Jul med Overnissen 8. dec: Var der en ledestjerne over Betlehem?

Hvert år ved juletid bliver mange astronomer afkrævet en eksakt forklaring på stjernen over Betlehem. Den er beskrevet af evangelisten Matthæus, som den eneste i det Nye Testamente. Hvad var dette himmellegeme, som ledte de vise mænd fra Østen til den ydmyge stald i Betlehem?

Mange forskellige astronomiske objekter og konstellationer har været forslået som mulige forklaringer, men ingen af dem er entydige, og der kommer til stadighed nye bud på Betlehem-stjernen.

Denne ledestjerne er stadig et af historiens store ubesvarede mysterier, hvor såvel teologer, historikere og astronomer stadig kæmper med at finde en endelig forklaring - for så vidt som der findes en.

Den originale kilde

Første gang, man møder Betlehem-stjernen i Bibelen, er hos Matthæus i 2. kapitel vers 2, hvor de vise mænd spørger efter den nye kongesøn hos kong Herodes i Jerusalem:

 • "Hvor er den Jødernes Konge, som er født? Thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere komne for at tilbede ham."

Lidt senere beskrives, hvordan stjernen dukker op og leder de Vise Mænd fra Jerusalem til stalden i Betlehem.

Selve historien hos Matthæus er rimelig jordisk og er den eneste i hele Bibelen, som nævner stjernen. Andre kilder uden for Bibelen har detaljeret beskrivelsen, som bl.a. brevskriveren Ignatius, der kalder stjernen: 'Den klareste på himlen og klarere end alle de andre stjerner tilsammen, inklusive Solen og Månen, som bøjede sig for den.'

En anden evangalist, Lukas, beskriver Jesu fødsel i den udgave, som vi kender fra kirken juleaftensdag. Til trods for, at den er mere detaljeret, nævnes hverken stjernen, de vise mænd eller Herodes.

Matthæusevangeliet mener historikerne blev skrevet mellem år 50 og 70 og Lukasevangeliet mellem år 58 og 70. De er begge enige om, at Jesus blev født i Betlehem i de sidste år af kong Herodes' regeringstid.

Hvem var de vise mænd?

De vise mænd var datidens hof-astrologer/astronomer, og at de kom fra øst peger på, at de kan have været fra Mesopotamien, persere, arabere eller endda jøder. De fungerede som hofrådgivere for kongerne, hvem de gav forudsigelser baseret på deres studier af stjernerne. De vandrede ofte fra hof til hof for at overvære en fødsel af en kongesøn eller en kroning og vise deres respekt med gaver. Der er formodentlig derfor, at Matthæus nævner dem som et gyldigt bevis på Jesu kongestatus, og at Herodes tager deres ankomst yderst alvorligt.

Tidspunktet for deres ankomst til Judæa og dermed Jesu fødsel er afgørende for at kunne sammenholde historien med mulige astronomiske forklaringer.

Rod i kalenderen

Ud fra vores tidsregning vil vi antage, at stjernen blev set omkring år 1 før eller efter Kristi fødsel, men der er rod i kalenderen. Kalenderen, som vi bruger i dag, er lavet af den romerske munk Dionysius Exiguus i år 525 efter Kristi fødsel. Da han talte tilbage, glemte han 4 år under Julius Cæsars stedsøns, Octavias, regeringstid.

Lærde i det første og andet århundrede har anslået, at Kristi fødsel nærmere fandt sted mellem, hvad vi i dag kalder år 4 og år 1 før Kristi fødsel. Da de lærde levede tættere på begivenheden og havde adgang til mange skrifter i forskellige biblioteker, skal deres bud nok tillægges stor vægt.

Usikkerhed omkring Herodes' død, der også kan bruges til at fastlægge året for Jesu fødsel, gør, at fødselsåret også kan ligge mellem år 7 og 3 før Kristi fødsel.

Sammenlagt kan Jesu fødsel ligge et sted mellem år 7 og år 1 før Kristi fødsel ifølge vores nuværende tidsregning.

I orginalteksten bruges ikke ordet nyfødtes hus men nærmere barnets hus, hvilket antyder, at der siden fødslen er gået et par måneder, før de vise mænd ankommer ledet af stjernen. Hvor længe de har været undervejs, fra de oprindeligt så stjernen, er der intet fingerpeg om.

Mange mulige forklaringer

De mulige astronomiske forklaringer er utallige, og næsten alle astronomiske objekter har på et eller andet tidspunkt været foreslået som Betlehem-stjernen.

De mest sandsynlige er dem, som kan have haft stor astrologisk betydning for de Vise Mænd. Det behøver heller ikke at have været et stort klart lysende tegn, for så havde Herodes vel allerede set det, og mange andre ville have beskrevet det?

Nova - en ny stjerne ?

En mulig forklaring på Betlehem-stjernen kunne være en nova. En nova er en stjerne som pludselig blusser op til mange gange sin styrke og giver indtrykket af at være nyskabt. De optræder oftest i dobbeltstjerner, hvor den ene part, en hvid dværg, trækker stof fra den anden over på sig og udløser en atomkernereaktion.

Kinesiske astronomer har i marts-april måned i år 5 før Kristi fødsel nedskrevet observationer af en ny stjerne i stjernetegnet Stenbukken. Den var synlig i mere end 70 dage og har været synlig i øst, men kunne ikke senere være synlig mod syd, da de vise mænd dog fra Herodes i Jerusalem til Betlehem.

En nova i Stenbukken, der ligger langt væk fra det galaktiske plan, hvor de fleste af stjernerne i vores Mælkevej befinder sig, vil have været en meget sjælden begivenhed. I astrologisk forstand ved man ikke præcist, hvad en nova ville have haft af betydning for de vise mænd.
Kometer - en bevægelig stjerne ?

I fortiden blev tilsynekomsten af kometer betragtet som en vigtig begivenhed. En komet med dens typiske hale kunne have vist sig i øst og i løbet af de vise mænds rejse dreje mod syd under en f.eks. 2-5 måneders rejse.

Kineserne har ikke ret mange observationer om sandsynlige kometer imellem år 7 og år 1 før Kristi fødsel. Kun en i år 4 og en i år 5 før Kristi fødsel kan være kandidater. Den meste kendte komet, Halleys, viste sig allerede i år 12 før Kristi og er uden for det mulige tidsvindue. Selvom kometer for kineserne betød, at det gamle blev fejet bort, og noget nyt kom til, var de for perserne og romerne tegn på katastrofer, så de er meget usandsynlige kandidater til at være Betlehem-stjernen, ligesom meteorer og ildkugler er det.

Konjunktioner - planetsammenfald ?

Konjunktion eller planetsammenfald har længe været betragtet som de bedste kandidater til at være Betlehem-stjernen. Der fandt mange konjunktioner sted i den mulige periode, en tredobbelt mellem Jupiter og Saturn i år 7 før Kristi fødsel, en mellem Mars, Jupiter og Saturn i stjernetegnet Fisken i år 6 før Kristi fødsel og en serie i år 2 og 3 før Kristi fødsel.

Stjernetegnet Fisken er tæt knyttet til jøderne i astrologien, så da Jupiter og Saturn var tæt på hinanden 3 gange i løbet af få måneder, var det en betydelig begivenhed, som kun sker cirka hvert 900. år. Den første af de 3 konjunktioner fandt sted i maj, hvor de Vise Mænd kunne have startet deres rejse, den næste i slutningen af september, hvor de besøgte Herodes, og den tredje ville vise sig mod syd, i retning af Betlehem, efter at Herodes sendte dem af sted i starten af december.

Konjunktionen mellem Mars, Jupiter og Saturn inden for kun 8 grader i Fisken sker kun hvert 800. år. Jupiter er tegn for kongen og lykke, mens Saturn er tegn for en mesopotamsk beskytter af Judæa. Konjunktionen mellem de 3 planeter i år 6 før Kristi fødsel i Fiskens tegn kunne også være Betlehem-stjernen.

I løbet af 18 måneder i år 3 og 2 før Kristi fødsel finder en af de største serier af konjunktioner sted i de sidste 3.000 år. Den 19. maj i år 3 før Kristi fødsel mødes Saturn og Merkur, hvorefter Saturn besvæger sig mod øst og møder Venus den 12. juni. Den 12. august mødes Jupiter og Venus, hvorved de kommer så tæt på hinanden, at de set fra Jorden ser ud som en kraftig morgenstjerne. 10 måneder senere mødes de to planeter Jupiter og Venus igen, denne gang i stjernetegnet Løven og så tæt, at de faktiske overlapper hinanden. Løven med den kraftige stjerne Regulus, der anses for 'kongestjernen', mødtes herved med 'konge-planeten' Jupiter.

Alle disse sjældne begivenheder kunne have været forudsagt af de vise mænd og fortolket som et tegn på, at en konge er født i Judæa. Selvom planeterne aldrig kom tæt nok på hinanden til at blive taget for et enkelt objekt, havde ordet stjerne en bredere betydning for datidens vise mænd og kan have inkluderet en eller flere planet-konjunktioner.

Jupiters baglæns dans?

Nogle astronomer har foreslået, at Betlehem-stjernen blot var Jupiter, som passerede gennem et stationært punkt på sin vej hen over himlen. Ved denne bevægelse ser planeten ud til at køre baglæns og så frem igen i en løkke, kaldet en oppositionssløjfe. I hver ende af løkken ser planeten med det blotte øje ud til at stå stille i omkring en uge.

I år 3 og 2 før Kristi udførte Jupiter netop denne baglæns dans på himlen og stod faktisk stille henholdsvis den 1. og 25. december. Fra Jerusalem ville det i år 2 før Kristi fødsel have set ud, som om planeten stod stille over Betlehem i 6 dage efter den 25. december. Dansen ville have set ud til at foregå omkring Løvens kongestjerne Regulus og kunne tages som et tegn på. at en ny konge var født. De vise mænd kunne have 'fulgt' Jupiter på deres rejse og set den stå stille, da de forlod Herodes for at tage til Betlehem.

Tro eller litterært drama?

Hvad enten det var en nova, komet, planetsammenfald eller planetdans, så er det sikkert, at mysteriet stadig genererer mange nye mulige løsninger, men formodentlig aldrig blive endelig løst.

Måske er der ingen fysisk løsning men en helt banal forklaring på Betlehem-stjernen, som ikke hænger sammen med en astronomisk begivenhed. Det kunne f.eks. være en ren litterær tilføjelse af Matthæus for at give hans historie større vægt, eller også var det et guddommeligt tegn på Jesu fødsel.

(Dele af artiklen er et genoptryk af en tidligere artikel bragt i avisen Ingeniøren)
Hver dag i december tager Ingeniørens overnisse fat i en af julens mange myter.
Klik på en af de blinkende låger og bliv klogere.

OBS: Grafikken kræver understøttelse af HTML5, f.eks. IE9 eller Google Chrome.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Google giver 67.500.000 uden "h", og 67.400.000 med "h", så regn selv ud hvem der har ret :)

 • 0
 • 0

Er der nogen der har overvejet at hele myten om Jesus kan være en historie der er opstået i en brandert? Det kunne jo være at der ikke er en videnskabelig forklaring, men at det hele er en vandrehistorie som er blevet bedre og bedre indtil den blev skrevet ned flere hundrede år efter Jesu død? Et par gedehyrder havde drukket gærrede æbler en sen nattetime på en knold i ørkenen og så et stjerneskud - længere er den måske ikke?

 • 0
 • 0

Er der nogen der har overvejet at hele myten om Jesus kan være en historie der er opstået i en brandert? Det kunne jo være at der ikke er en videnskabelig forklaring, men at det hele er en vandrehistorie som er blevet bedre og bedre indtil den blev skrevet ned flere hundrede år efter Jesu død? Et par gedehyrder havde drukket gærrede æbler en sen nattetime på en knold i ørkenen og så et stjerneskud - længere er den måske ikke?

Drukhistorie er nok så meget sagt, men biblen er ikke en troværdig historiebog og myten om stjernen kan sagtens være opfundet til lejligheden - frit efter H. C. Andersen (-;.

 • 0
 • 0

Det mest imponerende er, at Josef røg på den da Maria hævdede at være blevet befrugtet af "helligånden"...!

Når ens jomfru-kæreste pludselig bliver gravid, så er der jo en anden forklaring som er en del mere nærliggende.

 • 0
 • 0

Det mest imponerende er, at Josef røg på den da Maria hævdede at være blevet befrugtet af "helligånden"...!

Når ens jomfru-kæreste pludselig bliver gravid, så er der jo en anden forklaring som er en del mere nærliggende.

Eller måske blev hun voldtaget af en præst i kirken og Josef forsøgte at hjælpe hende til at få et fornuftigt liv. Der har vist nok været kilder der mente at hun var hans anden kone...

Men når alt kommer til alt så vil det være ret svært at bevise min livshistorie, ud over enhver tvivl, om 2000 år. Uanset hvor god en selvbiografi som jeg ellers kan finde på at skrive :) Prøv bare at bevis at USA har en præsident (bevise, ud over enhver tvivl) over for en som ikke anerkender dette...

 • 0
 • 0

Der er meget i den historie der er "imponerende". Lad os fejre vintersolhverv, som jesu påståede fødsel jo så belejligt falder sammen med, i stedet for at forsøge at forstå disse "religiøse" røverhistorier...

Glædelig vintersolhvervsfest til alle Ingeniørens læsere :-)

 • 0
 • 0

Nu er det ikke de imponerende sider af evangeliet der normalt bliver fremhævet (det er mit indtryk at du finder flere "imponerende" historier f.eks. i koranen), men de menneskelige sider der omhandler venlighed, omsorg og tolerance.

Og de sider har gyldighed også i dag. Eller?

Hvis du prøver at forestille dig at bare nogle af de ting der bliver fortalt rent faktisk ER foregået bliver det noget mere levende. Men selvfølgelig blev Jesus bare korsfæstet og ikke spiddet som så mange andre, og det gør jo historien mindre dramatisk og imponerende. Ikke sandt? Var det på Via Appia der blev korsfæstet 7000 mennesker på få dage? Når det endelig skal være skal det da gøres ordentligt.

Dengang forstod man rigtignok bedre at skille sig af med uønskede elementer. I dag sender man bare en bortvisningsmail. Hvor fantasiløst.

Enhver fødsel er fantastisk. Jesu fødsel var det helt sikkert også.

 • 0
 • 0

Ja Lars, jeg er enig med dig i at biblen kan være en udmærket rettesnor for hvordan man "kan" leve med hinanden i gensidig respekt. Man kan så diskutere om venlighed, omsorg og tolerance er det som "tro" har bidraget med i vores verden, det vil jeg gerne have lov at sætte spørgsmålstegn ved. Det er altid et problem når mennesker tager en tekst for mere end den er og begynder at overfortolke - det kan få det værste op i folk. Når en protestantisk præst i Danmark kan stå på prædikestolen og ævle om "det gode selskab" og at man automatisk er medlem af "det gode selskab" når man er døbt, så ryger kæden altså af - tolerance? Ja enhver fødsel er fantastisk og vi elsker alle vore børn, ingen skal stå og fortælle at vores børn ikke er med i noget selskab, døbt eller ej! Vi er alle medlemmer af racen homo sapiens og skal alle respekteres og behandles ordentligt - uanset.

Og var det tolerance vi selv udviste da vi farrede til Jerusalem i 11-1300 og slagtede muslimer fra en kant? Nu er vi så faldet nogenlunde til ro (blevet magelige) i vores del af verden og fiser ikke længere rundt og slagter løs med korset som undskyldning, men vi behøver ikke bevæge os ret langt ud i verden for at møde fundamentalisme, fundamentalisme som bygger på rigtig fine bøger med de smukkeste intentioner om tolerance og medmenneskelighed - ingen nævnt, ingen glemt.

Det var lidt galde, men når det er sagt, så vil jeg gerne medgive at tro "kan" noget som mange politikkere sikkert er missundelige på. Når man står på Peterspladsen fyldt med mennesker fra forskellige verdenhjørner og lytter til paven - så kan man ikke lade være med at blive ramt af denne samhørighed på tværs af folkeslag og landegrænser, kirken gør noget som ingen konge eller politikker nogensinde har været i stand til - den samler mennesker på tværs af verden.

Og jeg kan godt leve mig ind i fortællingen, nøjagtigt som jeg gør med en hvilken som helst anden roman jeg læser. Biblen er en herlig historie, det er Ringenes herre også, men det bliver det ikke til sandhed af....

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke om det er mere interessant, men, som jeg skrev i et tidligere indlæg, en understregning af at der muligvis ikke en en videnskabelig forklaring man skal forsøge at forstå. Der findes mange gode drukhistorier, men at forestille sig at det skulle være virkeligt - det er måske at overfortolke :-)

 • 0
 • 0

Og var det tolerance vi selv udviste da vi farrede til Jerusalem i 11-1300 og slagtede muslimer fra en kant?

Hvorfor skulle man dog have faret til Jerusalem for at "slagte muslimer"?

Alle landene omkring Middelhavet var jo kristne i år 625, så hvor kom disse muslimer fra?.

 • 0
 • 0

Ja, hvorfor skulle man dog det når man nu er så tolerant i kirken? Det hele startede med i det herrens år 1095 med pave Urban 2.s tale i Clermont i Frankrig med en opfordring til de våbenføre riddere i europa om at drage til Jerusalem for at få syndsforladelse (det er en lang historie) - måske du har hørt om korstogene?

Derudover har vi jo inkvisitionen som kostede mange menneskeliv også i Danmark - endnu et vidnesbyrd om kirkens fantastiske venlighed, omsorg og tolerance overfor andre mennesker... :-(

 • 0
 • 0

Det hele startede med, at de kristne lande blev overrendt af halvmånetogene i 600- og 700-tallene.

De nuværende lande Syrien, Armenien, Jordan, Israel, Ægypten, Etiopien, Eritrea, Libyen, Algier, Tunis, Marokko, Spanien, m.fl. var alle kristne i år 632.

De nuværende lande Irak og Iran var kristne lande iblandet den zoroastriske religion.

Idag er kun Israel, Etiopien og Spanien ikke under muslimsk herredømme.

Det daværende Armenien er nu et tyrkisk landområde. Hovedstaden Edessa, en af kristendommen helligste byer, hedder idag Urfa. Det nuværende kristne "Armenien" er et andet landområde, beliggende i Kaukasus.

De nævnte lande var altså kristne og blev erobret og reelt tvangs-islamiserede under halvmånetogene fra o. 635 til o. 750.

Disse landes skæbne var årsagen til korstogene, særlig Palæstinas og dermed Jerusalems erobring, og specielt efter at al-Hakim bi-Amr Allah beordrede ødelæggelse af alle kristne kirker og jødiske synagoger i de nordafrikanske og mellemøstlige lande.

Korsfarerne var onde - disse slyngler havde den frækhed at forsvare sig!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten