Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Kamp om pladsen: Uden varsel opsiger Odense Havn en af Europas største råstofproducenter

PLUS.
Stema kan stadig losse sine skibe fra sin plads på Odense Havn frem til marts. Herefter reduceres plads med 50 procent. Den tilbageværende plads er endeligt opsagt fra 2028. Illustration: Stema

Odense Havn er med et samlet areal på 8,5 millioner kvadratmeter og 3,9 km lange kaj den suverænt største erhvervshavn i Danmark.

Arealet er inklusive en udvidelse ved Årslev syd for byen.

Området skal bl.a. fungere som lagerplads for havnens voksende kundeportefølje inden for vindmølle- og offshore-industrien.

Men selv om havnen vokser, er det slet ikke tilstrækkeligt i forhold til al den ekstra plads, det kræver at opbevare de tusindvis af vindmøller til de kommende års massive udbygning af havvind.

Derfor forsøger Odense Havn nu at skaffe sig plads på andre måder, bl.a. ved at opsige råstof- og shippingselskabet Stema Shipping som kunde.

»Vi har lige fået opsagt vores plads på Odense Havn, som vi ellers har haft et super godt samarbejde med gennem mange år,« fortæller Stemas direktør Rolf Bonnichsen.

Stema Shipping er en af Nordeuropas største leverandører af mineralske byggematerialer og mangeårig kunde i Odense Havn.

Virksomheden udvinder og producerer råvarer i sine norske stenbrud og har desuden eget rederi med selvlossende skibe, der bringer virksomhedens produkter fra Norge og ud til forskellige destinationer rundt om i Nordeuropa.

Selskabet lejer havneplads til i alt 50 havneterminaler - heraf seks i Danmark.

Og de optager meget plads for at sikre, at Stema kan anlægge skibene, læsse råstofferne af og opbevare dem frem til, at kunderne skal bruge dem.

»Opsigelsen kom uden varsel med begrundelsen om, at vores område og den nye havneudvidelse nu 100 procent overgår til at producere og opbevare vindmølle-moduler,« siger Stemas direktør Rolf Bonnichsen.

Vindmølleproducenterne fylder allerede nu godt op på Odense Havn. Illustration: Odense Havn

Han fortæller, at virksomheden således må sige farvel til halvdelen af det nuværende areal fra marts i år og resten af pladsen fra 2028.

Stigende efterspørgsel efter råstoffer

Opsigelsen af lejemålet har allerede besværliggjort Stema Shippings arbejde.

For det skaber usikkerhed om fremtiden, hvor virksomhedens behov for havnearealer kun vokser.

For Stemas grus bliver brugt til at fremstille en lang række produkter, som der er voksende efterspørgsel på.

Det er lige fra beton over asfalt til jernbaner og til at dække samfundets merbehov for motorveje, broer, tunneller, huse, skoler, hospitaler og energiøer.

Skibe tilhørende Stemas skibsflåde på syv specialskibe lastes her med skærver via to lasteanlæg ved Europas største stenbrud Norsk Stein, N-Jelsa. Skibene losser via deres lossebælt ca. 75 meter fra skibsside ind på land og kan losse op til 5.000 ton i timen. Illustration: Stema

Derudover går virksomhedens grus til at dække en større og større efterspørgsel efter sten, granitter og sandholdigt beton som ikke kan dækkes ind af lokale forekomster af sten og grus.

»Man skal forstå, at vi skaber ikke et behov. Det er markedet, der har et behov for råstoffer. Og hvis vi ikke kan komme til en havn med vores skibe, kan vi ikke forsyne det marked, der er afhængig af råstoffer. Dermed er det jo egentlig samfundets vækst, der står på spil. Hvis vi ikke har råstoffer, så går alt jo i stå,« siger Stemas direktør Rolf Bonnichsen.

»Beklageligt, men nødvendigt«

Carsten Aa, direktør for Odense Havn, er ked af, at havnen har været nødt til at opsige Stemas lejemål.

»Det er kun Stema, der har fået opsagt sit lejemål. Det er beklageligt men nødvendigt i forhold til virksomhedens fysiske placering på havnen og vores muligheder for at kunne levere den nødvendige havneinfrastruktur til den grønne omstilling,« siger Carsten Aa.

Han uddyber, at Odense Havn har været nødt til at tage en afvejning af de forretninger, som den skal have fremadrettet. Og her satser Odense Havn på at understøtte den grønne omstilling.

»Det bekymrer os altid, når vi ikke kan rumme alle kunder. Men vi er også nødt til at lave en prioritering i forhold til, at vi lige nu er en af de allerstørste produktionshavne inden for havvind og blandt de ganske få, der kan servicere det marked. Vores beslutning er alene båret af den placering, som Stema havde på vores havneareal,« siger han.

Efterlyser fast track-ordning

Carsten Aa understreger, at havnen gør, hvad den kan, for at udvide havnen, så den kan huse flere potentielle kunder.

Odense Havn kan i princippet let udbygges ved at påfylde jord og sand på havbunden. Det var f.eks. det, der skete tilbage i 2016, hvor havneområdet blev udvidet med 500.000 kvadratmeter. Men udvidelserne hæmmes af langtrukne sagsbehandlingstider. Det kan snildt tage et årti at få en godkendelse i hus. Illustration: Odense Havn

Det har dog vist sig at tage meget lang tid at få myndighederne til at godkende en udvidelse.

Han har set eksempler på godkendelser, som har været i proces hos de relevante myndigheder i 10 år.

Og det skal gå meget hurtigere, hvis samfundet skal kunne imødegå den massive udbygning af havvind, som er besluttet både nationalt og internationalt, siger han.

»Vi vil rigtigt gerne udvide, og der er rigeligt med plads til at gøre det. For vi kan bare bygge ud i vandet. Men det er bydende nødvendigt, at man fra politisk side speeder voldsomt op på godkendelsesprocessen af havneudvidelser. Ellers går der alt for mange år til, at vi kan disponere efter det og imødekomme de fremtidige arealbehov på havnene,« siger han.

Sweco kortlægger muligheder for udvidelse

Odense Havn har fået 15 millioner kroner af EU til at kunne gennemføre en forundersøgelse af, hvor og hvor meget mere, den kan udvide sit areal.

Rådgivningsfirmaet Sweco er lige nu i gang med at kortlægge behovene og undersøge, hvad der er muligt at gennemføre. Så vidt Carsten Aa, direktør for Odense Havn, ved, har ingen andre danske havne ansøgt EU om støtte til den slags projekter.

»Det skal gerne føre til, at vi får tilladelse til at udvide havnen. Men det batter kun noget, hvis vi kan få en godkendelse via fast track-spor,« siger Carsten Aa.

Det ønske er også udtalt hos brancheorganisationen Danske Havne.

Vestas har valgt Odense Havn til at udføre serieproduktionen af naceller til sin 15 MW-store havvindmølle. Opgaven betyder, at produktionsfaciliteterne på Danmarks største havn nu bliver udvidet. Billedet er taget fra fremstilling og afprøvning på havnen i Nakskov. Illustration: Vestas

»Vi ønsker os, at politikerne på Christiansborg laver en fast track-godkendelse for udvidelse af havnearealer,« siger direktøren for Danske Havne Tine Kirk Pedersen.

Hun pointerer, at en sådan ordning er helt på linje med, at EU for nylig har opfordret medlemslandene til hurtigere at godkende nye havvindmølleparker.

Her kræver Esbjerg-erklæringen, at sådanne offshore-parker skal godkendes inden for et år.

»Selv om man hverken kan eller skal kortslutte de demokratiske processer omkring udarbejdelse af nye VVM-rapporter, bør man alligevel se på, hvordan man kan optimere og styrke sagsbehandlingen hos myndighederne, så man ikke skal vente så længe som i dag,« siger hun.

Desuden håber hun, at Danmark blive bedre til at finde finansieringen til deres udbygninger.

»I Danmark har vi ikke været helt så gode som andre lande til at få EU-midler til havneudvidelser, og vi ser også i andre lande, at der gives direkte tilskud til havneudvidelser fra både kommuner, regioner og nationalt niveau,« siger Tine Kirk Pedersen.

Krig i Ukraine har gjort tiden knap

At få godkendt og finansieret kommende udvidelser er set fra hendes stol afgørende for at lette presset på de danske havne. Holder man fast i den nuværende model, vil det med sikkerhed udløse pladsmangel.

Det gælder især havne med vindmølleindustriens store produktionsfaciliteter i Odense, Aalborg, Nakskov og tæt på Aabenraa Havn men også udskibningshavne som Esbjerg, Rønne og måske Grenaa.

På Odense Havn fremstiller vindmølleproducenten Vestas naceller. Illustration: Vestas

»Kravene til den grønne omstilling er eskaleret meget massivt efter invasionen i Ukraine. Det har elimineret mange af de år, EU har regnet med at have til den grønne omstilling. Det har udløst et pludseligt og meget massivt pres på havnene. Alle de store spillere inden for offshore-vind har pludselig meget travlt med at skaffe sig de nødvendige arealer på havnene,« siger Tine Kirk Pedersen.

»Selv vil vi i højere grad forsøge at få puslespillet til at gå op, bl.a. ved at prøve at optimere brugen af de nuværende arealer. Men sagen omkring Odense Havns opsigelse af Stema viser os jo, at det ikke altid bliver, som vi godt kunne tænke os,« siger hun.

Politikerne skal dog ikke speede godkendelsesprocesserne op for virksomhedernes skyld men for samfundets, påpeger Stemas direktør Rolf Bonnichsen..

»I skal ikke gøre det for os - det er jeres fremtid, der står på spil. Vi og hele råstofbranchen kan sagtens sælge vores råstoffer i udlandet der også er udfordret med råstofmangel. Hvis ikke vi kan komme af med vores råstoffer i de danske havne, kan vi uden videre trække stikket og sige, at det var det. Det vil dog være trist for det danske bygge- og anlægsmarked, som er helt afhængig af råstoffer,« siger han.

Emner : Havne
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Spørgsmålet er, om ikke udfordringen kunne bruges som undskyldning for at tage en lidt større udfordring alvorligt.

Når Stema sættes på porten, og firmaet appellerer til velviljen ud fra en reference til markedet og et almengyldigt behov for materialer til udbygningen af infrastrukturen, veje, broer bygninger generelt, så er det ret beset ikke markedet over hovedet, der er skyld i den komplet latterlige infrastrukturplan, som vore åh... så klimabevidste politikere har sat i værk.

Der er ikke plads til alle de forbandede biler. Der er ikke brug for flere motorveje. Og den hellige økonomiske vækst er pælen i øjet, som SVM bruger som undskyldning for at fortsætte slagtningen af det globale klima.

Den pæl skal ud af øjet!

Verdenshavet satte temperaturrekord i 2022: https://www.theguardian.com/environment/20...

Synnergierne mellem de forskellige effekter af menneskets mangfoldige former for underminering af de ellers naturgivne livsbetingelser spille sammen. Stresniveauet stiger i de sociale systemer, politisk, økonomisk; det hele spidser til, men peger alt samme i den samme retning, afslørende for tabuet over dem alle, nemlig det, at den evindelige økonomiske geskæftighed er roden til alle udfordringerne!

Stop dog udbygningen af privatbilismen. Om de biler, der er plads til, skal være elektriske, ja det er et underordnet spørgsmål, og de skal de selvfølgelig nok, men det er slet ikke løsningen på noget som helst.

Putin har sat fed streg under det uholdbare i afhængigheden af fossilerne. Selve ondskaben har på den måde haft større positiv pædagogisk indflydelse på den politik, som flyder ud af magtelitens selvfede adfærd, end klimaudfordringen i sig selv. Klima har været snik snak, men nu er kampen mod vindmøllerne slut, godt for klimaet skidt for Putin, ondskaben.

At klimaet reddes samtidigt med at vi slipper af med Putin og bilerne, det ville ikke være så ringe endda.

Hvis vi så kunne slippe af med magtelitens patetiske fortællinger om de evige win win scenarier samtidigt, så ville den være lige i skabet.

Med større selvforsyning af alting, mindre globalisering, lavere forbrug af alt ville frygten for en kommende, og pt. ret realistisk global recesion ikke være så begrundet. Den globale økonomi står på et knivsæg: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltw...

Det er fakta. Det hele spidser til, peger i samme retning og kræver langt højere grad af integritet og ærlighed i tilgangen hos den magtelite, der bestemmer, end man har set nogen sinde før.

 • 7
 • 7

... Eller vi kunne komme af med fossil afbrænding uden reduktion i vækst/levestandarden/you name it ved at bygge atomkraft.

Jeps - lad os springe fissionsteknologien over og hoppe direkte til bygning af fusionskraftværker! Gammeldags fission er dyrt og laver bøvlet affald. (strike-price HP-C ca 1kr/kWh, affaldshåndtering ikke medregnet. Affald proppet med sejlivede transuraner der skal opbevares sikkert langt ud over overskuelig historisk fremtid).

Fusion vil i fremtiden lave den samme strøm fra gratis brændstof. Fusionskraft laver intet affald og kan potentielt give fast arbejde til alle dem jobcentrene ikke kan hjælpe!

Hvorfor kommer vi ikke bare igang! .

.

.

.

.

Hvis ting er for gode til at være sande, såh........

 • 13
 • 4

Jeps - lad os springe fissionsteknologien over og hoppe direkte til bygning af fusionskraftværker!

Nogle gange, når jeg er i det humør, det sker tit, så omtaler jeg ingeniøren som "handelsrejsende i luftsteg, vindfrikadeller og fugle på taget"! (Det gælder kun nogle inden for segmentet, ingegiører. Deres skarpeste kritikere findes inden for samme segment. Så nej, jeg er som generalist ikke imod ingeniører, men skelner imellem dem, iblandt.)

Til dem, der ikke allerede har klaget over min anvendelse af et andet udtryk for samme type, nemlig "tek-fix-proselyt", kan jeg give en lidt nærmere definition: "Handelsrejsende i virtuelle værdier, som imødekommer magtelitens hedeste efterspørgsle på udbud af tro på det holdbare i sine patetiske succeskriterier, dyrkelsen af den økonomiske vækst, som om den var løsningen på alle de problemer, der kommer af selv samme"!

Fussion har hidtil ikke det der ligner en økonomisk bærbar gang på jorden.

Solens energiform er ikke virtuel. Men den tilhører solen inden for alle relevante tidsscenarier her på menneskets planet.

Prøv dog på at se på den måde, I bliver brugt på i det politiske system. I har arbejde nok, og behøver slet ikke sælge jer selv på de virtuelle værdier. Solen skinner og vinden blæser. Det er realitet. Hold jer dog til realiteten, der er nok at hente her.

 • 1
 • 6

Hej Kristian Jeg forstod fint pointen, og det er ikke dig, jeg tænker på her som handelsrejsende i vindfrikadeller, luftsteg og fugle på taget! Og hvad fission angår, så måtte den for min skyld gerne have fortsat med at være en glad og fri fugl på taget i al evighed.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten