Klima-forsker til danskerne: Jeres 13 millioner svin er alt for mange

Om 50 år vil langt færre mennesker spise svinekød. Derfor kan Danmark lige så godt begynde at skære ned på antallet af svin og gøre landbruget mere bæredygtigt, mener hovedforfatter til den såkaldte Synthesis Report om klima-ændringer, professor John Schellnhuber, som er direktør for Potsdams Institut for Klimaforskning.

Ifølge rapporten er landbruget verden over en afgørende CO2-udleder, og der er brug for en ændret praksis for at bringe udledningen ned.

Omstillingen kommer dog kun, hvis det kan mærkes på pengepungen, når landbruget lukker for meget CO2 ud i luften, lyder det i rapporten.

»Vi kunne stoppe afskovningen, lave biobrændstof og så videre, men afgørende er, at vi har brug for et meget smartere landbrug, end det er tilfældet i dag. Set i lyset af alle de bekymrende data, er landbrugets udledninger en central faktor globalt set,« siger John Schellnhuber.

Men hvordan vil du overtale danskerne til at droppe landbruget og grisene?

»Man må se det som en udfordring. Og f.eks. er den store landbrugs- og griseproduktion heller ikke bæredygtig i det lange løb. Jeg er sikker på, at der vil være langt færre mennesker som spiser svinekød om 50 år. I stedet: Noget af det bæredygtige, som Danmark kan gøre, er at satse på vindenergi. Det vil være fremtidssikret økonomisk tænkning,« mener John Schellnhuber.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er nyt for mig at vi vil spise mindre svinekød om 50 år. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan han har fundet ud af det. Og spørgsmålet er så hvad vi så spiser istedet for.

 • 1
 • 0

Indenfor 20 år har dansk landbrug opnået det samme som man kunne have opnået ved at reducere antallet af svin med 50%. Fortsætter dansk landbrug på den måde er man jo på 50 år kommet meget længere end det dette vrøvlehoved kan forestille sig man kan opnå ved at reducere svineproduktionen dramatisk i Danmark.

På 20 år har dansk landbrug opnået følgende: Kvælstofoverskudet er reduceret med 49% Fosforoverskudet er faldet med 61% Udledning af ammoniak er faldet med 42% Forbruget af bekæmpelsesmidler ( i kg) er faldet med 61% I f.eks. 2004 oprettede hver anden landmand ny natur i form af f.eks. læbælter, vandhuller og randområder.

Manden taler om at stoppe "afskovning":

Skovarealet i Danmark er større end det har været i mindst 300 år. Skovarealet er fordoblet indenfor de sidste 100 år. Det er i høj grad landbrugsjord som er plantet til med skov og der plantes mere ny skov end nogensinde tidligere i Danmark.

I 1985 producerede Danmark 14,9 mio. svin med et kvælstofindhold på 92.000 ton i gødningen. I 2000 blev der produceret 22,3 mio. svin med 94.000 ton kvælstof i gødningen.

Man har altså kunnet forøge svineproduktionen stort set uden at forøge mængden af kvælstof i gyllen (dvs. uden at belaste vandmiljøet yderligere - og foderudnyttelsen/-forbruget er altså dramatisk forbedret).

Udnyttelsen af svinegylle i marken er samtidigt mangedoblet. Midt i 80´erne var der en kvælstofudnyttelse på kun 10-15 procent mod nu 70-75 procent – altså en femdobling af udnyttelsen. En afgørende faktor for at landbruget har kunnet halvere sit forbrug af handelsgødning (kunstgødning) – fra et forbrug på cirka 400.000 ton kvælstof midt i 80´erne til godt 200.000 ton kvælstof i 2002/2003. Det fører til en enorm reduktion i det (høje) energiforbrug/CO2-forureningen der er forbundet med fremstilling af kunstgødning/handelsgødning.

Kilder frremgår af http://ing.dk/artikel/99517-kritik-regerin...

Manden ved altså ikke hvad han snakker om på det område. Hvorfor så snakke ...

