Kæmpetelt skal holde på forurening fra Fukushima-værket

Illustration: Lasse G. Jensen

Fukushima, 12. marts 2011: Det havarerede japanske atomkraftværk rammes af en voldsom brinteksplosion, der sprænger taget af reaktorbygning 1. I dagene derpå ødelægger lignende eksplosioner store dele af reaktorbygning 3 og 4.

Nu, godt tre måneder efter natur- og atomkatastrofen i Japan, påbegynder kraftværksoperatøren, Tepco, indkapslingen af de beskadigede bygninger. Planen er i første omgang at pakke dem ind i lufttætte, teltlignende konstruktioner, der skal forhindre, at mere radioaktivt materiale slipper ud - og at regn trænger ind.

På mandag indledes byggearbejdet omkring reaktorbygning 1. Tepco oplyser, at man vil bruge fjernstyrede kraner til at rejse søjler ud for bygningens fire hjørner og forsyne dem med tværbjælker i stål.

(Kilder: Tepco, nyteknik.se) Illustration: Lasse G. Jensen

Derefter monteres tag- og vægpaneler, som på forhånd er sat sammen til størst mulige moduler for at mindske arbejdet ved reaktorerne. Panelerne består af polyestervæv præpareret med en tætsluttende vinylklorid-resin-coating.

Den færdige konstruktion bliver 47 meter lang, 42 meter bred og 54 meter høj. Opførelsen sker ud fra et 'beam-to-column-princip', som også anvendes i traditionelt japansk husbyggeri. På den måde er det muligt at samle stålskelettet med kranerne alene - uden at arbejdere er direkte involveret og udsættes for stråling. Princippet gør desuden konstruktionen modstandsdygtig over for såvel orkanagtig vind som jordskælv.

En midlertidig løsning

Tepco understreger, at indkapslingen med polyestervæv er en midlertidig nødløsning. På længere sigt skal reaktorerne omsluttes af betonsarkofager. Her står japanerne imidlertid over for en kæmpe opgave, for ifølge eksperter vil en sådan indkapsling bl.a. kræve, at værket får et helt nyt fundament.

Inden man når så langt, er det frem for alt vigtigt, at skaderne på reaktorindeslutningerne repareres, så der ikke længere trænger radioaktivt forurenet kølevand ud i andre dele af værket. Men så langt er de japanske teknikere endnu ikke nået. De forsøger fortsat at pumpe vand ud af værket i en grad, så lagerkapaciteten på over 100.000 ton risikerer at være opbrugt i begyndelsen af næste uge.

I sidste uge skulle Tepco egentlig have taget et nyt anlæg i drift, som dagligt kan dekontaminere op mod 1.200 ton radioaktivt forurenet vand og dermed skabe ny kapacitet. Begge dele ses som en forudsætning for de mere langsigtede planer for en stabilisering af det katastroferamte atomkraftværk.

Men den fransk-amerikanske teknologi svigtede få timer efter starten - ifølge operatøren som følge af en uventet høj koncentration af radioaktivitet i et rensningsfilter. Årsagen formodes at være særligt forurenende materialer, der er trængt ind i anlægget - eller at vandet har højere strålingsværdier, end man hidtil har målt.

Nu forsøger man sig med andre filtre, mens det radioaktive vand fortsat stiger.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og hvad vil du have i stedet for atomkraft? Tilbage til olie og kul? Eller tror du vindkraft kan drive hele Japan?

Hvis du ikke mener vindkraft kan dække hele Japans energibehov, så prøv med:

1) Vandkraft 2) Vindkraft 3) Solkraft 4) Geotermi 5) Biomasse

 • tilsammen!

Især de første 4 har Japan bemærkelsesværdigt store resourcer af.

De har masser af bjergterræn og nedbør, som trods det slet ikke er udnyttet dækker vandkraft i dag 4%. Kan sikkert let tredobles. Skal dog være jordskælvssikkert.

Med deres enorme kyststrækning, kan de med lethed dække 30-40% af energiforbruget med offshore vindkraft, som p.g.a. en mere jævn produktion er mindst ligeså let at integrere som DK's 22% er det i dag.

Den sydlige del af Japan ligger på samme breddegrader som Nordafrika og Sydeuropa, men med betydeligt koldere klima. Det betyder høj effektivitet for solceller, med jævn produktion hen over året. 20-30%.

Ligeså ufordelagtig deres spektulare undergrund med mange vulkaner og jordskælv er for deres akraft, ligeså eminent er den for udvinding af geotermi, i lighed med Island. Mindst 20%!

Deres biomasse resourcer har jeg svært ved at gennemskue. Det er et tæt befolket land, med stort energiforbrug i forhold til areal. På den anden side ret frugtbart, så potentialet er vel det halve af DK's d.v.s. 15%.

Det ligner umiddelbart et potentiale på 100-120%.

Tyskland regner med et potentiale på 80%-100% VE inden 2050, hovedsageligt baseret på vind, sol og bio. Dette til trods for at de kun råder over et lille hjørne af Nordsøen og Østersøen, og næsten al solenergien udvindes om sommeren i Tyskland.

Så hvorfor skulle Japan ikke kunne, da de fra naturens side er udstyret med langt bedre VE-sourcer?

Japan har om nogen evnerne og kræfterne til at udvikle og producere, både den teknologi der skal bruges til at udvinde VE, og den teknik der skal bruges til at udnytte den - solceller, vindmøller, elbiler, varmepumper o.s.v...

Akraft dækkede kun 14% af Japans energibehov inden katastrofen, så dets rolle skal jo heller ikke overvurderes. Og du forventer vel ikke at Japanerne er parat til at 6-doble kapaciteten af akraft, efter det de lige har været igennem.

 • 0
 • 0

Er det muligt, at man her kan diskutere tekniske problemer uden at ende i de værste nationalistiske tirader?

 • 0
 • 0

Er det muligt, at man her kan diskutere tekniske problemer uden at ende i de værste nationalistiske tirader?

Ingorer endelig tiraderne og berig tråden med nogle begavede indlæg, Peter.

Jeg skulle nok ikke have fodret trolden, men det må vi så leve med indtil debatværten har fået ryddet op.

 • 0
 • 0

@Søren Lund - et par bemærkninger til Japans energisituation.

De har masser af bjergterræn og nedbør, som trods det slet ikke er udnyttet dækker vandkraft i dag 4%. Kan sikkert let tredobles. Skal dog være jordskælvssikkert...

Akraft dækkede kun 14% af Japans energibehov inden katastrofen, så dets rolle skal jo heller ikke overvurderes. Og du forventer vel ikke at Japanerne er parat til at 6-doble kapaciteten af akraft, efter det de lige har været igennem.

 • det er en meget uheldig måde, du omgås tal på, som VE-sektoren har for vane. Du tæller energi med forskellig kvalitet sammen - elenergien er faktisk ca. 4 gange mere værd end f.eks. energien til transport og opvarmning. Hvis man benytter samme metode på danske forhold, så dækker dansk vindenergi ca. 3% af vor primære energiproduktion - men her bruger VE-folket så andelen af elproduktionen - meget fleksibelt.

