.

Dansk CO2-udledning er faldende

Ifølge opgørelsen fra EEA er det især Italien, Spanien og Holland, der har skruet op for blusset. De tre lande har hver især udledt 9,7, 11,4 og 7,7 millioner ton CO2 mere end i 2014.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Storbritannien har derimod sparet næsten 19,5 millioner ton CO2 i samme periode.

Ser man på ton, stikker Danmark ikke nævneværdigt ud, men vi ligger dog nummer tre på listen over de lande, der har reduceret mest procentvist.

EU vil indføre roadpricing

Der er dog opmærksomhed på transportsektorens rolle i CO2-regnskabet.

EU-Kommissionen har netop foreslået et nyt afgiftsystem, der betyder, at lastbilschauffører skal betale for hver kørt kilometer fremfor en fast pris, der giver adgang til ubegrænset kørsel. Det gælder eksempelvis i Danmark, hvor danske chauffører betaler en årlig afgift, mens udenlandske chauffører betaler via Eurovignetten, der også giver adgang til kørsel i Sverige, Holland og Luxembourg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: EU: Danmark har seks år til at indføre roadpricing for lastbiler

Ved at betale for hver kørt kilometer, håber Kommissionen på at mindske trafikken og blandt andet sætte en stopper for de mange tomme lastbiler, der kører på de europæiske landeveje.

I 2016 kørte hver femte lastbil på de danske veje uden noget i lasten, mens såkaldt tomkørsel eksempelvis udgjorde 47 procent af lastbilkørslen i Spanien.

Transportkaos på verdensplan

Også på verdensplan er transporten den største klimasynder.

Beregninger fra International Transport Forum, der blev publiceret tidligere i år, viser, at CO2-udslippet fra transportsektoren vil vil stige med 60 procent frem mod 2050. Det er på trods af, at brændstofbesparende teknologi vil give en udledning på 60 gram CO2 per passagerkilometer i 2050 i forhold til 100 gram i 2015.

Læs også: Trafik løber løbsk: CO2-udslippet fra verdens transport stiger med 60 procent

Selv ITF’s mest optimistiske fremskrivninger garanterer kun en CO2-udledning på samme niveau som i 2015, omkring 7,5 gigaton.

Faktisk mener OECD, at FN’s klimamål om at holde en temperaturstigning på halvanden grad eller mindre i 2050 slet ikke kan lade sig gøre, med mindre der bliver markant mere indgribende politiske reformer end planlagt.

Det forhindrer dog ikke EEA i at understrege, at EU, trods stigningen, allerede har opnået sit 2020-mål om at reducere den samlede udledning med 20 procent i forhold til niveauet i 1990. I 2015 var den samlede CO2-udledning nemlig 23,7 procent lavere end i 1990.

23 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
23
11. juni 2017 kl. 21:43

...består af de skibe der er dansk registrerede. De skibe der er ejet af Mærsk, men som er indregistreret andre steder, tæller jo naturligvis ikke med i den danske handelsflåde og derved heller ikke med i vort CO2 regnskab, fuldt på samme måde som Apples store energiforbrugende centers forbrug af el, heller ikke tages ind i amerikanske statestikker, men medregnes i de danske.

Nej Svend, man gentager bevidst en usandhed så mange gange, at de ofte noget svage i ånden tror, at det er en sandhed. CO2 er den næstvigtigste luftart.....problemet er at vi er blevet for mange mennesker.

22
11. juni 2017 kl. 20:53

Skal vi ikke nøjes med at kalde det en CO2-fiasko i og med at CO2 kun har en begrænset indflydelse på klima. Det er vel efterhånden ved at gå op for folk, at CO2 kun er en lille og mindre aktør i klimaet, hvis man betragter klima som andet end temperatur, og det bør man når man kalder det "klima".

21
10. juni 2017 kl. 16:12

Om nogen, har Danmarks Statistik i samarbejde med andre landes tilsvarende institutioner udviklet regnskaberne om CO2-udslip på en retvisende metode (som Karl Vogt-Nielsen henviste til). Den kan downloades eller købes som bog. F.eks. viser tabel 4.1 og figur 4.2 dels den gængse/officielle opgørelse, kaldt IPCC-metoden, dels bidraget fra international trafik og fra afbrænding af biomasse i energisektoren fra 1990 til 2014. Her stiger den samlede udledning over perioden (stik imod den internationale klimapolitiks fortællinger) og i 2014 er den ikke kun 37,5 mio. tons, men hele 73,1 mio. tons. Værsgo!