I dag kan man producere bioethanol ud fra celluloseholdige planteprodukter (2. generations bioethanol) - kan man det kan man også producere grisefoder ud fra træ - dvs. vi har stort set allerede i Danmark teknologien til at omdanne almindelige træer osv. til svinefoder - dvs. om få år kan dansk landbrug simpelthen omdannes til noget der ligner vilde skovarealer, som indimellem høstes og omdannes til foder til f.eks. svin. På den måde kan det let ende med at om 50 år vil svineproduktionen være helt CO2-neutral - ligesom udledning af andre drivhusgasser fra markerne vil være på samme niveau som de er på i en urskov ...

Hvis svinene ikke blev produceret i Danmark ville CO2-foureningen blive måske dobbelt så stor - svineproduktionen i Danmark er langt mere miljøvenlig end i de lande, som kan tænkes at overtage produktionen - og CO2-forureningen bliver vel ikke mindre af at den kommer fra Polen - i dobbelt dosis ...

Danske svineproducenter er således med til at reducere CO2-forureningen pr produceret svin !

Manden taler om at vi skal til at lave biobrændstof - i Danmark udnyttes stort set al halm (som kommer fra de afgrøder som bl.a. bruges til svinefoder) som biobrændsel og biomasse dækker 20% af brændslet på danske kraft- og varmeværker. Om ca 15 år, dvs. i år 2025 vil det være 50% af energiforbruget der er dækket af biomasse. Se http://ing.dk/artikel/89640-fremtidens-bra...

Manden må hjem og læse på lektien !

 • 3
 • 2

At der vil være forholdsvis færre giver vel sig selv udfra den demografiske udvikling. Om der vil være absolut færre er vist mere usikkert.

Helt forkert er det at tale om "afskovning" i dansk perspektiv. Vi rejser skov og har mere ned vi har haft i århundreder.

\EDIT jeg ser Finn Okkels var hurtigere...

 • 1
 • 1

I kraft af islamiseringen vil behovet for svinekød sikkert falde drastisk, lokalt i Danmark. Men samtidig bliver markeder som Kina vel rigere og rigere, så producenterne kan kompencere.

Vindkraft er en dødssejler, for om 50 år har vi vel fusionskraftværker.

 • 0
 • 2

For ikke at tale om at i kraft af at inderne bliver mere velhavende vil de også have mere kød på bordet, og de må jo ikke spise kvæg......

 • 1
 • 1

Der synes at være enighed om, at dansk svineproduktion er særdeles miljøvenlig.

Men hvordan er det lige det hænger sammen med, at i samme øjeblik man vover sig ud af storbyen, så overvældes man af en infam stank af gris og især grisens urin og afføring?

Flere og flere landsbyer gøres omtrent ubeboelige af stanken og fluerne, og byboerne skynder os tilbage i dieselosen.

Vi mennesker forventes at besørge i en indretning, der er forbundet til en kloak, som leder fækalier m.v. til et rensningsanlæg, mens affaldet fra en gris pinedød SKAL ende under åben himmel.

HVIS det er rigtigt, at der bliver mere og mere skov og mindre og mindre landbrugsjord, så kan den stærkt øgede mængde af affald fra den voksende svineproduktion vel næppe være nødvendig som gødning.

Jeg synes det er noget svineri.

Så selv om den udenlandske ekspert ikke er fuldt opdateret på udviklingen i tal, synes jeg godt han kan have ret i, at dansk svineproduktion ikke er bæredygtig.

Nedgangen i forbrug af svinekød kommer forhåbentlig af sig selv når folk bliver fuldt bevidste om det systematiske dyrplageri, svineriet og fremstillingsmetoderne. Jeg har ikke rørt "røget" bacon siden jeg fandt ud af hvordan det fremstilles.

 • 2
 • 1

Det kan vel sagtens tænkes at der er brug for færre grise om 50 år: Til den tid kan de vel plante frikadellebuske i haven og plukke frugterne og spise. Og skal det være halalfrikadeller kan man jo skære stilken over med en sløv kniv!

