Justitsministeren klar med forslag til antiterrorlov

Justitsminister Lene Espersen (K) fremsætter sit lovforslag i morgen fredag omkring middag om terrorbekæmpelse i vished om, at Jens Kirk (V) og Birthe Rønn Hornbæk (V) samt flere andre kritiske Venstrerøster er stillet tilfreds af statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

"På gruppemødet i dag kom statsministeren med væsentlige indrømmelser, som gør, at jeg kan leve med det. Der er en evaluering om tre år, der er kommet dommerkendelse ind, og telefonaflytningen er blevet meget mere begrænset," siger Jens Kirk til Fagpressebureauet.

Begrænsningen af telefonaflytningen består i afskaffelse af et pyramidespillignende system, hvor den aflyttede persons kontakter og disse trediemænds kontakter kunne aflyttes videre uden dommerkendelse.

"Der er blevet lyttet, og der er blevet ændret i det," slutter Jens Kirk.

Espersen: V har misforstået lovudkastet

Denne udlæg afviser Lene Espersen imidlertid.

"Der har hele tiden skulle en dommerkendelse til, og der har ikke været tale om ringe-i-vand-effekt (pyramideselskabsagtigt)," fastslår Lene Espersen.

"Der bliver sagt nogle ting i pressen, som ikke er rigtige," siger Lene Espersen og sukker over, at lovudkastet åbenbart ikke er blevet læst grundigt nok.

"Jens Kirk har sagt, at det er blevet givet som en indrømmelse til Venstre, at der skal være retskendelser, når man skal aflytte en person. Det er ikke en indrømmelse til Venstre, for sådan har det hele tiden været. Der er nogen, som har svært ved at forstå det, men nu har vi også fået Venstres medlemmer til at forstå, at der er dommerkendelser," siger Lene Espersen til Fagpressebureauet.

Hun afviser også, at der kan laves en pyramidespilagtigt aflytning, hvor alle trediepersoner kan aflyttes videre.

"Tværtimod kan man sige, at før var retskendelsen på en telefon uanset hvem der brugte den, nu går det langt mere målrettet på den person, som politiet interesserer sig for," fortsætter den konservative minister.

"Jeg tror, at Jens Kirk har haft en opfattelse af, at der åbnes op for nogle ting med lovforslaget, og nu har han haft statsministeren i folketingsgruppen og fundet ud af, at sådan forholder det sig ikke. Det er dejligt, at statsministeren kunne redegøre for, hvad lovforslaget indeholder, og sådan har lovforslaget været hele tiden," fortsætter Lene Espersen.

Forhandler med telebranchen om telelogning af internet

Videnskabsminister Helge Sanders (V) del af antiterrorpakken udskydes til efteråret, fordi spørgsmålet om telelogning - der bunder i en tidligere vedtaget lov på grundlag af et EF-direktiv - stadig pågår med branchen. Det betyder, at bekendtgørelsen stadig ikke er sat i værk.

"Vi forhandler med branchen om den, og det skrider fremad, så det er vores forventning, at vi er færdig til sommer med bekendtgørelsen. Så bliver den sendt i høring og udstedt, og så er der et år til ikrafttrædelsen 1. august 2007. Derfor kan Helge Sanders lovgivning, der bygger oven på den, vente med at blive fremsat til oktober," siger Lene Espersen til Fagpressebureauet.

Lene Espersen har intet økonomisk overslag over omkostningerne for branchen, men hun bemærker, at branchen lagde ud med 18 milliarder kroner, så kom skønnet ned på 2 mia., og så er det 1 mia.

"Lur mig, om det ikke kommer et stykke under det, så jeg tror, at vi finder en fornuftig løsning. Vi forhandler med branchen om bl.a. internet, hvor Danmark går videre end de andre EU-lande, og hvor vi skal finde ud af, hvad der skal gemmes og ikke gemmes," slutter Lene Espersen.