Japan importerer i dag ca. 80% af deres energi - de planlægger at blive 70% selvforsynende. Atomenergien udgør ca. 30% af derfes elenergi, hvor kul, gas, olie og vandkraft tager sig af henholdsvis 30%, 25%, 115 og ca. 7.5%. Der er ikke mange vandkraftressuorcer til rådighed udenfor jordskælvszonerne. Hvor du har de 6 gange fordobling af atomenergien ved jeg ikke, det er et fejlskud. Forholdet er det, at de i dag har 446 GW i drift - pt. er en del lukkede, de har 2.7 GW under bygning (Tsuruga), 137 GW i ordre eller planlagt og 8 GW i forslag. Der er end ikke tale om fordobling af atomkapaciteten - så dine 6-dobling ligger hinsides alle japanske planer før eller efter Fukushima. Japans egne planer gik på at den 30% andel af elproduktionen skulle stige til 40%. Japan satser meget på VE, her kan du ikke bidrage med noget nyt på området. Ikke mange har så omfattende planer og analyser af energiforsyningen end Japan, der har så få naturlige ressourcer på området, at de er nødt til at benytte atomenergien i stor målestok, hvis de skal bevare deres sværindustri.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Jan - et par bemærkninger til et noget psykedelisk indlæg, meget forfriskende mellem de mange voksne bidrag.

4 atomreaktorer på samme matrikel + affald. Med havudsigt :-) ...

Nu har Atom lobbyismen, florret siden opdagelsen af beriget Uran og der er virkelig blevet bygget mange A-kraftværker rundt omkring. Uden Greenpeace tilstedeværelse. Befolkningen gider ikke at tage stilling til det mere. Men håber på det bedste.

Hvorfor en i H....... skal disse anlæg bygges over jorden? Er det en politikers våde drøm, at vise sin rejsning?

Grav dog lortet ned, og hvis det går galt, så smid noget jord på og luk døren.

Processen i at koge noget vand, kan ligge et meget lille sted. I min Optik.

 • der er faktisk 6 reaktorer - din optik må være fokuseret på næsetippen.

Ingen opdagede den berigede uran - den fremstillede man selv!

At fremstille el er ikke et spørgsmål om at koge vand, opgaven er at fremstille ca. 1 tons damp/s med et tryk på små 300 bar og med ca. 200 g C - noget mindre end i et kulfyret værk.

Man bygger ikke atomanlæg over jorden, man bygger dem jorden! At et enkelt site ikke fik rejst et tilstrækkeligt højt tsunami-værn, kan ikke direkte overføres til lignende anlæg i andre lande.

 • Ikke mange befolkninger har taget stilling til om der skal bygges atomanlæg. Heller ikke i Sverige, hvor politikerne træffer beslutningen. Måske fordi de mener, at befolkningen ikke ved nok til at træffe en beslutning? De har sikkert ret, for astomkraftmodstandere glimerer ikke just med den store viden om teknikken bag.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0
 • Ikke mange befolkninger har taget stilling til om der skal bygges atomanlæg. Heller ikke i Sverige, hvor politikerne træffer beslutningen. Måske fordi de mener, at befolkningen ikke ved nok til at træffe en beslutning? De har sikkert ret, for astomkraftmodstandere glimerer ikke just med den store viden om teknikken bag.

Mvh. Per A. Hansen

Det er da godt, at du har tillid til politikerne Per. Hvad siger du så til?

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-412...

 • 0
 • 0

Hej Per,

Det er da godt, at du har tillid til politikerne Per. Hvad siger du så til?

http://nyhederne.tv2.dk/articl...side

 • hvis jeg har antydet tillid til politikere, så har jeg formuleret mig forkert!

Desværre kan jeg ikke åbne for linket til TV2 - desværre er der ikke hul igennem. Det er forresten pudsigt, at der er så stor forskel på yskland og Frankrig, der leverer masser at el til de omgivende lande, de gør præcist det modsatte Tyskland, de udvikler atomenergien i stigende tempo - men de mener jo at have førerpositionen! http://www.world-nuclear-news.org/NP-Sarko...€1_billion_pledge2806117.html

Hvorfor Tyskland ikke lægger spørgsmålet ud til folkeafstemning er faktisk sært. De er måske lige så bange for det som de svenske politikere?

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Linket er åbent, men her er teksten:

"Tysk parlament vedtager atom-exit

Torsdag d. 30. jun. 2011 kl. 14:46 af ritzau / jely for TV 2 Nyhederne

Tysklands forbundsdag har med et overvældende stort flertal godkendt en plan for afvikling af alle Tysklands atomkraftværker i senest 2022.

Både socialdemokraterne i SPD og Miljøpartiet De Grønne støtter forbundskansler Angela Merkels kovending i forhold til atomkraft i kølvandet på Japans krise med Fukushima-atomkraftværket.

Dermed blev forslaget fra Merkels centrum-højre koalition vedtaget med 513 stemmer mod 79. Otte medlemmer af parlamentet undlod at stemme.

"Dette er en stor dag for Tyskland," siger miljøminister Norbert Röttgen, som henviser til, at striden om atomkraft i 30 år har sat præg på tysk politik.

"Tyskland har den mest ambitiøse plan blandt industrilandene for udvikling af vedvarende energi. Man siger i udlandet, at hvis der er et land, der kan gøre det, så er det tyskerne," siger den kristelige demokratiske minister.

Beslutningen betyder, at otte atomkraftværker nu skal kobles af strømforsyningen.

Ni andre værker skal så fortsætte med at levere strøm, men gradvist kobles fra frem til 2022.

De Grønne besluttede på et landsmøde for en uge siden at støtte den borgerlige regerings plan for lukning af alle atomkraftværker.

Men mange af miljøpartiets medlemmer er vrede over, at Merkel har overtaget en mærkesag for næsen af De Grønne og nu får æren for atomkraftens afvikling.

Tyskland skal nu til at bygge langt flere vindmøller og naturgaskraftværker til erstatning for reaktorerne, som indtil sidste år leverede 23 procent af landets elektricitet.

Der har på intet tidspunkt været fare for, at lovforslaget ville blive nedstemt, men Merkel har været opsat på, at det skulle vedtages med bredt flertal."

 • 0
 • 0

@Stig Per

Tysklands forbundsdag har med et overvældende stort flertal godkendt en plan for afvikling af alle Tysklands atomkraftværker i senest 2022.........

tak for klippet, der imidlertid ikke viser noget nyt. Det er da OK, hvis Tyskland mener de kan klare sig uden deres velfungerende trykvandsreaktorer, så gerne for min skyld. Det hele bunder jo i slaget om stemmer til næste valg, for der er ingen tsunamirisiko i Tyskland. Måske er det den beslutning, der har fået Frankrig til at accelerere forskningen i næste generations reaktorer? hvad Tysklande beslutter politisk er interessant, men ingen kan endnu bedømme konsekvenserne af denne nye energistrategi, som "de grønne" har fået vedtaget - bortset fra at forbruget af kul og CO2-udledningen vil stige ganske meget. Det kaldes for "grøn energipolitik".

Principielt tager jeg ikke mediernes udlægning særlig alvorligt, de er mest interesserede i at sælge aviser eller ser på høje seertal, så de skal tages med et vist forbehold.

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Sarko... Andre gør det samme: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/06/06... http://www.world-nuclear-news.org/NN-TVA_p...

Emiraterne: http://www.world-nuclear-news.org/NP-UAEnu...

Economist Intelligence Unit (EIU) http://www.world-nuclear-news.org/NP_Growt...

Jeg gætter på at efter en recession vil en del lande erkende, at atomenergien er en nødvendig brik i fremtidens energiforsyning, den er sikker (men kan blive mere sikker!), den er billig, miljøvenlig og ressourcerne er store. Den mest effektive brik som alternativ til fossil energi.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hvis man benytter samme metode på danske forhold, så dækker dansk vindenergi ca. 3% af vor primære energiproduktion - men her bruger VE-folket så andelen af elproduktionen - meget fleksibelt. ...

Mvh. Per A. Hansen

Hej Per,

Meget interessant. Kunne du ikke skære ud i pap, hvordan du regner dig frem til at VE dækker ca. 3% af den primære energiproduktion? Ud over el må du putte mange kWh ind i totalen, hvad er det? - Olie/Gas til opvarmning? Hvad ellers?

Hvor kan man finde tallene for den del af produktionen, som ikke er el ?

 • 0
 • 0

Hej Per,

Meget interessant. Kunne du ikke skære ud i pap, hvordan du regner dig frem til at VE dækker ca. 3% af den primære energiproduktion? Ud over el må du putte mange kWh ind i totalen, hvad er det? - Olie/Gas til opvarmning? Hvad ellers?

Hvor kan man finde tallene for den del af produktionen, som ikke er el ?

Det er sandt nok. Vort samlede energiforbrug (primær) ligger omkring 900 Pj/år, svarende til 250 TWh. Elforbruget udgør kun ca 35 TWh, d.v.s en sjettedel heraf, så de 20% (som efterhånden er blevet til 23%) er kun 2,8% i den sammenhæng.

Se evt Energistyrelsens årsstatistikker på ens.dk.

Men det er jo altsammen et resultat af de virkningsgrader vi omsætter energi med generelt, og det faktum at de fleste af resourcerne er udtømmelige, og der derfor regnes med energiindholdet af disse som udgangspunkt.

Det der dog er værd at have for øje at når andelen af vindenergi øges, mindskes bliver det primære energiforbrug. Vindmøllens primære energiforbrug er nemlig i Energistyrelsens opgørelse lig med dens produktion ved udgangen af inverteren, ganske enkelt fordi VE først anses som en energiresource, når den er udvundet.

 • 0
 • 0

@Lars,

Meget interessant. Kunne du ikke skære ud i pap, hvordan du regner dig frem til at VE dækker ca. 3% af den primære energiproduktion? Ud over el må du putte mange kWh ind i totalen, hvad er det? - Olie/Gas til opvarmning? Hvad ellers?

 • som Søren Lund nævner, så har jeg tallene fra Energistyrelsens seneste statistik over Danmarks primære energi - se definitionen på siden. Men det skal tilføjes, at jeg flere steder har påtalt - også overfor Søren Lund - at det er forkert at tælle alle kWh sammen uden at tage hensyn til energiens kvalitet! 1 kWh i lunkent vand kan ikke bruges til ret meget, derimod kan 1 kWh el anvendes med en meget høj effektivitet (exergi). At vindenergisektoren altid medtager den energi der tabes ved overløb viser blot, at der foregår en del kreativ bogføring indenfor energisektoren - 25% andel lyser lidt bedre end 3%! 1 kWh elenergi er 3-4 gange mere værd end det varme vand man bruger til opvarmning (se "exergi" på Wikipedia).

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

At vindenergisektoren altid medtager den energi der tabes ved overløb viser blot

Hvor meget vindenergi blev der tabt ved overløb i 2010?

 • 0
 • 0

Kære debattører

Jeg har fjernet et par indlæg i denne tråd, der klart var over stregen for, hvad vi vil acceptere i debatten, samt nogle indlæg, der besvarede disse.

Artiklens emne er bekæmpelse af forurening fra Fukushima-ulykken. Diskuter venligst dette.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, ing.dk

 • 0
 • 0

Julian:

Kære debattører

Jeg har fjernet et par indlæg i denne tråd, der klart var over stregen for, hvad vi vil acceptere i debatten, samt nogle indlæg, der besvarede disse.

Ja, det burde vel have været gjort for længe siden? - Og har du så også fjernet alle de fornærmelser, Jan kom med på alle andre tråde, han kunne finde med mig som deltager?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

....bortset fra at forbruget af kul og CO2-udledningen vil stige ganske meget. Det kaldes for "grøn energipolitik".

øget CO2-udledning, ca. 40 mil. tons mere om året iflg. George Monbiot

Compare it to the damage and death that climate change will cause, and you find that our response is so disproportionate as to constitute a form of madness. It's a straightforward pay-off. Germany's promise to ditch nuclear power will produce an extra 40 million tonnes of carbon dioxide a year.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/20...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten