Kæmpemøller og flyvemaskiner kan forenes i Stauning

Der er plads til både kæmpevindmøller og lufttrafik ved Ringkøbing Fjord.

Det fremgår af et notat fra Statens Luftfartsvæsen, som medlemmerne af folketingets miljøudvalg har modtaget.

Udvalget er i gang med at behandle et lovforslag om et nationalt testcenter for kæmpevindmøller, men sagen har givet folkelig modstand og mødt politisk modvilje, fordi regeringen gennem hele processen kun har arbejdet med én mulig placering for testcentret, nemlig Østerild Klitplantage i Nordjylland, hvor store skovarealer skal fældes for at gøre plads.

Oppositionen mener, at notatet fra Statens Luftfartsvæsen viser, at der er alternative placeringsmuligheder til testcentret:

»Vi har nu fået et reelt alternativ på bordet. Det har vi ønsket. Nu har vi fået væsentligt flere detaljer på, hvad der kan lade sig gøre i Stauning, og det skal vi forholde os politisk ti,l« siger Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokraterne til Ritzau.

Også De Radikale er positive over for notatet fra Statens Luftfartsvæsen.

»Det er nu utvetydigt slået fast, at man kan fastholde aktiviteten i lufthavnen med den nuværende status. Det er enormt interessant, for der har været lagt op til, at det var et valg for Stauning mellem lufthavn og testcenter,« siger den radikale miljøordfører, Johs. Poulsen til Ritzau.

Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet for placeringen ved Stauning Lufthavn, men også Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) peger på, at det er den løsning, der skåner naturen mest muligt.

Til gengæld vil løsningen kræve op mod 30 ekspropriationer, mens placeringen i Østerild Klitplantage vil kræve fem.

Derudover vil der skulle opkøbes landarealer, for mens Østerild Klitplantage består af statsskov, består placeringen ved Ringkøbing Fjord primært af landbrugsjord, der dog godt vil kunne dyrkes, selv om der etableres et testcenter.

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der nogen der har et link til det omtalte notat til Folketingets Miljøudvalget? Det er meget interessant at der kan være op til 250 m høje vindmøller på flyvepladsen uden det har konsekvenser for flyvningen. Det skal ses i lyset af at flyvepladsen i Maribo blev lukket for få år siden med begrundelse i vindmøller der blev opstillet i nærheden af flyvepladsen.

 • 0
 • 0

Er pladsen ved Maribo lukket????? Min søn har lige været nede og springe i faldskærm derfra.

Hvor står der at møllerne skal placeres på flyvepladsen i Stauning?

Der står ved Stauning!!

 • 0
 • 0

Hvordan transporteres store og tunge mølledele nordenfjords - Harboøre, Oddesund, Agger eller Limfjordstunnelen? Eller pr. skib? Stauning er noget tættere på fabrikkerne. De 30 ekspropriationer er ærgerlige, og viser at Østerild har mange fordele, og at valget skal sammenligne forskellige interesser.

 • 0
 • 0

Men dog skal der tænkes på hvor store gener det medfører at placere vindmøller i en skov. - Her vil dyr, fugle og insekter "flygte" fra området. I områder med konventionelt dyrket landbrugsjord, er naturen langt mere artsfattig, og skaderne på disse få arter vil være absolut minimale. Jeg er absolut tilhænger af Stauning (byen - ikke manden)

 • 0
 • 0

Ja, men jeg kan nu godt forstå tankegangen med at sætte møllerne i en plantage. DN (blandt andre) beskriver ofte plantager som artsfattige og til tider som monokulturelle ørkner, hvilket jeg sagtens forstår. Det taget i betragtning sammen med at plantagen betragtes som ekstra udsat for vejrlig giver jo en god nok begrundelse for at sætte møllerne der. Men det skal bare tilføjes at plantagen igennem årene har udviklet en (for mig, og for den sags skyld også DN) bevaringsværdig artsrig vegetation, i forbindelse med spredning af løvtræer og blandingsskov. Sammenlagt har det gjort skoven meget attraktiv for alle former for dyr, enddog den kræsne kronhjort.

Måske var det en idé at miljøministeren gik sig en skovtur, fik noget "rigtig" luft og et glas mælk direkte fra koen?

 • 0
 • 0

Det er jo ikke jord der skal beslaglægges, det er jo bare landbrugsjord hvor der skal indføres en klausul for havd det må bruges til, det kan kun koste få penge !! Det er jo ikke for livstid !! Så det er da en smar løsning, og de smarte kan flyve lige til døren !! Der er vist ikke den store aktivitet der alligevel, der er jo masser af flyvepladser i Danmark i den størrelses orden !

 • 0
 • 0

Problemet er nok at regeringen er fra København og det med at regne er begrænset til at: "koste få penge" > "koster gratis". Det har hele tiden være åbenlyst for enhver at de mulige placeringer gennemgået af regeringen kun har ligget på statens "gratis" jord. At det så vender fredningskonceptet på hovedet, hvor fredede områder er mere udsatte end ellers, er så lidt trist. På den anden side kører landmændene og dyrker jorden under de møller der er i Stauning idag, så mon ikke de også kan gå fri af vingerne på et testcenter. Hvis risikoen fra et testcenter er større end ved møller i rigtig drift, så ville man nok heller ikke dyrke jorden under møllerne i Høvsøre idag.

 • 0
 • 0

I Stauning vil vindmøllerne blive placeret på tværs af landigsbanen. Der vil altså ikke blive større problemer med at placere møllerne nærmest start/landingsbanen, så de ikke generer den sparsomme flyvning, som der er her. Problemet er snarere en forsagt minister, der klamrer sig til sine embedsmænd?

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg forstår stadig ikke, hvorfor test af havmøller ikke udføres mest naturligt et par km vest for Esbjerg. Tæt ved den udskibningshavn, hvor der ligger pramme og flydekraner, der jo skal benyttes, når møllerne efter testen skal stå på havet. Færre transportproblemer, ingen ekspropriationer, billige byggegrunde (!), ingen naboer, ingen støjproblemer, ingen protester. Og jeg er 99% sikker på, at 99% af fuglene flyver udenom.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten