Jyske raketfolk risikerer sigtelse for ulovlige kemikalier
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Jyske raketfolk risikerer sigtelse for ulovlige kemikalier

Efter et uheld med raketbrændstof, der har sendt to mænd på hospitalet med svære forbrændinger, har Skanderborg Politi, i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, fundet 200 liter furfurylalkohol opbevaret i laden i byen Låsby, hvor uheldet skete.

Furfurylalkoholen havde intet med uheldet at gøre, men blev opbevaret til brug for arbejdet med såkaldte væskemotorer. Politiet har fjernet tromlen med furfurylalkohol, der stod i originalemballage på en palle i laden, men det er stadig uklart, om politiet rejser sigtelse.

Stationsleder Andreas Bryld Hansen fra Skanderborg Politi oplyser til Ingeniøren, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at vurdere, om der bliver rejst sigtelse, fordi politiet ønsker at afhøre de to mænd på hospitalet.

»Men vi giver dem selvfølgelig ro til at komme sig,« siger han.

Ifølge Beredskabsstyrelsen havde raketfolkene ikke tilladelse til opbevaring af furfurylalkohol, da alkoholen - efter styrelsens opfattelse - går under betegnelsen giftstof, men næstformand Keld List Laursen undrer sig. Han mener, at alkoholens sikkerhedsblad stort set er en kopi af sikkerhedsbladet for almindelig sprit, og at den derfor godt må opbevares af foreningen.

Læs også: Ild i raketværksted skete under eksperiment med brændstof

»Det er selvfølgelig ikke sprit, men en ækvivalent. Og det kan godt være, at politiet ender med at få ret. Det undersøger vi nærmere nu,« siger han.

To af de tre mænd, der var involveret i uheldet, er nu indlagt på Rigshospitalet med svære forbrændinger i ansigtet og på hænderne.

»De er begge isoleret på enestuer af hensyn til infektionsrisiko. Her skal de ligge i cirka 20 dage, mens huden gendannes. Til den tid finder vi ud af, om de skal behandles yderligere,« siger en berørt Keld Laursen.

Styrtede brændene ud af hus

Efter uheldet skyndte mændene sig til den anden ende af laden, mens de rev brændende tøj af sig for at skylle sig med en vandslange. Kort efter forlod de laden og fik hjælp på en nabogrund, hvor de kunne benytte en bruser.

Læs også: Jysk raketuheld: Brændstof eksploderede i hovedet på kemikere

Uheldet skete i en lade, da varm, flydende brændstof af salpeter (kaliumnitrat) og sukker (sorbitol), blandet med natriumnitrat, blev forsøgt skovlet over i en støbeform. En gnist i massen blev efterfulgt af en eksplosionsagtig brand, der ramte to af mændene i ansigtet. Den ene mand i midten nåede at vende sig rundt og fik derfor kun mindre forbrændinger. Han er hjemme med besked om at holde sig i ro og pleje sårene på hænderne for at undgå betændelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu skal man jo lige passe på, ikke med alverdens kraft at søge at finde fejl hos engagerede mennesker på, at bryde nogle grænser for hvad der er almindeligt.
Der skal være rum til, at bevæge sig, for at finde løsninger på opgaver, man interesserer sig for. Måske kunne man løfte et øjenbryn og anmode dem om, at sikre sig.
200 liter sprit eller lignende er jo ingenting, i forhold til, hvad man som virksomhed har liggende til daglig.
Så derfor mener jeg - Spis nu brød til - og lad de mennesker interessere sig i fred

 • 31
 • 5

200 liter sprit eller lignende er jo ingenting


Men nu er det hverkent sprit eller lignende der er tale om.

Ethanol har 2 hazard statements
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.

Det er til at have med at gøre, de fleste af os ved godt at sprit brænder og at det ikke er det bedste at komme i øjnene.

Furfuryl
Hazard statement(s)
H227 Combustible liquid.
H301 + H311 Toxic if swallowed or in contact with skin
H315 Causes skin irritation.
H319 Causes serious eye irritation.
H330 Fatal if inhaled
H335 May cause respiratory irritation.
H351 Suspected of causing cancer.
H373 May cause damage to organs (Nose) through prolonged or repeated
exposure if inhaled.

Skal vi ikke bare blive enige om at udtalelsen om at det stort set er det samme som sprit måske var en anelse ved siden af?

 • 10
 • 1

Hvordan kan nogen overhoved finde på, at lege med denne form for kemi uden brug af masker ?

Man skulle ellers tror, at der efter sommerens forløb, nok var kommet lidt mere fokus på sikkerhed, når man leger raketmand.

 • 0
 • 9

Furfuryl alkohol har ca samme fareklasser som diesel eller fyringsolie og sikkert mindre end benzin der indeholder benzen i ret store mængder. Og ny vi taler om giftighed: er der nogle der har læst på en dåse træbeskyttelse for nylig?
Det er et helt uproblematisk stof at opbevare og bruge. Lad nu ikke denne debat køre af sporet! Vi risikerer at en ikke-teknisk politimand læser dette og blæser en fjer op til 5 høns.

 • 12
 • 2

Sammenlignet med varmt, flydende brændstof af salpeter (kaliumnitrat) og sukker (sorbitol), blandet med natriumnitrat, forekommer furfurylalkohol ret tamt.

 • 4
 • 0

Skal vi ikke bare blive enige om at udtalelsen om at det stort set er det samme som sprit måske var en anelse ved siden af?

Skal vi ikke bare blive enige om at benzin 95 oktan har følgende H sætninger
H224 Yderst brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H340 Kan forårsage genetiske defekter.
H350 Kan fremkalde kræft.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P sætningerne
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket

Det er sørme noget giftig stads.

Furfuryl skal naturligvis behandles med omtanke og det er jeg sikker på DSC er klar over.

Håber snart de to DSC ere er ovenpå igen og forhåbentlig har de til den tid mod på at omdanne noget af Furfuryl alkoholen til vanddamp og CO2 i en raketmotor

 • 8
 • 0

Ja sæt nogen kunne finde på at lege med Natriumhydrogencarbonat, ammoniumhydrogencarbonat eller Kaliumcarbonat. uha da. /sarkasme off

 • 3
 • 0

Uanset hvad - så tager jeg i den grad hatten af for folk der investerer tid og penge og energi i at være pionerer indenfor rumfart, og knokler med at sætte Danmark på rumkortet.

Lad os aldrig dømme dem ud fra Janteloven - lad os bøje os dybt i respekt for dem der baner nye veje - uanset om de er fra DSC, CS, RML eller andet.

 • 14
 • 0

Skal vi ikke bare blive enige om at benzin 95 oktan har følgende H sætninger


Og skal vi så blive enige om at det forsvar der blev brugt fra organisationen selv var at furfurylalkohol kunne sidestilles med sprit? Det er simpelthen ikke korrekt at påstå. Det er ligeledes ikke korrekt, så vidt jeg kan læse mig til, at påstå at furfurylalkohol hører under samme transportrisiko som diesel.

Jeg siger ikke at de ikke må arbejde med det og jeg siger ikke at man kan arbejde med det fuldt forsvarligt. Jeg vil dog være en smule nervøs ved at lade en person der sidestiller furfurylalkohol med ethanol.

 • 1
 • 2

men skulle det ikke kunne opbevares sikkert?


Jo det kan sagtens opbevares sikkert, men det kræver da at de ansatte rent faktisk ved hvilke ting man skal være opmærksom på ved stoffet. At påstå at et stof der er giftigt ved indhånding og hudkontakt kan sidestilles med ethanol er ikke korrekt.

De er begge lige brandfarligt


Og brandfare er den absolut eneste parameter man bør kigge på når man risikovurdere et stof? Damn det vil jeg gerne have gennemført, det ville gøre livet så meget nemmere for os.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten