Kemikalier fra mikroplastic i havet skader økosystemet

Plastaffald i havet har længe været under mistanke for at forurene fødekæden med de kemikalier, som plasten kan indeholde.

Nu viser et studie, publiceret i Current Biology, at der kan være hold i mistanken, da forskere har fundet skadelige stoffer fra plast ophobet i vævet på sandorme.

Læs også: Plastaffald i havene udgør en overset miljøkatastrofe

Forskerholdet opdagede, at mikroskopiske plaststykker på mindre end en millimeter, såkaldt mikroplastic, overfører forurenede stoffer og kemikalier såsom flammehæmmere til tarmene i sandorm.

Derfra går kemikalierne videre til vævet og kan blandt andet bevirke, at dyret får termisk stress og ikke kan spise så meget som sædvanligt.

Dr. Mark Browne fra det amerikanske National Center for Ecological Analysis and Synthesis ved University of California og en af forskerne bag studiet fortæller til BBC News, at det er første gang, nogen har bevist sammenhængen mellem de store mængder kemikalier fundet i havdyr og deres optag af mikroplastic.

Læs også: Forskere frygter plast-skrald er havenes asbest

Påvirker hele økosystemet

På verdensplan bliver der for tiden produceret rundt regnet 100 mio. ton plastic, hvoraf 10 mio. ton ender i havet. Der er flere eksempler på større marinedyr som hvaler, fisk og fugle, der mister livet, fordi de forveksler plasten med føde eller bliver fanget i plasticposer.

Læs også: Stillehavet gemmer plasticsuppe på størrelse med Afrika

Men de tilhørende kemikalier fra plasten viser sig altså nu også at have indvirkning på hele det maritime økosystem. For udover at være føde for større havdyr og fugle har sandorme også den funktion i havbunden, at den spiser plankton og andet organisk materiale, hvorved den forhindrer dannelsen af slam.

Og det får, ifølge Mark Browne, konsekvenser for alle organismer, der lever omkring sandormene:

»Hvis dyrene ikke kan spise så meget som ellers, ændrer det organismens funktion, og det får indflydelse på arterne i området. Det er ganske betydeligt, for hvis man ser på den samlede kystlinjes biomasse, kan omkring 32 procent komme fra disse organismer,« siger Mark Browne til BBC.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

We exposed lugworms (Arenicola marina) to sand with 5% microplastic that was presorbed with pollutants (nonylphenol and phenanthrene) and additive chemicals (Triclosan and PBDE-47).

Med sådan en diæt ville det være mere bemærkelsesværdigt hvis de ikke kom til at indeholde disse stoffer.

 • 0
 • 0

Vil det på nogen måde skabe problemer i vores samfund, hvis vi forbyder brugen af microplast ???

... altså for andre, end de politikere/embedsmænd der nyder godt af lobbyisme..!

 • 0
 • 0

Det er for alvorligt et problem til at gøre nar af! Man finder også plasten og fremmedstofferne i fisk og havfugle i naturen bl. a. afsides steder i Stillehavet. Laboratorieforsøgene laves i forsøg på at forstå processerne bag et alvorligt og voksende forurenings problem, som stærke økonomiske interesser ønsker at ignorere, som de har gjort tidligere med andre alvorlige forureningsproblemer. Jo længere tid der går, des sværere og dyrere bliver løsningen. Nogle forretningsfolk og aktieejere skummer fløden her og nu, mens de sender regningen til vores allesammens børne- og oldebørn. Velbekomme! De bestemmende i samfundene bliver vist aldrig klogere, og det hjælper dem ikke at de støttes af snæversynede ignoranter. GODT Nytår!

 • 0
 • 0

Det er for alvorligt et problem til at gøre nar af! Man finder også plasten og fremmedstofferne i fisk og havfugle i naturen bl. a. afsides steder i Stillehavet. Laboratorieforsøgene laves i forsøg på at forstå processerne bag et alvorligt og voksende forurenings problem, som stærke økonomiske interesser ønsker at ignorere, som de har gjort tidligere med andre alvorlige forureningsproblemer. Jo længere tid der går, des sværere og dyrere bliver løsningen. Nogle forretningsfolk og aktieejere skummer fløden her og nu, mens de sender regningen til vores allesammens børne- og oldebørn. Velbekomme! De bestemmende i samfundene bliver vist aldrig klogere, og det hjælper dem ikke at de støttes af snæversynede ignoranter. GODT Nytår!

 • 0
 • 0

Det er for alvorligt et problem til at gøre nar af! Man finder også plasten og fremmedstofferne i fisk og havfugle i naturen bl. a. afsides steder i Stillehavet. Laboratorieforsøgene laves i forsøg på at forstå processerne bag et alvorligt og voksende forurenings problem, som stærke økonomiske interesser ønsker at ignorere, som de har gjort tidligere med andre alvorlige forureningsproblemer. Jo længere tid der går, des sværere og dyrere bliver løsningen. Nogle forretningsfolk og aktieejere skummer fløden her og nu, mens de sender regningen til vores allesammens børne- og oldebørn. Velbekomme! De bestemmende i samfundene bliver vist aldrig klogere, og det hjælper dem ikke at de støttes af snæversynede ignoranter. GODT Nytår!

 • 0
 • 0

Vi har produceret en 56 min. dokumentar udsendelse om vores hjemlige havmiljø. Den ligger frit tilgængelig på nettet her på dette link: https://vimeo.com/78240230

De sidste 10 min af udsendelsen omhandler specifikt forureningsproblemerne. I er meget velkomne til at dele linket. For os er det vigtigt, at filmen kommer så bredt ud som muligt.

De bedste hilsner

Bent Yde Jørgensen Chilbal Film

 • 0
 • 0

Nu var det nok den ensidige kost af sand krydret med 5% mikroplast. Mere seriøst ville være at oplyse hvor meget næring sammenlignet med mikroplast. Dernæst om det er sammenlignelige forhold i virkeligheden. Det er for alvorligt til at lave sjusk.

Vi kan godt være enige om at plast ikke hører til i naturen.

 • 0
 • 0

Nu var det nok den ensidige kost af sand krydret med 5% mikroplast.

Ja, og så var den blevet krydret med (nonylphenol and phenanthrene) and additive chemicals (Triclosan and PBDE-47). Det havde været på sin plads at give nogle vurderinger af det reelle indhold af disse stoffer i sandet hvor ormene lever. Der er nok en grund til at sådanne artikler indeholder ord som "kan få og mistanke om", men det kan alt jo. Når de nu giver sig ud for at være videnskabsfolk, så kunne man vel som det mindste forvente, at de gik lidt længere ned i emnet. Minder noget om indlægget om arsenik i riskager.

 • 0
 • 0

Man kunne vel som det mindste forvente, at debat deltagerne gik lidt længere ned i emnet, og var klar over at arsenic (engl.) = arsen (dk). Desuden at det uorganiske arsen man finder i riskager er naturligt. Dette skyldes at i mange af de risproducerende områder i Sydøstasien er der høje naturlige indhold af arsen i jord og grundvand, som vi ikke kan gøre meget ved. Mikroplast i havmiljøet er ikke naturligt, den forurening kan vi forhindre/stoppe, hvis vi vil!

 • 0
 • 0

Eller arsen opkoncentreres med det vand der bruges i produktionen. Hvis det er sandsynligt at det kan findes, findes der helt sikkert en måde at finde det på. Men er det noget der er sammenligeligt med virkelige forhold? Ellers giver det ikke nogen mening i at skalere studiet. Vi ender med meget "løse" konklusioner, der kun siger noget om ormene i laboratorieforsøg.

Danmark gør meget for ikke at brede plast ud i miljøet ved affaldsforbrænding, men nu skal vi til at genbruge plasten, hvor der fremover risikreres at der "slippes" mere ud i naturen. Dernæst: nonylphenol, phenanthrene, Triclosan og PBDE-47. Findes de ofte sammen med plastrester? I hvilke mængder.

 • 0
 • 0

Dette skyldes at i mange af de risproducerende områder i Sydøstasien er der høje naturlige indhold af arsen i jord og grundvand, som vi ikke kan gøre meget ved.

Re Allan. Jeg kan ikke lade være med at påpege at du åbenbart ikke synes at det naturlige indhold af arsen er et problem, hvorimod noget plastik i ukendte små doser er problematisk. Selvfølgelig skal man undgå mere eller mindre fremmede eller giftige stoffer, men man må også se på om koncentrationerne er farlige. Det bliver ikke farligt blot fordi man med moderne udstyr og metoder kan måle at det er der. Disse forskere og deres nye udstyr har altså et vist ansvar for ikke at råbe ulven kommer hver gang de har fundet et eller andet. Det tog mere end 15 år at få en realistisk opfattelse af stråling fra mobiler, hvor det blot tog et par enkelte artikler at starte hysteriet. Bare se det sidste nye, at børn næsten falder døde om hvis de kommer ind i et rum hvor der engang har været røget. Jo for man kan finde 50 forskellige partikler på vægge og overflader, som alle er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Intet om mængder eller hvad man finder i rum hvor der aldrig er røget.

 • 0
 • 0

Jeg skriver overhovedet ikke noget om at arsen i riskager er et problem eller ej.

Jeg skriver kun at det er anderledes, fordi vi mennesker, hvis vi beslutter det, har mulighed for at stoppe yderligere forurening af havene med plast og dets indholdstoffer. Udsættelse for naturligt arsen kan vi ikke undgå, kun begrænse.

Desuden: nonylphenol, phenanthren, triclosan og PBDE-47 er målt i havmiljøer og forekommer sammen med plasten i havet, derfor kan det være relevant at medtage disse og mange andre stoffer i undersøgelserne. Af de 4 stoffer er kun den forbudte bromerede flammehæmmer PBDE-47, som findes inde i plastaffaldet.

 • 0
 • 0

Desuden: nonylphenol, phenanthren, triclosan og PBDE-47 er målt i havmiljøer og forekommer sammen med plasten i havet

Det er jo ikke helt det samme som at sige, at det udgør en risiko. Formodentlig vil man efterhånden kunne måle alle naturlige og egentlig producerede stoffer i en eller anden omend meget lille mængde overalt. Selv ude i verdensrummet finder man flere og flere komplicerede molekyler, hvor mange af dem betragtes som giftige, hvis de findes i passende koncentrationer. Alle grundstoffer stammer fra verdensrummet, og nogle af dem er altså særdeles giftige, for ikke at tale om forbindelserne imellem dem. Naturen er heller ikke ugiftig, forbavsende mange planter og ikke mindst svampe er særdeles giftige. Selv noget så uskyldigt som ørnebregne, mener jeg, kan forgifte grundvandet. Helt basisk, så er mennesker altså også en del af naturen, ligesom deres frembringelser. Mange af de "giftstoffer" og andet vi har frembragt, har altså også fordele som må opvejes med ulemperne. Igen vil jeg bede disse forskere om at udvise en smule ydmyghed. I betragtning af hvor megen skade de kan gøre blot på en mistanke om noget som måske og hvis og ifald osv kunne være lidt farligt. Det der virkeligt udgør en en risiko drukner jo i alle disse rapporter om, at nu har man målt et eller andet som måske kunne være farligt hvis det fandtes i større mængder, men foreløbig har man kun detekteret det, og i øvrigt behøver vi flere penge til finde ud af hvor stort problemet er, for det har vi ikke den mindste anelse om, men vi er meget bekymrede. På mange af deres abstracts kan man godt få det indtryk, at de behøver øjeblikkelig krisehjælp.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er håbløst at diskutere med Ferdinansen. Nu bringer han risikodiskussionen ind - endnu en politisk tangent. I stedet for at forlange at hele den videnskabelige litteratur og alle detaljerede argumenter skal præsenteres for ham her på ing.dk, så bør han selv gå til kilderne og læse den omfattende litteratur. Om ikke andet så for hans børnebørns skyld. Når døde havfugle og fisk har maven fuld af plaststykker, så er de sikkert døde en naturlig død - af sult?

 • 0
 • 0

ag dog og læs litteraturen

Jeg har læst de link der er. Der forekommer nogle dårlige oversættelser, Men den fremstillling af dyr der udelukkende spiser plast, er der intet om. Kun at der i få tilfælde kan være plaststykker der blokerer fordøjelseskanalen, eller optager noget plads. Fragmenterne har den (u)heldige egenskab at de kan opsuge miljøgifte, der så siden kan frigives ved fordøjelse (sammen med normalt fødeindtag, ikke alene). BBC skriver det ellers tydeligt, men det er også på engelsk.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten