Den kinesiske olietanker brændte i en uge – nu vil Norge lære af rekordudslippet

Illustration: Japan Regional Coast Guard

Den 6. januar kolliderede det Panama-registrerede tankskib Sanchi med fragtskribet CF Crystal omkring 160 nautiske mil (cirka 300 kilometer) ud for mundingen af Yangtze-floden nær Shanghai.

Mandskabet på 32 om bord på tankeren formodes omkommet. Tre omkomne blev fundet om bord, da skibets black box (VDR - voyage data recorder) blev hentet ud efter nogle dage. Mandskabet på CF Crystal blev reddet.

Olietankeren Sanchi fragtede en million tønder olie, omkring fire gange så meget olie, som lækkede fra Exxon Valdez, som stødte på grund ved Alaska i 1989.

I modsætning til Exxon Valdez fragtede Sanchi den langt lettere råolietype kondensat. Den fordamper relativt hurtigt og blander sig lettere i vandmasserne end råolien, som Exxon Valdez fragtede.

Alvorlig ulykke

De 33.000 ton råolie, som lækkede fra Exxon Valdez, påførte dyr og natur store skader. Ulykken blev betegnet som en katastrofe.

Beredskabsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket er dog tilbageholdende med at bruge et ord som ‘katastrofe’ om ulykken ud for kysten af det Østkinesiske Hav.

»Det er en meget alvorlig hændelse. Vi har aldrig før oplevet en ulykke, hvor så meget kondensatolie er lækket fra et tankskib,« siger Johan Marius Ly til TU.

Det er uvist, hvor meget olie der er brændt op, hvor meget der er opløst i vandmasserne, og hvor meget der er tilbage i tankene og fulgte med ned på havets bund, da det 274 meter lange skibet sank.

Skibet brændte i en uge og sank 14. januar.

Flere store oliepøle er observeret efterfølgende.

I og med at Kystverket ikke kender den kemiske sammensætning af olien, er det svært for dem at give et bud på, hvordan der ville kunne sættes ind.

Det meste fordamper

»Dispergering ved hjælp af kemikalier er et af flere mulige tiltag, når olie i åbent hav skal bekæmpes,« siger Ly. Eftersom olie er spredt i flere tynde pøle over et stort område, er mekanisk opsamling formentlig vanskelig.

Sanchi brændte i over en uge, før skibet sank på 115 meters dybde i japansk farvand den 14. januar 2018. Illustration: Japan Regional Coast Guard

Ifølge Kystverket er der relativt lidt erfaring med udslip af kondensat og påvirkning af miljøet. Sintef har forsket i kondensat-udslip fra norske felter.

»Det, Sintef oplyser, er, at 70-95 procent fordamper, men det kan variere meget fra felt til felt. For at vide mere skal man kende til eventuelle analyser af olien fra det iranske felt, som kondensatet kom fra,« siger Ly.

Forskellige typer

I en rapport fra 2008 har Sintef vurderet kondensat fra otte felter i produktion på norsk sokkel.

'Kondensat' indeholder en høj andel af lette komponenter, som betyder, at de hurtigt fordamper og dispergeres ned i vandmasserne naturligr, men spændet fra ét kondensat til et andet kan være stort. Nogle fordamper/dispergerer meget hurtigt, mens andre har et højere voksindhold og forbliver på overfladen i længere tid, skriver Sintef i rapporten (side 74).

I et scenarie, hvor man har vurderet indvirkningen fra udslip ud for Mørekysten, skriver Sintef følgende:

»Udslip af let olie eller kondensat vil imidlertid have meget kort levetid på vandet, og en indsats med udstyr til oprydning vil generelt ikke have den store betydning.«

Olien var på vej fra Iran til Sydkorea. Skibet sejlede for National Iranian Tanker Company.

Kystverket regner med, at udslippet, håndteringen og analysen kan give nyttig viden i fremtiden og supplere den forskning, Sintef har udført på området.

»Dette vil forhåbentlig også give os ny og vigtig viden«, siger Ly.

Miljøkonsekvenser

Selv om det meste af olien fordamper, kan den resterende olie påvirke fisk og andet marint liv i lang tid. Efter at olien er fordampet, bliver en rest tilbage på havoverfladen. Det kan være et vokslignende produkt. Vi kender ikke den kemiske sammensætning eller konsekvenserne for dyrelivet, siger Ly.

Spørgsmålet er, hvad der er værst for miljøet:

At olien fordamper og forsvinder op i atmosfæren,
At olien brænder op og forårsager klima- og forureningsudslip
At olien pibler ud af vraget og blander sig med vandet og indtages af det marine liv

»Det er vanskeligt at sige, hvad der er værst for miljøet. Det, som er brændt af, kan i hvert fald ikke skade søfugle og marint liv,« siger Ly.

Artiklen er fra tu.no

Emner : Skibe