 • 1
 • 1

Der synes at være enighed om, at dansk svineproduktion er særdeles miljøvenlig.

Sammenlignet med hvordan det produceres andre steder... sammenligner man derimod med biodynamiske gulerødder fra baghaven er det nok ikke så kønt, men den sammenligning er nok ikke aktuel.

Men hvordan er det lige det hænger sammen med, at i samme øjeblik man vover sig ud af storbyen, så overvældes man af en infam stank af gris og især grisens urin og afføring?

Overdrivelse fremmer forståelsen! - Hvornår har du sidst været uden for storbyen?

Flere og flere landsbyer gøres omtrent ubeboelige af stanken og fluerne, og byboerne skynder os tilbage i dieselosen.

Vi mennesker forventes at besørge i en indretning, der er forbundet til en kloak, som leder fækalier m.v. til et rensningsanlæg, mens affaldet fra en gris pinedød SKAL ende under åben himmel.

Det er der det gør gavn...

HVIS det er rigtigt, at der bliver mere og mere skov og mindre og mindre landbrugsjord, så kan den stærkt øgede mængde af affald fra den voksende svineproduktion vel næppe være nødvendig som gødning.

Jeg synes det er noget svineri.

Så selv om den udenlandske ekspert ikke er fuldt opdateret på udviklingen i tal, synes jeg godt han kan have ret i, at dansk svineproduktion ikke er bæredygtig.

Nedgangen i forbrug af svinekød kommer forhåbentlig af sig selv når folk bliver fuldt bevidste om det systematiske dyrplageri, svineriet og fremstillingsmetoderne. Jeg har ikke rørt "røget" bacon siden jeg fandt ud af hvordan det fremstilles.

Mig bekendt er dyrplageri ikke en implicit del af produktionen...

Ang røget bacon - jeg har ingen anelse om hvad der skulle være så frygteligt ved det? Hvordan fremstilles det da?

Når du nu tilsyneladende ikke spiser gris, hvad spiser du så? Biodynamiske gulerødder?

 • 1
 • 2

Thomas Markussen,

Hvorfor bringer du biodynamiske gulerødder ind i billedet? Kan du ikke li' mad uden giftstoffer, eller er det bare grøntsager, du ikke tåler?

Ja, overdrivelse fremmer forståelsen - og sidst jeg vovede mig ud i stanken fra en åben gylletank var i august 2008.

Gør en øget gyllemængde gavn på et reduceret dyrkningsareal? Det er da vist mere for holde kloakeringsomkostningerne nede.

Forholdene i mange stalde plager dyrene. Er det ordet "implicit" der får det til ikke at være dyrplageri?

"Røget" bacon fremstilles industrielt ved anvendelse af kemikalier og aldeles uden røg.

Du har ingen bagrund for dit gætværk om mine spisevaner, men nu du er så optaget af gulerødderne kan jeg oplyse, at jeg nyder en portion reven økologisk gulerod til min frokost hver dag.

Og i går fik jeg stegt flæsk, der er en af mine livretter.

Hvis vi kan få et rent landbrug, der ikke terroriserer omgivelserne og piner dyrene, giver jeg gerne det dobbelte for flæsket.

 • 3
 • 0

Men hvordan er det lige det hænger sammen med, at i samme øjeblik man vover sig ud af storbyen, så overvældes man af en infam stank af gris og især grisens urin og afføring?

Ja, overdrivelse fremmer forståelsen - og sidst jeg vovede mig ud i stanken fra en åben gylletank var i august 2008.

Så tror jeg du skal lidt mere ud. Det er den værste generalisering jeg længe har hørt. Jeg er selv vokset op på landet og kommer der stadig meget og jeg kan absolut ikke se hvad du mener.

Ja, nogen dage så lugter en svinefarm - det kan ikke undgås. Sådan er det bare, at bo på landet. Ligesom det i byen nogen gang støjer lørdag nat.

Et meget passende ordsprog vil være den med lugten i bageriet.

Hvis vi kan få et rent landbrug, der ikke terroriserer omgivelserne og piner dyrene, giver jeg gerne det dobbelte for flæsket.

Det er også en fin tanke, men så længe at de 99 andre kunder IKKE vil betale det dobbelte for deres flæsk så hjælper det ikke meget.

 • 1
 • 1

er, at vi er for mange mennesker på kloden!! Det er der ingen der nævner, tager stilling til, det er som menneskets ret til konstant vækst er en naturlov som for alt i verden går forud alt andet!! Havde vi internationalt lavet en "ikke voksende befolkningsantals aftale" i stil med "ikke spredningsaftaler" og sat grænsen ved. 2 mia. så ville det være muligt, at alle kunne få en god og høj levestandard. Men næh nej, istedet hersker kaos og ingen vil vedkende sig (politisk) at det i virkeligheden er historiens største problem...eller vil blive det, hvis ikke vi tager fat på det...lidt ligesom der er for meget CO2 i atmosfæren, som vi skal have reduceret.

 • 1
 • 0

Vindkraft kontra svin?! Har manden slået hovedet? Hvad med atomkraft kontra kyllinger?

Uden de mange penge fra svineriet havde vi ikke råd til at opstille og drive de mange vindbedemøller .

 • 0
 • 2

Finn Okkels:

I f.eks. 2004 oprettede hver anden landmand ny natur i form af f.eks. læbælter, vandhuller og randområder.

Manden må hjem og læse på lektien !

Måske skal du også læse lidt (uden skyklapperne på) Finn ??

f.eks. denne:

http://dn.dk/Default.aspx?ID=457&M=News&PI...

Der siger lidt om landmændenes "iver" efter at etablere beskyttelsesbræmmer under den nuværende bonde(røvs)regering.

 • 1
 • 1

"Ja, nogen dage så lugter en svinefarm - det kan ikke undgås. Sådan er det bare, at bo på landet. Ligesom det i byen nogen gang støjer lørdag nat."

Jeg har i alle mine leveår boet på landet, og ja lugten af gylle hører med - MEN det er blevet meget værre i de sidste år. Ved mig indenfor det sidste år. Jeg bor i en lille by på Midtfyn, var for bare 3-4 år siden generet af gyllelugt måske et par gange om året, og ja det hører med, så undgår man bare at hænge vasketøj ud eller sætter grillen tilbage i skuret. Som eksempel: jeg har 25 km. på arbejde, fra "landet" til Nyborg - som det er nu kører jeg mange gange om året gennem stærk gyllelugt 3 eller 4 gange på de 25 km. Har familie, i endnu mindre by, som i perioder er generet af lugten flere dage hver eneste uge - da den jo kommer fra flere "afsendere".

Ja vi på landet ved, hvad der hører med MEN der må være en grænse, og ifølge min mening så er den ved at være nået.

 • 1
 • 1

Offentligt tilgængelige statistikker gav for få måneder siden oplysninger. Der går 7 kg foderblanding til 1 kilo svinekød. Foderblanding koster ca. kr. 1,50 pr. kilo.

Gennemsnitprisen for dansk svinekødseksport ca. kr. 15,50. Svineproducenter har i flere år kørt med et M. ard underskud, og lever af bankernes nåde. Uden EU tilskud ingen svinekødeksport. Nu fragtes svinene til udlandet for slagtning. De få arbejdspladser der bliver tilbage besætte si høj grad af udenlandske praktikanter der er så lavt lønnede at de ikke betaler skat. Snar har vi kun svineriet tilbage. Boe Jørgensen

 • 2
 • 0

Fordi vi nedlægger store dele af svineproduktionen i Danmark, betyder jo ret åbenlyst ikke at forureningen derfra forsvinder, men blot at produktionen flytter til andre lande. Det eneste der ville være effektivt i denne sammenhæng, er at smække nogle afgifter på, indenfor EU, som kan bevirke at efterspørgslen bliver mindre. Men så burde man måske starte med oksekød?

 • 0
 • 0

Steen Petersen:

Men hvordan er det lige det hænger sammen med, at i samme øjeblik man vover sig ud af storbyen, så overvældes man af en infam stank af gris og især grisens urin og afføring?

Enten må du have en særdeles følsom næse, eller også har du bare vænnet dig for meget til dieselosen... Jeg bor selv i en meget lille landsby med både svine- og mælkeproducenter, og herude mærker vi ikke rigtigt til nogen "infam stank", som du nævner.

Vi mennesker forventes at besørge i en indretning, der er forbundet til en kloak, som leder fækalier m.v. til et rensningsanlæg, mens affaldet fra en gris pinedød SKAL ende under åben himmel.

Der er jo ret moderne måder at "sprede" gylle ud på. Bl.a. er nedfældning ret udbredt, hvilket medfører færre lugtgener fra markerne. Derudover er der ret stramme regler for, hvornår og på hvilke typer jorde landmændene må køre gylle ud på.

Georg Jensen:

vi er for mange mennesker på kloden!!

Ja det er vi helt klart. Og hvorfor er vi så blevet så mange mennesker på Jorden? Dels på grund af, at lægevidenskaben redder flere og flere mennesker fra at dø, og dels på grund af fertilitetsforskning, der giver barnløse mulighed for at få børn. Og så er der vel også en vis prestige i at have "for mange" børn.

 • 0
 • 1

Ja, nogen dage så lugter en svinefarm - det kan ikke undgås. Sådan er det bare, at bo på landet. Ligesom det i byen nogen gang støjer lørdag nat.

Peter, det er jo noget sludder. Den som forurener laver jo et indgreb i den andens frihed: E.g. man kan ikke grille eller hænge tøj ud.

Det må aldrig blive sådan at man bare skal finde sig i det. Forureneren er den ansvarlig som generer andre og det må være vedkommende som skal finde en løsning på problematikken.

Gyllelugt hører bestemt til i den slemme ende og det er ikke en grundlovssikret ret at fordi man er svinefarmer, så må man lugtforurene.

Vh Troels

 • 1
 • 0

Der siger lidt om landmændenes "iver" efter at etablere beskyttelsesbræmmer under den nuværende bonde(røvs)regering.

Ja, de er smarte, de landmænd: de er ganske få, går med gummistøvler og arbejdstøj, har ikke lange akademiske uddannelser, debatterer ikke på ing.dk og skriver ikke læserbreve, kører mest rundt i traktorer, fodrer dyr, kører med gylle - og alligevel er det lykkedes denne minoritet at få folk til at stemme på lige den regering, som blindt varetager denne landmandsminoritets interesser. Landmændene narrer os allesammen, men vi skal nok finde ud af hvordan de gør ...

Det vi ser er demokratiets mørke sider - har du andre styreformer du kan anbefale?

Kunne man ikke indføre en lov der siger følgende: 1,1. Gør en landmand noget forkert skal alle landmænd afstraffes - og 1.2. Gør en bybo eller kontormand noget forkert skal landmændene også straffes.

Hvis man nu skrev indvandere i stedet for landmænd synes jeg vi allerede har et parti ved magten, der står for den linie du måske efterlyser. Jeg foretrækker dialog og udvikling fremfor at have syndebukke.

Førhen havde fine folk der ikke gik med støvler og fik jord på hænderne, dvs. adlen, hals- og håndsret - altså retten til at dømme og straffe bønder. I dag er det kun nogle journalister og folk i visse miljø-organisationer der har denne ret, men man kunne jo udvide denne ret til også at omfatte andre fine folk, der ikke går med støvler og får jod på hænderne? Hvorfor skal det være så besværligt at få en landmand dømt?

Her hvor jeg bor omtales København som Gylletanken (og det er ikke kun på grund af lugten).

Når jeg går tur i byen har jeg endnu ikke set en eneste dyrkningsfri bræmme (eller kan det være de 3-4 milimeter vild natur der er imellem fliserne - dem får man vidst 100 % tilskud til etablering og vedligeholdelse af sammen med de tilknyttede vejanlæg), jeg har stort set ikke set noget andet man kan kalde natur, planterne er mutantudgaver af nogle ikke-hjemhørende og indslæbte arter som blomstrer i pang-farver og klippes og beskæres efter skarpe linier, dyrene jeg møder er indavlede og muterede vanskabninger som vidst stammer fra ulven, de er i snor.

Jeg har set at man i byen bekæmpoer ukrudt med meget persitente midler som påvirker biodiversitet og jordstrukturen dramatisk (heldigt at Danmarks Naturfredningforening ikke hører noget om det) : man lægger fliser eller et tyktflydende olie-/tjæreprodukt ud over jorden, som om jorden er væmmelig. Der er selvfølgelige masser af natur på millimterne mellem fliserne, men den vilde natur kan også blive for meget af det gode. Når der så spirer et lille frø frem imellem fliserne eller mellem kanstenene kommer den store økologiske ild- og CO2-spyende ukrudtsbrænder og slår ikke kun úkrudtspirerne ihjel, men simpelthen det hele dræbes: frøer og tudser der gemmer sig ved kantstenen ligger og vrider sig til de dør af forbrændingerne, biller, snegle, edderkopper, mariehøns ligger forbrændte tilbage og summer til de også dør. Da det der er tale om en bekæmpelsesmetode der er tilladt ifølge de økologiske skrifter/regelsæt er det jo en god død. Og duerne, nogle af de eneste vildtlevende dyr, laver man fælder for. Om effektiv bekæmplese af duer i byerne kan man læse her : http://www.abb-skadedyrsservice.dk/duer.asp og det smarte "pigsikringssystem" her : http://dkss.dk/pigsystem.html

Og her 30-40 kilometer udenfor København udtørres store vådområder, søer og åer fordi enorme vandmængder pumpes væk til Storbyen. Nu må vi altså have afgift pa landmændenes vandforbrug ...

Der er også nogen der siger at grunden til at landmændene overhovedet er så modbydelige overfor naturen, pløjer jorden, sprøjter og tilsår arealerne med monokulturer (ingen biodiversitet) i virkeligeheden ikke er fordi de spiser det hele selv, men på en eller anden måde skulle de søde køer på marken og grisene med krølle på halen og havren ende på byboernes tallerkner, at brødene, rundstykker, smør og kager kommer fra landmandens marker med monokulturer og markerne kun er der fordi der er byboere, men her synes jeg nu at man anklager kontormændene og de andre byboere for noget helt urimeligt, sådan noget kan jeg ikke tro at nogle så anstændige bymennesker kunne finde på - for så er det jo derfor der er marker og ikke bare vild natur - og derfor det hedder "landet" og ikke bare vildmarken.

Jeg siger: hvorfor ikke græssende køer på Rådhuspladsen?

 • 1
 • 2

"Vindkraft kontra svin?! Har manden slået hovedet? Hvad med atomkraft kontra kyllinger?"

Mon ikke manden i modsætning til de fleste kommentatorer her har tænkt over hvad olieprisen mon vil være om 50 år. Skal vi gætte på minimum mellem 1000 og 2000 kr. literen i dagens priser, så kan I jo selv overveje hvilken effekt det vil have på kiloprisen på svinekød samt om I vil have råd til at spise lige så meget som I gør i dag. Samt om vi måske skulle satse lidt mere på vindkraft. Foreløbig er fusionsenergi jo de rene ønskedrømme.

 • 1
 • 0

Skal vi gætte på minimum mellem 1000 og 2000 kr. literen i dagens priser....

Det skal blive spændende at høre hvor den prognose stammer fra.

 • Jesper
 • 0
 • 1

Som sagt er det et gæt. Du kan jo selv gætte efter at have set denne:

http://www.youtube.com/watch?v=Q3uvzcY2Xug

For 50 år siden var vi i bunden af "klokken" og da var olie billigere end vand! Nu er vi på toppen og om formentlig mindre end 50 år er vi i bunden på den anden side. Så prøv at spørg en bookmaker om odds på at prisen på olie om 50 år er over 1000 kr literen. Du får vel næppe pengene igen.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten