Kæmpeboremaskiner tager hul på ny metro

Startskuddet til København kommende metrocityring lyder på tirsdag, når fem borerigge begynder de 350 prøveboringer, der skal til, før selve byggeriet kan begynde om tre år.

Og københavnerne får svært ved at overse det kommende arbejde. En enkelt borerig er nemlig 50 meter lang, inklusiv alt udstyr og fylder typisk det meste af en vejbane. Planen er, at fem borerigge med hver tre mand skal være i gang på samme tid.

De enkelte geologiske boringer bliver mellem 30 og 50 meter dybe og tager en uges tid at bore. Målet er at bestemme undergrunden og finde de steder, hvor det er meste optimalt at føre rørene til metroen, der skal ligge mellem 18 og 40 meter nede i jorden.

Prøveboringer tegner billede af undergrundes kalklag

Prøveboringerne koncentrerer sig især om at fastslå, hvor lagene af kalk befinder sig, særligt den såkaldte bryozokalk, også kaldet københavnerkalk. Metrocityringen forventes at ligge i et område, hvor denne kalk er ekstremt hård, men samtidig stabil.

Tidligere voldte store forekomster af flint problemer for boringerne, og derfor skal prøveboringerne også afgøre, om der skal justeres på metroens bane for at undgå flintlag.

Marmorkirken bliver undersøgt først
De geotekniske undersøgelser skal ligeledes fastslå, om metroen kan få uheldige konsekvenser ved at ændre på vandbalancen i undergrunden.

»Med data fra den kommende tids boringer kan vi beregne, hvor store jordtryk tunneller, stationer og skakte skal kunne modstå. Prøvepumpninger vil vise, hvor vandførende lagene er, og hvor langt væk i undergrunden virkningen fra anlægsarbejdet kan spores. Herved kan vi forebygge skader på bygninger i området, for eksempel ved Marmorkirken,« siger Jens Gravgaard, projektleder på de geotekniske undersøgelser.

Ingeniører fra blandt andet Troelsgård Rådgivende Ingeniører og folk fra Erik Møllers Tegnestue har tidligere advaret mod, at Marmorkirkens fundament af egetræ risikerer at rådne, hvis metrobyggeriet får vandstanden til at falde så meget, at egetræet får luft.

Metrobyggeriet er planlagt til at løbe under marmorkirken i 20 til 25 meters dybde. På grund af den store bekymring begynder prøveboringerne netop her, fordi ingeniørerne vil have så meget tid som muligt til at undersøge risikoen.

Risiko for området omkirng Rådhuspladsen

Ingeniørerne er også stærkt interesseret i den såkaldte Rådhusdal, som er en forsænkning i kalkoverfladen under Rådhuspladsen. Her kan jordbundsforholdene betyde budgetændringer, hvis eksempelvis sandlaget oven på kalken er omfattende. Risikoen er, at boringer vil føre til vandstandssænkninger i området, som igen kan få bygninger til at sætte sig, oplyser Jens Gravgaard.

Samtidig foretages der også mindre miljøboringer, som går 10 meter ned i jorden. Formålet er at undersøge, om jorden er forurenet, da det har betydning for, hvordan den efterfølgende skal behandles.