Kæmpe fejlskud: Brændeovne i København forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Læs også: Gamle ovne udleder 80 procent af alle partikler fra brændeovne

Det fremgår af en ny beregning fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Den er baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering. Beregningen er udført for Københavns Kommune.

De nye beregninger er udført på grundlag af en opgørelse af antallet af brændeovne foretaget af skorstensfejermestrene i Københavns Kommune. Opgørelsen er suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejere om bl. a. ovnenes alder, og hvor tit de bliver brugt.

Læs også: Danske producenter i front: Nye brændeovne kan fyre næsten uden partikeludslip

Og resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i København - inklusive olie- og naturgasfyre - er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler end en tidligere beregning fra 2010.

Der findes ikke en selvstændig kategori i den nationale emissionsopgørelse for brændovne, hvorfor man har været nødt til at sammenligne med den samlede udledning fra individuel opvarmning. Emissioner fra individuel opvarmning i husholdninger er dog hovedsageligt brændeovne, men der kommer også mindre udslip fra f.eks. olie-, naturgas- og træpillefyr.

Beregningen resultater indebærer ifølge DCE's hjemmeside, at partikelforureningen fra brændeovne bidrager med en væsentlig mindre andel til den samlede luftforurening med partikler i de to kommuner end tidligere antaget.

Bidraget til de såkaldte middelkoncentrationer fra lokale kilder inden for de to kommuner er således nu beregnet til 20 procent og 24 procent for partikelstørrelserne PM10 og PM2.5 sammenlignet med henholdsvis 58 procent og 64 procent ifølge de tidligere beregninger. Det indebærer altså, at brændeovne ifølge den nye beregning alligevel ikke er hovedsynderne, når det gælder partikelforurening i hovedstaden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så er det måske derfor mennesket har overlevet de sidste 2 mill. år. :-)

Naahh - de tidligste beviser på at nogen har brugt bål til opvarmning er nu kun 400.000år gamle og findes ude i Dogger Banke, men det var før Homo Sapiens indfandt sig i Nordeuropa. Masseovnen blev opfundet af neanderthalerne ;-)

Dejligt at se, at skorstensfejerne kommer på banen med nogle tal. De er jo reelt de eneste som reel viden om de faktiske forhold - antal ovne - antal brugte sodposer og hvad de indeholder - kundernes brændestak m.v.

 • 39
 • 0

Så hvis de 1000 døde kun bliver til 200 døde, vil det så sige at de 800 genopstår fra de døde? Hvad siger litteraturen om det fænomen, måske vi kan få en kommentar fra videnskabsministeren :-) For her har dansk videnskab da vist en unik chance for at komme i rampelyset, selvom man nok ikke kan overgå skattevæsenet! (Eller: hvorfor sker der så meget for tiden som minder en om Egon Olsens svadaer)

 • 14
 • 19

Er de beregninger ikke støttet af målinger? Jeg tænker at man må vel basere beregningerne med nogle målinger. Sommer vs Vinter hvor man om sommeren må formode de færreste brændeovne er i drift.

 • 7
 • 0

En brøkdel er jo teknisk-set korrekt her, men normalt forstås det vel som en noget mindre del end en 1/4 eller 1/5 som tilfældet er her. Jeg ser ikke ing.dk som et sensationspræget medie - og hver gang jeg ser en overskrift som denne bliver jeg skuffet. Hører denne slags overskrifter ikke hjemme på eb.dk eller bt.dk?

//kristian

 • 6
 • 14

må vel efterhånden være, at det "økologiske råd" ikke bør have taletid her på mediet. Det er temmelig svært at få øje på en sag fra dem, der er funderet i noget sagligt.

Mvh Flemming

 • Der stadig husker, at Kåre var den direkte årsag til, at det blev nødvendigt med en pressepolitik på Institut for Miljøteknologi på DTU, efter at han havde været i pressen og udtale sig om den store forureningskatastrofe, som fodring af ænderne i Sortedamssøen medførte ;o)
 • 23
 • 3

at få faktiske tal for CO2 "forurening" i stedet for de hidtidige matematiske modeller fra IPCC. Læs Kronik JP 17 sep side 32. Der er der dog ikke så meget politisk populisme omkring realiteter, men så kan det være at vi fremover kan leve vider uden at frygte for at himlen falder ned over os eller at vi drukner i verdenshavene.

 • 6
 • 10

Når jeg kigger nærmere på illustrationen, så kan jeg se, at jeg bor i den røde klat øverst til venstre. (i Husum)

På trods af at der er fjernvarme i vejen, er der stadig mange som benytter brændeovnen mv som primær opvarmning.

Da husene har forskellig høje betyder det at naboernes skorstene lukker røg ud i samme niveau som vinduet i børneværelset.

Når jeg går tur med barnevognen har jeg ofte oplevet at der lugter af afbrænding af vådt haveaffald, så er der igen tændt op i en brændeovn, eller hvad det nu er.

Det er klart at man kan bruge en brændeovn formuftigt, men det er ikke altid tilfældet, specielt ikke når det bare skal være billigt.

(Kåre bor længeren nede ad vejen, jeg har desvære ikke fået talt med ham)

 • 7
 • 11

Det er en spænden rapport, jeg vil anbefale at I læser den.

De skriver blandt andet at der i København kun er 2,18 % af brændeovnene i Danmark og de kun bruger 0,72 % af brændselsforbruget. Der fra kommer den mindre del af forureningen sammenlignet med en jævn fordeling efter befolkningskoncentration.

Når man ser på illustrationen over NOx og partikler, synes jeg man ser en sammenhæng mellem hvor der er parcelhuse og hvor der er etageejendomme. Med den fordom at brændeovne bliver brugt mindre, hvis man bor på 4. sal. Beklager jeg ikke fik det med i mit forrige indlæg.

 • 4
 • 0

at Ingeniøren forfalder til sensationsmageri.

Nej, brændeovne forurener ikke mindre end tidligere antaget. Der er blot færre af dem.

Jeg ved ikke om overskriften er blevet ændret på ing.dk, men på FB er overskriften: "Kæmpe regnefejl: Brændeovne forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede"

og det er lige til at lokke mindre seriøse medier i en fælde.

 • 6
 • 9

Den opfattelse tror jeg nu ikke du deler med mange. 22-23% er en meget voldsom justering, der fint passer med hvordan jeg forstod overskriften.

Jeg vil formulere det mere tydeligt som "en faktor 4 er en meget voldsom justering", i og med at den hidtidige antagelse nu angives til at være (mere end) en faktor 4 for høj.

Eksempel: Da jeg gik fra SU til mit første ingeniørjob, steg min indkomst godt en faktor 4. Det var meget mærkbart. Også fordi fænomenet ikke har gentaget sig siden.

 • 4
 • 0

Ovenstående omtaler Ingeniøren nogle nye beregninger af luftforureningen fra brændeovne i Københavns kommune. Center for Miljø og Energi (DCE), der står bag beregningerne, skriver i deres notat fra aug. 2015, at der er ca. 16.000 brændeovne i København. Det tilhørende kort viser, at forureningen med partikler (PM2,5) er værst i Nordvestområdet og på Amager.

Det er interessant at sammenligne indholdet i det nye DCE-notat med resultater fra boligmiljøundersøgelsen i 2013 fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF). I SIFs undersøgelse svarede 5% af de adspurgte personer i Københavns Kommune, at de havde været generet af brænderøg i kvarteret inden for de seneste 14 dage. Talmæssigt svarer det til ca. 27.000 indbyggere i kommunen eller næsten 2 personer pr. brændeovn!! Er det ikke tankevækkende?

Vi efterlyser kontinuerte målinger af partikler mindre end 1 µm i diameter i de mere belastede boligområder. Forureningen skulle gerne være lavere end WHOs krav til døgnvariationer. Se www.brænderøg.dk.

Solveig Czeskleba-Dupont

 • 3
 • 17

Hvor er de tidligere tal kommet fra, hvis man ikke har taget hensyn til antal brændeovne og hvor tit de blev brugt? Et stort bidrag til forurening ved afbrænding kommer også fra grill, som er meget udbredt, også i Københavns området. Men det nævner nævner man aldrig.

 • 11
 • 6

Grilning foregår i jordniveau, så røgen blæser direkte ind til naboer, uden skorsten til de højere luftlag, hvor det ellers ville blive fortyndet. Fx en familie i mit nabolag griller hyppigt og bruger tændvæske. Røgen kommer direkte ind til mig på 1. sal. Det (især tændvæsken) stinker, er hamrende usundt og man får ondt i halsen. Og hvad med partiklerne fra brændt kød mm.

Om træmængden er så stor målt i trækul, kan jeg ikke vurdere. Min brændeovn bliver brugt til lidt ekstra varme sidst på eftermiddagen om efteråret og foråret. Det forkorter fjernvarmesæsonen betydeligt. Det drejer sig om et tæt bebygget område.

 • 1
 • 0

Man kan da vist godt hævde at den naboretlige tålegrænse her er nået - i forhold til den grundregel at naboen skal holde sit (skidt) og sine inde på egen grund. ;-)

 • 0
 • 0

Karsten Henneberg 1 uge siden

      Re: Voldsom justering 


          Jeg bruger 30-40 kg trækul i løbet af grillsæsonen - det er hvad en ældre villa bruger i løbet af en dag i kløvet træ. 

Du har ikke en 8-10 mete høj skorsten. Det foregår typisk i perioder med godt vejr og mange mennesker udendørs. Brændeovnsfyring er om vinteren med dårligere vejr og færre mennesker ude. Så den sundhedsskadelige virkning er næppe forskellig. Eneste forskel er at du elsker at grille og ejeren af brændeovnen elsker sin varme.

 • 1
 • 3

Den parallelle debatråd her på ing:

http://ing.dk/artikel/braendeovne-udleder-...

For dem der ikke gider at høre den samme sang igen og igen - læs nedefra, de sidste ca 10 indlæg

Pointen: Antallet af partikler er (relativt) underordnet. Enhver kan sætte en partikeltæller op (selv jeg - been there, done that) Imidlertid er antallet af partikler ikke en indikation af noget som helst hvis man ikke tager de dimensioner der hedder størrelsesfordeling og kemi med.

 • 2
 • 0

@Karsten Henneberg Hvor jeg vil hen? Tja - jeg formoder du har enten et el eller gaskomfur. Så du behøver slet ikke at benytte en grill. Når du vælger grillen og benytter trækul - ja så er du medskyldig i at udsætte andre for sundhedsrisici. Så du går altså noget af ren og skær egoisme.

Som solveig czeskleba-dupont skriver ovenfor - ja så vil 5% af københavnere beklage sig over rg fra brændeovne indenfor de sidste 14 dage (gætter på hun mener om vinteren). Tilsvarende vil jeg tro at mindst det samme vil beklage sig over os fra trækulgrillen i august måned. I slutningen af december vil min. 50% være kede af nytårskrudt.

Så holder vi os til fakta: Alt taler for at ultrafine partikler er sundhedsskadelige. Så målet på være at reducere disse mest mulig.

Så når du af ren egoisme bruger trækul midt om sommeren, når flest mennesker opholder sig udendørs - ja så er du ikke bedre end den som benytter sig brændeovn til at få lidt ekstra strålevarme en efterårsdag. Kan du se hvor jeg vil hen?

Men som jeg skriver et andet sted - sammenhængen mellem de ultrafine partikler, deres ophav (træ / diesel / benzin / affaldsafbrænding) mangler at blive fastslået. Hvilken type som i givet fald er værst, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser de så har etc. Alt bygger på utilstrækkelige målinger, upålidelige data over sygdom og død og en forfærdelig masse skøn undervejs. Skøn foretaget af folk som har hver deres agenda.

Jeg tror at disse partikler er farlige - (ingen tvivl om det) - men at udpege en forureningskilde frem for en anden - det er ikke rimeligt.

Men ønsker vores kære politikere og embedsmænd at reducere mængden af ultrafine partikler - så er det sket med trækullene på grillen, brændeovnen i boligen, dieselbilen og benzinmotoren i byområder og mere effektive filtre på skorstene på affaldsforbrændingerne. Bilerne må enten være elbiler eller bedre hybridbiler. Men så langt er der ingen der tør gå aktuelt - selvom alle teknologierne findes.

 • 2
 • 4

Jeg vil bo i byen. Jeg vil bo i byen. For der er der mange mennesker og det kan jeg lide. Men deres lyde og deres lugte skal de holde væk. MAO det er i min verden udtryk for en alt for herskende " der er kun plads til mig" mentalitet, når man vælger at bo i København den ene dag og brokker sig over naboens grillpølser den næste dag. Lidt i samme stil som at købe lejligheden "skønt beliggende til havnen" den ene dag, og klage over mågerne den næste dag. Undersøgelsens validitet er i øvrigt meget karakteristisk for mange af de (meta)undersøgelser der bliver produceret på samlebånd af publiceringsivrige forskere. Ved mødet med det virkelige liv dumper de.

 • 13
 • 0

@Karsten Henneberg Behold du din trækulsstegte bøf!

Min pointe er blot at emnet ultrafine partikler / brændeovns røg / grill / dieselmotorer etc. er mest drevet af egoisme og egne fordomme end af sund fornuft og fakta.

Det store problem er valide data. Tag dødsfald af hjerte/kar sygdomme. I de sidste 5 år har vi i DK oplevet et meget stort fald i dødeligheden af især blodprop i hjertet. Faktisk har vi overhalet nabolande som Norge, Sverige og Finland.

Hvorfor mon det sker? Det vides ikke. Måske fordi vi får 20 år siden fjernede transfedtsyrer fra hylderne i supermarkederne. Måske fordi vi motionerer mere i dag end for 10 år siden, at vi ryger mindre eller skyldes det blot mere fokus på en bedre behandling af blodprop i hjertet.

Alle disse ting gør at diverse skrækscenarier omkring hvor farlig brændeovnsfyring, dieselmotorer etc. er – ja de skal tages med et stort gran salt. Det betyder ikke man skal ignorere ultrafine partikler – men hvad og hvornår noget skal fjerne før andet må mere afhænge af hvor meget pågældende område belaster miljøet med, hvad der kan sættes i stedet og hvad alternativet indebærer af problemer.

Trækul til grillen kan jo nemt erstattes af en gasgril. Dieselpersonbiler kan forbydes i byerne. Lastbiler er nok vanskeligere at erstatte og da motoren nærmest kører konstant er belastningen mindre end ved koldstarter.

Så moralen er ! Hold hoved koldt og undgå de hysteriske angreb på andre når data er så vage.

 • 4
 • 1

Fandt denne artikel. Interessant at landbrugets udledning af kvælstof i mange lande udgør den værste fare. Der er ikke tal for DK - men den intensive drift vi har her i landet, gør det nærliggende at se på hvad landbruget bidrager med. Bemærk også at afbrænding af biomasse heller ikke er uden problemer.

http://www.nature.com/articles/nature15371...

Udendørs luftforurening er blandt andet årsag til kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), et forhøjet ozonindhold, akutte luftvejssygdomme, sygdomme i hjernens blodkar, iskæmisk hjertesygdom og lungecancer.

De fleste undersøgelser har fokuseret på luftforurening i byerne, men undersøgelsen viser, at landbrugets udledning af ammoniak har en ”bemærkelsesværdig” virkning, siger undersøgelsens hovedforfatter, kemiprofessor ved Max Planck-Instituttet Jos Lelieveld, til The Guardian.

Globalt set skyldes en femtedel af alle dødsfald landbrugets udledninger, som især stammer fra kvæg-, fjerkræ- og svinehold samt overforbrug af gødning. Ammoniakken reagerer med udledningen fra trafik og industri ved at danne mikropartikler og er den største kilde til luftforurening i det østlige USA, Europa og Japan.

Ifølge Jos Lelieveld skyldes 48 procent af alle præmature dødsfald i England i sidste ende forurening fra landbruget.

 • 0
 • 1

Hvad skal først ud af København?

Brændeovne eller dieselbiler?

http://www.dr.dk/nyheder/udland/dieselbile...

Tager man ovenstående link sammen med de disse 2 - ja så bør opmærksomheden nok primært rettes mod dieselosen.

http://www.nature.com/articles/nature15371...

http://www.dr.dk/nyheder/udland/bilfri-soe...

Men som nævnt tidl. (se ovenfor) så mangler der valide data over dødsårsager, den præcise skadelige virkning ved de forskellige ultrafine partikler og valide data over den egentlig luftforurening.

Indtil vi har sådanne, må konklusionen være at ALLE kilder til luftforurening skal reduceres.

Nogle er lettere end andre. Dieselbiler bør over en kort årrække forbydes i byerne. Landbruget må reducere deres kvælstofudledning Fyring med træ i brændeovne bør i første omgang forbydes på dage med særlige vejrforhold. Kollektiv trafik (busser & dieseltog) skal erstattes af eldrevne motorer.

 • 1
 • 5

Det er selvfølgelig utopi i København - men ville givet betyde et bedre miljø end blot at forbyde brug af brændeovne i nogle vintermåneder.

Det er overhovedet ikke utopi, de fleste storbyer er i gang med at reducere mængden af biler i by kernen.

"- Vi er i gang med reducere den maksimale kørselshastighed i Paris fra 50 til 30 kilometer i timen i stort set alle Paris' gader. 50 kilometer i timen vil blive en undtagelse, og 30 kilometer i timen vil blive reglen, forklarer transportborgmesteren."

"Ifølge bystyret vil man bruge over en milliard kroner på at fordoble antallet af cykelstier de kommende fem år."

Bilernes dominans af byen er forbi og diesel ryger ud først, sælg nu mens den stadigvæk kan indbringe en skilling.

 • 1
 • 5

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret

Hvem fanden skal vi give skylden.

Nogen jo være Prygelknape. ?

 • 6
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten