Jul med Overnissen 16. dec: Skader det klimaet at fælde juletræer?

Overnissen vil værne om naturen, men har samtidig brug for at fælde et juletræ for at få julestemningen rigtigt ind i stuen. Mon det så er en god idé, hvad angår bæredygtighed og miljø år efter år at fælde sig et nyt juletræ for kun at have det, indtil julen bæres ud ved helligtrekonger?

Træer optager CO2 fra luften, og når et træ enten rådner eller bliver brændt, afgiver det CO2'en igen. Der er ikke tilført noget CO2, men træet har fungeret som lager, og når det fældes, forgår lageret. Men det er ikke så skidt, at fælde 'lageret', forklarer kommunikationschef for Dansk Skovforening Martin Einfeldt:

»Den oplagring af CO2, der foregår i en skov eller en juletræsplantage er konstant. Også selvom man fælder nogle af træerne, fordi andre træer så vokser mere. Det er det helt geniale i en skovdrift.«

Skoven eller plantagen sørger altså selv for at udbygge CO2-lageret igen, og så længe områdets areal er det samme, vil lageret være uændret. Der er altså ikke forskel på, om man fælder et lille eller et stort træ.

Økologi eller forfængelighed

Et juletræ er oftest et bæredygtigt planteprodukt, forklarer ph.d. i afdeling for Skovdrift og Træprodukter ved Skov & Landskab på Københavns Universitet Vivian Kvist Johannsen:

»Det er afgørende, at man planter nye træer, hvor man fælder, og at man dyrker, så man ikke belaster naturen. Ved økologiske juletræer bruger ikke sprøjtemidler mod ukrudt og bruger organisk gødning. Så må man leve med, at der måske er lidt gule nåle,« forklarer Vivian Kvist Johannsen.

Hun giver branchen anerkendelse for trods alt at gøre meget for at minimere belastningen i forhold til sprøjtemidler og gødning ved dyrkning af juletræer samt at støtte forskningen i forbedring af juletræsdriften.

»Faktisk betyder valget mellem træarter også noget for bæredygtigheden. Tager man f.eks. en rødgran, kan den dyrkes med mindre indsats af gødning og andre hjælpestoffer,« siger Vivian Kvist Johannsen.

Hjælper også på CO2-regnskabet

Faktisk kan et fældet træ også gavne det samlede CO2-regnskab efterfølgende.

»I langt de fleste tilfælde brænder man juletræet af enten via genbrugsstationen, hvor det går til fjernvarme, eller i ens egen brændeovn. Hvis man gør det, sparer man kul, olie og gas, som ellers skulle være brændt af. Det vil sige, at der har man også en fordel,« siger Martin Einfeldt.

Den CO2, det fældede træ udleder, når man brænder det, findes allerede i CO2-regnskabet. Hvorimod kul, olie og gas danner ny CO2, som øger den samlede mængde CO2.

For at svare klart på spørgsmålet: Er det godt for klimaet at fælde et juletræ?

Ja! Det kan betale sig at fælde et juletræ til stuen. Selvom det kun pryder i kort tid, er det godt for klimaet at fælde træer, plante nye og spare CO2 ved at bruge energien fra dem.

En anden ting, man kan tage op til overvejelse, er så at spare på den miljøsvinende transport, når man henter sit juletræ.

For en god ordens skyld skal det siges, at ægte juletræer er bedre for miljøet end alt det, som ikke er planteprodukter. Et plastikjuletræ er altså bandlyst.

Se trae.dk's forklaring af træers miljøfordele

OBS: Grafikken kræver understøttelse af HTML5, f.eks. IE9 eller Google Chrome.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvfølgelig skader det ikke miljøet. Det giver da sig selv, idet samtlige juletræer er plantet til formålet. Det behøver man ikke nogen ekspert for at regne ud. Det svarer til at spørge om det er dårlig for miljøet at vi spiser frugt og grønt.

 • 0
 • 0

Et "biprodukt" er jo pyntegrønt, som jo også indgår i kulstofkredsløbet.

Det eneste der skulle skade klimaet, er hvis juletræet er et engangs-plastiktræ. Diskusionen om at tage et træ ind med rod, for derefter at udplante det, virker ikke gennemtænkt. Vi skal se på hele træets livscyklus og producentens omsætning, og dermed indtjening. Hvordan det er dyrket, er underordnet, det er udelukkende et spørgsmål om holdning, ligesom med mælk. Der er ikke målbare forskelle.

Jeg kan godt lide at Vivian Kvist Johannsen tager rødgran ind, allerede i '80'erne talte jeg med en skovløber om rødgran. Det danske klima havde ændret sig, så Danmark lå på sydgrænsen til at det kan gro optimalt. Men det kan være nogle planteskoler er ved at brænde inde med rødgran? Jeg vil så hellere foretrække Nordmansgran, ædelgran eller sølvgran efter udseende og vækst. Sitkagran er hurtigtvoksende med kraftigt rodnet, men nålene stikker.

Nej, det træ der er valgt, er det der kan afsættes. Rødgran er kun en nødløsning, hvis skoven skal udtyndes. KU's forst-afdeling burde hellere forske i kvalitetssikring af gavntræ i skovene.

Kvalitet af økologiske træer skal ikke værre mindre end andre træer, det er en falliterklæring. Vi køber jo heller ikke en ny bil med lidt rust til en overpris? Så er det ligegyldigt om bilen kører dobbelt så langt på literen, hvis den holder halvt så længe.

 • 0
 • 0

Der er dog mere CO2 bundet i en skov, end i en juletræsplantage. Og ift biodiversitet har kun skoven noget at byde med.

Det bedste man kan gøre som privatperson ift klima/miljøet, er at købe et stykke land, omlægge det til fredskov, og plante det til med varieret skov af bøg, skovfyr og andre oprindelige danske arter. Klima, biodiversitet, grundvand og mennesker vil få gavn af den beslutning.

 • 2
 • 0

Et plastikjuletræ er altså bandlyst.

Plastik, kan også laves miljøvenligt, så det fremstilles af planteolie. Men selv plastik, fremstillet af almindeligt olie, er bedre end juletræer.

Et plastik juletræ, bruger naturligvis olie at fremstille. Men, når det afbrændes, så får vi energi, og vi undgår, at skulle afbrænde olie, som svarer til den energi, at plastik træet giver. En stor del, af den olie, som går til fremstilling af træet, giver energi, når træet afbrændes. Og afbrændingen, af et plastiktræ, er derfor miljøvenlig. Uden plastiktræ, havde vi afbrændt mere fosilt brændstof.

Et plastik juletræ, kan bruges mange år i træk - derfor, er det meget miljøvenligt. Vi kan bruge jordarealet, på andet end juletræer, og få bundet mere CO2, end hvis vi havde plantet juletræer.

Ialt, så medfører plastik juletræet, således både en besparelse, i forbruget af olie, fordi at vi får energi når vi afbrænder det. Og, vi får en gevindst, ved at jordarealet, kan bruges mere effektivt, til andet end juletræer. Et plastik juletræ, kan genbruges mange år, og der spares brændstof, til at hente juletræet.

Et "rigtigt" juletræ, optager desuden ilt, når det står i stuen. Og giver et dårligere indeklima. Mange er overfølsomme overfor gran, og juletræet kan give alergi. Et plastik juletræ, er uden disse ulemper, og giver jul uden kløe.

 • 1
 • 0

Det bedste man kan gøre som privatperson ift klima/miljøet, er at købe et stykke land, omlægge det til fredskov, og plante det til med varieret skov af bøg, skovfyr og andre oprindelige danske arter. Klima, biodiversitet, grundvand og mennesker vil få gavn af den beslutning.

Nu bruger forstkandidater en del tid paa jordbundsvidenskab, for at finde egnede vedplanter til den bestemte lokalitet. Saa skovrejsning burde nok overlades til forstuddannede.

 • 0
 • 0

skovrejsning burde nok overlades til forstuddannede

Helt forkert: man kan som ejer få vejledning gennem Skovdyrkerforeningen (af uddannede skovfogeder). Skovdyrkning er arbejdsintensivt, og man kan så selv lægge arbejde i projektet i sin fritid. Jeg har selv gjort det, og det er meget berigende på den måde at skabe et stykke ny natur; med tiden flytter et væld af arter jo ind.

 • 1
 • 0

Saa skovrejsning burde nok overlades til forstuddannede.

"Skovrejsning" dyrkede jeg samme med min ex-kæreste efter en frokost i det grønne ;)

 • 0
 • 1

Bliver juletræerne, sammen med hækafklip og alt andet grønt affald- til lækker kompost! Af den slags der kværnes, ligger i bunker så temperaturen kommer godt op, så kværnes det igen, og lægges i bunker og er efter nogen måneder- klar til salg. Billig, steril for plantesygdomme/ukrudtsfrø jord.

Man kan IKKE købe noget som helst juletræ med rod og potte- og plante det ud. Eller det kan man da. Det kommer bare ikke til at gro, med mindre man passer det inde hele vinteren, og så sætter det ud hen i foråret, og planter det hen i efteråret. Det er prøvet her, og det er ikke umagen værd! Planter tåler dårligt, at komme fra kulde til varme, og fra varme til kulde. Juletræer i potter skal plantes ud straks, så kan man hænge fuglefoder og lys på dem- og fældem, hvis man nænner det.

Vores juletræ er et "plastic" træ erhvervet i Fakta for en 10 kr (mellem jul og nytår), det virker fint på 12. år, så fremstillingen er vist udlignet. Det ligner godt nok. Og med katte er ægte juletræer (vores "glaskugler" er af plastic) alligevel ret bare for pynt for neden, og med 2, 10 m til loftet- er det svært at få et træ, der er lille nok, kan transporteres på knallert (eller i bus). Jeg ville foretrække den ægte vare, men det her er godt nok. Mindre besværligt. (Og billigere). Men vi har faktisk heller ikke plads, og levende lys og katte- er heller ikke smart. Så juledekorationer er alligevel... Men så har vi 4 lanterner, så er det relavtivt brand- og kattesikret. ;-) Og "børnene" kan alligevel pynte "træet". ;-D

Mvh Tine- der både elsker og hader jul

 • 0
 • 0

Vil blot kommentere nedenstående:

»så længe områdets areal er det samme, vil lageret være uændret."

Det er naturligvis ikke rigtigt. Kulstoffet er lagret i træet, ikke i Jorden - fælder man et træ, reducerer man derfor naturligvis lagrets størrelse. At "arealet" med tiden har kapacitet til at opbygge lageret igen, er en anden sag. På den måde vil størrelsen af lageret hele tiden svinge, i takt med at træer fældes og gror op på ny.

Ligeledes (og delvist i samme tråd) vil jeg også påstå at følgende sætning også er en oversimplificering:

»Den oplagring af CO2, der foregår i en skov eller en juletræsplantage er konstant. Også selvom man fælder nogle af træerne, fordi andre træer så vokser mere.

I en (juletræs-) plantage må man forvente at træernes vækst allerede er mere eller mindre maksimal, da dette søges igennem driften af plantagen - og bare fordi man fælder et træ betyder det ikke pr automatik, at nabotræerne pludseligt begynder at vokse meget hurtigere.

Overordnet er jeg dog enig i udsagnet på den baggrund, at bibeholdes arealets drift over en årrække, vil arealet grundlæggende lagre den samme mængde kulstof. At "hardwoods" lagre mere CO2 end de hurtigtvoksende "softwoods", er en anden diskussion, - ligesom at træernes alder også er en afgørende faktor, underskov (som der ikke findes meget af i juletræsplantager) og at en øget biodiversitet oftest er ensbetydende med en højere lagringskapacitet. Derfor vil jeg også erklære mig delvist enig i andre udsagn her på siden (eksempelvis Peter Hansen), i at skove som regel optager mere CO2 end plantager.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten