Klima, transport og miljø: EP-valget er teknologiens valg

Illustration: hadrian / Bigstock

På søndag er der som bekendt valg til Europa-Parlamentet – og det er et valg, som bør have fuld opmærksomhed hos alle, der interesserer sig for tekniske og videnskabelige emner - uanset hvilken holdning man har til EU i øvrigt.

Man kan selvfølgelig vælge at være i sine følelsers vold og kaste en stemme om noget helt andet end det, valget drejer sig om. Det er et ikke ukendt fænomen, når det gælder EU-valg og folkeafstemninger, der ofte handler om for eller imod EU.

Den politiske tænketank Carnegie Europe skriver i en analyse, at EU-kritikerne tidligere udelukkende har brugt deres pladser i parlamentet til at fremføre anti-EU-budskaber og finansiere politiske aktiviteter i hjemlandene, men uden i synderlig grad at påvirke beslutningerne.

Alle forventer, at de EU-kritiske partier generelt vil vinde frem i mange lande. Hvis de i det nye parlament i højere grad vælger at gå ind i lovgivningsarbejdet med henblik på at blokere for visse beslutninger, kan lovgivningsarbejdet blive mindre effektivt, mener Carnegie Europe.

Tænketanken peger på, at det kan betyde, at medlemslandene i stedet vil omgå parlamentet ved at indgå aftaler direkte med hinanden. Men det kan måske også øge interessen for diskussionerne i parlamentet.

Optimering af stemmeudbyttet

Men hvis du vil andet end spænde ben for lovgivningsarbejdet, bør du optimere udbyttet af din stemmeafgivning.

Vi kan ikke fortælle dig, hvem du skal stemme på, men vi kan fortælle dig, hvad du bør overveje, før du sætter dit kryds, og vise, at der sagtens kan være logik i at stemme ét til valget til Europa-Parlamentet (EP) og noget andet til folketingsvalget.

Det er de færreste vælgere, der i et og alt er enige med det parti, de stemmer på. Det første, man skal gøre sig klart, er derfor, hvor EP har indflydelse, og hvor det ikke har – som eksempelvis hvad angår sundheds- og kulturpolitik.

Modsat når det gælder handel med lande uden for EU, herunder told og afgifter samt konkurrenceregler og fiskeri, hvor EU bestemmer alt. Også når det gælder miljø, transport, energi, klima, forskning og rumfart har EP stor magt.

European Parliamentary Research Service, der bl.a. fungerer som et internt analysebureau for Europa-Parlamentet, har udgivet et dokument, der opridser nogle af de vigtigste eksempler på, at EP har haft betydning på lovgivning og dagsorden.

Her finder vi bl.a. udledninger fra biler (Se også interviewet med Christel Schaldemose), forbud mod, at virksomheder kan indføre forbud mod onlinesalg af deres produkter til visse lande, og revision af direktiver om vedvarende energi, privacy og databeskyttelse.

Læs også: »Dieselgate-efterspil var pinligt, men vi gjorde det sværere at snyde«

Det er på disse og lignende områder, at din stemme ved EP-valget kan gøre en forskel.

Danskerne er letvægtere

Når du skal placere din stemme, er det også værd at overveje, hvilke politikere der har mest magt.

Hvert EP-medlems stemme tæller selvfølgelig lige meget, men i praksis er indflydelsen bestemt af de poster, de enkelte medlemmer har i de fælles politiske grupper og udvalg i parlamentet. Det er nemlig her, der er mulighed for at formulere ændringsforslag og påvirke andre.

Organisationen VoteWatch Europe registrerer bl.a., hvordan hvert medlem af EP stemmer. De data har de udsat for en algoritme, der tager hensyn til medlemmets poster, i hvor høj grad medlemmet deltager i afstemninger, og hvor ofte vedkommende havner på det vindende hold. På den baggrund har de udarbejdet en liste over de 100 mest indflydelses­rige blandt de 751 EP-medlemmer.

Der er ingen danskere på listen, og dermed er Danmark et af de lande, hvis indflydelse i Europa-Parlamentet er under middel i forhold til vores størrelse. Helt i bund ligger vi dog ikke – det gør grækerne, hvis det kan være en trøst. Belgierne, tjekkerne og finnerne, derimod, ligger i top.

Den danske EP-politiker, der har størst indflydelse, er ifølge Vote­Watch Europe den radikale Morten Helveg Petersen. Han er i EP tilknyttet den liberale gruppe Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE).

På nyhedsmediet Politicos liste over de 40 EP-medlemmer, der har gjort sig mest bemærket fra 2014 til 2019, finder man derimod en dansker: På 36.-pladsen optræder Morten Messerschmidt fra Dansk Folke­parti – dog ikke for det gode, men for sagen om misbrug af EU-midler!

Da indflydelsen er delvist bestemt af, hvilken politisk gruppe et dansk medlem af EP vælger at knytte sig til, må man desværre også tage højde for, at ens stemme havner i en helt anden gruppe end tiltænkt.

Det Konservative Folkeparti satser meget på igen at få et medlem, der kan tilslutte sig den store gruppe af konservative og kristendemokrater kendt som EPP, der har stor magt i parlamentet.

Men stemmer man på de konservative – og får partiet ikke nok stemmer – går stemmen til Venstre, der i EP er medlem af ALDE. V og K er nemlig i valgforbund.

På samme måde kan en stemme på Alternativet også gå til ALDE, da Alternativet er i valgforbund med Det Radikale Venstre.

Logikken halter

Med ingeniørmæssig logik er det noget overraskende, at det måske i EU-sammenhæng er ligegyldigt, om man sætter kryds ved liste C eller Å. Begge partier er nemlig i risiko­zonen med hensyn til at komme ind, hvorfor deres valgforbund altså kan komme i spil.

Med til billedet hører dog, at nok er både Venstre og Det Radikale Venstre med i ALDE på europæisk plan, men helt ens stemmer de nu ikke.

Hvor Morten Helveg Petersen ifølge VoteWatch Europe i 97,05 pct. af afstemningerne følger den fastlagte ALDE-linje, er Morten Løkkegaard fra Venstre mere troløs med kun 90,74 pct.

På mange måder er valget til EP mere enkelt end valget til Folke­tinget, da EP’s magt er begrænset til bestemte områder.

På andre områder er valget mere kompliceret, da det kan være svært at vide, om ens stemme nu også havner det sted, den var tiltænkt, og i hvor høj grad stemmen også har en betydning. Men valget er bestemt ikke ligegyldigt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Alle opstillede kandidater tror på det tekniske fix. Så det er ikke her, at forskellen er.

Forskellen er, om kandidaterne satser 100 % på det bekvemme i troen på frelsen i det tekniske fix, eller om de har overskud til at forstå det problem, som handler om, at "arten, mennesket med dets foretrukne livsstil, er sit eget største problem, på grund af sin overvældende "succes".

De mere sympatiske bidrag fra videnskaben handler om at inddrage de også utilsigtede konsekvenser af naturvidenskabelig teknisk beherskelse af natur og kultur. Det er den store udfordring, som de aspirerende kanditater til posterne her som der næppe har råd til for alvor at inddrage i processen, hvor isoleret politisk succes tæller ind som den egentlige mønt i regnskabet. Aspiranterne vil sælge det glade budskab, som handler om at udviklingen kræver mere af det samme, at teknikken vil komme og løse problemerne, også dem, som teknikken og naturbeherskelsen har skabt for den sejrende art og livsstil.

Her på valgdagen vil alle derfor istemme lovprisningen af forskningen og troen på det tekniske fix.

I morgen er det atter hverdag.

 • 2
 • 7

...Leave blev det så i dag. Eller det tætteste jeg kunne komme på det.

Det kan jeg så læse er "tåbeligt" (tilsæt selv eksorbitante supertlativer efter behov), men generelt at det ikke særligt intelligent at kalde sin modstander idiot. Carnegie Europe udstiller sig selv, men de forstår det nok ikke.

 • 3
 • 10

Folketingets formand er kommet med et perfidt og nedsættende angreb på Greta Thurngberg, klimasagens i øjeblikket mest fremtrædende ansigt/navn.

Når man skimter kommentatorsporet på JP, så ser man mentaliteten bag DF, Rasmus Paludan, Inger Støjberg, Ny borgerlige osv.;

"Til helvede med klimaet, ud med de fremmede, her kommer vi":

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE1140...

Regeringspartierne har det generelt meget ambivalent med klimasagen. Det mest ensidigt positive, som fløjen kan finde inden for problemstillingen, er det, der handler om troen på den teknologiske udvikling. Det kan man gå ind for, ikke at det må koste så meget, men troen på, at problemet, menneskeskabt global opvarmning, alligevel ikke er så slemt og at der kommer en teknologisk løsning på det, er her fremherskende over en kam.

Det forhold, at fremmedhadet alligevel ikke sælger billetter mere og at flere og flere faktisk forstår, at det er forbruget, overforbruget hos dem, hvis livsstil har vundet på globalt plan og på bekostning af vore livsbetingelser, der er problemet, har så alligevel fæstnet sig i baghovedet på de fleste, som føler skylden komme krybende. Troen på det positive, teknikken, kan man gå ind for, men indrømme, at man selv er problemet, det kan man ikke rigtigt endnu. Det er der kun som den ubevidste dårlige samvittighed.

Reaktionerne er primitive. Det går ud over andre, her en svensk pige, der tilfældigvis er hamrende intelligent, hvilket tit tilhører mennesker med autistiske træk. Der er en tilbøjelighed til, at høj intelligens falder sammen med manglende evne/vilje til at sætte sig i et sygt samfunds sted. Unge intelligente mennesker, som Greta Thurnberg kan simpelt hen ikke føle med den smerte, som Pia K har i r... over, at sagen har fortrængt fremmedhadet som vælgernes højest prioriterede problemstilling.

Det er til klimasagen, vores og Thurnbergs fordel.

 • 12
 • 6

Nu er det en udlændings påvirkning af valghandling i Danmark. Selvfølgelig forskelligt fra Putin og Trumpf. Mens Danmark blot har haft enkelte kritikpunkter om Svenskernes valghandling, men sjældent kritiserer Danskere Svensk politik.

På den anden side, så er folketinget blevet kaldet landets største børnehave...

 • 3
 • 0

Er der ikke noget demokratisk problematisk i at et mindretal under halvdelen af europæerne overhovedt værdigere EU sin stemmer?? (det er vel en form for ilegitim mindretals dikatur så?)

Sat på spidsen. Så kunne jeg vel stille mig op på en papkasse og udråbe mig selv til verdens hersker, hvis jeg bare fik 1 stemme(min egen selvfølgelig) og det samlede antal stemmer var 1.

Men hvor er legitimiteten, hvis ikke institution er anerkendt af et flertal i befolkningen. Så kan alle jo udråbe sig til det ene og andet, så længe de afholder en afstemning.

 • 1
 • 7

Lovgiverne i EU er da slet ikke på valg, men er på vej til selvsuplerende, hvor det "demokratiske" er reduceret til ændringsforslag. Ingen demokratisk diskussion om de store linier. Der må endvidere ikke være kritik af sen udemokratiske linie lagt af en Præsidient fra et kendt skattefinte smørhul at et miniputland.

Det er måske derfor, der ingen åbenhed er omkring disse lovgivere? De tåler ikke dagens lys? Husk Danmark nuværende EU-kommisær, ville i Danmark indføre digitale valg, trods problem med sikre hemmelige afstemninger.

 • 4
 • 2

Nu snakker du næsten udelukkende imod klimakampen herinde, og EL er en af de store fortalere for klimakampen. Så tillykke med dét.

Åh ja, og EL er særligt imod atomkraft

- javist, men skaden begrænses derved, at ØV-parlamentet (som nu tegner til at blive (endnu) mere opsplittet end tilforn) først og fremmest har symbolsk, politisk betydning (= et (tyndt) lag pseudodemokratisk glasur på en i bund og grund ganske autokratisk unionskage) - og Villumsens individuelle indflydelse bliver efter alt at dømme infinitesimal! ;)

 • 2
 • 9

...skaden begrænses derved, at ØV-parlamentet (som nu tegner til at blive (endnu) mere opsplittet end tilforn) først og fremmest har symbolsk, politisk betydning

- eller med en lidt anden nuancering:

The democratically-elected EU Parliament exists for one reason, and one reason only. That reason is the EU Parliament gives the illusion to the people of Europe that the EU is a democratically governed institution. The old money power elites of Europe would never allow that in practice. Hence the EU is set up as it is with all the real power in the commission. The EU Parliament’s analog in Russia is the modern Duma. The Duma is democratically elected. But does anyone really think the Duma wields the real political power in Russia over Putin and his circle of deputies?

https://wattsupwiththat.com/2019/05/27/eur...

 • 2
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten