Kattegæt: Niras fjernede jernbaner fra ti år gamle overslag
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Kattegæt: Niras fjernede jernbaner fra ti år gamle overslag

Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Da Vejdirektoratet greb fat i Niras og bad dem komme med et overslag på, hvad det ville koste at droppe jernbanen og i stedet lave en ren vejforbindelse over Kattegat, skulle konsulentvirksomheden ikke lave en helt ny beregning.

I stedet lød opgaven på at finde anlægsoverslagene fra en ti år gammel screeningsanalyse frem og komme med en hurtig vurdering.

»Fremgangsmåden var jo at gå ind i de gamle anlægsoverslag og så fjerne de ting, der havde med baner at gøre,« siger Jan Kragerup, Niras’ forretningschef for plan, bane og samfund.

Læs også: Blå blok vil bygge Kattegat-broer uden tog: Bilisterne kan betale dem på 32 år

Deres grove skøn - som har genoplivet projektet politisk - endte med at ligge på 58 milliarder kroner for en ren motorvejsforbindelse. Heraf udgør selve kyst til kyst-forbindelsen (der skal bestå af en bro fra Hov i Jylland til Samsø, motorvej på selve øen og til sidst en bro til Røsnæs på Sjælland) cirka 51 milliarder kroner.

Den kombinerede vej- og togforbindelse ville fra kyst til kyst næsten koste det dobbelte.

Halverede overslagsprisen

Niras’ oprindelige plan fra 2008 var at bygge lavbroer på størstedelen af de to strækninger over Kattegat. Mellem Hov og Samsø var der dog behov for en kilometer skråstagsbro over sejlrenden, mens 2 kilometer hængebro var nødvendig mellem Samsø og Røsnæs.

Hvor der er forholdsvis lavt vand, og skibstrafikken ikke kræver store spænd, var planen at bygge to parallelle lavbroer: én til jernbanen og èn til vejen. Denne konstruktion kunne dække omkring 24 af de to strækningers i alt 27 kilometer.

Læs også: Hastig ny Kattegat-plan: Vejdirektoratet fik to uger til ny analyse

Da Vejdirektoratet bad Niras komme med et overslag for forbindelsen uden jernbanen, fjernede konsulentvirksomheden – for den dominerende lavbros vedkommende – simpelthen bare en bro og halverede overslagsprisen.

Nok vil bro nummer to altid være billigere, når begge bygges samtidig, men modsat er der større belastning på jernbanebroen, hvilket fordyrer anlægsprisen.

»Og det var det, vi vurderede. Det går nogenlunde lige op. I hvert fald når man ikke regner mere på det, end vi gør - så er det sådan cirka halvdelen,« siger Jan Kragerup.

Mere usikkerhed ved højbroen

Lidt sværere var det, at komme frem til prisen på de to forskellige slags højbroer, som lavbroerne oprindeligt skulle forene sig til, når de skulle ind over sejlrenden. Både mellem Samsø og Jylland og Samsø og Sjælland skulle de laves i to etager med toget nederst og motorvejen øverst. Den ene en skråstagsbro og den anden en hængebro.

Læs også: Reaktioner på Kattegatbro: Hvad nu med alle de andre vejprojekter?

»Så var der spørgsmålet, hvad man sparer på at køre én etage frem for to på højbroerne,« siger Jan Kragerup.

Her måtte Niras’ brofolk kigge på erfaringspriserne og komme med en vurdering.

»En bro med én etage er alt andet lige lidt billigere end en toetagers bro, for den er langtfra lige så kompliceret. Derudover slipper man for belastningen fra jernbanen, der specielt volder problemer på hængebroen,« siger Jan Kragerup.

Læs også: ANALYSE: Med en Kattegatbro bliver der ikke noget med at køre gratis over Storebælt

Også i dette tilfælde er der dog tale om mere eller mindre løse vurderinger.

»Det er jo vurderinger, ikke? Det er jo ikke sådan, at vi har siddet og projekteret og regnet mængderne ud. Det er jo sådan at lægge hovedet lidt på skrå og vurdere,« siger Jan Kragerup.

Hele projektet skal revurderes

Den endelige pris for forbindelsen uden jernbane på omkring 58 milliarder kroner kan – hvis man glemmer en takstnedsættelse på Storebæltsbroen – tilbagebetales af bilisterne på 32 år, skrev Vejdirektoratet i deres notat til regeringen.

Det vakte en vis begejstring blandt politikere på begge sider af Folketinget i sidste uge, og regeringen og Dansk Folkeparti besluttede på baggrund af de nye tal at genoplive det store infrastrukturprojekt. I første omgang med en ny undersøgelse.

Her bliver man nødt til at revurdere hele projektet, mener Jan Kragerup. Deres skøn bygger nemlig hverken på udviklingen i enhedspriser eller teknologiske løsninger.

»Spørgsmålet er, hvad der er sket rent teknologisk. Hvordan har prisen udviklet sig på de store anlægskonstruktioner? Jeg tror, at man vel er nødt til at revurdere hele projektet, hvis det er en ren vejbro,« siger Jan Kragerup.

Hvis politikerne finder de 58 mia politisk interessant, så er der bestemt belæg for at få regnet et ordentligt overslag igennem. Det var vel hele ideen med at få overslaget?

  • 7
  • 5

Hvis politikernes tanke var at få Kattegat sat på dagsordenen, så er det vel lykkedes.

Det er jo ikke afgørende, hvad prisen er pt., men hvad den bliver, når der gennemføres et konkret regnestykke i løbet af året. Men man kan undre sig over at "duksene" i Vejdirektoratet ikke selv, kunne skitsere omkostningerne, men absolut skulle have lavet et "røvdækningspapir".

  • 12
  • 0

Man har lavet et løst overslag som politikerne ikke tager for gode varer men ønsker sagen nærmere belyst inden man tager stilling. Hvad er nyheden her?

Dabatten starter allerede i automatgear og ligner til forveksling debatten om Storebæltsforbindelsen og Femernforbindelsen. Først er man meget skeptisk overfor anlægsprisen som vi først kender når tilbuddene indkommer og så er det trafikprognoserne som man er skeptisk overfor.

Endelig åbner forbindelsen, folk er glade og trafikken overstiger som sædvanligt forventningerne og politikerne får en ny malkeko de kan bruge til finansiering af meget andet godt. Ligesom på Storebælt.

  • 11
  • 5