Kaffe og motion forebygger solskoldninger

Forsøg med hårløse mus på Rutgers Universitet i USA tyder på, at det giver god mening at drikke kaffe og dyrke motion, hvis man vil undgå solskoldninger.

I forsøget fik nogle mus kaffe i form af koffein opløst i deres drikkevand. Dosis svarede til at et menneske indtog mellem en og to kopper kaffe om dagen. Samtidig fik musene en trædemølle til at motionere efter egen lyst, fremgår det af en artikel i tidsskriftet PNAS.

Over nogle af burene blev der anbragt en "højfjeldssol", som udsatte dem for UVB-stråling. Både kaffe i sig selv og motion i sig selv nedsatte hudskader ved UV-belysningen. Men det interessante resultat var, at mus, der fik både kaffe og motion, fik endnu mindre skader end summen af de to enkelt effekter.

Et hudcellebeskyttende enzym, caspase, optrådte således i øgede mængder i forhold til værdierne hos kontrolmus uden kaffe og motion. Kaffe øgede værdien med 92 %, motion med 120 %, men kaffe og motion øgede værdien med hele 389%.

Til gengæld viste forsøget også, at mange kopper kaffe mindskede effekten. Mus, der fik kaffe i en dosis svarende til mellem fire og fem kopper om dagen hos et menneske, havde mindre succes med at afværge UV-skaderne.