Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Kandidat til IDAs formandspost: »Folk vil mærke en visionær person, der skubber positivt til IDAs ambitioner«

David Hansen, listefører og formandskandidat, Yngrelisten Illustration: Lasse Gorm Jensen

David Hansen, Yngrelisten, hvad kvalificerer dig til at blive IDA-formand?

»Det særlige, jeg har, er ret meget erfaring fra bestyrelsesarbejde andre steder, som kan inspirere til, hvordan man gør tingene i IDA som supplement til de mange gode folk, der har været aktive i mange år.

Jeg har været bestyrelsesformand og startet seks bestyrelser op som formand, så jeg har andre måder at gå til at lede og organisere bestyrelsesarbejde, som forhåbentlig kan gøre IDAs måde at engagere medlemmerne bedre.

Og så har jeg været meget optaget af at engagere unge mennesker andre steder, hvor jeg har været frivillig. Det optager mig meget, at vores medlemmer bliver yngre og yngre. De unge vil gerne være frivillige, men de skal engageres på andre måder end tidligere generationer. De er generelt mere optaget af at bidrage til sager og vil gerne minimere den form, der kan stå lidt i vejen. Mange unge tænker: »Hvorfor skal man bruge så meget krudt på generalforsamlinger og på, hvem der er kasserer, hvis man bare gerne vil gøre en målrettet indsats i en periode?« Så vi skal blive dygtigere til at skabe rammer på forskellig vis.«

Du har erfaring som formand for Det danske Spejderkorps og for paraplyorganisationen Spejderne, men er der ikke forskel på de formandsskaber og på at stå i spidsen for en fagforening som IDA?

»I min tid i spejderbevægelsen gik vi fra at være meget usynlige i det politiske system til at indse, at hvis vi skulle skabe bedre rammer for de lokale spejdergrupper, skulle vi engagerer os meget mere politisk fra det lokale til det nationale niveau. Jeg var med til at få 51 borgmestre og 35 formænd for børne- og ungdomsudvalg i kommunerne til at besøge Spejdernes lejr, hvor jeg fik lov at introducere, hvorfor de skulle skabe bedre rammer lokalt. Derudover har jeg sørget for, at vi blandede os endnu mere i vilkårsarbejdet, så kommunerne fjernede bureaukrati, der gjorde vores arbejde besværligt. Vi fik også fjernet knivloven efter et pres.

Så fra faktisk ikke at blande sig ret meget, var jeg med til at skabe en spejderbevægelse, som var mere kendt og havde mere indflydelse.«

Hvad anser du for formandens vigtigste opgave?

»En formand i IDA skal jo tre ting: 1: Være en god leder for en hovedbestyrelse og et repræsentantskab. Det handler om at få medlemmerne bragt mere i spil, og der har jeg allerede engageret mig i at lave nye aktiviteter på repræsentantskabsmøderne, så man tager sig tid til at drøfte værdipolitiske og strategiske emner, i stedet for at beslutningerne i høj grad bliver klappet af inden.

Rolle to er at være den politiske reference for administrationen. Her er opgaven at sætte gode rammer for - men ikke løse - administrationens opgaver. Sparringen mellem bestyrelse og direktion er en kompliceret proces, som kræver fingerspitzgefül for, hvad der ligger på hvilken side af bordet – men også for, hvordan man spiller hinanden gode i gråzonerne.

Rolle 3 er at være IDAs ansigt udadtil.«

Men hvad er den vigtigste opgave?

»Det vigtigste er at kunne balancere sin tid mellem de tre opgaver, for hvis man bliver for meget på det udadvendt og negligerer det andet, kan man få for meget fart på og glemme at få sin egen organisation med, og bliver man for meget navlepillende i sin hovedbestyrelse, kan man glemme at skaffe resultater til medlemmerne.«

Hvordan vil medlemmerne mærke, at du er blevet formand?

»De vil kunne mærke en visionær personlighed, der hele tiden skubber positivt til vores ambitioner. De vil også mærke én, der kerer sig om, at de får et godt arbejdsliv i dag - men også i morgen. Gennem min forskningskarriere har jeg forsket i arbejdsliv, og de trends, jeg ser, sætter pres på arbejdslivet. Der er potentielt nogle store skift på spil hvor vi har mulighed for at skabe et mere fleksibelt arbejdsliv, men de nye fleksible ansættelsesformer giver ikke nødvendigvis bedre arbejdsvilkår. Så dét man vil mærke er, at det er en visionær formand, der gennemskuer, hvilke problemer vi skal have løst for medlemmerne, før de selv ser de problemer.«

Din liste er i valgforbund med en anden liste (Senioringeniørlisten, red.), der også stiller med en formandskandidat. Hvad betyder det i forhold til din chance for at blive valgt af repræsentantskabet?

»Lige spørgsmålet her bliver lidt teknisk, for vores dialog omkring valget har ikke noget med valgforbundet at gøre. Jeg håber, at IDA får det formandskab, der sætter de kompetencer sammen, der er behov for. Når jeg ser de kandidater, der er i spil, synes jeg, der er mange gode. Medlemmerne kan sende signaler i deres valg, og man kunne være lidt fræk og sige, at når vælgerne sender deres signaler, så håber jeg, at folk vil stemme på mig, hvis de mener jeg er den rette person.«

IDA-valg 2022

IDA-valg 2022 Bliv klogere på, hvad der adskiller de politiske lister i IDA, og på hvilken retning de hver især ønsker for foreningen. Se hele Ingeniørens dækningen af IDA-valget 2022.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"en visionær formand, der gennemskuer, hvilke problemer vi skal have løst for medlemmerne, før de selv ser de problemer"

Med nogen fantasi kan man godt finde problemer, som måske ikke er væsentlige at løse.

  • 3
  • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten