Kandidat til IDAs formandspost: »Et af mine fokuspunkter er, at man skal trives i arbejdslivet«

Laura Klitgaard er formandskandidat for Innovation, Trivsel og Moderne ledelse Illustration: Privatfoto

Laura Klitgaard, Innovation, Trivsel og Moderne ledelse, hvad kvalificerer dig til at blive IDA-formand?

»Det gør flere ting, men blandt andet at jeg har job-erfaring både som offentligt ansat og privatansat. Derudover har jeg været IDA-aktiv, lige siden jeg blev færdig som ingeniør. Den primære kvalifikation til at stille op er, at jeg har siddet seks år i IDAs hovedbestyrelse. Det betyder, at jeg er rigtig godt inde i organisationen og i det ledelsesmæssige årshjul, som definerer de forskellige temaer, man skal igennem i løbet af et år, lige fra at sætte retningen til at kigge på, om økonomien er sund og se til, at medlemmerne er tilfredse.«

Hvilke personlige egenskaber kvalificerer dig til posten?

»Jeg er en god kommunikatør og har en personlighed, som er relationsskabende og samlende. I bund og grund kan jeg bare rigtig godt lide andre mennesker.

Fra mit job er jeg også vant til at træffe beslutninger, som ikke alle er enige i. Der er det vigtigt altid at have gode argumenter og en faglighed, der kan begrunde beslutningerne. På samme måde er det vigtigt for vores medlemmer, at der er gode begrundelser og faglighed bag det, vi gør noget.«

Hvad anser du for formandens vigtigste opgave?

»At gå forrest i at sætte en visionær retning for foreningen i samarbejde med hovedbestyrelsen.«

Hvorfor er det, den vigtigste opgave?

»Fordi man ikke kun skal drifte foreningen, men også udvikle den, så vi følger med tiden og følger med vores medlemmer. Lige nu er der f.eks. helt vild gang i arbejdsmarkedet. Derfor skal IDA have en forståelse for, at der sker sindssygt meget med arbejdslivet efter corona, så vi kan tilbyde medlemmerne den rigtige rådgivning.

Som jeg ser det, begynder der at være opbrud i 8-4-kulturen med en meget større fleksibilitet, både når det gælder arbejdstid og arbejdssted. Det er også vigtigt for IDA at forstå, at for specielt de yngre generationer skal jobbet give mening. Et af min listes helt klare fokuspunkter er, at man skal trives godt i sit arbejdsliv.

En formand skal præsentere IDA på en professionel måde i mange forskellige sammenhænge både internt og eksternt, være en god netværker, som kan tale med alle, være god til at lytte og til at skabe synlighed.«

Hvordan vil medlemmerne mærke, at du er blevet formand?

»Det gør de ved, at jeg bidrager med et moderne, fornyet image og sættet et stærkt offentligt aftryk.«

Hvad mener du med et »moderne fornyet image«?

»Mit budskab er, at vi kan få noget dynamik ind i foreningen ved skifte fra én type formand til en anden. Den nuværende formand Thomas Damkjær Petersen afløste en yngre kvinde, Frida Frost, da han trådte til, og hvis det bliver mig, laver vi et skifte igen. Jeg synes, vi repræsenterer vores medlemmer bedst ved ikke at vælge den samme type formand hver gang.

Samtidig har jeg en lidt blødere ingeniøruddannelse, hvor man har blandet elementer fra ingeniør- og arkitektuddannelserne, som jeg så har suppleret med en civilingeniøruddannelse i byggeledelse. Jeg har en stor forståelse for samspillet mellem arkitekter og ingeniører. Man kan sige, at jeg er uddannet til at være forbindelsesled. Og det føler jeg, at jeg også kan være i IDA.

Med mig på posten vil medlemmerne opleve en formand, der lytter, udvikler og omsætter ideer til politikker og ydelser.«

Din liste er i valgforbund med to andre lister, der ikke stiller med en formandskandidat. Til gengæld har I kun 12 mandater i det nuværende repræsentantskab. Hvad betyder det for dine chance for at blive valgt af repræsentantskabet?

»Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i mandatfordelingen fra det seneste valg. Der er selvfølgelig noget matematik, der skal gå op for, at man bliver formand, men jeg ser ikke nogen af valgforbundene som en hindring for, at jeg eller nogen af de andre kan blive formand. Jeg ser dem som en teknisk ting.

Når stemmerne er talt op, er det vigtigste, at listerne træder et skridt tilbage og kigger på, hvem der er det bedste talerør og den bedste repræsentant for foreningen, og hvem der vil stå stærkest over for medlemmer, politikere og medier. Jeg oplever, at jeg har et godt og bredt netværk med de andre lister, også dem vi ikke er i valgforbund med, og at jeg kan være en samlende figur. Det vigtigste for foreningen er at pege på én, der vil et sundt og godt politisk arbejdsmiljø de næste tre år.«

IDA-valg 2022

IDA-valg 2022 Bliv klogere på, hvad der adskiller de politiske lister i IDA, og på hvilken retning de hver især ønsker for foreningen. Se hele Ingeniørens dækningen af IDA-valget 2022.