Kattegæt: Niras fjernede jernbaner fra ti år gamle overslag

Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Da Vejdirektoratet greb fat i Niras og bad dem komme med et overslag på, hvad det ville koste at droppe jernbanen og i stedet lave en ren vejforbindelse over Kattegat, skulle konsulentvirksomheden ikke lave en helt ny beregning.

I stedet lød opgaven på at finde anlægsoverslagene fra en ti år gammel screeningsanalyse frem og komme med en hurtig vurdering.

»Fremgangsmåden var jo at gå ind i de gamle anlægsoverslag og så fjerne de ting, der havde med baner at gøre,« siger Jan Kragerup, Niras’ forretningschef for plan, bane og samfund.

Læs også: Blå blok vil bygge Kattegat-broer uden tog: Bilisterne kan betale dem på 32 år

Deres grove skøn - som har genoplivet projektet politisk - endte med at ligge på 58 milliarder kroner for en ren motorvejsforbindelse. Heraf udgør selve kyst til kyst-forbindelsen (der skal bestå af en bro fra Hov i Jylland til Samsø, motorvej på selve øen og til sidst en bro til Røsnæs på Sjælland) cirka 51 milliarder kroner.

Den kombinerede vej- og togforbindelse ville fra kyst til kyst næsten koste det dobbelte.

Halverede overslagsprisen

Niras’ oprindelige plan fra 2008 var at bygge lavbroer på størstedelen af de to strækninger over Kattegat. Mellem Hov og Samsø var der dog behov for en kilometer skråstagsbro over sejlrenden, mens 2 kilometer hængebro var nødvendig mellem Samsø og Røsnæs.

Hvor der er forholdsvis lavt vand, og skibstrafikken ikke kræver store spænd, var planen at bygge to parallelle lavbroer: én til jernbanen og èn til vejen. Denne konstruktion kunne dække omkring 24 af de to strækningers i alt 27 kilometer.

Læs også: Hastig ny Kattegat-plan: Vejdirektoratet fik to uger til ny analyse

Da Vejdirektoratet bad Niras komme med et overslag for forbindelsen uden jernbanen, fjernede konsulentvirksomheden – for den dominerende lavbros vedkommende – simpelthen bare en bro og halverede overslagsprisen.

Nok vil bro nummer to altid være billigere, når begge bygges samtidig, men modsat er der større belastning på jernbanebroen, hvilket fordyrer anlægsprisen.

»Og det var det, vi vurderede. Det går nogenlunde lige op. I hvert fald når man ikke regner mere på det, end vi gør - så er det sådan cirka halvdelen,« siger Jan Kragerup.

Mere usikkerhed ved højbroen

Lidt sværere var det, at komme frem til prisen på de to forskellige slags højbroer, som lavbroerne oprindeligt skulle forene sig til, når de skulle ind over sejlrenden. Både mellem Samsø og Jylland og Samsø og Sjælland skulle de laves i to etager med toget nederst og motorvejen øverst. Den ene en skråstagsbro og den anden en hængebro.

Læs også: Reaktioner på Kattegatbro: Hvad nu med alle de andre vejprojekter?

»Så var der spørgsmålet, hvad man sparer på at køre én etage frem for to på højbroerne,« siger Jan Kragerup.

Her måtte Niras’ brofolk kigge på erfaringspriserne og komme med en vurdering.

»En bro med én etage er alt andet lige lidt billigere end en toetagers bro, for den er langtfra lige så kompliceret. Derudover slipper man for belastningen fra jernbanen, der specielt volder problemer på hængebroen,« siger Jan Kragerup.

Læs også: ANALYSE: Med en Kattegatbro bliver der ikke noget med at køre gratis over Storebælt

Også i dette tilfælde er der dog tale om mere eller mindre løse vurderinger.

»Det er jo vurderinger, ikke? Det er jo ikke sådan, at vi har siddet og projekteret og regnet mængderne ud. Det er jo sådan at lægge hovedet lidt på skrå og vurdere,« siger Jan Kragerup.

