Journalister dømt for at offentliggøre MRSA-oplysninger

De to journalister Kjeld Hansen og Nils Mulvad blev ved retten i Aarhus torsdag idømt hver fem dagbøder af 500 kroner for at offentliggøre personfølsomme oplysninger i forbindelse med en afdækning af MRSA-smitte på danske svinefarme. Det skriver Journalisten.

Åbenhedstinget offentliggjorde de to journalister i oktober 2010 private sundhedsoplysninger om en mand og hans kone, som boede på en bestemt gård, og som begge var smittet med den multiresistente svinebakterie - oplysninger, som efterfølgende blev anonymiseret, så det kun var navnene på gårdene, som fremgik.

Læs også: Tre gange så mange danskere smittet med svine-MRSA på kun ét år

»Vi har aldrig offentliggjort medarbejderes navne, kun navne på nogle inficerede ejere,« siger Nils Mulvad til journalisten.dk.

Tre døde af MRSA

De to journalister ville blandt andet beskrive den manglende åbenhed om smittens udbredelse fra statens side.

Læs også: Rystede resistens-forskere: Myndigheder skjulte MRSA-dødsfald

Den antibiotikaresistente bakterie MRSA smitter et stigende antal danskere. Tre er døde som følge af infektionerne, hvilket kom frem under retssagen.

Derfor offentliggjorde de to journalister i 2010 en liste over de landbrugsvirksomheder, der var inficeret med MRSA, som journalisterne mente var anonymiseret, hvilket dommeren ikke var enig i.

Dom kan give problemer

Retten fandt, at Kjeld Hansen og Nils Mulvad havde overtrådt straffeloven, og idømte dem derfor bødestraf.

Læs også: Overlæge i vidneskranken: Nu er de første danskere døde af resistent svine-MRSA

Nils Mulvad er ikke tilfreds med dommen, og han mener, det vil være problematisk, hvis den får lov at stå ved magt.

»Hvis den (dommen) bliver fulgt i praksis af medierne og brugt i andre domme, så betyder det, at vi ikke kan offentliggøre oplysninger om virksomheder og en lang række oplysninger, som vi har fået af kilder hos myndighederne,« siger Nils Mulvad til Journalisten.dk og tilføjer, at det er svært at sige præcist, hvor man vil sætte grænsen for offentliggørelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

her er budbringerne at sammenligne med samfundsgavnlige individer, og som sædvanlig vælger magtudøverne at "skyde" budbringerne. De burde rette våbnet indad mod dem selv og foretage en selvrangsagelse og idømme dem selv 3 års ophold i nærheden af smittefarlige svinestalde. Svineriet fortsætter sikkert indtil hele samfundet er så inficeret, at der bliver mangel på raske mennesker, der kan rydde op og feje ud efter alle svinagtige år!!!

 • 23
 • 5

så mangler vi bare at få dømt de, der i deres uvidenhed har ladet sig presse af landbrugets lobbyister til at tillade den omfattende misbrug af penicillin som bl.a. vækstfremmer, så man for ussel mammon har spillet hasard med vores helbred + selvfølgelig en retsag mod de, der har fortiet skandalen.

 • 19
 • 5

som er overraskede over denne raison d'etat dom ?

De, der glæder sig over dens beskyttelse af det eksisterende, har hele tiden troet på den - fordi de kender systemet.

De, der ærgrer over dens protektionistiske undertoner, har også hele tiden regnet med dette udfald - fordi de kender systemet.

De, som har mistet pårørende, må stå temmelig uforstående over for dens uempatiske hårdkogthed - og undre sig over systemet.

 • 8
 • 1

selv om de strutter af penicillin. En plakatkunstner, Mikael Witte, blev engang dømt (for injurier?), da han skrev næsten dette (ikke helt på den måde). Man må ikke kritisere landbruget og man må ikke skrive om konkrete problemer i landbruget. Måske skulle man også lægge Fødevareministeriet ind under FE?

 • 12
 • 3

...her er budbringerne at sammenligne med samfundsgavnlige individer, og som sædvanlig vælger magtudøverne at "skyde" budbringerne.

- er dét nu også en (helt) korrekt/rimelig udlægning af kendelsen? Der står:

Derfor offentliggjorde de to journalister i 2010 en liste over de landbrugsvirksomheder, der var inficeret med MRSA, som journalisterne mente var anonymiseret, hvilket dommeren ikke var enig i

 • bør det så også være OK at offenliggøre lister over personer, der fx. er inficeret med hiv/aids eller (andre) kønssygdomme??
 • 5
 • 8

Måske kan journalisterne lære at de i fremtiden skal kontakte de folk/virksomheder, de vil hænge ud offentligt, inden de går i trykken med artiklen... Selv om bøden jo er latterlig lav...

 • 3
 • 9

Har du egentlig sat dig ind i sagen?

