Kemikaliehandlingsplan vedtaget uden krav om phthalatfri medicinaludstyr

Folketinget har vedtaget regeringens kemikaliehandlingsplan for de næste fire år, som blandt andet betyder tilsynsområdet med kemikalier øges med 50 procent, så kemikalieinspektionen fremover kan rykke hurtigere og oftere ud på uanmeldte kontrolbesøg, når den modtager tip om, at et produkt ikke overholder kemikalielovgivningen og kan være sundheds- eller miljøskadelig.

»Den skærpede kontrol er et skarpt signal til markedet om, at vi ikke tolererer overskridelser på dette område, men ønsker forbrugersikkerhed. Normalt siger man, at tillid er godt, men når det handler om uønskede kemikalier, er kontrol bedre,« siger miljøminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse.

Alligevel har hun ikke lyttet på kritikken af udkastet til handlingsplanen og indført et forbud mod medicinsk udstyr med phthalater, når der er phthalatfri alternativer.

Fra og med denne måned skal alt medicinsk udstyr som katetre ellers mærkes, hvis det indeholder phthalater, som er mistænkt for at være en af de store syndere, når det for eksempel kommer til dårlig sædkvalitet. Blandt andet industrien så det på den baggrund som et naturligt næste skridt at kræve, at de offentlige indkøbere holdt sig fra phthalaterne, når der var alternativer.

I stedet indeholder kemikaliehandlingsplanen kun en plan om at der i 2010 sker en kortlægning af medicinsk udstyr uden phthalater med henblik på frivillig udfasning af phthalater i medicinsk udstyr via offentlige grønne indkøb.

173 mio. kr.

Andre steder sættes der dog ind. Kemikalieinspektionen udvider over en årrække også kontrollen med en række nye biocidmidler, der eksempelvis omfatter desinfektionsmidler, konserveringsmidler og skibsbundmaling. Fremover skal 2.000 produkter have en godkendelse mod de nuværende 300. Tilførslen af midler til kemikalieområdet betyder også flere oplysningskampagner til forbrugerne.

Kemikaliehandlingsplanen løber over de næste fire år og samlet set tilføres området 173 millioner kroner. Det betyder, at der ud over kontrol og oplysning også fokuseres på videnindsamling. Blandt andet videreføres de tre videncentre om hormonforstyrrende stoffer, allergi samt duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Der skal blandt andet skaffes mere viden om de såkaldte cocktaileffekter af hormonforstyrrende stoffer som eksempelvis phthalater. Herudover skal Danmark spille en aktiv rolle i forhold til at udnytte den viden, REACH genererer i de kommende år om kemiske stoffers farlige egenskaber, og i at få udfaset og reguleret stoffer, som kan være problematiske over for mennesker og miljø.

»Hvis jeg skal overbevise mine europæiske ministerkolleger om en skrappere lovgivning, så er formodninger ikke nok. Der skal håndfaste beviser på bordet. Det er vi godt i gang med, og nu sætter vi turbo på processen. 173 millioner kroner sætter os i stand til at gennemføre en markant styrkelse af indsatsen over for skadelig kemi,« siger miljøminister Karen Ellemann i pressemeddelelsen.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet
Den nye kemikaliehandlingsplan
Udkastet til kemikaliehandlingsplanen