Kan en planet huse liv? Svaret skal findes i dens indre

Til venstre ses en planet med indre dynamik og pladetektonik, som medvirker til at skabe gode betingelser for liv med flydende vand på overfladen og et magnetisk skjold. Til højre ses en planet med et fast lag, der afskærmer planetens indre fra overfladen. Her er intet magnetfelt, og vand kan let afgives til rummet. Illustration: Science

Om der findes liv på en planet afgøres af betingelserne på dens overflade – ikke mindst om der findes flydende vand.

Nøglen til at afgøre, om en planet er beboelig (habitable på engelsk), skal findes i dens indre, skriver en række forskere fra Carneige Institution for Science i Washington DC, USA i en artikel i Science.

Problemet er, at det ved vi alt for lidt om i øjeblikket, tilføjer de.

Undersøgelser af atmosfæren kan være en indikator af liv på exoplaneter, skriver Anat Shakar og de øvrige forskere i deres artikel. Men selv tilstedeværelsen af ilt eller en atmosfære, som ikke er i kemisk ligevægt, kan ikke tages som et direkte bevis på liv, da atmosfærens sammensætning kan ændres over tid, og åbne systemer generelt er meget komplekse.

Til gengæld ved vi, at Jordens indre udøver en stabiliserende feedback-mekanisme, der er vigtigt for, at livet er langtidsholdbart her.

Hvordan sådanne mekanismer vil virke på exoplaneter med en anden sammensætning af materialer er stort set uudforsket, skriver forskerne.

Allerede i dag har vi fra satellitter og teleskoper viden om atmosfæren på en del exoplaneter, og de kommende år vil vi med nye satellitter og teleskoper kraftigt forøge denne viden.

Men for at kunne bruge denne viden i den rette sammenhæng, er det nødvendigt at vide mere om, hvordan en planets indre medvirker til at give en stabil atmosfære velegnet til livets opretholdelse, skriver forskerne afslutningsvis i deres artikel, der kan ses som et opråb til at studere dette mere indgående, end det er tilfældet i dag.