Hele projektet skal revurderes

Den endelige pris for forbindelsen uden jernbane på omkring 58 milliarder kroner kan – hvis man glemmer en takstnedsættelse på Storebæltsbroen – tilbagebetales af bilisterne på 32 år, skrev Vejdirektoratet i deres notat til regeringen.

Det vakte en vis begejstring blandt politikere på begge sider af Folketinget i sidste uge, og regeringen og Dansk Folkeparti besluttede på baggrund af de nye tal at genoplive det store infrastrukturprojekt. I første omgang med en ny undersøgelse.

Her bliver man nødt til at revurdere hele projektet, mener Jan Kragerup. Deres skøn bygger nemlig hverken på udviklingen i enhedspriser eller teknologiske løsninger.

»Spørgsmålet er, hvad der er sket rent teknologisk. Hvordan har prisen udviklet sig på de store anlægskonstruktioner? Jeg tror, at man vel er nødt til at revurdere hele projektet, hvis det er en ren vejbro,« siger Jan Kragerup.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis politikerne finder de 58 mia politisk interessant, så er der bestemt belæg for at få regnet et ordentligt overslag igennem. Det var vel hele ideen med at få overslaget?

 • 7
 • 5

Hvis politikernes tanke var at få Kattegat sat på dagsordenen, så er det vel lykkedes.

Det er jo ikke afgørende, hvad prisen er pt., men hvad den bliver, når der gennemføres et konkret regnestykke i løbet af året. Men man kan undre sig over at "duksene" i Vejdirektoratet ikke selv, kunne skitsere omkostningerne, men absolut skulle have lavet et "røvdækningspapir".

 • 12
 • 0

Man har lavet et løst overslag som politikerne ikke tager for gode varer men ønsker sagen nærmere belyst inden man tager stilling. Hvad er nyheden her?

Dabatten starter allerede i automatgear og ligner til forveksling debatten om Storebæltsforbindelsen og Femernforbindelsen. Først er man meget skeptisk overfor anlægsprisen som vi først kender når tilbuddene indkommer og så er det trafikprognoserne som man er skeptisk overfor.

Endelig åbner forbindelsen, folk er glade og trafikken overstiger som sædvanligt forventningerne og politikerne får en ny malkeko de kan bruge til finansiering af meget andet godt. Ligesom på Storebælt.

 • 11
 • 5

Det er en fornuftig måde at gribe det an på. Få lavet et rimeligt +/- 30% overslag, og foretag en vurdering af om der skal arbejdes videre med et et nyt forslag i en yderligere detaljeringsgrad. God ingeniørpraksis at tage det i den rækkefølge, så det var en god nyhed fra ing.dk at der ikke er fråset med timeforbruget til det her.

 • 9
 • 0

Den Kattegatforbindelse er jo ren valgflæsk fra Ole Birk Olesens side (han stiller op i Østjylland) og så følger alle de andre tosser også med...bla Aarhus borgmesteren...for politikerne elsker jo store prestigeprojekter, for det giver god pressedækning. Det er til at få kvalme af. Ingen spørger hvad vi overhovedet skal med den Kattegatforbindelse. Har vi overhovedet brug for den? Jojo, vi kan spare noget tid når vi skal pendle mellem Kbh og Aarhus, men hvem gør egentlig det mere end fire gange om året? Og dem der pendler flere gange om ugen bør tage toget eller flytte. Der er mange andre måder at spare tid på, som er både billigere og bedre for klima og miljø. Og som ikke får så store negative konsekvenser for landskab, natur og mennesker.

 • 17
 • 12

Ja mere trafik...det har vi nemlig brug for..eller hvad? Skulle vi ikke netop have sænket trafikken? Og elbilerne har jo lange udsigter...salget er stagneret i 2017. Det bliver diesel- og benzinbiler der kommer til at køre på en Kattegatforbindelse de første mange år, hvis den står færdig allerede i 2030. Og hvad hjælper det, hvis de kan komme hurtigt over Kattegat, men så ender i en kilometer lang kø 20 km udenfor København, fordi indfaldsvejene ikk er udbygget tilsvarende? Og endelig...hvor skal alle de mange nye biler, som nu vil komme til at pendle mellem Aarhus-Kbh parkere henne? Det kommer da til at tage tre timer at komme over iberegnet kø og parkering...

 • 11
 • 11

Har vi overhovedet brug for den? Jojo, vi kan spare noget tid når vi skal pendle mellem Kbh og Aarhus, men hvem gør egentlig det mere end fire gange om året? Og dem der pendler flere gange om ugen bør tage toget eller flytte.

Hvorfor tror du at alle der kører på broen ender i København? Der er mange andre steder på Sjælland at besøge eller pendle til.

Bør tage toget? Toget er jo super ufleksibelt og bedre egnet til at pendle på de korte strækninger, så hellere overlade distancependlingen til bilerne og så må København (eller Århus) jo flytte erhvervsarealerne ud af byen hvis de ikke vil have trængslen.

Hele diskussionen om tog vs. bil tager jo udgangspunkt i miljø og ideologi og ikke hvad folk egentlig foretrækker.

Som jeg skrev i en anden nyhed, så vil ekstra let trafik (bus) over kattegat jo også aflaste togtrafikken igennem jylland, fyn og midtsjælland og gøre en timemodel overflødig.

 • 8
 • 3

Hvis man pendler så meget så bør man jo overveje at flytte? Hvorfor skal vi bygge en stor dyr og grim bro med tilhørende motorveje, fordi en masse mennesker åbenbart ikke kan finde ud af at sælge deres hus eller lejlighed og så flytte tættere på deres arbejdsplads. Almindelige mennesker kører jo kun ganske sjældent mellem landsdelene. Erhvervsfolk holder i stigende grad møder via Skype i stedet for at bruge timer på at sidde i en bil - de vil ofte foretræke at flyve eller køre på 1. klasse i toget - for så kan de arbejde imens og ikke spilde tiden i en bil. Så er der fragttrafikken tilbage - som jo for en stor dels vedkommende kommer syd fra alligevel og derfor kører over Fyn. Så hvem er det lige - udover dig og andre pendlere som ikke gider eller vil flytte - som skal bruge den bro?` ;-)

 • 5
 • 4

Lars - jeg skal nok holde mig væk, så du kan beholde vejene for dig selv.. ;-)

 • 2
 • 2

Forslag:

Inddæm en polder (således), frasælg den del af det inddæmmede man ikke selv kan bruge til lufthavn (Endelave Nord International Airport) eller udflytning af samfundsinstitutioner fra København, og byg så for salgsprovenuet faste forbindelser til Fyn, Samsø og Sjælland. Voilà, problem solved (måske med lidt statstilskud fra ekstra benzinskat).

PS Det ville glæde undertegnede forslagsstiller hvis nogen ville putte det her forslag gennem Landstrafikregnemodellen så det kan blive afsløret hvor urealistisk det er. Anyone?

 • 2
 • 0

Den Kattegatforbindelse er jo ren valgflæsk fra Ole Birk Olesens side (han stiller op i Østjylland) og så følger alle de andre tosser også med...bla Aarhus borgmesteren...

De er jo fra Århus. Behøver jeg sige mere?

for politikerne elsker jo store prestigeprojekter, for det giver god pressedækning. Det er til at få kvalme af.

Nu er hr. Birk Olesen igen i avisen og det er hr. Telling ikke. Det er til at få kvalme af.

Ingen spørger hvad vi overhovedet skal med den Kattegatforbindelse.

Jeg tror vi skal bruge den når vi er på Sjælland og skal til Jylland eller er i Jylland og skal til Sjælland.

Har vi overhovedet brug for den?

Tja.

Jojo, vi kan spare noget tid når vi skal pendle mellem Kbh og Aarhus, men hvem gør egentlig det mere end fire gange om året?

Jo, men der er jo heller ingen bro?

Og dem der pendler flere gange om ugen bør tage toget eller flytte.

Skam jer!

Der er mange andre måder at spare tid på, som er både billigere og bedre for klima og miljø. Og som ikke får så store negative konsekvenser for landskab, natur og mennesker.

Man kan nemlig blive hjemme. Men så kommer man ikke i avisen. Det er lidt af et dilemma.

 • 4
 • 1

Næste gang du oplever trængsel, enten på vej, skinne eller luftrum, så husk at det ikke er de andres skyld. Det er din skyld, at der er trængsel. Så svaret på dit spørgsmål er: Nej vi andre har ikke brug for din trafik.

@ Lars Petersen

91% af alt transport foregår på vejene. Men hvis man læser kommentarerne her på Ingeniøren, skulle man tro biltrafikken var forbeholdt en meget lille gruppe af hensynsløse, miljøfjendske glubske kapitalister. Man bliver ofte i tvivl om det mon er hedengangne Land&Folk man har fået fat i.

 • 4
 • 3

I stedet for en østlig hængebro, kan man jo overveje en tunnel i stedet, og få elementerne produceret på Lolland hvor der alligevel skal bygges en tunnelelementfabrik til Femernforbindelsen.

 • 6
 • 0

Det er da udmærket at lette landevejstransport mellem Sjælland og Jylland, især for dem, som lever af at udføre transporten og for deres kunder. Men pendling over de afstande er nok sjælden - så flytter man hellere nærmere til sit arbejde. Og de fleste skal kun sjældent bevæge sig så langt. Derimod er der tusinder af private pendlere og selvstændige håndværkere, der hver dag skal på arbejde og hjem igen inden for en radius af 50-60 kilometer, og som ville få stor gavn af flere langt mindre projekter, der endnu savnes. Den jyske trafikmafia har sikkert eksempler på lager. For at skabe afveksling vil jeg hellere nævne tre projekter af den art på Sjælland, hvis realisering ventes med længsel: Motorvej Næstved - Rønnede, Motorvej helt til Kalundborg og en højklasset statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen (afkørsel 33-34, sådan cirka) for at skåne vejnettet omkring og i Køge. Cost-Benefit analyser vil sikkert prioritere sådanne projekter langt højere end en "Kattegæt-Bro". Presseomtalen bliver ikke helt så spektakulær, men de som sikrer finansieringen kommer med i tusinder af aftenbønner.

 • 2
 • 2

Det virker lidt fjollet at lave baade en ny bro, og beholde ideen om timemodellen, inkl. ny bro over Vejlefjord. Burde man ikke kigge paa en model, hvor det meste af timemodellen realiseres via togbroen over Kattegat, altsaa inkl. togforbindelse. Hvis kattegatforbindelse realiseres, bil/tog eller kun bil, er der jo alligevel ingen i Jylland nord for Vejle som vil gide at tage toget via Fyn.

 • 2
 • 1

Motorvej Næstved - Rønnede, Motorvej helt til Kalundborg og en højklasset statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen (afkørsel 33-34, sådan cirka) for at skåne vejnettet omkring og i Køge. Cost-Benefit analyser vil sikkert prioritere sådanne projekter langt højere end en "Kattegæt-Bro".

Næstvedmotorvej må være det mest "lukrative" af de projekter, al den stund den allerede er besluttet. Den har en anlægssum på 1.578 mio. kr, og en nutidsværdi på 73 mio. kr. Den interne rente er på 3,9%. Kilde: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojek...

Til sammenligning kostede Storebæltsforbindelsen 21,4 mia. kr. og har en samfundsgevinst på 379 mia. kr. hvilket jo er helt vildt. Kilde: https://ing.dk/artikel/analyse-storebaelts...

Forklaringen er vand simpelthen skiller mere end land. Derfor er de faste forbindelsen bare langt mere rentable for samfundet end de fleste nye veje.

Politisk er en brugerfinansieret Kattegatbro naturligvis langt nemmere at få igennem, end en statsfinansieret motorvej til Stevns.

Note: Tallene er ikke 100% sammenlignelige, men giver et ganske godt prej.

 • 2
 • 0

Jeg kender ikke de præcise tal, men jeg kender en del kbh-pendlere fra Sjællands Odde og Lolland. Så fremtidige pendlere fra Hou og Samsø omegn er bestemt ikke utænkeligt.

Og det er jo det der så himmelråbende åndssvagt. I stedet for at begrænse alt det pendleri bare en anelse, så stimulere vi det ved at gøre det muligt på steder hvor det ikke tidligere var påkrævet. Vi skaber behov hvor der ikke er det p.t. Ingen på Samsø har vel behov for at pendle til København, men det får de mulighed for med en Kattegatforbindelse, men er det særligt smart set i et klima og miljøperspektiv? Befolkningen vænnes til at det bliver mere og mere OK at pendle 1-2 timer hver vej poå arbejde og til møder. Det er jo ren spildtid i en bil, som går fra både arbejds- og privatliv? Men det indgår slet ikke i regnestykket - bare vi kan spare en time og man siger VÆKST højt nok, så klapper alle i hænderne og synes det er helt fantastisk ;-)

 • 5
 • 4

Det virker lidt fjollet at lave baade en ny bro, og beholde ideen om timemodellen, inkl. ny bro over Vejlefjord. Burde man ikke kigge paa en model, hvor det meste af timemodellen realiseres via togbroen over Kattegat, altsaa inkl. togforbindelse. Hvis kattegatforbindelse realiseres, bil/tog eller kun bil, er der jo alligevel ingen i Jylland nord for Vejle som vil gide at tage toget via Fyn.

Den planlagte jernbanebro over Vejle Fjord har primært til formål at skabe kapacitet nok på den østjydske længdebane til regionaltog i 15-minutters drift (populært kaldet Østjyske S-tog).

Sekundært skal den være med til at realisere timemodellen og sætte fart på højhastighedsplanerne.

En Kattegatforbindelse med jernbane vil således realisere en anden type timemodel som er markant mere interessant hvis man skal fra København til Ålborg, men markant mindre interessant hvis man pendler mellem Skanderborg og Vejle.

 • 1
 • 0

Jens - jeg synes der er ret stor forskel på en kæmpe stor bro, som skærer sig midt gennem landet og skal stå de næste mange hundrede år og så en cafe eller restaurant? Jeg er som sådan ikke modstander af broer eller transport, jeg synes bare det er fjollet at bygge en stor bro kun til biler for at et lille mindretal af den danske befolkning kan spare lidt tid på at pendle frem og tilbage mellem Aarhus og Kbh. Uanset om de selv betaler eller ej ;-)

 • 5
 • 6

Nu er det jo sådan at nogle mennesker også har brug for at komme hurtigt, sikkert og bekvemt mellem Aalborg og Odense, Aarhus og Nyborg, Hjørring og Middelfart, Randers og Slagelse etc etc. Al trafik i dette land foregår trods alt ikke mellem Aarhus og København.

 • 4
 • 1

Nu er det jo sådan at nogle mennesker også har brug for at komme hurtigt, sikkert og bekvemt...

Hvorfor skal 85+ pct. af befolkningen igen betale for en helt unødvendig bro. Den bro er hverken nødvendig eller væsentlig.

Summen er gigantisk, tidsgevinsten er minimal, og skal tilfredsstille mindre en 15 pct. af borgerne - det er jo kun et lokalt hjem-længsels-problem i luksusklassen for politikerne på borgen og jyder, der er havnet i hovedstaden.

Tænk på hvordan 60+ mia., der med renter bliver til xxx mia., kan hjælpe utallige andre nødlidende dele af vores fælles samfund.

Husk at kun Lillebælts- samt Storebælts- , Vejlebroen samt flere lignende meget vitale forbindelserne gavner mange = har være en gevinst.

Både Øresund samt (for mig) de ligegyldige tunneller til Femern vil primært gavne erhvervsliv, der ikke betaler regningen, og en forholdsvis lille andel af borgerne i DK , der betaler gildet. Når Mutti syd for grænsen slet ikke vil deltage, så siger det alt.

Og det drejer sig ikke om at man jo betaler for sin overfart og ikke ligger landet til last. Hvis ens økonomiske niveau kun er til kuvertøkonomi, så hold den derhjemme i privaten.

De sidstnævnte to tvivlsomme projekter er fostret af lobbyvirksomhed med kløe i baglommerne og solgt til dem uden rygrad på Borgen.

 • 4
 • 3

Summen er gigantisk, tidsgevinsten er minimal, og skal tilfredsstille mindre en 15 pct. af borgerne - det er jo kun et lokalt hjem-længsels-problem i luksusklassen for politikerne på borgen og jyder, der er havnet i hovedstaden.

Kunne det tænkes at det indirekte ville tilfredsstille/komme tilgode mere end 15% af borgerne ?

Aflaste motorvejsnettet i trekantsområdet ? Som pt. Er rigeligt belastet , med meget spildtid til følge . Gavne hele udkants Danmark .?

 • 2
 • 3

Danskerne har valgt bilen og med god grund. Offentlig transport er jo kendetegnet ved at det bringer dig fra et sted, du ikke er, til et sted, du ikke skal hen, på et tidspunkt der ikke passer dig.

Kan godt være verden ser anderledes ud fra København - men det er realiteten i provinsen.

Læg dertil, at togdrift er sindsygt dyrt, og at bilerne hastigt bliver grønnere.

Byg den vejbro over Kattegat og lad for min skyld gerne brintbusser pendle henover den. Og byg gerne Park & Ride i Høje Tåstrup - jeg behøver ikke have min bil med længere ind mod København.

 • 8
 • 3

Hej alle sammen.

Projekter af sådan en kaliber kunne meget vel være Danmark en flot ambassadør på et international plan. Vi for løst nogle infrastruktur udfordringer, en anden positiv følgevirkning kunne være, vi igen viser omverden vores tekniske formåen på en innovativ fornem måde, hvilke jeg mener vil gavne dansk industri på den lange bane. Personligt vil jeg gerne advokere for en sådan forbindelse, ligeså en fast forbindelse mellem Als og Fyn, og jeg er vel klar over det er en holdning hvor vi snakker delte vande, og derved den mest kompliceret bro at bygge.

Når det er sagt, vil jeg da også tage mig den frihed at lege djævlens advokat. Jeg har i luftlinje 4km til et stk. Super sygehus hvilke er under opførelse pt. Hele sagen omkring de her super sygehuse har gjort et stort indtryk på mig. Syntes det igen viser et offentligt apparatus, der fungere som Danmark af i forgårs. Der er ingen beslutningstagere der skal stå til ansvar for deres dispositioner, det hele kommer til at ligne et tidligere statslandbrug fra DDR tiden, hvor der skal fire mand til at føre en traktor. Alle fire vil gerne have fat i rattet på en og samme gang, men de vil i hver deres retning. Kunne man ikke tage fat i vores pensionsfonde, bede dem om at opføre en bil samt højhastighedstog forbindelse over Kattegat på nogle konditioner, hvor pensionsfondene opfører og driver en sådan forbindelse over en periode på eks. 20-40 år alt afhængig evt. finansieringsmodel. Efterfølgende tror jeg helt automatisk der ville være styr på regnstykket. På den måde vil det blive kørt, som i den private sektor, hvor man starter alle store projekter ud fra tre konditioner: 1)afstemte forventninger, 2)milestones samt 3)timelines.

 • 0
 • 2

Summen er gigantisk, tidsgevinsten er minimal, og skal tilfredsstille mindre en 15 pct. af borgerne

@ Finn Christensen

Det er sgu da depremerende hvis 15% af befolkningen i dette land skal tilfredsstilles af broer.

Vejen mellem Lem og Skjern bruges kun af 1,3% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal. Vejen mellem Ringsted og Næstved bruges kun af 9,3% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal. Motorvejen mellem Nivå og Kokkedal bruges kun af 13,9% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal. Den nye bro over Roskilde Fjord vil kun blive brugt af 4,7% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal.

Hvad er egentligt topmålet af egoistisk snævertsyn?

 • 1
 • 3

Personligt vil jeg gerne advokere for en sådan forbindelse, ligeså en fast forbindelse mellem Als og Fyn, og jeg er vel klar over det er en holdning hvor vi snakker delte vande, og derved den mest kompliceret bro at bygge.

En Lillebælt Syd forbindelse (LSF) vil kun spare 30 km. for bilister fra Odense til Flensborg. Bilister som skal fra Sønderborg til Fåborg sparer langt mere, men dem er der nok ikke ret mange af. Alene det faktum gør den vist økonomisk håbløs.

En LSF vil fra kyst til kyst være lige så lang som Storebæltsforbindelsen på hele strækningen fra Halsskov til Knudshoved. Det siger lidt om anlægsprisen.

En LSF vil kræve store investeringer i landanlæg, motorvej helt fra Odense til Sønderborgmotorvejen og endnu værre er det hvis den også skal være til jernbane. Hvis den eksisterende infrastruktur ikke kræver opgradering, så er det fordi trafikken på forbindelsen vil blive alt for spinkel.

Jeg synes absolut vi skal have en LSF, men brugerbetalt kan den aldrig blive. Sønderjyske politikere bør begynde at skrabe penge sammen til den, nøjagtigt som de gjorde til Sønderborgmotorvejen i sin tid, som oprindeligt var et amtsprojekt. Så længe de ikke gør det, viser de ikke vilje til forbindelsen, og hvem skulle så gøre det?

 • 0
 • 0

1:

Det er sgu da depremerende hvis 15% af befolkningen i dette land skal tilfredsstilles af broer.

Vejen mellem Lem og Skjern bruges kun af 1,3% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal. Vejen mellem Ringsted og Næstved bruges kun af 9,3% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal. Motorvejen mellem Nivå og Kokkedal bruges kun af 13,9% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal. Den nye bro over Roskilde Fjord vil kun blive brugt af 4,7% af befolkningen så den tilfredsstiller ikke nok - luk den, tidsgevinsten er minimal.

Hvad er egentligt topmålet af egoistisk snævertsyn?

2:

En Lillebælt Syd forbindelse (LSF) vil kun spare 30 km. for bilister fra Odense til Flensborg. Bilister som skal fra Sønderborg til Fåborg sparer langt mere, men dem er der nok ikke ret mange af. Alene det faktum gør den vist økonomisk håbløs.

 • 0
 • 1

Med en Jylland / Sjælland bro bliver der vel ikke brug for "timemodellen" mere? Sikken en besparelse, nu da Nordsø milliarderne er forsvundet i retableringen af Thuyra feltet. Til gengæld kan DSB så indsætte leddelte el- tog busser eller troljer på strækningen mellem Kalundborg via Samsø og videre over til Odder, afhængigt om man vil anvende batterier eller luftledninger. Samtidigt kunne man videre udvikle modellen til også at omfatte samkørsel med containere, for at spare de kære Samsingers øko-samfund for diesel hørmen og støjen fra almindelige lastbiler. Hvem siger at kollektiv trafik på landjorden over længere afstand absolut SKAL være med tog ?

 • 1
 • 2

Hvad er egentligt topmålet af egoistisk snævertsyn?

At man regner i pct. og ikke gider læse det jeg faktisk skriver..

Som et ørige har Danmark utallige nyttige broer - men (for de fleste) er unyttige blæreprojekter ikke et sundhedstegn.

Byg hellere 10 gavnlige broer til ~6 mia. stykket, hvis pengene absolut skal ud som fattigstøtte til de stakkels entreprenører. Det gavner i det mindste den regionale økonomi + befolkning rundt omkring i vores landsdele.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten