Kælderventiler skal redde København fra ekstremregn

Det er alt for dyrt at udvide kloaknettet i de store byer, hvis formålet alene er at sikre mod oversvømmelserne fra fremtidens forventede, ekstreme regnskyl.

Det fastslår eksperter i Københavns Kommunes klimatilpasningsplan.

I stedet skal villaejere i udsatte boligområder selv tage et større ansvar ved at investere 20.000 til 25.000 kr. i såkaldte kælderventiler eller højtvandslukkere, der kan sikre vand fra overfyldte kloakker i at stige op i husene.

»Det er ikke og har aldrig været en kommunal opgave at sikre parcelhuse mod oversvømmelser. Derfor er jeg da også overbevist om, at husejerne gerne betaler en højvandslukker, hvis det betyder, at de undgår oversvømmelser og de udgifter, der er forbundet med det«, siger Københavns teknik- og miljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard (SF) til Politiken.

Og borgmesteren er ikke bange for, at husejere vil være utilfredse med at skulle punge ud med typisk 20.000-25.000 kroner for en effektiv højvandslukker i kælderen.

Kommune vil vende nedløbsrør

Samtidig skal kommunerne sørge for, at der ikke løber så meget regnvand ned i kloakkerne med flere bassiner, kanaler og anden styring af vandet over jorden.

Kommunen planlægger blandt andet at 'vende nedløbsrør' fra større etageejendomme og føre regnvandet ud i nedsivningsbassiner i stedet for kloakker.

****Vandet skal også via kanaler spredes ud på for eksempel p-pladser, parker og græsarealer. Det er man allerede ved at gøre klar til i den nye minipark på Litauens Plads på Vesterbro.

Af sikkerhedshensyn bliver de åbne bassiner ikke dybe, men brede. Den største gene for borgerne bliver nok, at det i nogle timer eller dage efter episoder med ekstremregn kan blive umuligt at spille fodbold på byens boldbaner.

Det er konsulentfirmaerne Rambøll og Cowi, der har beregnet omkostningerne ved de forskellige former for klimatilpasning i hovedstaden. Udvidelse af kloakker vil være næsten otte milliarder kroner dyrere end kælderventiler og bedre regnvandsstyring, set over 100 år.

Hos interesseorganisationen Danva er man enig i, at det ikke tjener noget formål at stirre sig blind på kloakudvidelser som det eneste svar på byernes udfordringer med ekstremregn.

»Jeg er helt enig i, at man ikke bare pr. automatik skal fokusere på kloakudvidelser, som det eneste effektive redskab,« siger Danva's direktør, Carl-Emil Larsen, til Ingeniøren. Han fortsætter:

»Det skal helt og holdent bero på en lokal vurdering, da der sagtens kan være lokale forhold, som gør det mere fornuftigt at satse på andre tiltag mod oversvømmeler.«

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Efter en mindre oversvømmelse af min kælder i sommeren 2004 installerede jeg to højtvandslukkere i gulvafløbene i min kælder. De kostede omkring 400 kr/stk og var særdeles nemme at installere. (VVS nr 153972000). Jeg har ikke haft oversvømmelse i kælderen siden, trods flere kraftige regnskyl i den mellemliggende periode. (Jeg ved selvfølgelig ikke om det er højtvandslukkernes fortjeneste at jeg ikke har haft oversvømmelser siden 2004, eller om det blot er fordi kloakken ikke har været oversvømmet i samme periode.)

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten