Kampen mod støj kan ikke følge med fremtidens togtrafik

Det er især den hastige udvikling af tog, der i fremtiden kommer til at skabe mere støj på europæisk plan. Illustration: YesPhotographers/Bigstock

Det kan være alvorligt sundhedsskadeligt at være kronisk udsat for trafikstøj.

Alligevel er det virkeligheden for hver femte europæer. Derfor har EU en målsætning om at reducere mængden af støjramte borgere med 30 procent i 2030.

Men ifølge en ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur ser den målsætning noget urealistisk ud. Agenturet har undersøgt to mulige scenarier og konkluderer, at i det mest optimistiske scenarie kan mængden af støjplagede personer reduceres med 19 procent.

Men i det mere konservative scenarie vil tallet faktisk stige med 3 procent.

Det skyldes, at mængden af transportmidler som biler, tog og fly forventes at stige over årene, og derfor skal tiltagene mod støj implementeres med endnu større hast.

Rapporten konkluderer, at en reduktion på mellem 3-15 procent er realistisk inden 2030, altså højst halvdelen af den planlagte målsætning.

Derfor anbefaler Miljøagenturet langt mere handling indenfor byplanlægning og trafik, blandt andet at der skal færre biler på vejene.

Mere larm fra tog i fremtiden

Selv i det konservative scenarie, hvor støjniveauet forventes at stige, skal EU-landene implementere en hel del støjreducerende tiltag. I scenariet er bl.a. 25 procent af biler elektriske, fem procent af vejene er lavet af støjreducerende asfalt, fly bliver støjreducerede, tog bliver mere elektrificerede og må ikke bremse højlydt i byer.

Det er især udsigten til markant flere tog i fremtiden, der alligevel annullerer effekten af alle andre tiltag.

I scenariet kommer der flere toglinjer i byområder, flere langdistancetog bliver lyntog, og på trods af de støjreducerende tiltag vil antallet af personer forstyrret af tog-støj stige med 35 procent i 2030.

I det mere optimistiske scenarie vil stigningen 'kun' være på fire procent. Her kræver det, at skinnerne vedligeholdes bedre, togene må ikke flytte ind i byerne i lige så høj grad, og færre tog må blive hurtige.

I en tid hvor især klimadagsordenen skubber til udbygningen af de europæiske skinner, er det altså en udfordring at tænke folkesundhed ind i udviklingen.

Flere løsninger i skuffen

På den anden side er det muligt i det optimistiske scenarie at reducere støjen fra biler og fly markant.

Det gøres bl.a. ved at indføre forbud mod at lande og lette om natten, lavere hastighedsgrænser for biler, flere støjbarrierer ved veje og 10 procent støjreducerende asfalt. Desuden går scenariet ud fra at 50 procent af bilerne er elektriske.

Som inspiration til, hvordan støj kan reduceres i byer, har Miljøagenturet skabt fem casestudier, der fokuserer på fem byers forskellige støjløsninger.

I Berlin har man eksempelvis gjort vejene smallere for at gøre plads til cykler, og i den italienske by Monza er der indført støjfri zoner.

En ubekvem barriere for ny infrastuktur

Det bliver mere og mere klart, hvordan det kan skade vores sundhed at blive udsat for høje og konstante niveauer af støj: Det kan bl.a. give blodpropper, kræft og diabetes. Alligevel bliver hensynet til folkesundheden ofte nedtonet for at kunne bygge ny infrastruktur.

Ingeniøren afdækkede f.eks. i 2020, hvordan miljøminister Lea Wermelin nægtede at sænke den danske grænse for trafikstøj i boligområder til 53 dB, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler. I dag ligger den danske grænse på 58, hvilket sundhedsmæssigt er stærkt generende for 10 procent, der bor i de områder.

Også for flystøj har Miljøministeriet undladt at sænke støjgrænsen til WHO’s anbefaling.

Hvordan den fremtidige eksplosion i togdrift vil påvirke folkesundheden, kommer derfor an på, hvordan myndighederne håndterer de mange forskellige hensyn til både klimaet, samfundsudviklingen og folkesundheden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

…for folk vil gerne bo tæt på en station (eller motorvej), så godkender man bolig bebyggelse tættere på disse støjkilder og så klager folk over støjen, de selv samme folk som ville bo tæt på jernbanen eller motorvejen.

Måske skulle man lave en minimumsafstand fra jernbaner og motorveje og hvis man bygger tættere på så er man selv ansvarlig for støjbekæmpelsen - så bliver det uinteressant at bygge nyt tæt på div. hovedfærdselsårer.

 • 11
 • 5

antallet af personer forstyrret af tog-støj stige med 35 procent i 2030

Det er især udsigten til markant flere tog i fremtiden,

Derfor anbefaler Miljøagenturet langt mere handling indenfor byplanlægning og trafik, blandt andet at der skal færre biler på vejene.

Man fornemmer en agenda :o)

 • 13
 • 0

…for folk vil gerne bo tæt på en station (eller motorvej), så godkender man bolig bebyggelse tættere på disse støjkilder og så klager folk over støjen, de selv samme folk som ville bo tæt på jernbanen eller motorvejen.

Lidt sammen problematik, når folk flytter på landet og klager over, at der lugter af "land"... Noget med at blæse med mel i munden samtidig med, at man spiser kagen... (Mennesker!!! SUK!!!)

 • 13
 • 4

Tog er tunge og derfor er der store kræfter på spil mellem skinne og hjul. Det giver støj. RUF er baseret på mange små enheder, så hjul/skinne kontakten er mindre støjende. Desuden er skinnen placeret inde under chassiset, så støjen kan dæmpes kraftigt.

Biler skal kunne bremse og styre når som helst. Derfor er der brug for friktion mellem dæk og vej HELE TIDEN. RUF biler på skinnen bæres af glatte bærehjul og drives af drivhjul med lodret akse. Det betyder at friktionen kan justeres efter behov. Normalt trykkes der ikke hårdt mod skinnen og støjer er derfor meget lav. Desuden er disse hjul endnu bedre afskærmet fra omgivelserne end bærehjulene.

Da batteriet kun behøver at give 50 km rækkevidde væk fra skinnen, er det LANGT lettere end et elbil batteri. Det giver mindre vejstøj og mindre partikelforurening.

 • 2
 • 24

Ja, der er mange smarte fordele ved RUF - -

Men de ophæves - godt og vel - af, at det ikke er praktisk gennemførligt - af årsager, der er belyst utallige gange før i disse spalter.

 • 19
 • 1

Kan du ikke blot nævne et par stykker af disse årsager?

Jeg kan godt forstå at hvis man elsker tog og bil koncepterne, så virker RUF som en provokation.

Klima diskussionen er for alvorlig til at løsninger kan afvises blot fordi de er anderledes.

Så... Hvilke af mine argumenter ovenfor er forkerte ?

 • 1
 • 12

Så... Hvilke af mine argumenter ovenfor er forkerte ?

Ingen af dem - men du udelader, at stort set alle der skulle bruge en RUF, ville skulle anskaffe den som et ekstra transportmiddel, da den ikke kan udfylde den rolle, de fleste biler gør i dag.

 • 12
 • 2

Hvordan skal vi tage en debat om støj seriøs, så længe det er tilladt at køre en Harley Davidson igennem København klokken 3 om natten i sommertiden hvor alle sover med åbne vinduer? Eller en knallert, der støjer næsten ligeså meget?

 • 21
 • 0

Kort proces! Jeg kan blive lidt bekymret, når "EU har en målsætning om at reducere mængden af støjramte borgere med 30 procent i 2030."

 • 6
 • 1

Oplægget drejer sig i høj grad om hvor meget byboere er plaget af støj. Jeg fornemmer at man ønsker en støjgrænse i omegnen af 50dB . Hvordan kan man bo i en by og samtidig forvente denne grænse overholdt?

Her på afstand hører man ellers ofte argumentet, at en del af byliv er lyden af -- byliv.

Please fill in the blanks?

 • 2
 • 11

Så... Hvilke af mine argumenter ovenfor er forkerte ?

Ingen af dem - men du udelader, at stort set alle der skulle bruge en RUF, ville skulle anskaffe den som et ekstra transportmiddel, da den ikke kan udfylde den rolle, de fleste biler gør i dag.

RUF er i første fase en ny og mere attraktiv kollektiv trafik. En slags UltraLet bane, som er billigere og hurtigere end "letbanen" og kan levere dør-til-dør transport.

Når så skinnesystemet er etableret vil bilfabrikkerne begynde at levere RUF-biler. Så længe skinnenettet ikke er helt udbredt, vil en RUF bil kunne bruge "hybrid-enheden", som kobles op i den tomme spalte i midten af bilen. Med den monteret kan bilen køre som en gammeldags bil.

At det ikke er urealistisk kan jeg bevise ved at fortælle at jeg har indgået en licenskontrakt med Indiens største finansierings selskab SREI om alle kommende RUF projekter i Indien og nogle omliggende lande (ikke Kina). De er villige til at betale 1% af anlægs summen i licens pr år i 30 år pr projekt. De kræver blot at se det køre et andet sted først.

Hvis vi ikke havde taget den fatale beslutning at bygge letbaner, så kunne vi have haft kollektive RUF baner i Danmark og i Indien nu.

Formanden for Dansk Metal sagde i år 2000: "Danmark bør satse massivt på RUF" Han havde ret. Hvad venter vi på ?

 • 1
 • 12

Mængden...

Det skyldes, at mængden af transportmidler som biler, tog og fly forventes at stige over årene, og derfor skal tiltagene mod støj implementeres med endnu større hast.

I betragtning af at transport er en stor kilde til forurening med bl.a. fossil carbon som sideløbende ønskes kraftigt nedbragt, virker det lidt paradoksalt at fokuserer på støjproblemer affødt af en øget mængde transportmidler.

Hvis man forfølger en ambition om at reducerer forureningen også fra transport kommer man nok ikke udenom en reduktion i mængden af transportmidler. At der derudover også skal findes løsninger til at mindske støjen fra den transport der bliver tilbage udestår naturligvis fortsat men så nok i et mindre omfang.

 • 3
 • 0

Når så skinnesystemet er etableret vil bilfabrikkerne begynde at levere RUF-biler.

Et rent drømmescenarie som ingen har lyst til at deltage i.

Når man ikke engang kunne få to eller tre bilfabrikanter til at enes om at lave fælles batterier til Better Place, så kan man heller ikke få dem til at bruge milliarder på at udvikle køretøjer til et skinnesystem, med mindre fabrikanterne nationaliseres og tvangsstyres som det gamle Sovjetunionen.

Alternativt må der kun være én fabrikant.

Nej, ikke et drømmescenarie, men et mareridt.

RUF hører til på forsiden af Popular Mechanics, sammen med camping-helikopteren, undervandscyklen, det damp-drevne hus og alle de andre tossede koncepttegninger fra 50'erne, der aldrig blev til noget.

 • 7
 • 0

Når man ikke engang kunne få to eller tre bilfabrikanter til at enes om at lave fælles batterier til Better Place, så kan man heller ikke få dem til at bruge milliarder på at udvikle køretøjer til et skinnesystem, med mindre fabrikanterne nationaliseres og tvangsstyres som det gamle Sovjetunionen.

Alternativt må der kun være én fabrikant.

Tanken er, at definere en RUF standard, som alle bilfabrikanter kan bygge til. Det er jo ikke meget anderledes end at skinnerne har en afstand på 1435 mm over det meste af verden. Det har jo ikke forhindret at der bygges tog mange forskellige steder.

Jeg har haft et møde med bilfabrikanten NedCar (Volvo + Mitsubishi + den hollandske stat). De erklærede at de sagtens kunne bygge bilen hvis vi kom med pengene.

Jeg har også haft et møde med en tidligere topchef i BMW elbils sektion. Han er meget interesseret og har nu forladt BMW, da han ikke var tilfreds med deres strategi.

Min kontrakt i Indien ville have givet en licensindtægt til Danmark på 30 mio. kr. pr. år i 30 år for det første kollektive RUF projekt i Kolkata. Hvis der var kommet 1 projekt i Indien ville det have spredt sig som en steppebrand overalt.

Modstanden ligger hos de etablerede systemer, som ikke vil ændre på grundlæggende koncepter, selv om enhver, der kigger på tallene kan se at klimaet ikke kan bære at 9 mia. mennesker kører rundt i elbiler med kæmpe batterier.

Endnu et argument for RUF er fornylig blevet tydeligt. Kollektiv trafik i store enheder er farligt i corona tider. RUF tilbyder kollektiv trafik hvor de fleste sidder i enkelt sæder, så virus ikke spredes.

 • 1
 • 13

Jeg har haft et møde med...

Jeg har også haft et møde med...

Min kontrakt i Indien ville have givet...

Det er altid gratis at nikke positivt overfor en idé. Måske koster det en frokost.

Vær dog varsom med hvordan din idé omtales blandt deres kolleger, når mødet er slut. Det kan jo være det samme som herinde.

 • 10
 • 0

Det er altid gratis at nikke positivt overfor en idé. Måske koster det en frokost.

Hvad du åbenbart ikke ved er, at danske firmaer og styrelser har investeret over 10 mio kr i projektet. Sponsorer: Balslev, Siemens, NESA, NCC ....m.fl. EU har støttet med over 1 mio kr En amerikansk fond har støttet.

Du har ret i at det ofte giver en frokost. Jeg blev f.eks. inviteret på en 7 stjernet restaurant i Kolkata af det indiske finansierings selskab SREI :-)

 • 0
 • 11

"Hvordan den fremtidige eksplosion i togdrift vil påvirke folkesundheden, kommer derfor an på, hvordan myndighederne håndterer de mange forskellige hensyn til både klimaet, samfundsudviklingen og folkesundheden."

Støj er selvfølgelig generende for dem der er generede af det, uanset årsagen og næsten uanset den målte styrke.

Jeg tænker blot om årsagen også kunne have noget at gøre med den megen tale om det, samt den evige påpegning af sundhedsrisiko. Det hjælper heller ikke at det er blevet et politisk slagord, at folk skal FØLE sig trygge.

Det kan psykologisk blive en giftig cocktail.

 • 3
 • 3

I Japan formår man at bygge højhastighedstog der kører op til 320(snart 360) kilometer i timen, men larmer langt, langt mindre end i EU.[https://www.nhsrcl.in/index.php/en/media/t...].

Det har betydet, at de har været lidt bagefter i tophastighed for deres tog, at de får nogle noget længere "næser", og at banerne mange steder er omgivet af lydmure, men de har ikke desto mindre formået at bygge tog, der kører mindst lige så hurtigt som de hurtigste i EU.

Vi må da kunne gøre dem kunsten efter.

 • 4
 • 1

Vi må da kunne gøre dem kunsten efter.

I Japan er der massiv støtte generelt til Shinkansen både politisk og i befolkningen, det er der ikke i Danmark. Desuden er Japan så’n ca. på størrelse med EU pre. 1990 så det er nemmere at gennemføre ændringer og der er begrænset antal forsk. jernbaneselskaber.

EU bør blande sig i jernbanerne meget mere end de gør for der er omtrent kun to ting som er ens for alle i EU: 1435 mm sporvidde og skruekoblinger! Så kunne man komme videre.

 • 3
 • 1

Hvad du åbenbart ikke ved er, at danske firmaer og styrelser har investeret over 10 mio kr i projektet. Sponsorer: Balslev, Siemens, NESA, NCC ....m.fl. EU har støttet med over 1 mio kr En amerikansk fond har støttet.

Du har ret i at det ofte giver en frokost. Jeg blev f.eks. inviteret på en 7 stjernet restaurant i Kolkata af det indiske finansierings selskab SREI :-)

Hvis det er rigtigt at projektet har modtaget over 10 millioner kroner, hvad er pengene så gået til, og er det noget der er sket for nyligt? Så vidt jeg har forstået var det meste af aktiviteten for RUF ting der foregik omkring mellem 1990 og 2010.

Det burde være nok til at lave noget, der kunne overbevise ingeniører om idéen, men det har det ikke gjort:

https://ing.dk/artikel/ruf-bilen-pa-vej-pa...

Edit: Jeg vil anerkende at du har et enormt gå-på-mod, og det kan respekteres. Jeg ville bare ønske det blev brugt på noget, der rent faktisk kunne blive til noget som vi skal bruge her og nu, eksempelvis energilagring.

Transport er noget lort at prøve at opfinde nye ting i.

 • 2
 • 0

Jeg ved ikke hvad du svarer på her. Jeg siger ikke at flere højhastighedstog er en god ide. Jeg siger at hvis de er en god ide, har japanerne vist hvordan man bygger dem på en måde hvor larm stort set undgås i bebyggede områder, og at vi må kunne efterligne det herhjemme.

Derved løses problemet som præsenteres i artiklen.

 • 1
 • 1

Jeg ved ikke hvad du svarer på her. Jeg siger ikke at flere højhastighedstog er en god ide. Jeg siger at hvis de er en god ide, har japanerne vist hvordan man bygger dem på en måde hvor larm stort set undgås i bebyggede områder, og at vi må kunne efterligne det herhjemme.

Japanerne har ikke "bygget dem så støj undgås", Shinkansen er bygget så linjen ligger bedst til høj hastighed, derfor er der også oprettet Shin-stationer hvor man ikke kunne nå ind til byens normale station. I Hiroshima går Shinkansen gennem byens station men i Osaka er der en Shin-Osaka til Shinkansen.

I Japan ligger sporene på viadukter over landet og det accepteres - I Danmark ville samme koncept blive kaldt "øjebæ" og "generende for udsigten" - i Japan er det et billede på fremskridt.

Nej, du kan ikke overføre Shinkansen til Danmark lige så lidt som du kan overføre TGV eller ICE til Danmark - fordi befolkningen ikke er velvilligt stemt for at få noget som forstyrrer deres udsigt / støjer / lugter eller whatever mærklig søforklaring der kommer.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten