Julelys bombarderer dig med partikler

Julelys i øjnene er en god ting. I lungerne er det straks værre.

Man mener, at 3.400 danskere årligt dør for tidligt af lungesygdomme og blodpropper i hjertet på grund af udendørs partikelforurening. Lignende tal findes ikke for forureningen indendørs, men undersøgelser viser, at der er flere partikler inde end ude, og mange af dem stammer fra levende lys.

Ifølge professer Steffen Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet er der er en meget beskeden forskning i partikler fra lys.

»Men ud fra det, vi ved nu, er partiklerne fra lys sandsynligvis lige så farlige som dem fra brændeovne og fra trafikken,« siger han til bladet Tænk og Test.

»Det er uvist, hvor mange mennesker der bliver syge af levende lys. Men en stigning på 10 mikrogram partikler per kubikmeter udendørs luft over et døgn fører normalt til to-tre procent flere indlæggelser for hjerte- og lungesygdom i døgnet efter. Indendørs vil det svare til, at du tænder et lys, der afgiver 100 mikrogram i et rum på 10 kubikmeter uden ventilation,« tilføjer professoren.

Seniorforsker Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut giver Steffen Loft ret i, at partiklerne fra levende lys er meget små og kan optages i kroppen, men men han mener, at grundlaget for at vurdere faren er utilstrækkeligt.

Alligevel siger han, at "levende lys er en stor og unødig kilde til forurening af indeluften både med partikler og kemiske stoffer".

Forskel på lys

Ifølge en test foretaget af Informationscenter for Miljø & Sundhed er der forskel på mængden af partikler fra forskellige typer af lys. Testens seks stagelys afgiver mellem 110 og 360 mikrogram partikler per time. De fem fyrfadslys afgiver under 30 mikrogram, mens de fem bloklys afgiver op til 100 mikrogram partikler per time.

En del af forklaringen på forskellen på lysene er udformningen af dem. Et normalt højt stagelys brænder hurtigere end de kraftigere fyrfads- og bloklys. Og jo hurtigere et lys brænder, jo flere partikler bliver der afgivet per time.

Hvis man tager højde for, at stagelyset brænder flere gram af per time end de to andre typer, bliver forskellen mellem de tre typer minimeret, men den forsvinder ikke.

»Et råd til forbrugeren kan derfor være at købe de billigste lys, da alle fyrfadslys afgiver nogenlunde samme mængde partikler,« siger sekretariatsleder Thomas Breck fra Informationscenter for Miljø & Sundhed.