Kina opdaterer sine rumplaner

Denne udmelding er ikke helt ny, men kom med flere andre interessante meldinger frem på det årlige møde blandt rumfarts "autoriteter", eksperter og entreprenører i Beijing i sidste uge. Alt tyder på, at Kina er i fuld gang med den næste opsendelse og måske allerede inden årets udgang sender deres tredje ubemandede Shenzhou rumsonde op som forberedelse til den første kinesiske bemandede rumfærd. Men på mødet blev det understreget, at der skal adskillige ubemandede opsendelser til før man vover forsøget. En kinesisk kilde, Chen Lan, som følger kinesiske rumfart nøje, satser på, at den første kinesiske bemandede flyvning sker i 2003.
På mødet, der fandt sted på årsdagen for udgivelsen af en hvidbog om kinesisk rumfart i de kommende 10 og 20 år, blev de kinesiske planer for femårsperioden 2001-2005 behandlet. Sun Laiyan, vicedirektør i den kinesiske rumfartsadministration, sagde uden at gå i detaljer, at Kina har en beskrevet målsætning med hensyn til udforskning af Månen. Desuden sagde Sun, at Kina vil integrere sin rumfartsindustri mere i verdensmarkedet. Her nævntes konkret EU, Rusland og Brasilien - USA var naturligvis ikke med på listen, men det ville de nok også gerne have sig frabedt.

Liang Sili, en førende rumfartsspecialist i Kina, talte for at Kina selv skulle etablere et globalt satellit navigationssystem (ligesom amerikanske GPS og måske-Europæiske Galileo).

Huang Huikang, en repræsentant for det kinesiske udenrigsministerium var inde på en helt anden boldgade. Han advarede mod udviklingen, som han mener går i retning af rumkrig. Huikang sagde:

»Jeg vil pege på, at nogle lande i verden er på vej til at militarisere det ydre rum og ikke kun bruger rummet til fredelige formål. Et nyt våbenkapløb, nu i det ydre rum, startede i 1998 og det skal vi være opmærksomme på.«