Kaosramt Hallandsåstunnel truet af lukning

Tålmodigheden er ved at være slidt, selv hos de rigsdagspolitikere der vil se igennem fingre med meget for at fremme kollektiv trafik i Sverige.

I går besøgte de tunnelbyggeriet i Hallandsåsen, og til marts næste år skal de beslutte, om det er på tide at opgive arbejdet med at anlægge togtunnelen.

»Det er nødvendigt at granske dette jätteprojekt. Jeg var skeptisk allerede i 2002. Nu kræver vi præcise beregninger af omkostningerne. Og viser der sig grunde til at stoppe anlægsarbejdet, skal vi vove at stoppe det,« siger Moderaternes trafikpolitiske ordfører, Jan-Evert Rådhström, til Sydsvenska Dagbladet.

Formålet med besøget var at konstatere, om der skal kastes nye penge efter de gamle. I forvejen er Hallandsåstunnellens budget siden beslutningen om at bygge den i 1992 vokset fra 1,3 til 9 milliarder svenske kroner, og nu rumler et beløb på 10 milliarder stadig højere.

I sommer trængte millioner af liter grundvand ind i tunnelarbejdet under Hallandsåsen, der adskiller Skåne og Halland i det sydlige Sverige. Og Simon Taylor, der er Cowis projektleder på Hallandsåstunnelen, forudså, at vandproblemerne yderligere ville forsinke projektet i forhold til 2012 - den flere gange reviderede deadline.

Jan-Evert Rådhström står derfor ikke alene med sin manglende lyst til at poste flere penge i projektet.

En af Centerpartiets ledende trafikpolitikere, Sven Bergström, synes, at projektets fordyrelse er uacceptabel, og at smertegrænsen er nået. Hans partifælle, statsminister Frederik Reinfeldt, har tidligere talt om "uacceptable budgetoverskridelser".

Også Kristdemokraterne, Vänsterpartiet og Miljøpartiet er kritiske over for tunnelbyggeriet, som imidlertid bakkes op af Socialdemokraterne.

Emner : Tunneller