værd at vide

Kan kold fusion vinde anerkendelse under sit nye navn, LENR?

Andrea Rossi (sidende til højre) under testen af hans Ecat i Stockholm i november 2017. Illustration: Hydrofusion

Kold fusion afgik ikke ved døden i 1989, men lever videre. Om det er i bedste velgående, er nu nok så meget sagt.

Efter at have fulgt nogenlunde med i aktiviteterne på området de seneste år, må jeg sige, at min skepsis ikke er blevet mindre, men helt udelukke, at der findes reelle effekter, som kan vise sig nyttige og vigtige, vil jeg heller ikke.

Tanken med denne klumme er at lodde stemningen hos Ingeniørens læsere om emnet, som mange gerne vil have, at vi skriver mere om. Så jeg håber på indlæg og kommentarer, der kan være med til at pege på, om der er noget, vi skal give en mere dybtgående behandling i den kommende tid.

Men lad os lige tage forhistorien ultrakort.

I 1989 beskrev den britiske kemiker Martin Fleischmann og den fransk-amerikanske kemiker Stanley Pons under stor medieopmærksomhed en række forsøg, der indikerede, at kernefusionsprocesser – på uforklarlig vis – kunne opstå ved stuetemperatur under frigivelse af energi.

Tanken om kold fusion som en billig energikilde blev født, men den afgik hurtigt ved døden igen i de brede forskerkredse, da ingen andre kunne eftergøre forsøgene. Og kold fusion blev næsten synonymt med dårlig videnskab.

Men studiet af sådanne processer fortsatte blandt forskere, som befandt sig længere ude på forskningens overdrev.

Nasa og LENR

Med udgangspunkt i, at en lille forskergruppe hos Nasa også studerede kold fusion, skrev jeg for seks år siden en række artikler om, hvad der på daværende tidspunkt foregik inden for området. Siden fulgte jeg op med flere artikler.

Min holdning har været og er stadig, at man skal have et åbent sind for forskning, der bryder med vante forestillinger, men så sandelig også en naturlig skepsis.

Artiklerne blev meget læst – måske ikke overraskende, for der er jo blandet en god del mystik ind i området.

Jeg fik mange reaktioner fra læserne. Nogle mente, det var vanvittigt og dybt useriøst at skrive om kold fusion, andre var begejstrede og ville have mere. Og når jeg ikke har leveret flere LENR-artikler, har de været skuffede.

Allerede på dette tidspunkt havde området for længst skiftet navn fra kold fusion til low energy nuclear reactions eller blot LENR blandt venner.

Rossi lover og lover

Flere af mine artikler beskrev bl.a. de aktiviteter, som den italienske ingeniør og opfinder Andrea Rossi havde gang i, for han var allerede dengang ifølge ham selv meget tæt på at kommercialisere sin forskning under navnet Ecat.

Her seks år senere, hører man det samme fra Rossi, men det kommercielle produkt mangler stadig.

Hvis man følger bare lidt med på nettet, vil man kunne se, at Rossi har en stor skare af følgere, der nærmest har blind tillid til ham – og andre, der påstår, at han er en ren svindler.

Mit problem med Rossi er først og fremmest, at han gennem årene har lovet meget mere, end han har holdt, med hensyn til at bringe et kommercielt produkt på markedet. Han har brugt alle mulige kneb som sagsanlæg mod tidligere samarbejdspartnere til ikke at levere på sine løfter.

Og når han lejlighedsvis har fremvist test af sin teknologi til energiproduktion, som det senest skete i Stockholm i november, så har det aldrig været en fuldstændig uafhængig test. Der altid været et element i testen, som kun har været under Rossis kontrol. Så selv om hans forsøg virker interessante og på sin vis lovende, og han tilmed har opbakning blandt mere ‘rigtige’ forskere, så er der en tvivl tilbage hos mange – inklusive mig selv – som Rossi ikke selv gør meget for at fjerne.

Men det er værd at notere, at der er andre, der laver lignende eksperimenter, og det burde jo alt andet lige give større tiltro til, at der kan være noget om snakken.

IDA er også med

Ingeniørforeningens selskab IDA Fremtidsteknologi havde sit år inviteret Bob Greenyer, der står i spidsen for Martin Fleischmann Memorial Project til at holde et foredrag om LENR.

Han kunne bl.a. referere til en lang eksperimenter i forskellige lande og måske mere interessant også til meget gamle videnskabelige artikler – lang tid før Pons og Fleischmann – der beskrev eksperimenter, som kan fortolkes som kernereaktioner og kernetransmutationer, dv.s. omdannelse et grundstof til et andet.

Men efter at have fulgt med på projektets hjemmeside gennem et stykke tid, synes jeg ikke rigtigt, at der sker en udvikling.

Der findes også andre aktører inden for området, som vi springer over ved denne lejlighed.

På mange måder synes jeg, at LENR er et fascinerende emne, men jeg må indrømme, jeg har svært ved at slippe af med min skepsis.

Konference er udskudt – igen

En af de førende skribenter inden for LENR er svenske Mats Lewan, der tidligere var journalist på vores svenske søstermedie Ny Teknik.

Han har bl.a. har skrevet en bog om Andrea Rossi og hans Ecat med titlen En umulig opfindelse. Lewan havde planlagt en LENR-konfernce til juni i Stockholm, men han har for ganske nylig meddelt, at konferencen er udskudt.

Det er ikke første gang, konferencen var nemlig allerede i forvejen udskudt fra 2016 til 2018.

Den nye udskydelse er på ubestemt tid, og indtil et kommercielt LENR-produkt er kommet på markedet.

»Det er der god formodning om vil ske inden for et års tid,« skriver han.

Det vil være spændende, hvis det viser sig rigtigt, men med erfaringerne in mente er jeg langtfra sikker.

Men betyder denne udsættelse og Rossis evindelige tøven, at vi også skal vente med at skrive mere her på sitet om LENR. Eller skal vi ligefrem lade det gå helt i glemmebogen og sætte et punktum med denne klumme?

Det vil være Værd at Vide, men jeg er i tvivl, så lad mig høre jeres kommentarer.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor bliver et navn som "Andrea Rossi" nævnt igen i "Ingeniøren" ? Han har intet præsteret, han har lovet og lovet, først med Petrol Dragon, så med E-Cat, men han har intet, gentager, intet præsteret. Petrol Dragon var svindel og Andrea Rossi sad i fængsel for det i 80'erne. Jeg har ingen tillid til den mand: Han har ikke offentliggjort resultater og forsøgsmetoder, som har været replicérbare noget sted i verden, nogensinde. Alligevel bliver man ved med at poste artikler om ham. Det hører simpelthen ikke hjemme i et ingeniørforum, men i Nyt Aspekt Guiden.

 • 22
 • 3

Hvis hans maskine havde chancen for at virke, så vil den give ham en nobelpris* + at hans patent vil gør ham virkelig rig (også selv om den kun virkede halvt eller manglede 2-3 år for at blive færdig). Der er kun ét scenarie hvor hans hemmelighedskræmmeri giver mening, og det er det scenarie hvor den ikke virker overhovedet!

*ok, måsk ikke Nobelprisen, men en masse anderkendelse.

 • 17
 • 1

Tak for at du følger op på det Jens. Helt ærligt mener jeg han gør sig ud i snake oil. Jeg har fulgt med i artiklerne om hans forsøg og målingerne omkring dem, og det trodser enhver beskrivelse. At drive et elekrisk varmelegeme på nogle hundrede watt og lav modstand med en trefaset switcher fra 400V og forvente at man kan måle effekten med rimelig sikkerhed, strider mod alle fornuftige måleprincipper. Derudover er nikkelpulver en væsentlig ingrediens. Det er et besynderligt stof, som skal håndteres med stor forsigtighed. Prøv at slå det op på google.

Bortset fra Rossi, så er emnet interessant, men fremskridtene nærmest fraværende. De eventuelt påviste effekter er desværre nærmest på målegrænsen. Gammeldags ild og atomkraft er stadig de pålidelige energikilder. Jeg har mere tiltro til Wendelstein end kold fusion.

 • 17
 • 2

Ultralyd kavitation indgår i de fleste LENR

eksperimenter, men med håbløs fysisk realisering, tydeligvis uden kendskab til fundamental bølgeteori, og kendskab til ultralydhorn, og resonansskabelse i reagenskammeret.

Jeg har personligt oplevet termisk nedsmeltning af en ultralydopstillng, hvor kavitation skulle homogenisere mælk, for 35år siden.

Kemikere har oplyst, at det kan være en frigørelse af bindingsenergi fra H2O2 - tungt vand - til H2O + O2, der har tilført ekstra varme til forsøgsopstillingen.

Verdenshavene indeholder uendelige mængder H2O2, så hvis det kan udnyttes kommercielt er det rigtigt fint.

Det er ikke kraftværks energiniveauer ultralydkavitation kan nå, men muligvis en erstatning for olie eller gasfyret i enfamiliehuset.

Jeg har forsøgt at få DTU og Københavns Universitet med på et Open Source udviklingssamarbejde om dette - men hidtil uden success.

Jeg har skitser til en forsøgsopstilling, hvor reaktionkammeret bedst kan 3D printes, men udnyttelse af konstruktiv resonans til at holde reaktionrummet fri af omgivelserne, og transducerne kølige.

En første forsøgsopstilling til Proff of Concept kan opbygges med kommercielt tilgængelige komponenter, med drivfrekvens omkring 60 kHz., med statisk tryk på 1 bar.

Teorien indenfor området er ikke særligt veludviklet, men antyder væsentligt yderligere potentiale ved at hæve det hydrostatiske tryk, samt drivfrekvensen til omkring 500 kHz.

Dette er ikke Løvens Hule, men jeg søger Open Source ressourcepersoner, som vil bidrage med deres kompetancer. Projektopgaver, for optimering af opstillingens parametre, teoretiske energiberegninger, måletekniske kompetancer for eftervisning af energiproduktionen.

Jeg er personligt ved at gå på efterløn, hvor jeg vil virke som energikonsulent, for private husejere. Så dette projekt er min hobby fremadrettet.

Chancen for success er nok under 0,001% - men lykkes dette er det fedt for DK og kloden.

 • 3
 • 7

I næsten 30 år har en dedikeret gruppe af forskere undersøgt om LENR er et reelt fænomen. De fleste forsøg er negative men en gang imellem kommer der resultater, der tyder på at LENR er virkeligt. Efter mange timers elektrolyse af D2O på palladium kan man pludselig se meget kraftig varmedudvikling. Flere gange har man set voldsomme eksplosioner. Det skete for Fleischmann og Pons og i et andet tilfælde endte det med døden for en PhDstuderende. Man ville ikke normalt forvente så drastisk effekt af en almindelig knaldgaseksplosion. Det er ikke usædvanligt at observere tritium, og det er ikke usædvanligt at observere uforklarlige ændringer i forholdet mellem stabile isotoper. Reproducerbarheden er håbløs og man aner overhovedet ikke hvad der (måske) er foregået. Hvis man ofrede 0,1 promille af midlerne til fusionsforskning på LENR kunne man måske finde ud af om der ligger reelle fænomener bag LENR. Man kunne for eksempel begynde med at undersøge om Leif Holmlids massespektrometriske resultater med fusion af deuterium på en jernoxid cracking-katalysator kan reproduceres. Holmlids gruppe i Göteborg har publiceret over 10 artikler om fænomenet, men ingen andre har gjort sig den ulejlighed at undersøge om det kan verificeres, måske fordi Holmlids egen forklaring kolliderer med klassisk kvantemekanik. Men kan resultaterne reproduceres, må man lede efter forklaringer bagefter.

 • 8
 • 0

Atomkraft er et kæmpe stort emne, da konventionel atomkraft, i form konventionelle trykvandsreaktorer, har et come-back, i energiproduktionen.

Men Ramskov, vælger den mest besynderlige og latterliggjorte niche i emnet, og skriver om det!

Der er rigeligt at skrive om, inden for emnet atomkraft:

Anlæg der faktisk fungere og som har gennemgået en evolutionær udvikling, der resultere i kompakte anlæg med enormt energi-output, og minimalt resource forbrug. Reaktorer på op til 5 GW termisk energi og 1,6 GW elektrisk energi, i den ene ende af skalaen og små modulære reaktorer på kun 50 MW, i en container, i den anden ende af skalaen.

Der er sågar spændende nyt fra Danmark idet Seaborg Technology har fået et EU tilskud til deres arbejde med Flydend Salt Reaktorer, på 11,5 millioner kr.

https://techsavvy.media/dansk-atomkraft-st...

Et Dansk firma der får EU midler til atomkraft? Hvor er Ingeniørens dækning, af en så besynderlig hændelse?

 • 2
 • 10

Kemikere har oplyst, at det kan være en frigørelse af bindingsenergi fra H2O2 - tungt vand - til H2O + O2, der har tilført ekstra varme til forsøgsopstillingen.

H2O2 er ikke tungt vand - det er hydrogenperoxid A.K.A. brintoverilte. H2O2 splittes katalytisk f.eks. i kontakt med platin, hvilket er grundlaget for f.eks. Watherturbiner.

Tungt vand er vand hvor hydrogenatomerne er substitueret med deuterium atomer.

Anyway - Det kunne være fantastisk hvis man kunne realisere LENR. Der kommer engang imellem et "ping" på radaren. Det er nok til at holde min nysgerrighed pirret, men ikke nok til at jeg for alvor tror på at det kan lade sig gøre. Når det er sagt - jeg ville elske at have uret på dette punkt - menneskeheden har brug for "gratis" energi.

 • 5
 • 2

Kan se ovenover at nogle mener at fordi LENR ikke er bevist (endnu, måske aldrig), så fortjener det ikke spalteplads.

Personligt imødeser jeg gerne at der også skrives om de emner der er kontroversielle, da vi alle bør udvide vores horisont. Jeg er også helt enig at der skal udvises naturlig skepsis, når disse emner beskrives/bedømmes.

 • 9
 • 0

Updated: 2018-03-23 09:10:08.938211Z WaltC March 22, 2018 at 10:27 PM Dear Andrea, It’s exciting to hear about all of the industrialization and Research efforts you have underway currently. That’s clearly the sign of a strong and diverse team of contributors. You and your extended team deserve to be commended.

I’m not sure if you can speak to any of this or not, but in terms of your current plans and thinking, in the industrial product:

1) If a reactor fails and needs to be replaced, what is the size of the “replaceable unit”? 2) If a unit needs to be replaced, does the entire plant need to go off-line, or just a section? 3) If it’s a section, what is the size of the section? 4) If you can say– what is the current minimum COP that you’re offering customers? (I assume it would be a conservative lower bound.)

Thanks, WaltC

Andrea Rossi March 22, 2018 at 11:15 PM WaltC: Thank you for your kind attention to our work. Answers: 1- it depends on the kind of the reactor. 2- just a section 3- depends on the kind of reactor and of the kind of the problem 4- I prefer to delay this information to the day we will introduce the Ecat. The COP will be enough, though. Warm Regards, A.R.

Peter March 22, 2018 at 12:35 PM Dr Rossi, Can you give an update about the development of the 10/100 kW reactors? Thank you if you can answer, Peter

Andrea Rossi March 22, 2018 at 9:20 PM Peter: We are advancing with our tests and the results we got so far are encouraging. Warm Regards, A.R.

Translate DT March 22, 2018 at 12:36 PM Dear Andrea, Do you see any competitor that can be considered a match for the Ecat so far? Warm Regards, DT

Andrea Rossi March 22, 2018 at 9:19 PM DT: None that I am aware of. But I know only all that is published. Warm Regards, A.R.

Whistle Guy March 22, 2018 at 9:03 PM How would you consider the status of the industrialization progress now that we are close to the end of the first quarter of the year?

Andrea Rossi March 22, 2018 at 9:15 PM Whistle Guy: I am very satisfied. We made enormous progresses. With the help of God, we are marching on, working very hard. Warm Regards, A.R.

Gerard McEk March 22, 2018 at 12:46 PM Dear Andrea, As a client and an electrical engineer I would be willing to test a 20 kW unit for heating my home and give it all the professional care it would need (after being educated by the Leonardo Corp.). I would also be willing to report to you and openly to ECW and others about its performance and host visitors once and a while. Would this be an idea? Kind regards, Gerard

Andrea Rossi March 22, 2018 at 5:34 PM Gerard McEk: When we will sell domestic Ecats it will be possible. Warm Regards, A.R.

Frank Acland March 22, 2018 at 8:27 AM Dear Andrea,

Do you have a client who is willing to host a public presentation of an industrial E-Cat plant?

Kind regards,

Frank Acland

Translate Andrea Rossi March 22, 2018 at 9:59 AM Frank Acland: I hope one of our Clients will accept this. Warm Regards, A.R.

 • 1
 • 4

Peter Larsen, tror du skal søge nogle bedre kilder, før du kommer op med sådanne krav. Du har absolut ikke læst min side, der viser noget helt andet. Hvor mange gange vil du have effekten? 2 eller hundredvis? Tusinder? Den sidste effekt er endnu ikke offentligt kendt, men anses for tilstrækkelig.

 • 0
 • 4

Torben Nielsen

Jeg kan godt lide din nedtonede og realistiske samt open source tilgang.

Sæt en hjemmeside op.

Du vil temmeligt sikkert kunne finde udbredt interesse.

Hvis du kan skabe en billig maskine som af rent vand og el kan producere mere varme end input energien uden at haven skal graves op så har du et produkt.

 • 4
 • 0

Jeg ønsker ikke å benytter dyrebar tid på de som selv ikke ønsker fakta. Ta en titt på innleverte patenter og fagdokumenter innlevert av Rossis assistent, pluss NASA's patentsøknad som refererer til Andrea Rossi. NASA bekrefter hans oppdagelser ut fra målte resultater, med spesialinstrumenter.

 • 0
 • 4

pluss NASA's patentsøknad

Det er beskrevet her: http://e-catworld.com/2017/09/19/lenr-at-n...

Hvis du har ringeste forstand på fysik, vil du straks opdage at det handler om hurtige frie neutroner i et plasma. Patentet har ingen sammenhæng med LENR overhovedet, det er noget helt andet. Forstår du overhovedet hvad du selv skriver???

Bemærk i øvrigt: patenterbart betyder at det som man patenterer ikke er beskrevet før, samt har en vis intellektuel loftshøjde, altså ikke er helt banalt. Der er derimod intet krav om at det kan bringes til at fungere.

Du kan læse lidt mere om ecat her: https://medium.com/starts-with-a-bang/the-...

For at bringe det helt ned på jorden. Jeg savner et uafhængigt og verificeret forsøg med ecat. Med uafhængigt mener jeg følgende:

 1. Rossi og hans følgere skal holde sig 100% fra indblanding i eksperimentet!

 2. den eller de som udfører forsøget skal selv samle forsøgsopstillingen.

 3. de skal kunne medbringe og anvende egne måleinstrumenter.

 4. de som udfører forsøget skal selv afgøre hvilke intrumenter de ønsker at anvende.

 5. alle instrumenter skal være kalibrerede, og kalibreringen skal være sporbar tilbage til en standard.

 6. hele forsøgsopstillingen, inkl. måleinstrumenter skal dokumenteres i detaljer.

 7. målingerne skal dokumentere præcis hvor meget energi som konsumeres af eksperimentet, samt hvor meget som forlader det. Men andre ord er et kalorimeter et helt centralt instrument. Et kalorimeter skal formentlig kalibreres in situ forud for selve eksperimentet. Dette skal også udføres og dokumenteres af testholdet.

Rossi har tidligere specifikt nedlagt forbud mod at anvende netop et kalorimeter, har krævet at kun hans egne instrumenter blev brugt, og har præsenteret en færdig nix pille forsøgsopstilling.

Rossi har dermed forsyndet sig mod ovenstående punkter 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Det stinker af svindel!

 • 6
 • 0

...er ikke et udtryk, der bidrager positivt til Rossis troværdighed.

Bortset fra det er LENR et interessant emne fra videnskabens grænseland. Det skal der efter min mening klart være plads til her.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten