Kinas prestigedæmning: Jordskred giver 50 meter høje bølger

13 bønder og 11 fiskere døde i juli, da et bjerg ved siden af en af floderne, der leder frem til De tre slugters-dæmnings reservoir, kollapsede.

Jordskred langs reservoiret og de tilstødende floder, mellem dem Yangtze, er et kæmpeproblem indrømmer de kinesiske myndigheder nu for første gang.

»Hvis der ikke tages modforholdsregler, så kan projektet ende i en katastrofe,« sagde flere embedsmænd ifølge det officielle kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, ved et møde i sidste uge.

Millionbyen Chongqing ligger lige op af reservoiret, og byens viceborgmester fortalte på mødet, at søbredden var kollapset 91 steder, og i alt 36 kilometer var skredet i vandet.

Jordskredene har givet bølger på helt op til 50 meters højde, erkendte Huang Xuebin, der leder hovedkvarteret for forebyggelse og kontrol af geologiske katastrofer i De tre kløfters reservoir.

Et andet problem er, at der har været stor algeopblomstring i reservoiret, og vandkvaliteten generelt er dalende.

Ifølge Xinhua er Kinas premierminister, Wen Jiabao, også bekymret over problemerne med det kinesiske prestigeprojekt, der allerede har betydet, at 1,3 millioner mennesker skulle flyttes.

Fakta: De tre slugters dæmning

Byggeriet blev godkendt i 1992, og anlægsarbejdet gik i gang i 1994. Formålet var at forhindre de oversvømmelser, der jævnligt plagede beboerne langs Yangtze-floden, og producere enorme mængder strøm.

Dæmningen er 2.335 meter bred og 185 meter høj. Tykkelsen er 115 m i bunden og 40 meter øverst.

Det enorme vandreservoir bag dæmningen krævede, at 1,3 millioner kinesere blev flyttet og mange historiske steder blev oversvømmede.

I 2003 begyndte man at lade reservoiret fyldes. Vandstanden hæves med 100 meter til 185 meter over havet. Det giver et vandreservoir på 600 kilometers længde med et volumen på 39 milliarder kubikmeter vand.

I øjeblikket er 17 turbiner i drift. De producerede 23,77 milliarder kWh i første halvdel af 2007.

Det 120 milliarder kroner dyre projekt skal stå færdigt i 2009.

Dokumentation

Xinhuas artikel
Wikipedia om De tre slugters dæmning

Emner : Broer