19
9. juni 2017 kl. 22:08

Og når det gælder personbilerne, så sidder der i snit 1,1 person i hver øse. Dvs. bilen er 3/4 tom. Begynder bilisterne at tage bare én passager med, så udtyndes trafikken mærkbart, forureningen falder,

Derfor kører jeg også i en bil med papegøjeplader, og ville endnu hellere køre i en topersoners sportsvogn. Dermed ville bilen være udnyttet halvtreds procent, når jeg kører alene :-) En passager ekstra ville udnytte bilen fuldt ud :-)

17
9. juni 2017 kl. 19:33

"I 2016 kørte hver femte lastbil på de danske veje uden noget i lasten, mens såkaldt tomkørsel eksempelvis udgjorde 47 procent af lastbilkørslen i Spanien" En bedre logistisk planlægning, kunne medvirke til mindre tomkørsel. Og når det gælder personbilerne, så sidder der i snit 1,1 person i hver øse. Dvs. bilen er 3/4 tom. Begynder bilisterne at tage bare én passager med, så udtyndes trafikken mærkbart, forureningen falder, og kravet om nye, flere og bredere veje mindskes tilsvarende. Men som formanden for klimarådet, Birch Sørensen, siger som begrundelse for ikke at gribe ind overfor bilisterne, så er trafikanter nogle vanedyr, og dem ved en radikal "vismand" ikke hvordan de skal påvirkes. Derfor lader han være, og det er vel årsagen til, at lie netop Birch Sørensen, blev indsat som formand for rådet. Så er regeringen sikker på, at der ikke sker en skid..

15
9. juni 2017 kl. 18:40

Det handler om opgørelsernes troværdighed i relation til forholdet omsætning/emission af drivhusgasser. Den er væk, når man tæller bidraget til omsætningen med, samtidigt med at man nægter at tælle samme aktivitet med i det ubekvemme aspekt. Populær og udbredt, men stinkende adfærd.

13
9. juni 2017 kl. 14:29

Hvis man vil være klogere på dansk udledning af CO2 - så se side 56 i Danmarks grønne regnskab fra Danmarks Statistik. Som det fremgår er CO2 VOKSET for Danmarks økonomiske aktiviteter og helt galt går det, hvis man indregner CO2 fra den voksende brug af biomasse.... Men disse ting holdes behændigt udenfor, så man kun ser på et mindre delbillede af vor samlede bidrag til atmosfærens CO2-indhold - og dermed i EU-sammenhæng har et faldende CO2....verden vil bedrages...

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=27467&sid=gnatdk

12
9. juni 2017 kl. 13:21

Vores CO2-kvoter fastsættes bl.a. efter vores BNP, hvorfor det pålægger Danmark at reducere tilsvarende for vores internationale skibstrafik.

@ Bent Johansen, det passer ikke: https://www.information.dk/udland/2016/05/skibe-fly-maa-forurene

Skibstrafikken tæller med positivt i BNP, men tæller ikke ind i opgørelsen over det, som nationerne skal stå til ansvar for i forhold til udledning af drivhusgasser.

Havde det ikke været for den her lille finesse, så ville Danmark konstant have figureret øverst i listen over klimasvin, hvad vi sådan set er!

Der tales meget om fake news, men de værste har den herskende orden stået for over generationer. Det liberale bilelskende DK er fake news.

9
9. juni 2017 kl. 12:05

Måske er det værd at nævne denne nylige artikel af professor Jens Morten Hansen med overskriften "De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige".

@ Jon Loldrup

Nåååh, ham olie-Jens, som i høj grad står bag forskning i udvinding af olie og gas i den danske og grønlandske undergrund og undersøgelse om etablering af atomkraft i Danmark.

Citat fra wikipedia: "Tidligt i sin geologiske karriere har Jens Morten Hansen skrevet en række afhandlinger om stratigrafi, herunder om opbygningen af kridt- og tertiærtidens lag i Danmark og Grønland med særligt henblik på områdernes potentiale for fund og indvinding af olie og naturgas. I den sammenhæng deltog han i forhandlingerne mellem staten og A.P. Møller om en Nyordning på undergrundsområdet, hvorved A.P. Møller over en årrække skulle afgive eneretten til Danmarks undergrund, således at andre operatører kunne få mulighed for efterforskning og indvinding af olie og naturgas i Danmark. I samme periode var Jens Morten Hansen projektleder for dele af DGUs (nu GEUS) tilsyn med elværkernes undersøgelser af salthorsten under Mors med henblik på deponering af højradioaktivt atomaffald fra eventuelle atomkraftværker i Danmark."

Måske er det værd ikke at nævne?

7
9. juni 2017 kl. 11:59

Her er vi med til at hjælpe tyskerne opnå deres miljømål, men bliver ikke selv belønnet i CO2-regnskabet.

Derfor giver det ikke mening med de nationale mål for et marked som EU. Den del bør være et samlet EU mål, fremfor at følge enkelt-lands mål. Det var en eklatant fejl at forskelsbehandle indenfor EU, for resultatet bliver enkelte lande sidder med sorteper. Danmark vil altid værre en lille del af EU og vil aldrig kunne trække hele læsset.

4
9. juni 2017 kl. 11:41

Som de (stolte?) ejere af en af verdens største handelsflåder, undre det mig at vores CO2 niveau er faldet med mere end 30 % siden 1990.
Måske vi har (glemt?) at medregne det og resten af verdenen også har glemt det, da det jo er et dansk problem.

Gider du forklare mig hvorfor det skal på danskernes opgørelse at Mærsk sejler en masse kinesisk skrammel fra Asien til USA's vestkyst ?

Det CO2 forbrug bør lægges på forbrugerne af af de transporterede varer. Om det er tilfældet i opgørelserne, aner jeg ikke.

3
9. juni 2017 kl. 10:58

Som de (stolte?) ejere af en af verdens største handelsflåder, undre det mig at vores CO2 niveau er faldet med mere end 30 % siden 1990.
Måske vi har (glemt?) at medregne det og resten af verdenen også har glemt det, da det jo er et dansk problem.

@ Michael Fos

Vi får heller ikke lov at modregne, når vi forærer dansk vindmøllestrøm til Tyskland, som så ikke skal brænde så meget kul af i deres kulkraftværker. Så systemet er vist alt-i-alt så rimeligt man kan gøre det.

Her er vi med til at hjælpe tyskerne opnå deres miljømål, men bliver ikke selv belønnet i CO2-regnskabet.

2
9. juni 2017 kl. 10:55

Citat: "EU-Kommissionen har netop foreslået et nyt afgiftsystem, der betyder, at lastbilschauffører skal betale for hver kørt kilometer fremfor en fast pris, der giver adgang til ubegrænset kørsel. Det gælder eksempelvis i Danmark, hvor danske chauffører betaler en årlig afgift, mens udenlandske chauffører betaler via Eurovignetten, der også giver adgang til kørsel i Sverige, Holland og Luxembourg."

Mere af den samme gamle traver, som tydeligvis ikke virker.

Fundamentalt problem, at EU desperat har brug for vækst for at betale samtlige EU-landes budgetunderskud, stigende velfærdskrav og statsgæld. Men med vækst følger stigende forurening, og med vækst følger også stigende indtægter som gør borgerne i stand til at betale de stigende afgifter.

Derfor virker nye skatter ikke.

Løsning: Udbygning af kollektiv trafik, der hvor det giver mening. Højhastighedstog til afløsning for flytrafik. El-biler i det omfang det er muligt, om nødvendigt gennem lovkrav. Miljøzoner i større byer. Bilfrie bykerner. Byg flere p-pladser udenfor bykernerne, dels så folk overhoved ikke har lyst til at køre ind i centrum hvor der ikke er nogen parkeringspladser, dels for at undgå sive-trafik i centrum af folk som leder efter p-pladser.

1
9. juni 2017 kl. 10:48

Som de (stolte?) ejere af en af verdens største handelsflåder, undre det mig at vores CO2 niveau er faldet med mere end 30 % siden 1990. Måske vi har (glemt?) at medregne det og resten af verdenen også har glemt det, da det jo er et dansk problem.

Hvad jeg siger er, at tilliden til energiministeriets indberetninger er meget, meget lille!