Kendt dansk professor frikendt for svindel med forskning

Milena Penkowa-sagen har haft mange sideeffekter. En af dem fandt i dag en afgørelse i Østre Landsret, hvor Bente Klarlund Pedersen havde lagt sag an mod Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) for at få ophævet sin stempling som videnskabelig snyder.

Bente Klarlund vandt sagen.

Det var som et udløb af Milena Penkowas snyd med videnskabelige artikler, at den kendte sundhedsforsker Bente Klarlund Pedersen fra Rigshospitalet og Københavns Universitet blev indberettet til UVVU, som i to omgange erklærede, at Bente Klarlund havde handlet videnskabeligt uredeligt i sit samarbejde med Milena Penkowa.

Læs også: Rigshospitalet-professor bliver på ny kendt videnskabelig uredelig

UVVU’s afgørelse er blevet hårdt kritiseret af andre forskere, der ikke mente, Bente Klarlund havde handlet på anden vis, end der er kutyme i forbindelse med udarbejdelse af videnskabelige artikler.

Da UVVU’s afgørelse ikke kunne ankes til anden administrativ myndighed, så Bente Klarlund ikke anden udvej end at indbringe sagen for domstolene.

Østre Landsret har i afsagt dom. Af domsresumeet fremgår det:

'På baggrund af bevisførelsen kunne landsretten ikke lægge til grund, at Bente Klarlund Pedersen havde handlet videnskabeligt uredeligt.'

Østre Landsret finder ikke, at de de forfalskninger og forvridninger, der er i videnskabelige artikler, hvor både Milena Penkowa og Bente Klarlund står som forfattere, beviseligt kan skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Bente Klarlund.

Så selv om Bente Klarlund nok i rettens øjne nok har handlet uagtsomt, har hun altså ikke handlet groft uagtsomt - og det er en afgørende skelnen.

Det fremgår ikke af domsresumeet, men Ritzau oplyser, at som følge af dommen skal UVVU betale Bente Klarlund 400.000 kroner i delvise sagsomkostninger.

Som udløber af sagen har uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen nedsat et udvalg, der skal foretage et serviceeftersyn af UVVU.

Læs også: Minister undersøger reglerne for forsker-fusk

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er naturligvis glædeligt for Bente Klarlund Pedersen, at sagen fik det omtalte udfald.

Men eksemplet rejser IGEN spørgsmålet om disse forskellige nævn og udvalg som findes på mange, mange områder og som øjensynlig kan træffe vidtrækkende beslutninger UDEN at stå til ansvar og UDEN en rimelig mulighed for prøvelse af afgørelserne. Jo, i dette tilfælde ved domstolene - men det tager sædvanligvis flere år.

Det planlagte serviceeftersyn af UVVU synes ganske passende.

Og så burde medlemmerne af UVVU naturligvis træde tilbage - det var da rimeligt.

 • 8
 • 0

Når professor Bente Klarlund er frikendt er tingene sådan set klar. Men spørgsmålet er hvad er egentlig en professors/vejleders opgave når de er part i et studie? Har de ikke lidt ansvar for at studiet er foregået korrekt.

 • 1
 • 0

Man kan måske godt offentliggøre videnskabelige arbejder uden peer review, men det burde da officielt borge for kvaliteten, eller tror UVVU ikke selv på systemet. Jeg undrede mig i sin tid over Lomborgs sag, da jeg opfattede det sådan at han "blot" havde skrevet en bog. Måske jeg tager fejl, men kan forskere ikke skrive noget som helst indenfor sit fag uden at risikere at komme i møllen? Der må være nok at tage op indenfor sundhed, ernæring og fedme, hvor resultater og anbefalinger ændrer sig hvert halve år. Hvor meget var den forskning værd, som et halvt år efter bliver vendt om.

 • 2
 • 1

Da UVVU’s afgørelse ikke kunne ankes til anden administrativ myndighed, så Bente Klarlund ikke anden udvej end at indbringe sagen for domstolene

 • i Lomborgs tilfælde kunne afgørelse åbenbart godt 'neutraliseres' administrativt!??
 • 1
 • 1

som øjensynlig kan træffe vidtrækkende beslutninger UDEN at stå til ansvar og UDEN en rimelig mulighed for prøvelse af afgørelserne

Det er noget vi finder indenfor rigtig mange områder. Jeg blev f.eks. bortvist på trods af tre brud på forvaltningsloven. Det fik absolut ingen konsekvenser for dem der havde truffet afgørelsen på baggrund af anbefalinger fra en kendt psykopat.

Der er mange områder hvor selv meget grove brud på lovgivningen ikke bliver retsforfulgt og ikke har konsekvenser for andre end offeret. Så behandl hinanden ordentligt derude...

 • 2
 • 0

Og så burde medlemmerne af UVVU naturligvis træde tilbage - det var da rimeligt.

Hvorfor? Fordi de tog fejl?

Nu træder en byrets- ellers landsretsdommer jo heller ikke tilbage fordi sagen falder anderledes ud i højesteret.

Læg også mærke til at Klarlund nok slipper for stemplet som uredelig, men alene fordi har "kun" har handlet uagtsomt og ikke groft uagtsomt.

Jeg hæfter mig ved, at den videnskabelige komite har strengere krav til videnskabsfolk end retssystemet har. I retssystemet kan man åbenbart godt være videnskabsmand selvom man handler uagtsomt, mens man ikke kan iflg. den videnskabelige komite.

Jeg synes som udgangspunkt at det er fint, hvis videnskaben selv har nultolerance ift. snyd. Det er på ingen måde i orden, at man gerne må snyde lidt så længe det ikke er groft. Det underminerer fuldstændig tiltroen til videnskaben.

 • 1
 • 4

Men spørgsmålet er hvad er egentlig en professors/vejleders opgave når de er part i et studie? Har de ikke lidt ansvar for at studiet er foregået korrekt.

Jeg mener ikke det kan være ansvarspådragende hvis man bliver ført bag lyset af en studerende eller fagfælle som snyder bevidst og dygtigt. En vejleder skal selvfølgelig gøre sit for at hjælpe den studerende til at udføre sit studie korrekt, men man må som udgangspunkt stole på at den studerende ønsker at gøre det korrekt. Det samme gælder mere generelt medforfattere på en ens artikler. Man skal selvfølgelig læse og vurdere de andre forfatteres bidrag, men man kan jo ikke stå og overvåge deres dataopsamling i realtime. Dertil kommer at medforfattere ofte vil have andre spidskompetencer end en selv og derfor kan det være vanskeligt at opdage svindel i deres bidrag.

 • 5
 • 0

Martin: det er naturligvis nultolerance over for snyd i videnskaben, men denne sag drejer sig slet ikke om, hvorvidt Klarlund har snydt eller ej. Det var slet ikke anklagen, men UVVU var derimod nået frem til den afgørelse, at hun havde bedrevet videnskabelig uredelighed ved ikke at have opdaget Penkowa's snyd - et arbejde som foregik på et helt andet institut end Klarlunds. Det faldt mange for brystet, at hun skulle dømmes på den måde, mig selv inklusive. Det er et fuldstændig urimeligt krav i virkelighedens verden, at man skulle gå rundt og overvåge og kontrollere samarbejdspartnere på fremmede institutter fremfor at basere samarbejder på gensidig respekt og tillid i den videnskabelige proces - især fordi man netop indgår i interdisciplinære samarbejder for at kunne kombinere vidt forskellige ekspertiser på et givet problem. Netop derfor slå man også hårdt ned på folk, som svigter den tillid - Penkowa er fuldstændig færdig i forskning. Det ansvar for en anden persons snyd, som UVVU derimod valgte at pålægge Klarlund - baseret på et væld af inkonsistente argumenter, uden juridisk grundlag, ude af tråd med international praksis osv. osv., - ville være ren gift for dansk forskning og især internationale samarbejder. Dertil skal man erindre, at det netop var Klarlund, som indstævnede de nævnte artikler til UVVU, da der med afsæt i alt det andet Penkowahalløj blev rejst yderst berettiget tvivl om disse arbejders beskaffenhed - en tvivl, der alt rigeligt blev bekræftet, da man dykkede ned i Penkowas sager. Det vil derfor være meget urimeligt at lade sværten sidde på Klarlund - hun er renset for medskyld og også blandt fagfæller, og ikke gennem juridiske krumspring, men ved afdækning af en yderst mystisk proces i UVVU.

 • 3
 • 0

Sagen viser at systemet virker. Man er ansvarlig over sine egen handlinger men ikke andres. Klarlund har kørt 60 km/t i bymæssig bebyggelse men hun har ikke snydt. UVVU har nu dom for at de foretog en forkert vurdering. Dette er ikke nødvendigvis kritisabelt, men UVVU er ikke særlig godt juridisk rustet hvilket er skidt når det drejer sig om jura. En andet problem var reglerne der kun gav mulighed for at skelne mellem sort og hvidt. Det her var så fesent hvidt og nu har vi dom for at man ikke må kalde det sort. Havde reglerne bare givet mulighed for andre muligheder end uskyldig og uredelig var dette aldrig sket. Klarlund begik nogen små fodfejl, det gør hende ikke til uredelig. Nu må reglerne laves om, fejlen er embedsmændenes og politikernes. UVVU må rustes lidt bedre juridisk og livet må gå videre

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten