Justitsministre vil trumfe dataovervågning igennem EU

EU's justitsministre forsøger at få et kontroversielt forslag om dataovervågning vedtaget, uden at de behøver at bøvle med EU-Parlamentet.

Justitsministrene har lanceret et forslag, som lægger op til, at teleselskabernes skal gemme data om deres kunders brug af telefoni og internet i op til tre år. Samtidig har EU-Kommissionen netop offentliggjort et direktivudkast om dataovervågning. Ifølge det skal data om mobil- og fastnettelefoni gemmes 12 måneder, mens trafikdata fra internetsurf skal gemmes i et halvt år.

Justitsministrene vil have deres forslag vedtaget i en rammeproces, som kobler EU-Parlamentet af, mens kommissionen mener, at lovarbejdet skal være overstatsligt, og at de EU-folkevalgte skal deltage i processen.

Juraprofessor Ole Krarup, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, påpeger, at ministrene med en rammeafgørelse kan få forslaget hurtigere og nemmere igennem.

»Det er samtidig kun forpligtende med hensyn til mål og midler. I praksis kan landene selv bestemme, om man vil følge reglerne, for det internationale sanktionsapparat er ikke meget bevendt,« siger Ole Krarup.

Han er stærkt imod forslagene om datalogning.

»EU lægger alle retsprincipper bag sig, når alle borgeres og computere skal overvåges,« siger han.

Borgerrettighedsorganisationen European Digital Rights hæfter sig i en pressemeddelelse ved, at kommissionen også anfører forebyggelse af kriminalitet – og ikke bare efterforskning – som et gyldig grundlag for dataindsamling. Det vil kunne føre til »en omfattende dataindsamling af helt uskyldige borgeres bevægelses- og kommunikationsmønstre,« anfører organisationen.

Muligvis kan EU-lovgivningen også komme i konflikt med de danske traktatundtagelser. Men det kommer an på, hvor vidtgående det er.

I Danmark har en bekendtgørelse om logning af trafikdata fra Justitsministeriet ligget stille i halvandet år, efter at it- og telebranchen kritiserede den voldsomt. Ministeriet afventer resultatet af EU's forhandlinger, før det går videre med den danske bekendtgørelse. Justitsministeriet vil dog ikke vente på EU i en uendelighed. Logningsbekendtgørelsen kommer på gaden i en revideret version, hvis EU-processen trækker ud, oplyser fuldmægtig Tomas Frydenberg.