Kammeradvokat og eksterne eksperter sættes ind mod pesticidrod

Miljøstyrelsens medarbejdere må ikke længere give landmænd dispensation til at bruge pesticider, som EU har forbudt. Det er en af de store forandringer, som miljøminister Lea Wermelin (S) lægger op til, efter Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har kritiseret styrelsens og ministeriets håndtering af pesticidområdet i kraftige vendinger.

Læs også: Statsrevisorer kritiserer Miljøstyrelsens håndtering af pesticider: »Stærkt foruroligende«

»Beskyttelsen af vores grundvand er helt centralt for regeringen, og vi ønsker en endnu bedre beskyttelse af vores fælles drikkevand. Derfor ser jeg med stor alvor på den kritik, som Rigsrevisionen rejser. Sikringen af vores grundvand skal der være styr på, og derfor har jeg gjort det helt klart, at der nu skal ryddes op,« siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Læs også: Miljøstyrelsens dispensation til bidræber-pesticider manglede klar faglig opbakning

Blandt kritikpunkterne var, at Miljøstyrelsen i 18 tilfælde har givet dispensation, selv om det ikke var dokumenteret, at de pågældende pesticider ikke kunne true grundvandet. I 13 ud af 18 tilfælde blev ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af risikoen for grundvandet desuden ikke fulgt.

De kendte faren

I ét tilfælde har styrelsen desuden givet dispensation til at sprøjte med et pesticid, som man udmærket vidste udgjorde en fare for grundvandet – og muligvis også en helbredsfare for landmændene selv – og i et andet har styrelsen godkendt et middel, som styrelsen selv havde forbudt to år forinden, fordi det var for længe om at blive nedbrudt.

Læs også: Danske patienter dør af svampeinfektion, som landbruget har gjort resistent

Så fremover skal eksterne eksperter kvalitetstjekke Miljøstyrelsens grundlag, før der kan gives dispensationer.

Denne ordning skal køre, mens ministeriet får tjekket hele overvågnings- og godkendelsessystemet for sprøjtemidler af internationale eksperter.

»Gennemsynet skal afdække eventuelle faglige fejl, mangler og forbedringspotentialer i udvælgelsen af stoffer til overvågning og i kriterierne for dispensation,« forklarer ministeriet i pressemeddelelsen.

Læs også: To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med pesticider

Miljøministeren vil også have kammeradvokaten til at gennemgå forvaltningen for at sikre, at der bliver rettet op på Rigsrevisionens kritikpunkter.

Kommissorierne for undersøgelserne er endnu ikke på plads, men før undersøgelserne bliver sat i gang, får de øvrige partier lejlighed til at diskutere, hvad der skal undersøges.

Læs også: Miljøstyrelsen har givet dispensation til 17 forbudte pesticider år efter år

Brancheforeningerne Danske Vandværker og Danva har desuden endnu et ønske til folketingspolitikerne: Stram op på dispensationsordningen, så man ikke kan få dispensation til at bruge forbudte pesticider i indvindingsområder.

Desuden bør vandvandværker have besked, når der gives dispensation i et område, så de kan begynde at tjekke for det pågældende stof i deres grundvandsovervågning. Det fortæller organisationerne i en fælles pressemeddelelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det går åbenbart 10 år tilbage, så det drejer sig om regeringer fra begge fløje i dansk politik, der har ofret grundvandet af hensyn til landets i forvejen dyreste bistandsklienter, nemlig bønderne.

Befolkningen har betalt bøndernes dækningsbidrag, der stort stet går lige op med det, som landbruget modtager i offentlig støtte, den kommer også til at betale for at rense det grundvand, som landbruget har ødelagt med offentlige kroner, lige som bønderne vil have erstatning, hver gang de fratages retten til at ødelægge grundvandet.

Det gælder socialdemokratiske såvel som venstreministre, at de har plejet landbrugets snævre interesser på bekostning af folkesundhed, klima, biodiversitet, havmiljø m.m.

 • 25
 • 8

Det kunne være interessant, at få afklaret om der er tale om en bevidst linje i ministerium og styrelse (teknisk eller politisk begrundet), for i så fald kan man vel ikke kalde det ´rod´. Eller om der vitterligt er tale om rod fx pga personale- og ressourcemangel. Nu får vi at se, hvad Miljøministeren senere vil sige til kritikken.

Det tager samfundet nogenlunde ligeså lang tid at lave en nogenlunde ok allround sagsbehandler inden for de teknisk fagligt komplekse områder, som det tager at lave en overlæge. Derefter går atter nogle år, førend visse af disse medarbejdere popper op som virkeligt skarpe. Kontinuiteten for at sikre produktivitet og i særdeleshed faglighed er uhyre vigtig.

Miljøstyrelsen har været lemlæstet af besparelser, reformer og udflytninger over en lang årrække og må have oplevet et massivt, vedvarende braindrain. Derfor lidt ironisk, at blandt de kritiske statsrevisorer er flere af de politiske partier, der var initiativtagere/tilhængere af disse mange nedskæringer og benspænd for miljøets embedsmænd, ganske velrepræsenterede.

 • 17
 • 1

Der bør sættes fokus på alle giftige stoffer i vand

Det er nødvendigt, at vi lærer at acceptere, at det er mængden / koncentrationen af et stof, der afgør, om det er giftigt, og at der sættes fokus på alle giftige stoffer frem for den helt ensidige fokus på rester af pesticider - af følgende grunde.

Folketinget vedtog i denne uge, at undersøgelser af grundvand skal udvides fra 40 til 400 pesticider og nedbrydningsstoffer heraf.

Samtidig skælder både Rigsrevisionen, Statsrevisorerne og Miljøministeren ud på Miljøstyrelsen for at have givet dispensationer.

Efter min mening er det oplagt at få skiftet den helt ensidige fokus på rester af pesticider i grundvand og drikkevand til, at få sat fokus på alle de giftige stoffer, der kan findes i vandet – og det fra den giftige ende.

En række af de giftige stoffer, som man ikke eftersporer her i landet, blev nævnt på side 6 i Ingeniøren 29. november. Dertil kommer en række alvorligt giftige stoffer fra planter, som bl.a. breder sig på områder, der holdes fri for dyrkning for at undgå pesticider i grundvandet.

Det har hortonom Finn Okkels for nylig beskrevet om i en kronik i ugemagasinet Grovvarenyt.

Mange flere ”giftige stoffer” i det danske grundvand

Der bliver mange, mange flere “giftige stoffer” i vores vand, når det skal analyseres for naturstofferne, som Okkels skriver om, og stofferne, som blev nævnt i Ingeniøren i forrige uge, samt de 400 frem for 40 pesticider, som Folketinget vedtog.

Grænseværdien for rester af pesticider i vand er 0,1 mikrogram. Den er fra en tid, hvor man ikke kunne måle mindre.

Nu kan man måle i nanogram - en faktor 1.000 mindre end mikrogram, og picogram - 1.000 gange endnu lavere - er vel inden for rækkevidde. De langt, langt flere stoffer og de stadig meget mindre mængder, vil medføre, at man kan finde “meget mere gift” i vores vand, så længe vi fortæller hinanden, at “gift er gift”.

Men det gør ikke vandet mere giftigt.

Derfor er det nødvendigt, at vi lærer at acceptere, at det er mængden / koncentrationen af et stof, der afgør, om det er giftigt.

De rester af pesticider, vi risikerer at få i drikkevand her i landet, er i øvrigt så uendeligt små, at de færreste fatter det.

 • 7
 • 9

Politisk rod. Hvem kunne dog finde på at lægge fødevarer og miljø sammen, det var vist ikke fagligt korrekt?? Jeg kan nok godt huske det, men at sætte ræven til at vogte gæs det var dog for tåbeligt.

Morten Den gamle ingeniør

 • 14
 • 3

Statsrevisorerne og miljøministeren ved tydeligvis ikke ret meget om det de kritiserer. Dybt pinligt. Ifølge Frank Åen/Statsrevisorerne er et af de allerværste eksempler på stoffer som Miljøstyrelsen har givet dispensation til at bruge stoffet rimsulfuron, som bruges i kartofler verden over. Man bruger 7,5 gram pr hektar om året. Med det sædsskifte og den arealudnyttelse der er i kartoffelproduktionsområderne vil det være totalt umuligt at dette stof overskrider grænseværdien på 0,1 g /liter i grundvand og drikkevand (selv hvis stoffet overhovedet ikke nedbrydes, men det gør det). Stoffet er tilmed fuldstændigt ugigtigt. Man kan altså bruge dette forfærdelige stof i millioner af år uden at få problemer med grundvandet eller drikkevandet. Bruger man i stedet mekanisk ukrudtsbekæmpelse/økologi baseret på dieseldrevne traktorer vil forureningen bliver tusindvis af gange større. Endda med kræftfremkaldende stoffer og de dieselpartikler som 2000 danskere dør af årligt. På denne måde bliver den ufattelige uvidenhed som Statsrevisorerne og miljøministeren er repræsentater for rensyrket kynisme og vil formodentlig betyde at en del danskere bliver uhelbredeligt syge og dør. Jeg tror tiden er kommet til at i hvert fald statsrevisor Frank Åen hellere må gå på pension eller må finde en anden beskæftigelse - han er tydeligvis god som klovn. Og hvad skal vi egentlig med en miljøminister der tydeligvis intet aner om det hun er minister for. Vi har brug kloge politikere og ministre hvis vi skal forbedre miljø, klima og sundhed, men har fået klovne og sjovere i stedet ...

 • 5
 • 7

[vedr. bl.a.Lone Bech] Jeg går ikke op i hvor folk står politisk, men jeg går op i indholdet i det de udtaler og her skraber Frank Åen bunden. Noget tilsvarende har jeg ikke set de andre statsrevisorer gøre i de sager de hat udtalt sig om (f.eks. de skandaløse svindelsager i forsvaret). Jeg synes Frank Åens udtalelser i denne sag udover at være klovnagtige også virker hadefulde. En person der ikke kan udtale sig objektivt men hele tiden bruger værdiladede ord er jo bare primitiv og prøver at fremme sin sag ved at skabe skræmmebilleder (sjovt nok noget Fran Åen tidligere kritiserede i andre sammenhænge, men det er gået tilbage for ham og han har sikkert en fin fremtid som pensionist - det ærefulde statsrevisor-job mestrer han ikke).

Se blot hvor mange journalister og debatører, der er blevet vildledt her på ing.dk. Folk tror at pesticid-døden er nært forestående og det skulle ikke undre mig om nogle allerede ligger og raller i indbildte dødskramper. Det er pinligt og uværdigt. Jeg synes Frank Åen ødelægger tilliden til den ellers hæderkronede statsrevisor-institution.

Hvor er de kritiske journalister der sætter sig ind i tingene og ikke bare optræder som dumsmarte og en uvidende miljøministers skødehunde og plaprende papegøjer, der konstant gentager de samme haderemser om pesticider?

Journalisterne, Frank Åen og miljøminister Lea Weermelin kan blot slå op i statistikker over kræftdødsfald og levealder og vil så se at de befolkningsgrupper der udsættes for langt, langt, langt de største mængder pesticider, dvs. landmænd og gartnere, tilhører de befolkningsgrupper der sjældnest får kræft og lever allerlængst. Det tager ca 10 minutter at nå til det vidensniveau. De danskere der dør tidligt og får kræft er kokke og tjenere (men dem er der ingen ressourcer til at tage sig af når muiljøministeren og et hylekor af politikere ødsler ressourcerne og mediernes opmærksomhed væk på ting der ikke er farlige).

Blot fordi man kan påvise et pesticid et eller andet sted er det altså ikke udtryk for at grænseværdien er overskredet eller at der er nogen sundhedsfare. Man skriver om "fare", men der er ikke nogen fare. Der er masser af stoffer vi bliver syge og dør af; det er bare ikke pesticider. Hvorfor mon Frank Åen og miljøministeren ikke vil gøre noget ved de stoffer danskere bliver syge og dør af? Mens Frank Åen og miljøminister Lea Wermelin kritiserer brug af helt ufarlige pesticider der på ingen måde truer vores sundhed dør 2000 danskere årligt af partikkelforurening (bl.a. fra de traktorer som skal ud og køre hvis man ikke bruger pesticider eller dyrker jorden økologisk), dioxin (sødmælk med samme indhold som der er i modermælk er forbudt at sælge, økologiske fødevarer indeholde alt for meget dioxin), arsen i drikkevandet - mange steder er der alt for meget af det kræftfremkaldende arsen i drikkevandet (giver et hav af kræfttilfælde), mykotoksiner (barnløshed, kræft og misdannelser), ødelæggelse af natur som følge af at storbyernes vandværker tørlægger Danmarks fineste naturområder, hvorefter naturen dør i enorme områder på grund af vandindvindingen, osv. osv. Det er en ren farce og en tåkrummende cirkusforestilling. Det er DANVA/ vandværkernes (og indirekte f.eks. købehavnerne) der står bag den slags massive ødelæggelser af de aller dyrebareste naturområder- og vandværkerne står selv bag den alvorligste forurening af grundvandet omkring deres egne boringer (BAM-forureningen), COOP som også ofte er med i hylekoret solgte og reklamerede for de BAM-forurenende pesticider i Samvirke. De blev ikke brugt i landbrugsafgrøder. De er alle hele tiden med i hylekoret - i stedet for at gøre noget og stoppe de ødelæggelser og sundhedsskadelige ting de selv står bag. Hvor er de kritiske journalister ...

 • 6
 • 11

Og hvad skal vi egentlig med en miljøminister

Jeg ville foreslå hun ikke skulle være tilfreds med at forurenere kalkulerede med at kunne holde sig lige under maksimumsgrænsen.

ukrudtsbekæmpelse/økologi baseret på dieseldrevne traktorer vil forureningen bliver tusindvis af gange større. Endda med kræftfremkaldende stoffer og de dieselpartikler som 2000 danskere dør af årligt.

Ja det der økodiselrøg er noget farligt noget. Så går det meget bedre med Rimsulfuron, det er der ikke nær så meget af som den væmmelige øko-røg! Er det rigtigt at øko-røg rimer på ekkorum?

 • 4
 • 6

[Erik Bresler] Du mener simpelthen at det er et problem at et moderne pesticid bruges i så små mængder at det end IKKE teoretisk set (under de værst tænkelige forhold - og under antagelse af at det ikke nedbrydes (hvilket det gør)) kan føre til at det skaber problemer i grundvandet og drikkevandet. Dit problem er altså at der ikke er noget problem - så kan det vist ikke blive mere skørt. Kan du være blevet afhængig af problemer og bliver rastløs, får problem-abstinenser og må til tasterne når et problem er blevet løst? Disse ting forstår man i Miljøstyrelsen (trods alt) og giver derfor dispensationer, men mon Frank Åen og de andre involverede statsrevisorer forstår det? Jeg er ret sikker på at din tankegang får du ikke miljøminister Lea Wermelin og andre politikere med på (jeg tror jeg simpelthen deres manglende holdning skyldes manglende viden og indsigt i emnet - Frank Åen' har nok sin egen hade-dagsorden og der hjælper viden og indsigt ikke) - det du skriver er jo end ikke klovneri, men tåkrummende pinligt og meningsløst. Du har helt ret i at dieselpartikler og andre partikler fra f.eks. økologernes buldozer-landbrug er langt mere sundhedsskadelige end rimsulfuron. Der er ingen der bliver syge eller dør af landbrugsmæssig brug af rimsulfuron (selv ikke efter en million år) eller andre pesticider i Danmark, men der er 2000 danskere der dør af de dieselpartikler og brændeovnspartikler mv. som du kalder øko-røg, hvilket jeg synes er en fin tvetydig betegnelse for den forurening økologerne står bag og som vi danskere kæmper med. Økologerne bidrager også på mange andre områder med alvorlig forurening med partikler og naturødelæggelse - vel at mærke den vilde natur udenfor de dyrkede marker. Man har som sikkert bekendt vedtaget at reducere svovlindholdet i olie mv og frarenser derfor store mængder svovl. Det gør man for at undgå at dræbe livet i Europas søer mv (forsuring) og for at mindske dannelsen af partikler i luften (hvori svovl indgår). Et af økologernes foretrukne pesticider i f.eks. øko-æbleplantager er baseret på rent svovl, som bl.a. fordamper op i atmosfæren og i frugterne kan danne sulfit som mange danskere ikke kan tåle og bliver syge af. De færreste (og slet ikke de økologiske forbrugere) ved at de økologiske æbler ofte er sprøjtet med svovl. Her til jul er er økologiske figner og abrikoser mv. netop ikke svovlbehandlede (uden tilsatte svovl-forbindelser efter høst), men at øko-æblerne ofte er sprøjtet med svovl i det skjulte ved de færreste forbrugere. Økologerne tager altså et forurenende affaldsprodukt som vi endelig er ved at slippe af med, udsprøjter det som pesticid (bekæmpelse af svampesygdomme) og sørger dermed for at naturen alligevel ikke undgår denne forurening og ødelæggelsen af livet i Europas søer - og økologerne bidrager altså også i den forbindelse til at 2000 danskere hvert år dør af partikkelforurening. Denne forurening rammer bredt - herunder også konventionelle forbrugere der ønsker at forbedre folkesundheden og passe på naturen. Nogle forbrugere tror at de kan nedsætte pesticid-forbruget ved at købe økologisk. De økologiske svovlpesticider bruges typisk i en mængde på 20 kg pr hektar om året. Gennemsnitsforbruget af pesticider på landbrugsarealet i Danmark er ca 1,1 kg pr hektar. Ved at købe økologisk kan man risikere at bidrage til en 1500% forøgelse af pesticidforbruget. Du vil jo gerne se problemer selv hvor de ikke er, men gad nok vide om du kan se de reelle problemer?

 • 6
 • 5

Re: Finn Okkels. "Se blot hvor mange journalister og debatører, der er blevet vildledt her på ing.dk. ......

Pas lige på med at beklikke seriøe medier for at bringe fakta. Efter at Dansk Landbrug har manipuleret med forskningsresultater fra blandt andet Aarhus Universitet, kan jeg umuligt tage udsagn fra denne kant alvorligt.

Den gamle ingeniør

 • 9
 • 7

 Du vil jo gerne se problemer selv hvor de ikke er, men gad nok vide om du kan se de reelle problemer?

Et af de reelle problemer er at den utrættelige hr Finn Okkels ofte bryder debatreglerne på ing.dk. De tre der har givet thums up tillader jeg mig at antage ikke skyldes den gode hr Okkels uortodokse typografi.

Ved at købe økologisk kan man risikere at bidrage til en 1500% forøgelse af pesticidforbruget.

Den påstand er en følelsesbetonet panikreaktion. Ikke vidensbaseret rettidigt omhu.

 • 7
 • 3

Vedr. Erik Bresler. Ved at købe økologisk kan man risikere at bidrage til en 1500% forøgelse af pesticidforbruget. Den påstand er en følelsesbetonet panikreaktion. Ikke vidensbaseret rettidigt omhu.

Det er ikke nogen "påstand" eller "panikreaktion". Det er fakta som f.eks. er beskrevet i en tidsskriftsartikel, hvor en økologisk frugtavler selv beretter om indkøb af pesticider for 100 000 kr om året til 8 hektar (dvs. den økologiske frugtavler bruger 12500 kr pr hektar til pesticidindkøb). Det svarer til at der bruges for 5 kr pesticider pr æbletræ til indkøb af pesticider. Det store forbrug af aktivt stof i svovl-sprøjtemidler fremgår af registreringen af svovl-sprøjtemidlerne. Jeg forklarer præcist hvordan det hænger sammen. Hvorfor vil du have at det økologiske jordbrugs store forbrug af sprøjtemidler skal hemmeligholdes for forbrugerne? De øko-æbler den økologiske frugtavler producerer er den slags øko-æbler du f.eks. kan købe i COOP-butikker, hvor COOP reklamerer med at de ikke er sprøjtede og med at man skal købe økologisk hvis man vil bidrage til at mindske forbruget af pesticider. Det er til gengæld ikke rigtigt og det er ulovlig markedsføring af økologiske fødevarer som COOP står for. COOP i Sverige i lige blev idømt en millionbøde for lignende øko-vildledning af forbrugerne. Den pågældende økologiske frugtavler udtaler om alternativet til at sprøjte de økologiske æbler: "Alternativet er, at man helt skal holde op med at dyrke æbler. Uden sprøjtemidler kan det ikke lade sig gøre, og der er ingen, der vil sælge de æbler, der kommer af en økologisk produktion, som ikke er sprøjtet." http://grovvarenyt.dk/DK.aspx?accb0da0bb15... Du forholder dig ikke argumenterne og på din hjælpeløse måde prøver du at nedgøre dem der kommer med fakta-funderede indspil. Hvorfor deltage i en debat du ikke leverer fagligt funderet input til, men blot har ufunderede "meninger" om - måske stammer dine informationer fra de video som COOP i Sverige er blevet idømt millionbøden for at have udsendt? Har du noget viden der kan gøre os klogere er det fint, men du præsenterer den ikke. Tilsyneladende har du noget indestængt had du gerne vil dele med omverdenen, men det er altså ikke særligt frugtbart ... Forklar gerne nærmere hvad du vil opnå med at deltage i en debat du ikke bidrager med noget vidensmæssigt til.

 • 2
 • 6

Citat vedr. Flemming Rasmussen: Nu har rigsrevisionen jo ikke startet deres arbejde på foranledning af den siddende regering. Så at skyde på Vermelin er helt i hegnet. Jeg er ked af det Finn, men hele din argumentation lugter imho utroligt meget af agrokratisk paranoia.

Du mener at at miljøminister Lea Wermelin ikke kan gøre for det - at hun ikke spiller nogen rolle selvom hun direkte underkender Miljøstyrelsens eksperter og fagligt funderede beslutninger (det kan selvfølgelig være baseret på hjælpeløs uvidenhed og dermed ikke være noget hun kan stilles til ansvar for). Mener du at vi har en miljøminister der er så sart eller enfoldig at hun ikke kan tåle kritik baseret på sagligt og fagligt funderede argumenter? Jeg håber ikke hun har brug for den forsvarstale og det "barnepigeri" som du udtrykker, men er det tilfældet må vi jo hellere stoppe debatten vedrørende miljøministerens kompetencer og beslutninger her. Indtil der er mere belæg for at hun ikke ved noget særligt om de ting hun tager store beslutninger om skal hun selvfølgelig stå til ansvar - specielt når hun underkender sin egen Miljøstyrelse og dermed sine egne eksperter. Jeg kan ikke mindes at have set noget tilsvarende fra en nybegynder der ikke ved noget særligt om det område hun er minister for. Hun er uddannet cand. polit. men det er nok begrænset hvad man lærer om pesticider og toksikologi på den uddannelse. Til gengæld har hun sikkert let ved at forstå det sprog som andre cand polit'ere, økonomer, jurister og sælgere (dvs. statsrevisorerne) bruger , forstår derfor ikke hendes egne eksperter, men føler en form for samhørighed med statsrevisorererne, som jo heller ikke har faglig indsigt i området. Jo mindre saglighed og faglighed - jo bedre forstår hun måske tingene? Jeg ved ikke helt hvad "agrokratisk paranoia" betyder, men jeg får som mange andre demokratisk funderede danskere paranoia når jeg læser f.eks. statsrevisor Frank Åens Wikipedia-profil (som statsrevisor bannerfører i medierne for de ting jeg har kritseret her), hvor man kan se at han har støttet totalitære regimer (og har haft dem som forbilleder), har ønsket og arbejdet på med vold at omstyrte det danske demokrati (hvorefter han så nok selv skulle være diktator/en af diktatorerne) og tilmed er han dømt i en sag om falske breve (det er ikke ligefrem et sandhedsvidne eller en troværdig person der har et CV af den karakter, og det giver jo heller ikke mening at tro på gode intensioner og forsvare udgydelserne fra den slags personligheder i debatten; Lea Wermelin virker tankevækkende nok lydhør). Jeg kan se at du ikke argumenterer for noget og ikke på en saglig måde imødegår noget af det jeg har skrevet. Hvorfor ikke?

 • 2
 • 6

Jeg kan se at du ikke argumenterer for noget og ikke på en saglig måde imødegår noget af det jeg har skrevet. Hvorfor ikke?

Ja hvorfor egentlig ikke! Og hvorfor fik jeg bare den her fordomsfulde afskedssalut:

Forklar gerne nærmere hvad du vil opnå med at deltage i en debat du ikke bidrager med noget vidensmæssigt til.

I stedet burde jeg da have den samme detaljerede psykoanalyse som miljøministeren fik helt gratis. Det er ikke fair at gøre så meget forskel.

 • 6
 • 2

Vedr. Erik Bresler : I stedet burde jeg da have den samme detaljerede psykoanalyse som miljøministeren fik helt gratis. Det er ikke fair at gøre så meget forskel.

Jeg tror desværre ikke jeg kan hjælpe dig med psykoanalysen, men det forhold polit'ere taler bedst og føler samhørighed med andre polit'ere o.lign. (også kaldet "djøffere") er så alment kendt (og problematisk), at jeg vidst ikke kan tilskrives æren for den analyse. Der er endda en af Regeringens ministre der har skrevet en god bog og holdt foredrag om det problem - den hedder "De lærdes tyranni", og handler bl.a. om det vi ser her : statsrevisorerne bruger deres tid og politikernes tid på ting som med sikkerhed ingen sundhedsmæssig betydning har samtidigt med at andre områder skriger på hjælp og indsats. Dem der ikke forstår spillet bliver bange, føler sig jokket på og betydningsløse, men de taler ikke "sproget" og bliver derfor ikke hørt. Hvis det ikke skyldes uvidenhed hos statsrevisorerne, må det være en slags tidsfordriv de har brug for når arbejdet med regnearkene og skrivelserne bliver for kedelige eller de gerne vil give indtryk af at være "på" og derved måske kan føle sig lidt levende. Det store problem er at de ressourcer der ødsles bort på dette uansvarlige akademiske frådseri, så ikke kan bruges på at ændre de forhold der fører til at danskere bliver syge og får kræft. Det statsrevisorerne laver koster simpelthen liv - danskere der kunne være reddet ved rettidig omhu bliver det ikke, for ressourcerne er brugt på ligegyldigheder. Tankevækkende nok tilhører de befolkningsgrupper der udsættes mest for pesticider (landmænd og gartnere) de befolkningsgrupper der lever længst og sjældnest får kræft. Kokke og tjenere rammes ofte af kræft og lever kort tid, men det interesserer tilsyneladende ikke statsrevisorerne at der intet gøres for at få afhjulpet det. Det er ufatteligt at statsrevisorerne beskæftiger sig med disse ligegyldigheder (ingen danskere bliver syge eller dør af landbrugsmæssig brug af pesticider) samtidigt med at : 2000 danskere dør af partikkelfourening (som bl.a. stammer fra økologernes dieseltraktorer og deres brug af svovlpesticider), danskere bliver kræftsyge og dør af arsen i drikkevandet, modermælk indeholder så meget dioxin og PCB at var der tale om sødmælk var det så farligt at indtage at det ikke måtte sælges, men spædbørn udsættes altså for enorme mængder dioxin og PCB - amning er stort set den eneste måde hvormed man kan reducere kroppens indhold af dioxin og PCB, sikke en dåbsgave (med underforstået hilsen fra statsrevisorerne og mange politikere "vi gider jer ikke småkravl af nogle spædbørn, vi vil hellere ud at lege den imaginære leg om de farligt-farlige pesticider og fortælle skrækhistorier"). Dioxinniveauet stiger og stiger år for år i vore kroppe. Hav-arealer på størrelse med Danmarks landbrugsarealer er så forurenede med dioxin at det på grund af dioxinforureningen er forbudt at fange de store laks i de områder og samtidigt er indholdet af dioxin og PCB højt i danske sild, vilde ørreder og laks fra andre områder (og økologiske fødevarer, f.eks. æg har også et alt for højt indhold af dioxin), vi kan ikke leve sundt uden omega-3-fedtsyrene fra de fisk, men mange tør af gode grunde ikke spise dem, muslinger og østers forurenes hvert år med så mange algetoksiner at de ikke må sælges/spises i flere måneder (naturstofferne er ofte de mest skadelige stoffer) og der afsløres hvert år et hav af fødevarer med for højt indhold af kræftfremkaldende mykotoksiner og andre naturstoffer (herunder økologiske fødevarer). Årtiets største fødevarekatastrofe skyldtes økologiske grøntsagsspirer var forurenede med bakterier, en del danskere og især mange tyskere blev syge (nyretransplantationer) og 47 tyskere døde. Ofte kommer der særmeldinger i medierne om at dikkevandet skal koges fordi drikkevandet er forurenet med bakterier, massevis af danskere bliver syge og de svageste dør formodentligt. Vi hører ikke noget fra DANVA m.fl. om hvorfor den slags kan blive ved med at ske og de ikke får løst problemerne. At danskere bliver syge af den slags (og enkelte formodentlig dør), at det får lov at ske (og ingen bliver draget til ansvar eller gør noget) interesserer åbenbart heller ikke statsrevisorerne. Alt i regnearkene og skrivelserne ser fra deres (og miljøministerens) ståsted åbenbart nydeligt ud. Det interesserer heller ikke statsrevisorerne at vandværkerne nu erkender at de selv har bidraget til forurening af deres boringer med BAM, en af de allerværste forureninger af grundvandet - der kommer i hvert fald ikke kritik af at vandværkernes rolle ikke er fremgået af rapporter mv, og af at forureningen fejlagtigt er tilskrevet landbrugsmæssig brug af pesticider på trods af at indsatsen dermed har været rettet mod de forkerte og ikke vandværkerne, som måske nu kan komme til at stå bag forurening som følge af tilgroning arealer ved boringerne med plantearter som producerer meget store mængder kræftfremkaledende stoffer (i mængder der er 1000 gange højere end de koncentrationer som mange moderne pesticider bruges i). Man ved at de kræftfremkaldende stoffer fra planterne over boringerne siver ned i jorden. Det interesserer heller ikke statsrevisorerne at en masse af pesticidmålingerne ikke er pålidelige, men de bruger måletallene kritikløst (de fleste her på ing.dk ved at tal skal angives med tilhørende usikkerhed, det burde faktisk være et område hvor statsrevisorerne kunne tænkes at have kompetencer); man finder pesticider hvor der aldrig har været anvendt pesticider og selv påvisningen af glyphosatnedbrydningsproduktet AMPA i københavnernes drikkevand i sin tid skyldtes fejlmålinger (der var ikke AMPA i københavnernes drikkevand), men disse fejl-målinger var sådan set grundlaget for at hele den ødsle pesticidovervågningsplan blev iværksat af Sven Auken (hvis fløj af Socialdemokratiet skulle have bevillinger når modstanderfløjen fik bevillinger - så man måtte jo finde måder at bruge pengene på) - forureningen har vi ikke, men Auken-politikerne hærger stadig indenfor dette område. Hvorfor mon statsrevisorerne ikke følger lidt op på de reelle sundhedsmæssige problemer i stedet for at bidrage til at ressourcerne ødsles væk på stoffer der ingen sundhedsmæssig betydning har? I statsrevisorenes rapport og tabeller om dispensationerne anføres at Miljøstyrelsen bl.a. har givet dispensationer til at bruge rapsolie og blomsterekstrakter som pesticider. Kan det blive værre ...

 • 3
 • 6

Man kan få det idntryk at statsrevisorer, miljøministere og professorer tror der er giftvirkning eller sundhedsfare forbundet med det pesticid, rimsulfuron, som de betegner som et af de værste i dispensations-sagen, men det er der ikke.

Trods grundige undersøgelser er det ikke lykkedes at finde nogen giftvirkning eller sundhedsfare overfor dyr ved brug af rimsulfuron-pesticider. Stoffet er selvfølgelig beregnet på til at bekæmpe ukrudtsplanter i kartoffelmarker, så de pågældende ukrudtsplanter er i sagens natur følsomme overfor rimsulfuron, men det nedbrydningsprodukt som siver ned i jorden er end ikke giftigt for ukrudtsplanterne eller efterfølgende afgrøder. Man skal altså ikke begynde at indrette sit dødsleje på grund af rimsulfuron og statsrevisorernes og journalisters snak om "faren". Det er umuligt at blive syg eller dø som følge af landbrugsmæssig brug af rimsulfuron. Da rimsulfuron blev brugt som ukrudtssprøjtemiddel var forbruget på nogle få hundrede kg årligt. Dette forbrug skal sammenlignes med forbruget af det langt mere giftige vejsalt, som siver ud i grøfter, små vandløb og ned i jorden og dræber smådyr, insekter, planter, svampe og mange andre organismer - kort sagt: vejsalt dræber store dele af naturens levende organismer og ødelægger biodiversiteten på enorme områder - herunder særligt problematiske ødelæggelser af vilde naturarealer og naturens vandmiljøer (brug af rimsulfuron påvirker ikke naturen). Det årlige forbrug af det langt mere miljøskadelige og sundhedsskadelige vejsalt er ca en million gange højere end det forbrug der var af rimsulfuron. En dispensation til brug af rimsulfuron i nogle få år vækker tilsyneladende langt større opmærksomhed og frygt end en million gange højere forbrug og af et stof der er langt mere giftigt, sundhedsskadeligt og miljøskadeligt.

Her er de toksikologiske data, som et af de rimsulfuron-holdige sprøjtemidler er godkendt på baggrund af. Den totale mangel på giftighed for de undersøgte organismer er typisk for de moderne pesticider der bruges i dag.

TOXICOLOGICAL INFORMATION

Animal Data Acute Oral LD50: > 5,000 mg/kg in rats. Very low toxicity by ingestion. Acute Dermal LD50: > 2,000 mg/kg in rabbits. Slightly to moderately toxic by skin contact. 4-hour Inhalation LC50: > 7.5 mg/L in rats. Very low toxicity by inhalation. DuPont TranXit Herbicide is not a skin irritant or skin sensitizer in animals. It produced moderate eye irritation in rabbit eyes but has been classified as a non-irritant

according to the guidance provided in EEC Directive 83/467.

ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicological Information AQUATIC TOXICITY: 96 hour LC50 - Bluegill sunfish: > 1000 mg/L. 96 hour LC50 - Rainbow trout: > 1000 mg/L. 48 hour EC50 - Daphnia magna: > 1000 mg/L. AVIAN TOXICITY: RIMSULFURON Acute Oral LD50 - Bobwhite Quail: > 2250 mg/kg. Acute Oral LD50 - Mallard Duck: > 2250 mg/kg. Acute Dietary LC50 - Bobwhite Quail: > 5620 ppm. Acute Dietary LC50 - Mallard Duck: > 5620 ppm

Som det fremgår er stoffet ligesom de øvrige moderne pesticider overhovedet ikke giftigt for dyr, herunder fugle. Man kan eventuelt sammenligne med alternativet til brug af ukrudtsmidler, f.eks. den mekaniske ukrudtbekæmpelse som bruges i økologiske jordbrug. Her er det påvist at fredede og truede fuglearter såsom viber og lærker der har reder i marken får ødelagt deres reder, knust deres æg og dræbt ungerne når f.eks. en økologisk jordbruger bekæmper ukrudtet i yngletiden. Det er altså den form for naturødelæggelse og drab på fredede og elskede danske fuglearter man får når man ikke må bruge f.eks. rimsulfuron. Rystende nok pryder viber og lærker ofte reklamer og emballage på økologiske produkter ... Hvad tror folk mon der sker hvis man kører ud og bekæmper ukrudtet med ukrudtsbrændere (det gør mange økologer lige før afgrødens fremspiring). Jeg har prøvet at gå bag en sådan markmaskine-ukrudtsbrænder og set hvordan fredede frøer og tudser forbrændes, de ligger og hyperventilerer af smerter til de langsom dør af deres blodige brandsår, gavnlige bier, biller og edderkopper ligger og vrider sig; ben og vinger er brændt af. En enklet mus så jeg pile afsted med ild i pelsen indtil den gik i stå og lå og sprællede i smertekramper. Alt det kan vi "glæde" os over når man holder op med at bruge moderne ukrudtsmidler til bekæmpelse af ukrudt og nu når Regeringen vil forøge det økologiske landbrugsareal i Danmark ...

 • 3
 • 10

(F. Okkels:)...jeg går op i indholdet i det de udtaler og her skraber Frank Åen bunden. ... Jeg synes Frank Åens udtalelser i denne sag udover at være klovnagtige også virker hadefulde. En person der ikke kan udtale sig objektivt men hele tiden bruger værdiladede ord er jo bare primitiv ...han har sikkert en fin fremtid som pensionist - det ærefulde statsrevisor-job mestrer han ikke)....Jeg synes Frank Åen ødelægger tilliden til den ellers hæderkronede statsrevisor-institution.

Jeg blev jo lidt nysgerrig mht. hvad, det egentlig er, FÅ skulle have udtalt i denne sag, da dette ikke fremgår af din iøvrigt fyldige kritik. Fandt kun frem til denne, der så er citeret af flere medier, fx Børsen: "Jeg er sikker på, at nogle meget stærke økonomiske kræfter har gjort deres indflydelse gældende og har sikret, at ting, de gerne ville have igennem, kom igennem. Har jeg ret i den påstand, så er det meget sørgeligt, at det er sket, siger statsrevisor Frank Aaen (EL) om dispensationerne.... Alle elementer i den offentlige forvaltning lytter selvfølgelig. Men at godkende pesticider, som man ved, skader grundvandet, bare fordi nogen siger, at det vil de gerne have, det går selvfølgelig ikke." https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3...

Er det den bemærkning, der støder dig? Et er, at en embedsmand nok ville have udtalt sig noget mere forsigtigt, men nu er statsrevisorerne jo udpeget blandt politikere. Det ville man måske ikke have gjort, hvis de skal være helt neutrale(?). Noget andet er: øh, mon det er helt ud i, ja, marken, det han siger?

 • 8
 • 4

til FO: Der er nok meget stor variation i de forskellige pesticiders giftighed, og nogle af disse er måske isoleret set ikke mere giftige, end så meget andet, folk udsættes for. Set på den måde har du lidt af en pointe. Men andre pesticider er jo særdeles giftige. De mindre giftige kan anses for indikator-stoffer: noget er kommet ned. For 10-20-30 år siden. Så hvad er på vej nu, og hvad kan man måle i de dybe filtre om x antal år? Grundvandets tidshorisont er jo lang (op til 50.000 år eller i den dur). Det er for dumt, at lade stå til på den kortere bane. Bl.a. derfor har man et sum-kriterium for pesticider på ½ mikrogram/liter, som revisorerne ikke synes, at Mst har gjort nok ud af hidtil.

Når skaden, grundvandsforureningen, så er sket lokalt eller regionalt, og de relevante myndigheder og rådgivere skal finde en passende reaktion; da vil de måske lave mere konkrete risikovurderinger, hvor konkret viden om de enkelte stoffers toksikologi evt. inddrages mv. Mht. pesticiders virkning, skal man også være opmærksom på cocktail-effekter, og at nogle heraf, i lighed med en del kemikalier, måske alene er undersøgt af kemikalie-producenterne selv(?). Der er vist af og til set lidt 'bias'.

Holdningen herhjemme er, at grundvandet skal være helt rent for miljøfremmede stoffer, hvilket jeg synes er fornuftigt som den langsigtede strategi. Så må nogle ting på sigt gøres på helt andre måder, og vi forbrugere betale det mere for fødevarerne, så både frøer, bier og landmænd kan overleve helskindet :-) (Jeg var lige ved at give et point for din hjerteskærende beskrivelse af forbrændte, hyperventilerende tudser, ret lyrisk)

 • 6
 • 2

Fra Lone Bechs indlæg (som citerer Frank Åens udtalelse): "Jeg er sikker på, at nogle meget stærke økonomiske kræfter har gjort deres indflydelse gældende og har sikret, at ting, de gerne ville have igennem, kom igennem. Har jeg ret i den påstand, så er det meget sørgeligt, at det er sket, siger statsrevisor Frank Aaen (EL) om dispensationerne...."

Det der støder mig er bl.a. at Frank Åen (og flere af de øvrige statsrevisorer) udtaler sig som om der er et problem med bl.a. et ugiftigt stof der på ingen måde kan give problemer i grundvandet eller med sundheden - det sker som opfølgning på den fagligt hjælpeløse kritik af Miljøstyrelsen han og de øvrige statsrevisorer er kommet med. Frank Åen bidrager på den måde til en form for snigende mistænkeliggørelse som man måske ser blandt børn der mopper hinanden (dumsmarte racisttyper gør noget tilsvarende) på f.eks. de sociale medier, men som slet ikke hører hjemme blandt statsrevisorer, på ing.dk eller i seriøse medier. Han prøver at fremstille sagen som om nogen eller noget tager skade og der er skumle kræfter der står bag og overtrumfer de demokratiske beslutningsprocesser - at det kommer fra ham, der med vold ville omstyrte demokratiet og i stedet indsætte en dikatator, måske ham selv, er ret særpræget. Jeg synes det er primitivt og pinligt.

I Rigrevisionens rapport med statsrevisorernes bemærkninger opsummeres i en tabel de andre dispensationer der er givet. Iblandt dem er bl.a. dispensationer til brug af rapsolie og planteekstrakter som pesticider. Hvis det var det Frank Åen (også) fortalte var der nok ikke så meget drama og opmærksomhed, for helt almindelige mennesker ville kunne gennemskue problemstillingen og bl.a. Frank Åen. ville nok fremstå som en nar.

I rapporten har dispensationen til brug af rapsolie som pesticid (det er formodentlig et glimrende pesticid til at bekæmpe f.eks. bladlus med) ikke samme fokus som kritikken af dispensationerne til brug af bl.a. den ene af de to "hovedskurke", rimsulfuron - måske fordi at lige i forbindelse med brug af rapsolie som pesticid kan statsrevisorerne på trods af deres manglende faglige indsigt i det emne de kritiserer formodentlig godt gennemskue at der nok ikke er et problem - eller måske frygter de at blive til grin, hvis de fremlægger tingene som de er.

Rimsulfuron er dog ikke påvist at være mere sundhedsskadeligt end rapsolie, der faktisk modsat rimsulfuron, indeholder såkaldte hormonforstyrrende stoffer, men at et naturstof som tilmed er en fødevare kan være mere skadeligt (på hormonforstyrrelsesområdet) end et kemisk fremstillet stof kan man nok ikke forvente at folk hvis hovedbudskab består i at gentage gammelkendte og afdankede remser forstår/vil forstå.

Frank Åen har slet ikke fattet at det de "meget stærke økonomiske kræfter" ønsker er at FÅ rimsulfuron forbudt (uden mulighed for dispensation), fordi patenterne er udløbet og der ikke er penge at tjene på rimsulfuron og så vil de store internationale kemikaliekoncerner jo gerne have at de i stedet kan sælge de pesticider hvorpå der stadig er mange penge at tjene. Ved at få rimsulfuron forbudt bliver et billigt ugiftigt pesticid elimineret og prisfastsættelsen på nye pesticider er derefter ikke underlagt synderlig konkurrence (også beskrevet i et af mine indlæg ovenfor). På den måde kommer Frank Åen i al sin enfoldighed til at kæmpe den internationale kemikalieindustris sag, men skal en statsrevisor statsrevisor egentlig kæmpe nogens sag/særinteresser?

Frank Åen er jo kendt for i mange sammenhænge at komme med sine remser om "stærke økonomiske kræfter" og mange medier giver ham ufattelig meget tid til at fremsige de afdankede remser som nogle folk åbenbart tror er evigtgyldige og dybe sandheder - måske fordi de bliver gentaget og gentaget (præcist som når børn mopper hinanden). Frank Åens remser om "meget stærke økonomiske interesser" er mildest talt et af hans varemærker - jeg vil næsten tro Frank Åen har udkonkurreret Halfdan Rasmussen børnerimeremser, når det handler om hvor ofte man hører bestemte remser i medierne. I den herværende "sag" lirer han som statsrevisor tydeligvis de sædvanlige remser af til trods for at der er tale om det rene vrøvl fra ende til anden. Det er "de stærke økonomiske kræfter", der har interesse i at rimsulfuron IKKE kommer på markedet og IKKE får dispensation. Journalisterne sover, stiller ingen kritiske eller seriøse spørgsmål - det undrer dem åbenbart ikke at Frank Åen kan bruge samme forklaringsremse i stort set alle livets og samfundets forhold - de må tro manden er genial og har fundet en livsformel/algoritme, der simpelthen forklarer ALT. Måske har journalisterne slet ikke tid til at stille kritiske spørgsmål fordi de skal til cocktailparty med Formand Kølster i Økologisk Landsforening, som formodentlig er blandt den (særinteresse) Frank Åen tror han hjælper med sine remser i denne sammenhæng.

Men Frank Åen ved nok heller ikke at en stor del af de øko-støttekroner Staten bruger indenfor økologien ryger ned i øko-baronernes lommer og pengetanke - øko-baronerne er blandt de rigeste mennesker i Danmark - de har opbygget deres formuer på grundlag at økologi-statsstøtte (dvs. de økologistøtteordninger som mange mennesker bakker op om fordi de tror øko-støtten går til jævne og hyggelige bønder der med halm i træskoene går og tygger på et græsstrå, mens de klapper deres malkeko (frit efter en øko-reklame)). Øko-baronerne er dermed nogle af de "meget stærke økonomiske kræfter" Frank Åens remser i praksis handler om.

Mange af de dispensationer der er givet af Miljøstyrelsen er tilmed givet til pesticider som stort set kun anvendes af økologer (økologerne kritiserer ofte at det går for langsomt med godkendelse af de pesticider de gerne vil bruge). Miljøstyrelsen er jo involveret i promovoring af økologien og er bl.a. derfor nok rundhåndede med dispensationerne så de kan hjælpe økologerne. Grunden til at Frank Åen ikke er opmærksom på at han forværrer vilkårerne for økologerne med kritikken af dispensationerne, er sikkert at han ikke er opmærksom at økologerne presser på for at få flere pesticider til rådighed, men det ved Frank Åen måske ikke fordi det er en offentlig hemmelighed at økologerne sprøjter med pesticider - men der sprøjtes meget i økologien - et af økologernes mest brugte kemisk fremstillede pesticider bruges hvert år i doser der er over 2000 gange (over 200 000 %) højere end de doser rimsulfuron bruges i (rimsuluron bruges tilmed maksimalt hvert 4. år på et givet areal). Alle disse ting synes jeg tyder på at Frank Åen og måske også flere af de andre statsrevisorer er klar til at gå på pension ...

 • 2
 • 6

Det der støder mig er bl.a. at Frank Åen (og flere af de øvrige statsrevisorer) udtaler sig som om der er et problem med bl.a. et ugiftigt stof der på ingen måde kan give problemer i grundvandet eller med sundheden -

"meget stærke økonomiske kræfter" ønsker er at FÅ rimsulfuron forbudt (uden mulighed for dispensation), fordi patenterne er udløbet og der ikke er penge at tjene

ikke er opmærksom på at han forværrer vilkårerne for økologerne med kritikken af dispensationerne, er sikkert at han ikke er opmærksom at økologerne presser på for at få flere pesticider til rådighed

Som jeg forstår det, så tjekker statsrevisorerne/rigsrevisionen især, om Miljøstyrelsen følger love, regler herunder egne retningslinjer. Og det mener de at kunne påvise, at Mst ikke gør (uden at revisorerne selv er supereksperter i emnet). Nogle af pesticiderne bør som nævnt måske mest ses som obs-stoffer: noget er trængt ned, hvad nu, og hvorfor har vi ikke fanget dette noget før? Det finder jeg ok, at revisorerne pirker i.

Selv om vi overordnet er uenige i denne sag, så er vi nok enige i, at tingene viser sig lidt brogede mht. hvad der miljømæssigt er godt/skidt, når man graver mere ned i de konkrete detaljer. Evt. kan der komme en større indsigt i offentligheden ud af denne sag. Jeg har indkopieret nogle af dine muligvis mere saglige argumenter, den med patenterne er fx lidt interessant (du undergraver egen argumentation ved at skælde så bredt ud).

 • 6
 • 1

(du undergraver egen argumentation ved at skælde så bredt ud).

Helt enig Lone - og ikke mindst ved at skælde så farvet ud.

Min holdning er, at landbrugslobbyisterne, med deres meget paranoide tilgang til denne debat, gør sig selv en bjørnetjeneste.

F.eks. er DMS, som jo er en af katalysatorerne for hele rapporten og kritikken af MS, (formentlig) slet ikke relateret til landbruget.

Lidt mere faglighed fra alle parter (og specielt lidt mindre personfiksering fra Okkels), ville nok højne kvaliteten af debatten. Det er alt for "billigt" at råbe betonkommunist efter Frank Åen - - - som en generel kritik at statsrevisionen.

 • 5
 • 2

Lidt mere faglighed fra alle parter ... ville nok højne kvaliteten af debatten.

ja, og resultatet af denne sag på lang sigt. Tænker nogle mulige udfald:

Den gode: alle parter får en bedre og mere nuanceret indsigt i pesticiders gøren og laden. Til at sikre dette får embedsmændene opbygget og fastholdt så mange fagfolk, at de har mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt. Det samme gælder landbrug, NGO'er og handelsområdet. Den offentlige debat kravler op af skyttegravene. Fremtidig kemikaliehåndtering sikrer tydeligt faldende/ophørende pesticidindhold i grundvand og vådområder, og DK producerer fortsat fødevarer i tilstrækkeligt omfang, men nok delvist på nye måder.

Den onde: Miljøstyrelsen får banket ind med 7-tommer søm, at de skal følge juristernes skøn af lovgivningen og egne interne procedurer fuldstændigt og ned til den aller-mindste detalje (uanset om en given procedure eller under-pkt til en given § i en konkret sammenhæng er forældet eller direkte gak-gak set ud fra miljømæssigt/proportionalitets perspektiv eller blot AFS, almindelig sund fornuft). Hvilket de så gør. Folketingen handler fortsat de offentlige forvaltninger som omrejsende glasperler til beroligelse af de vilde i vandkantsdanmark, og Mst er kronisk personale-svingdør. Alle sidder og råber i skyttegravene, flertallet - inkl. politikere, landbrug og NGO'er - uden helt at vide, hvad de selv råber om. Om x antal år står man i en endnu værre miljø-situation, men minister og embedsmænd kan sige, nu med rette, at der ikke er noget at komme efter. De fulgte jo blot procedurerne.

På enkeltsagsniveau er der noget om regel og skøn. Man må ikke må sætte det første over det sidste, siger jurister. Dvs. embedsmanden skal altid udføre en konkret vurdering. Vurderingen kan så være, at man i en given sag følger den generel linje, fordi: sådan og sådan. I et vist omfang kan man så afvige fra reglen, fordi det giver mere mening i sagen (men lovens nøgleord skal selvsagt fortsat overholdes). Men regler og procedurer rummer altid hist og her noget historisk i sig, evt. noget selvmodsigende mv.

Nu omhandler dette her ikke enkeltsager, men vel en større lovkrævet offentlig opgave. Man må håbe at fagligheden, muligheden for velargumenterede skøn og ASF vinder på sigt (og miljøet).

 • 5
 • 1

Hvor mange af jer har læst rapporten fra Rigsrevisionen med Statsrevisorernes bemærkninger? Se: http://www.rigsrevisionen.dk/media/2105347...

Jeg har netop ”skimmet” rapporten og ser derved, at Rigsrevisionen og Statsrevisionen fejler groft i deres beskrivelser – i hvert fald i to tilfælde:

I uddraget af EU's grundvandsdirektiv på side 16 i rapporten fremgår det klart, at det er ”forurenende stoffer” og ”grupper af forurenende stoffer”, som medlemslandene skal sikre, at grundvandet er fri for.

Her nævnes pesticider ikke med et ord, men her i landet er der alene fokus på pesticider. Og den ”oversættelse”, hvor ”forurenende stoffer” bliver til ”pesticider”, kunne revisorerne med rette have kritiseret – i stedet for som nu at sanktionere denne ensidige fokus.

Jeg har tidligere i denne tråd skrevet, at det er oplagt at få skiftet den helt ensidige fokus på rester af pesticider i grundvand og drikkevand til, at få sat fokus på alle de giftige stoffer, der kan findes i vandet – og det fra den giftige ende.

En række af de giftige stoffer, som man ikke eftersporer her i landet, blev nævnt på side 6 i Ingeniøren 29. november.

Dertil kommer en række alvorligt giftige stoffer fra planter, som bl.a. breder sig på områder, der holdes fri for dyrkning for at undgå pesticider i grundvandet. Det har Finn Okkels beskrevet i en kronik i Grovvarenyt. Se: http://grovvarenyt.dk/DK/Nyheder.aspx?accb...

Den kronik er i går blevet udbygget med et interview, hvor Finn Okkels fortæller, hvordan stærkt kræftfremkaldende stoffer fra ørnebregne og rød hestehov måske kan være i københavneres drikkevand, fordi de nævnte planter vokser tæt på vandboringer. Se side 4 i: http://grovvarenyt.dk/files/Grovvarenyt_50...

Men, dansk drikkevand bliver overhovedet ikke kontrolleret, hverken for rester af stofferne nævnt i Ingeniøren eller af giftige stoffer fra naturen.

Den anden store fejl, jeg fandt i revisorernes rapport, er om DMS. Ikke et ord om, at midlerne, der nedbrydes til DMS er brugt i stort omfang i maling og træbeskyttelse helt frem til de seneste år. Midlerne er således også brugt som biocider, men revisorerne formår ikke at skelne.

Som pesticider blev disse midler i hine tider brugt i frugtavl og gartneri. Det står der heller ikke noget om i revisorernes rapport.

Ved alene at skrive pesticider, lægger revisorerne alt ansvar for enhver forurening over på landbruget.

De rester af pesticider, vi risikerer at få i drikkevand her i landet, er i øvrigt så uendeligt små, at de færreste fatter det.

 • 2
 • 3

Flemming Rasmussen skriver : "... landbrugslobbyisterne, med deres meget paranoide tilgang til denne debat ...",

Gad nok vide hvem der er "landbrugslobisterne" i debatten her? Det er i hvert ikke mig, da min eneste tilknytning til landbrugets organisationer er at jeg i en årrække har været statsautoriseret økologisk landmand. Det undrer mig faktisk hvor landbrugets organisationer er i denne debat. Jeg havde gerne set dem deltage - f.eks. sammen med de lobbyister fra økologisk jordbrug som har presset på Miljøstyrelsen for at få flere dispensationer til brug af pesticider i det økologiske jordbrug. Jeg er til gengæld tilknyttet en lang række natur- og miljøorganisationer og meget aktiv indenfor natur- og miljøområdet. Erhvervsmæssigt arbejder jeg med udvikling af sorter og dyrkningssystemer til vilde danske planter og f.eks. udvikling af nye sygdomsresistente æblesorter, hvori jeg ikke tror der er den store landbrugsinteresse, med mindre man kan betegne guormet-restauranter som f.eks. Noma som landbrugsvirksomheder ... Jeg tror det er klogt at forholde sig til argumenterne og glemme de forudindtagede og de ufunderede holdninger og remser i debatten her. På det plan lirer du jo de samme afdankede remser af som er statsrevisor Frank Åen´s varemærke. Det med at slå hjernen fra er jo lige det jeg kritiserer Frank Åen for at så gøre når vi må høre på de samme fourudindtagede og afdankede remser, igen og igen, igen og igen - og i alle mulige fuldstændigt forskellige sammenhænge. Det virker primitivt og pinligt. Det er uværdigt at en statsrevisor optræder på den måde og med den ufunderede kritik han kommer med - specielt når han selv har været fortaler for at samfundets demokratiske institutioner og beslutningsprocesser skulle tromles ned - han formodentlig selv skulle have været en af de totalitære magthavere i hans drømmes Danmark - det er et grimt CV Frank Åen har - CV'et handler jo lige præcist om at han gerne ville være det han (og du) nu via remserne anklager "landbrugslobbyisterne" for. Det er jo ikke troværdigt, men det er interessant at nogle mener han skal have lov at tilsøle statsrevisor-hvervet ved at støtte hans udnævnelse til statsrevisor. Du har brug for remser og paroler, som ligger forbavsende tæt på Franks Åens remser, men det er lige den slags jeg krummer tæer over. Jeg ønsker en fagligt og sagligt funderet debat og ikke afdankede remser hvis sandhedsværdi og brugsværdi for længst er afkræftet i praksis ...

 • 1
 • 3

Lone Bech skriver : "Den gode: alle parter får en bedre og mere nuanceret indsigt i pesticiders gøren og laden"

Jeg er helt enig i flere af dine betragtninger hvis man vel at mærke erstatter "pesticider" med "sundhedsskadelige stoffer og miljøskadelige stoffer". Hvorfor skulle indsatsen ikke handle om at forbedre folkesundheden og miljøet så meget som muligt uden at skele til hvor stofferne kommer fra og hvilken benævnelse stofgruppen har?

Jeg har for et par uger siden skrevet en artikel om hvordan stærkt kræftfremkaldende stoffer fra vilde planter truer vores grundvand og drikkevand (specielt når vi holder op med at dyrke jorden ovenover og i nærheden af drikkevandsboringerne). Det drejer sig om naturlige kræftfremkaldende stoffer som er påvist i vandmiljøet, grundvandet og drikkevandet i Danmark og f.eks. Sverige. I nogle tilfælde har man set at den tolerabler værdi for de kræftfremkaldende stoffer fra f.eks. ørnebregne er overskredet med 2 millioner procent. Det er altså en lidt anden kategori end det man ser for pesticiderne. Ørnebregne er meget udbredt i Danmark, findes også i vandindvindingområder i Danmark og den er blandt de ti almindeligste planter på verdensplan. På en hektar med ørnebregne produceres 50 kg ptaliquisid som det kræftfremkaldende stof hedder (det er fuldstædnigt vandopløseligt og siver uden forsinkelse direkte ned i jorden sammen med regnvandet). Det skal sammenlignes med de 7,5 g man bruger af rimsulfuron pr hektar. Ørnebregne kan producerer 50 kg ptaliquisid hvert år, mens markerne maksimalt sprøjtes med rimsulfuron hvert fjerde år (i kartoffelafgrøder, som udgør ca. 1,5 % af det danske landbrugsareal). Dvs. vægtmæssigt er forureningen fra ørnebregner 25000 gange værre end med rimsuluron, hvortil kommer at hvert gram ptaliqulisd er størrelsesordner mere sundhedsskadeligt end hvert gram af rimsulfuron (der overhovedet ikke har sundhedsskadelige egenskaber). Her hvor jeg bor indvinder Hofor drikkevand til københavnerne, men købehavnerne ved ikke at jorden ovenover boringerne er fyldt med kræftfremkaldende stoffer - store dele af den ådal hvori vandindvindingen foregår er dækket med rød hestehov som også producerer kræftfremkaldende stoffer - stofferne siver ned i jorden og det er påvist at vandmiljøet også forurenes med disse kræftfremkaldende stoffer (pyrrolizidiner). Spiser malkekvæg ørnebregner eller hestehov kommer de kræftfremkaldende stoffer over i mælken og kødet - og dyrene bliver syge (der findes mange sygdomme blandt husdyr der skyldes forgiftning med disse stoffer). Pyrrolizidinerne er tilmed berygtede for at blive optaget i plantearter som ikke selv producerer dem, hvilket bl.a. betyder at Fødevarestyrelsen gang på gang finder stofferne i forskellige typer af te - især i rooibos-te (selvom stofferne ikke produceres i te-planterne) og Fødevarestyrelsen tilbagekalder jævnligt forurenede partier af te (dvs. te med kræftferemkaldende stoffer hvoraf noget er blevet solgt/brugt). Dansk honning indeholderde kræftfremkaldende pyrrolizidiner i en mængde der i gennemsnit er 4000% højere end i honning fra det øvrige EU (Jvf. Fødevarestyrelsens målinger). Det er gennemsnitstal og altså ikke tal for honning fra bistader, der står lige ved siden af store bevoksninger med pyrrolizidin-producerende plantearter. Rød hestehov er indført til Danmark som en bivenlig plante som honningbierne sværmer om i det tidlige forår. Nu er rød hestehov en invasiv planteart der dræber alt omkring sig og om vinteren efterlader jorden fuldstændigt nøgen. Eksemplet viser forskellige ting : 1) Gode intensioner om udspredning af bivenlige planter kan være katastrofale, 2) Når man holder op med at dyrke jorden omkring drikkevandsboringer eller langs vandløb kan det nemt føre til forurening af drikkevandet og vandmiljøet med stoffer der er hundreder af tusinder af gange mere skadelige end moderne pesticider og 3) Er vi interesseret i at forbedre folkesundheden og mindske befolkningen udsættelse for kræftfremkaldende stoffer skal vi fokusere på de stoffer der er virkeligt skadelige (der er masser af dem) og ikke dem der betegnes som pesticider (som nutildags faktisk er virkeligt godt gennemtestede før de markedsføres - det er naturstofferne ikke).

De stoffer som statsrevisorerne og Rigsrevisionen bruger deres tid på er hundrede tusinder af gange mindre problematiske end bare de to naturstoffer jeg her har nævnt. Det kan også udtrykkes på den måde at man skal drikke flere hundrede tusinder glas drikkevand "forurenet med pesticider " (i henhold til det som statsrevisorerne og mange her i debatten betegner som "forurenet") om dagen for at få samme skadeeeffekt/kræftrisiko som hvis man drikker et glas vand hvori stofferne fra ørnebregne findes. Det er indlysende at det er mere sandsynligt at man kan komme op på dagligt at drikke et glas vand med kræftfremkaldende stoffer som dem der f.eks. findes i ørnebregne eller hestehov end at man lige drikker flere hundrede tusinde glas vand "forurenet" med pesticider (om dagen). Jeg synes det er på tide at fjerne skyklapperne så man kan se andet end "pesticiderne" og bruger ressourcerne der hvor vi kan mindske risikoen for at blive syge af stoffer i drikkevandet (og fra andre kilder). Som rækken af miljøministre altid udtaler : vi vil ikke have usundt drikkevand ...

 • 2
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten