Kemikalier og olieafbrænding skal afværge miljøkatastrofe i USA

Hvert døgn strømmer stadig omkring 150.000 liter olie ud af den ulykkesramte oliekilde Deepwater Horizon i den mexicanske golf. Den voksende oliepøl på havoverfladen driver nu mod land og truer kysterne i Louisiana, Mississippi, Alabama og Florida.

En række foranstaltninger er i gang sideløbende for at standse udslippet og reducere oliepølens omfang, og mere end tusind mennesker er i gang med opgaven.

Fjernstyrede ubåde blev forgæves brugt i mandags i et forsøg på at aktivere den såkaldte BOP (Blowout Preventer), et 450 tons tung, fjernstyret, hydraulisk ventilsystem, som sidder på borehullet nede på havbunden 1.700 meter under havoverfladen, skriver New York Times.

Sådan forventes kysterne i Louisiana, Mississippi, Alabama og Florida at se ud om få dage, når vinden blæser oliepølen fra Deepwater Horizon ind mod land. (Foto: Wikipedia/NOAA) Illustration: NOAA

Onsdag, da vejret tillod det, begyndte ansatte hos Texas General Land Office Oil Spill Prevention and Response Program af brænde olien af på havoverfladen. Det sker ved hjælp af næsten 200 meter lange flydebomme, som bruges til at afskære store portioner af de tungere olieklatter, trække dem i sikker afstand og brænde dem af.

Planen er på den måde at afbrænde adskillige tusinde liter olie i kontrollerede afbrændinger af cirka en times varighed.

Hvalobservation stoppede kemikaliekamp

Andre oprydningshold er i gang med at skumme havoverfladen for olie, og andre igen sprøjter dispergeringsmiddel ud over oliepølen for at forhindre den i at klumpe.

Næsten 200.000 liter dispergeringsmiddel er i de seneste dage kastet ned fra luften. Arbejdet er blevet afbrudt, fordi der er set hvaler i området. Dispergeringsmidlet er lige så giftigt for dyrelivet som oliepølen.

Onsdag aften blev teknikere færdige med at fremstille en særlig kuppel, som skal sænkes ned over den løbske oliekilde for at opfange olien, mens den kommer ud af borehullets lækager. Fra kuplen skal olien pumpes op til tankskibe på havoverfladen. Metoden er prøvet før, men aldrig på så stor havdybde, skriver magasinet Marinelog.

Teknikerne er nu i gang med at opbygge det rørsystem, der skal forbinde kuplen med tankskibene.

I morgen fredag begynder en olieboreplatform, som lige er ankommet til stedet, at bore en aflastningsboring, som skal tage noget af overtrykket i oliekilden. Dette arbejde kan vare flere måneder.

NOAA (National Oceanic and Atmosfheric Administration) under det amerikanske handelsministerium er nu i gang med at vurdere, hvor store skaderne kan blive for dyreliv og fiskeri, hvis olien rammer de sydlige kyster.

Blow-out kan være årsag til eksplosion

Den forulykkede olieboreplatform, som sank efter den eksplosionsagtige brand i sidste uge, ligger nu på havbunden cirka 500 meter nordvest for borehullet. Firmaet Transocean, som har ansvaret for boringen, og som er verdens største olieborefirma, oplyser i en pressemeddelelse, at riggen er forsikret for 2,5 milliard kroner, og at det beløb vil være tilstrækkeligt til at dække de totale tab samt fjernelsen af riggen fra havbunden.

Årsagerne til eksplosionen var formentlig et såkaldt blow-out, men det undersøges stadig. Et blow-out er, når et voldsomt olietryk fra undergrunden blæser olie og gas op over boringen. Det er en situation, der er ude af kontrol og dermed farlig.

Transoceans teknikere var på ulykkestidspunktet i færd med at cementere borehullet, skriver nyhedsmediet Chron (Houston & Texas News). Cementering er en kritisk proces, som skal tætne de sprækker og åbninger, der opstår omkring borehullet under boringen.

En undersøgelse fra 2007 viste, at blow-outs ofte sker i forbindelse med cementering, selv om metoderne gradvist er blevet sikrere. Årsagen var således cementering i 18 ud af 39 blow-outs i den mexicanske golf mellem 1992 og 2006.

Et standardiseringsarbejde har i de seneste fire år været i gang for at etablere en "best cementing practice", som kan ophøjes til lov. Men dette arbejde har vist sig at være vanskeligt, da der er mange forskellige måder at cementere borehuller på.

Det var også cementeringen, der gik galt, da en lignende olieulykke skete ved Indonesien og Øst-Timor i august 2009, skriver Chron.

Dokumentation

Artikel i New York Times
Artikel i Marinelog
Transoceans pressemeddelelse
Artikel i Chron