Nogen journalister, trykker på alarmklokken. Men MRSA- er forlængst blevet et samfundsproblem. Men lads os da for himlens skyld nedskyde journalisterne.

Du vil vel gerne leve i et demokratistk og liberalistisk system?

Fremfor hos Onkel Stalin?

 • 7
 • 2

Der hvor fødevareministerium ville have os! Uvidende over for de omkostninger, som erhvervet påfører resten af samfundet, med sine produktionsmetoder.

Et retssystem, der stiller sig på de snævre økonomiske interessers side, på bekostning af offentlighedens og de brede almene interesser, under henvisning til en principiel beskyttelse af retten til ikke at være kendt for infektion med multiresistente bakterier, som i øvrigt ikke kærer sig om personlig identitet, hvorfor disse små primitive væsner ikke udsiger noget personligt om offeret i sin udvælgelse af dem! Personen er valgt af en bakterie, på en måde der ikke siger noget om personens personlighed! Hvad er det for en pervers form for principiel beskyttelse af personen, som finder sted fra retsvæsenets side her! Personen er måske nok blevet angrebet på sin sundhed, at et erhverv, som vi kender generelt ved benævnelsen, "dansk landbrug", fødevareministerium med minister osv. Men navnet på offeret, må ikke komme ud, fordi det er for konkret bevis, for virkeligt, ikke for fordi det siger noget personligt om offeret, men om den skyldige, nemlig dansk landbrug.

Der er ingen grund til at tro på nogen højere retfærdighed. Retsfilosofi, dvs. de teoretiske og filosofiske overvejelser, der centrerer sig om det at sætte retten, på retfærdighedens side, er dybt interessant.

I retsfilosofisk forstand, så sætter dansk landbrug, fødevareministerium og dansk retspraksis sig på den forkerte side at ret og uret med sin dom over Kjeld Hansen og Nils Mulvad.

Søg på "Retfærdighed, retsfilosofisk essay"

 • 9
 • 3

Du vil vel gerne leve i et demokratistk og liberalistisk system?

Fremfor hos Onkel Stalin?

Nej faktisk fortrækker jeg onkel Stalin frem for et liberalt system, hvis man skal vælge mellem pest eller kolera (hvad det så har med sagen at gøre?)... Men jeg vil da klart foretrække et overvejende socialt demokrati (frihed og lighed til individet, beskyttet mod magthavernes overgreb). Men jeg går ikke ind for at enkeltpersoner får offentliggjort deres sygdomsbillede i fuld offentlighed... Det er muligt at sætte fokus på MRSA uden at offentliggøre en liste over dem der er ramt (eller hvor de arbejder), på samme måde som det er muligt at føre en debat mod indvandre, uden at kalde alle der får dansk statsborgerskab for potentielt terrorister...

Men da bøden er på 2x 5x500 kr, kan vi da være sikker på at journalister fremlægger alt om folks sygdomme og behandlingssituation, med navns nævnelse og lange lister med personlige oplysninger, hvis de vil skabe debat om et eller andet (mere eller mindre) vigtigt emne...

 • 1
 • 6

Det er rigtigt at Witte i juli 78 blev dømt i fogederetten for at udgive den berømte "Danske svin strutter af penicilin"-plakaten. I 79 stadfæstede Landsretten dommen, men i 80 gik Højesteret mod de to underretters dom og frikendte Witte for sigtelsen.

Med venlig hilsen

 • 10
 • 2

Der er vel efterhånden en dansk tradition for, at journalister bliver dømt i byretten og frikendt ved en højere retsinstans, når de i almenhedens interesse bryder loven en lille smule for at påpege et problem.

Det skete f.eks. med den journalist, som gik gennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, ind i A Hereford Beefstouw i det sikre område, tog en grillkniv og gik ud i gaten, hvor han lod sig fotografere med kniven og bagefter afleverede den til personalet i gaten. Formålet var naturligvis at vise befolkningen, at der var manglende sammenhæng i sikkerhedsforanstaltningerne i lufthavnen, når man først skulle aflevere neglefile i sikkerhedskontrollen og derefter uden problemer kunne anskaffe sig et langt farligere våben på den anden side af kontrollen. Som jeg husker det, blev han dømt i byret og landsret, men frikendt i Højesteret.

Men i den aktuelle sag kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv om, hvilken interesse almenheden har i at kende navnene på de implicerede landbrug. Nyheden ligger vel i, at personer i et antal landbrug er smittede. Jeg føler mig ikke bedre informeret om problemet, fordi jeg derudover også kender navnene på disse landbrug. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis en tur i Højesteret ikke hjælper disse to journalister.

 • 2
 • 0

@Allan Olesen.

Det er da i allerhøjeste grad i samfundets interesse at kende præcis navn og adresse på de gårde der er smittet med en potentiel dødelig bakterie. Specielt når L&F i samarbejde med FVM stadig sender skolebørn på udflugt til disse svinefarme, fuldstændig bevidst om at de udsætter såvel børn som hele deres familie og omgangskreds for smittefare.

Personligt ville JEG gerne vide om en gård var inficeret med MRSA inden jeg gik ind i stalden.

 • 3
 • 0

Jan Persson

Det er jo frivilligt at besøge en stald ,,men hvor stor er smittefaren ikke på de danske hospitaler ,,det er jo ikke frivilligt, hvis det kræver man skal indlægges ,,kig på de tal døde,,

 • 0
 • 2

Det er da i allerhøjeste grad i samfundets interesse at kende præcis navn og adresse på de gårde der er smittet med en potentiel dødelig bakterie.

Ja! Hvis vi ikke kender navnene på de pågældende personer, hvordan skal vi så ellers udstødde dem fra lokalsamfundet? Deres børn er helt sikkert også smittede, så vi bliver nødt til at sætte vores egne børn i andre institutioner - for at beskytte vores børn, forstås. Og selvfølgelig skal vi straks gå en anden vej hvis man møder dem i en butik i byen - tænk hvis du selv blev smittet!

Samme burde selvfølgelig gætte for folk smittet med HIV, hepatitis og andre sygdomme.

Hvis du er bange for staph.aureus så lad endeligt være med at blive testet for den hos lægen - de mange danskere er i forvejen bærere af den, men den er ikke så farlig som nogle tror.

 • 6
 • 1

Når man har læst dommen med de udførlige og følelsesladede argumenter fra sagsøger for at anlægge denne sag som et personligt søgsmål ved retten og ikke en anonymiseret sag ved Pressenævnet - helt ærligt så knækker traktorpløjelogikken igen. Hvis denne smittede svineavler havde valgt at se bort fra 6-7 dages offentliggørelse på en ret ukendt hjemmeside, så havde ingen vidst en dyt om deres sundhedsmæssige forhold i dag. Ej heller om hans ejendom. MEN han har klart valgt at prioritere den principielle og hævnagtige vinkel og svineerhvervets kartofler skulle således hyppes frem for privatlivets fred og her ikke mindst hensynet til egne børn og risiko for dønninger for dem... Det klinger hult, når den vinkel tages op. Nu er de landskendte og deres navne må i sagens natur offentliggøres med rettens velsignelse. Tillykke det var flot! Stop det hykleri og vedkend, at det handlede om at få afklapset et par journalister, som i anden sammenhæng skriver objektivt og kritisk om de katastrofale tilstande i dansk svineavl i vel at mærke offentlighedens interesse. Den økonomiske ruin forude for dette erhverv er åbenbart accepteret af myndighederne for længst. Men skal hemmeligholdelsen fortsætte, således at vores børns sundhed og liv udsættes for unødig større fare end ellers af disse fordækte årsager????

 • 1
 • 3

Wille Frank

MRSA findes også i Sverige og alle andre lande i EU ,,men har de lande offentliggjort navne på de mennesker lov er lov hvad har vi retten til ,,hvad har det med hykleri at gøre at de er blevet dømt ,,hvorfor indrømmede Kjeld Hansen i retten at der var forkert at sætte navn på vedkommende og fjernede det bagefter

 • 2
 • 2

Jeg forholder mig ikke til dommen, men udelukkende til den argumentation, som sagsøger lægger til grund for søgsmålet og konsekvenserne for ham selv. Hykleriet består i, at manden føler sig stigmatiseret og så mangedobler han det selv. Andre indlæg i tråden her belyser fint øvrige aspekter. Men ok jeg forstår, at " lov er lov " og overtræder man den, så er det en tur i retten. Sådan læser jeg din kommentar? Tænk hvis det også galt for landbrugets massive lovovertrædelser. Her sker der kun sjældent sigtelser eller domme...tænk bare på randzoneloven og lige nu de demonstrative lovovertrædelser på Værnengene. For ikke at tale om alle de uafviselige ulovligheder som foregår i svinestaldene.. Bare eksempler og der sker intet! Men en utilsigtet fejl i 5 dage på en site, så er helvede løs. Sagen her udstiller dette paranoide hykleri som er karakteristisk.. Vorherre bevares...

 • 3
 • 3

Det her handler ikke om hvad der ellers sker i staldende - det handler om personfølsomme sundhedsoplysninger. Hvis journalisterne havde fremlagt en liste over hvilke gårde hvor svinebesætningerne havde MRSA var der ingen problemer. Når de fortæller at person X er inficeret med MRSA er det en helt anden snak.

 • 3
 • 2

Blæredygtigt landbrug er altså ikke en troværdig kilde. Foreningens medlemmer er hovedsageligt storbønder, som ønsker alle begrænsninger for landbruget hen, hvor peberet gror. I øvrigt er de sammenspist med LA.

 • 7
 • 4

Om ikke andet så har dansk svineavl sat en ny verdensrekord. Danmark er nu DET FØRSTE LAND, der kan fremvise personer, der er døde af MRSAcc398. Nu er vi oppe på 4 døde. Synd for dem og deres pårørende. Men de kunne jo bare holdt sig væk fra Svinestalde? Eller? Personer med tilknytning til svineavl? Eller personer , der omgås personer, der har noget med svineavl at gøre?? Eller hvordan er det lige man undgår MRSAcc398-smitte?? Se ikke en gang det ved Sundhedsstyrelsen. Men de ved, hvordan man skal nakke to budbringere. Fedt.

 • 2
 • 6

Især Kjeld Hansen har en levevej med at rakke ned på landbruget. Et stort tillykke til de to journalister med at slippe så billigt.

 • 3
 • 8

@Palle,

Blæredygtigt landbrug er altså ikke en troværdig kilde. Foreningens medlemmer er hovedsageligt storbønder, som ønsker alle begrænsninger for landbruget hen, hvor peberet gror. I øvrigt er de sammenspist med LA.

Hvis du vil nedsætte dig som landbrugsekspert - med en solid baggrund i mediernes behandling - så burde du kunne dokumentere din påstand - at BL er utroværdigt. Nævn gerne nogle eksempler - jeg tror ikke du er i stand til det, men du skal da have chancen. Jeg vil læse evt. eksempler med interesse. At BL synes at danske landmænd ikke skal overlæsses med særregler, som man ikke har i andre lande, er du sikkert uenig i, men måske kan du forklare hvorfor samfundet pålægger erhvervet kostbare særbyrder?

 • 3
 • 8

Sikke noget vrøvl! Ingen har det fjerneste mod at medicinere syge dyr, men faktum er jo at svineproducenterne medicinerer en masse hvorved også raske dyr får antibiotika. Witte påpegede dette ligesom at han påpegede, at denne forebyggende medicinering helt op til slagtning givetvis medførte antibiotikarester i kødet.

Og naturligvis er det landmændene der medicinerer svinene. Uanset om antibiotikaen rekvireres ulovligt fra udlandet eller udskrives af dyrlæger, så er det landmændene der tilsætter foderet medicinen og hælder dette i fodertruet - tilmed efter at eventuel dyrlæge har forladt besætningen og derfor udenfor dennes kontrol.

Dyrlægerne udskriver desværre bare følgagtigt rigelige mængder antibiotika, uden at sikre sig at KUN syge dyr gives dette og derved opstår problemet med resistens.

Med venlig hilsen

 • 7
 • 3

Sikke noget vrøvl! Ingen har det fjerneste mod at medicinere syge dyr, men faktum er jo at svineproducenterne medicinerer en masse hvorved også raske dyr får antibiotika.

Det er ikke korrekt, flere indlæg i mange tråde viser klart, at du og mange andre ikke mener at svin bør have antibiotika, det er uden for enhver diskussion. Det ville være rart om du kan dokumentere dine meget generelle påstande om landbrugets medicinforbrug - jeg synes det tyder på, at du har set en række TV-udsendelser om emnet? Witte havde heller ikke nogen faglig baggrund for sine påstande, hvilket han blankt erkendt senere.

Det er et faktum er at det er dyrlægen, der er ansvarlig for ordinerer - selvfølgelig ud fra de retningslinjer, der udstikkes af de relevante myndigheder. At man så tillader nogle landbrugere at føre sprøjten betyder naturligvis ikke, han kan sprøjte løs, der skal naturligvis føres regnskab - medicineres raske grise som du postulerer, så bliver der jo mindre til de syge grise - det er da ren logik.

Der er naturligvis tilfælde af kritisable forhold, som også landbruget tager stærkt afstand fra. Men lad os få noget håndfast dokumentation for dine angreb på hele to erhverv (landbrug og dyrlæger) for i fællesskab at opføre sig kriminelt. Hvis ikke vi får den, så vil jeg vil lade en af mine dyrlægebekendte se på dine beskyldninger - der skal da ryddes op i de kriminelle forhold, som du antyder, er en normal foreteelse. Ingen har kommenteret min oplysning, at det er mennesket, der har smittet svinene med MRSA. Henrik Lund, kom nu videre i stedet for at rode rundt i en mere end 30 år gammel plakat om et emne, som Witte senere erkendte, han ikke havde forstand på.

 • 4
 • 9

Per A. Hansen: Dokumenter venligst omgående Deres utilbørlige påstand i sætningen: " Især Kjeld Hansen har en levevej med at rakke ned på landbruget "... indtil da vil jeg betragte Deres indlæg i tråden, som metafor for landbrugets ofte snæversynede og paranoide utroværdighed i debatter omkring de kæmpeproblemer, som dette dybt skadelige erhverv påfører vores lille land.

 • 7
 • 4

Per A. Hansen: Dokumenter venligst omgående Deres utilbørlige påstand i sætningen: " Især Kjeld Hansen har en levevej med at rakke ned på landbruget "... indtil da vil jeg betragte Deres indlæg i tråden, som metafor for landbrugets ofte snæversynede og paranoide utroværdighed i debatter omkring de kæmpeproblemer, som dette dybt skadelige erhverv påfører vores lille land.

 • Det skal jeg gerne efterkomme din velige opfordring, men først vil jeg gerne have den dokumentation, jeg har efterlyst. Det er en almindelig anvendt teknik at afkræve dokumentation for at slippe for selv at komme med nogen.

  At Kjeld Hansen gennem årene har rakket ned på landbruget kan kun være en overraskelse for folk, der ikke følger med i debatten. Det ses af utallige indlæg i diverse fag- og dagblade. Jeg har set hundredevis gennem årene fra den side.

  Du postulerer helt udokumenterede "snæversyn", "paranoide forestillinger" og kæmpeproblemer som "dette dybt skadelige erhverv" har påført landet. Det eneste snæversyn jeg ser i denne debat, er dine eksempler.

  Det eneste skadelige som landbruget har påført landet er vel den, at det har skaffet velstand til befolkningen og valuta, så du kan købe dine varer fra Kina o.a. steder - og at det indirekte skaffer en masse arbejdspladser. At landbruget sørger for fødevarer som er anerkendt over hele kloden som kvalitetsprodukter, synes ikke er trængt ind i alle kredse?

  Måtte vi høre lidt om, hvilke skader landbruget har påført befolkningen - det antyder du jo helt klart.

  Kan du komme med begrundelser for, at landbruget ikke må medicinere syge dyr, som vel er emnet for debatten? Kan du give begrundelsen for din mistillid til de myndighederne, der udstikker retningslinjer for dyrlægers ordinering af medicin - og dokumentation for dyrlægers omgåelse af loven?

Og lad os se noget holdbart dokumentation for skadelige medicinrester m.v. i produkterne.

Hvis der er "kæmpeproblemer", så må det være en let sag. Hidtil har jeg ikke set noget, som begrunder dit noget hysteriske tonefald i debatten.

 • 4
 • 9

Kære Per Hansen. Når dansk landbrug år ud og år ind bruger flere penge på at fremstille deres varer end de får hjem for dem. Så kaldes det underskud. Du kalder det velstand. Det er ikke noget samfundet bliver rige af. Derfor er landbrugets gæld så monstrøs 360 mia mindst. I 2011 brugte primærlandbruget 75 mia til at fremstille landbrugsvarer til en værdi af 72 mia. ( Fødevareøkonomisk Institut) Så mon ikke det er på tide, at vore dygtige landmænd giver sig til at producere varer, der giver overskud. Fremfor at fremture i slagtesvineavl, der har givet underskud de seneste 15 år ( med en beskeden undtagelse i 2006). Dertil kommer så alle de eksternaliteter som landbruget påfører det øvrige samfund og som løber op i mellem 50 mia og 100 mia om året: Det er det beløb, skatteborgerne betaler for at rette op på landbrugets skadevirkninger. 6 mia i direkte støtte, 10 mia i indirekte støtte. skader fra landbrugets luftemission på 11 mia, forringelse af biodiversiteten 4 mia, ødelæggelse af grundvand ½ mia, sundhedsskader 1 mia eller hvad, forringelser af naboejendomme 5 mia - 10 mia- ?, 1-2 mia til veje. dertil kommer alle mia til bankpakker og bankredninger + de forøgede renter, som bankkunderne skal betale for at opveje de tab landbrugets tvangsauktioner har påført de pågældende pengeinstitutter. Desuden betaler rigtige landmænd ikke skat ( de har jo altid underskud), så det er skatteyderne , der betaler for skoler, veje, sundhedsvæsen, politi og post mmm. Hvem er det, der har fripladser på skolerne? Landbobørn. Den melodi, om at landbruget tjener penge til Danmark klinger stedse mere hult. Hvis nu landbrug var så bragende god forretning. Hvorfor i al verden har landbruget så så stor en gæld?. Forklaring udbedes venligst Har man overskud betaler man af på gæld. Men har man underskud! Så optages hele tiden nye lån. Det er præcist hvad der er sket gennem de seneste 20 år. Se dog Tal om landbruget. Se EUs tal. Læs en ordentlig avis. JP fx. eller Berlingske.

 • 8
 • 3

Så mon ikke det er på tide, at vore dygtige landmænd giver sig til at producere varer, der giver overskud. Fremfor at fremture i slagtesvineavl, der har givet underskud de seneste 15 år ( med en beskeden undtagelse i 2006).

Derfor lukker DC jo slagterier i DK. Der bliver produceret færre slagtesvin i DK, virkeligheden er langt foran.

Mht. hvad der betales i skatter og afgifter og moms, så er det i mia-klassen. Mens afgiftsskruen har roteret kraftigere de sidste 10 år. Ekstra (politiske)krav til investeringer har nødvendiggjort ekstra gældssætning, der igen har skabt arbejdspladser. Måske skulle vi se på hvorfor slagtesvineproduktionen er en god forretning i andre lande? Lad os starte med skatter, afgifter, tilladelser og administrationsgange. Dernæst det reelle omkostningsniveau og levevilkår i danmark. Implementeringen af EU-regler(hvad gør vi anderledes i DK)

Det der skaber det største underskud, er dog politikere med troen på at de er alvidende og mener jorden kan dyrkes efter en kalender og laver generelle reguleringer uden hensyntagen til lokale forhold og variationer fra år til år. Det kan være svært at omstille sig når blot en "lille" ændring koster en årsløn og påkrav om bøder hvis man ikke venter til den langsomlige sagsbehandling. Så taler vi slet ikke om endeløse indberetnminger(som tast selv SKAT, med den mangel på stabilitet og brugervenlighed), som kun dyre konsulenter kan finde ud af og den nidkære kontrol efter en løs skrue som kan trække hele støtten.

Forklaring udbedes om landets ledere har mistet jordforbindelsen.

 • 2
 • 6

Kære Jan Damgaard. Nu har jeg faktisk drevet landbrug i mere end 40 år og det pågår stadigvæk. Så jeg kender en del til skemaer og skemaudfyldning. Tak for dit indspark. Dejligt, når debatører argumenter i stedet for at mobbe. Men jeg har lige nogle bemærkninger til dit indlæg. Skat betaler man kun, om man har overskud. Det har alt for mange landmænd ikke haft i meget længe, hvorfor de bestandigt må låne. Moms betaler man kun om man har overskud. Så mange får i stedet penge tilbage i moms. og landbrugets afgifter en enten sat betragteligt ned gennem de seneste år ellers provenuet føres tilbage til erhvervet. På den måde kommer der ikke mange penge i statskassen. Kun takket været et meget dygtig fødevareforarbejdningssegment kommer der er positivt resultat ud af dansk fødevareeksport.Primærlandbruget er en økonomisk dødssejler. Som du påpeger mangler vore politikere simpelthen overblik. Det kunne de få, om Fødevareministeriet lod udregne, hvad der kan betale sig eller not. Som du ganske rigtigt påpeger ( som jeg også) så er slagtesvineproduktion helt urentabelt . Hvorfor er det så lige at Søren Gade går arm i arm med Dan Jørgensen om at øge slagtesvineproduktionen med 1½ mio slagtesvin?? Min gode genbo Simon, kan godt få sin svineavl til at give overskud. Men det er fordi han er skarp på bundlinien og sælger sine smågrise som torvegrise til Tyskland. Søren Gade og Dan Jørgensen tror jo tyrkerfast på, at slagtesvineproduktionen både vil give penge i statskassen og arbejde på slagterierne. Det vil det aldrig. Selv i mørke.. Danmark har nogle af verdens dygtigste og mest innovative landmænd, men de skal omstilles til at producere fødevarer, der giver overskud i stedet for bevistløse grise og majsmarker. Hele Verden er et voksende marked med stedse rigere forbrugere ! Enhver producents våde drøm. Så fremstil da noget, der giver penge i kassen, fremfor BULK

 • 8
 • 1

Hvor er det dog sandt Finn og godt at høre fra en landmand for I er jo også bare gidsler i denne forrykte udvikling hvor vi forsøger at brødføde kineserne med industielt svinekød.

Jeg tænker at det ville være langt billigere for Danmark at give svineavlerne det gyldne håndtryk og en luksuspensionering end at give støtte til svineproduktionen. Om ikke andet så skal der alene 1800 3 MW vindmøller til at ophæve CO2 produktionen fra gyllen fra svinene. De vindmølletilskudspenge kunne landmændene så få oven i de almindelige landbrugstilskud for braklægning. Så har vi virkelig gjort noget godt for miljøet, vindmøllenaboerne, fuglene som smadres og vist også for svinelandbruget som kun lige kan overleve og med store konsekvenser for dyrevelfærd og menneskevelfærd også.

Så hvis vi slå det store svineeksport"eventyr" sammen med det store vindmølle"eventyr" så har vi fjernet de to værste fejltrin Danmark har rodet sig ud i nogensinde

 • 2
 • 2

@Finn,

Kære Per Hansen. Når dansk landbrug år ud og år ind bruger flere penge på at fremstille deres varer end de får hjem for dem. Så kaldes det underskud. Du kalder det velstand. Det er ikke noget samfundet bliver rige af.

Dit indlæg er fejlbehæftet. Jeg har f.eks. ikke kaldt det for velstand.

Når landbruget lever af lånte penge skyldes det bl.a. , at resten af samfundet med særregler indkasserer en del af den kompensation, som erhvervet får for de særregler, erhvervet pålignes. Denne kompensation er for lille, derfor skal der lånes penge til forbrug". Særreglerne er mange og dansk landbrug ligestilles ikke med landbruget i andre EU-lande. Det er en kendsgerning, særreglerne bruges af samfundet til at indkassere en god bid af de midler, EU betaler som kompensation for bl.a. en række bestemmelser, præmieringer m.v. Af særregler, der øger landbrugets omkostninger kan nævnes langt højere jordskatter end andre lande pålignes. Hvorfor i øvrigt skal der betales jordskatter af sin egen jord? Landbruget betaler store skatter på sine driftsmidler, gødning, kemiske planteværnsmidler etc. etc. De betaler for en række miljøtiltag, som det øvrige samfund har trukket ned over hovedet på dem, andre slipper dermed billigere i skat.

Landmanden betaler feks. indtil 50.000 kr. i timeløn til kommunekassen, for at få teknisk forvaltning til at kigge på en tegning over en bygning, det er en af metoderne til at indkassere den kompensation, som EU sender herop. EU og Folketinget har sat begrænsninger for tildeling af f.eks. kvælstof - som der intet fagligt grundlag er for. Det koster landbruget udbytte og indtægter, samfundet slipper gratis.

Man er i færd med at ekspropriere store landarealer - uden kompensation til de berørte landbrug - randzoneloven. Ingen faglig begrundelse findes i øvrigt.

Du remser en række "skadevirkninger" op, som du ingen dokumentationer giver for - hvad med biodiversitet?. Hvad er det for "skadevirkninger og sundhedseffekter", du nævner, det bedes du dokumentere.

Ødelæggelse af grundvand, hvad er det for en størrelse? Intet er ødelagt - bortset fra det svineri, som tankanlæg, byggeri etc. har efterladt. Hvis du med "grundvand" mener drikkevand, så stammer kun ca. 10-15% af eksempler på for høje pesticidrester fra landbruget - den overvejende del af de lukkede boringer skyldes stat, amter, kommuner og privates brug af totalmidler til at fjerne ukrudt fra vejkanter, fliser, jernbaneskråninger etc.

Det skal så tilføjes, at gifteffekten af landbrugets såkaldte forurening af drikkevandet svarer til den giftmængde, der er i en enkelt kop kaffe eller en enkelt øl - vel at mærke i drikkevandet for hele ens livsforløb.
Svaret på dit spørgsmål om landbrugets gæld er den, at befolkningen er sikret billige fødevarer, medens landbruget pålignes store udgifter fra samfundet.

Gennem mange år er landbrugsarealet formindsket med 10-20.000 har årligt. Landbrugsjord er blevet til veje, golfbaner, byggegrunde etc. Det klandrer du så landbruget for - forkert adresse. At en del landmænd har købt ejendommen alt for dyrt kan man let se i bakspejlet, unge landmænd har altid været optimistiske. Det skal desværre gå ud over de, der har købt for dyrt. Sælgerne hjælper jo ikke til.

 • 3
 • 7

@Anders,

Jeg tænker at det ville være langt billigere for Danmark at give svineavlerne det gyldne håndtryk og en luksuspensionering end at give støtte til svineproduktionen

Danske svineavlere får hverken gyldne håndtryk eller støtte! De sælger det hele - både kødet, skindet, ører, ben, indvolde, hjerne m.v.

Værdien af indvolde, ben, tryner, ører svarer næsten til værdien af hele vor smøreksport.

Uden denne nettovaluta, landbruget skaffer, var der ingen stål til Vestas, Danfos, Grundfos o. lign. Så matte vi leve af at tage billeder af naturen og klippe hinanden.

 • 4
 • 7

Så hvis vi slå det store svineeksport"eventyr" sammen med det store vindmølle"eventyr" så har vi fjernet de to værste fejltrin Danmark har rodet sig ud i nogensinde

Hvorfor gør man det så ikke 0 0

 • 1
 • 5

mangel på lommeregnere tror jeg og vist også mod - vi er jo et traditionelt landbrugsland og nu bare med en ny afgrøde i form af vindmøller som skyder op af jorden og kræver voldsom støtte - støtte til jordbesiddere i uskøn forening med privat storkapital, som endelig kan se en interesse i landbrugsjord. Det er så smukt som et eventyr hvis man er politiker og ikke har sat sig ind i tingene

 • 1
 • 1

og landbrugets afgifter en enten sat betragteligt ned gennem de seneste år ellers provenuet føres tilbage til erhvervet.

Hvad lige afgifter angår, så er de kun steget, mens tilbageførsel kun er en "narresut" da en stor del forsvinder i administration. Tænk bare hvordan "erstatningen" for de 10 meter randzoner forsvinder i tåbelig overadministration og vi landmænd må rive os i håret for at finde ud af hvor de skal ligge.

Jeg mener reglerne for VVM bør ændres, så omstillinger bliver smidigere og også billigere. Som planteavler, har jeg det også svært med den nye "spændetrøje" der kommer, det er slemt nok med at skulle gøde 20% under planternes behov.

Landmænd vil sikkert gerne omstille deres produktion til noget der giver overskud, men det er dyrt og temmelig usikkert. Mon embedsfolkene der laver og administrerer reglerne, selv er omstillingsparate til en "New Zealand'sk model"?

 • 2
 • 4

@Tine,

Den røg altså helt i Højesteret. Det er da meget...

Det er korrekt. Domstolene vurderede imidlertid ikke teksten, men derimod om Witte havde kopieret selve tegningen af svinet. At teksten var misvisende var ikke temaet, men derimod om kunstneren havde frihed til at kopiere en plakat med betegnelser af en svinekrops udskæringer.

At Wittes morsomme tekst var forkert tog man ikke stilling til - og Witte var totalt ligeglad, der skulle bare sælges tegninger. Konklusioner er, at man skal se dommens præmisser for at kunne bedømme, hvad det var, Witte blev frikendt for.

Selvfølgelig strutter hverken et svin eller et menneske af sundhed, fordi man har bekæmpet infektioner af fremmedelementer, det mest betænkelige er den generalisering, som lå i budskabet. Og der er intet ødiøst i, at en gris er rask ved slagtning.

 • 1
 • 8

Jeg forestiller mig nu, at der må findes en verden mellem de 19.069.503 stk. svin vi slagtede sidste år og fragtede til bl.a. Kina og så en verden hvor vi klipper hinanden og tager skønbilleder.

Men kan du selv se det absurde i, at de 19.069.503 svin producerede en gyllemængde på 130.012.916,5 kg CO2 og så må vi give tilskud til jordbesidderne for at stille vindmøller op for at bekæmpe CO2.

Det er godt nok meget vi gør for vores kinesiske venner kan slippe for deres nudels og istedet sætte tænderne i dansk svinekød. Og det samtidigt med, at man er ude i dansk presse og sige at vi skal spise mindre kød af hensyn til CO2 belastningen. Altså det er da et noget underligt eventyr det må du da indrømme

Hilsen

 • 5
 • 1

Men kan du selv se det absurde i, at de 19.069.503 svin producerede en gyllemængde på 130.012.916,5 kg CO2 og så må vi give tilskud til jordbesidderne for at stille vindmøller op for at bekæmpe CO2.

Anders, det er for trekantet stillet op. Gyllen genbruges af planterne næste år, de måske 50 forskellige svineprodukter repræsenterer energi i form af fødevarer, læder til diverse, hypofysen bruges i medicinalindustrien mv. Svinet har desuden udnyttet en del restprodukter fra oliefremstilling, Soja, bomuldsfrøolie m.v. Det væsentlige er vel nok af svineproduktionen er stærkt medvirkende til Danmarks velstand, det kan ingen vel have ondt af.

Produktionen er med til at forsyne kloden med fødevarer, det har vist kun klimafolk ondt af?

Det er vel også forkert, at det er jordbesidderne, der får tilskud til at stille vindmøller op? Det er nogle helt andre, der laver forarbejdet til et projekt, sjældent landmanden, der har travlt med at drive sin bedrift - der er heller ikke tale om svinebrug overalt, der er skam en del kvægbrug og rene planteavlsbedrifter. Som det fremgår klart fra økonomiske eksperter, så er det danske bidrag til klimaet et stort nul. Det vi sparer i kvoter, overtages gratis af andre. Det sidste har jeg det ikke godt med - ligesom det utrolig store CO2-forbrug som klimabevægelsen i grunde har - fortrinsvis som hektisk reseaktivitet. Kina har en utrolig stor produktion af svin - for ligesom at få det sat på plads, men bortset fra det, så har du leveret et velskrevet indlæg med gode pointer.

.

 • 2
 • 7

Citat: Domstolene vurderede imidlertid ikke teksten, men derimod om Witte havde kopieret selve tegningen af svinet. citat slut.

Hykleri er et stærkt ord at bruge om den bemærkning og de brave "Tordenskjolds soldater" der så opfindsomt og heroisk forsvare produktion af ca. 20 millioner svin årligt, ved hjælp af bla. sydamerikansk GMO soja, antibiotika og mange ton kobber.

I stedet vil jeg godt vædde en god middag, også uden svinekød, på at Witte ikke var endt i højesteret hvis plakat teksten havde lydt: - Sund mad til sunde danskere.

 • 2
 • 2

Tja Hykleri brave Tordenskjolds soldater, har du lidt ondt i hovedet ,det kan jo forekomme Erik

Nu er det jo at danske svin strutter mest af sundhed da brug antibiotika er det laveste ,

 • 1
 • 5

Nej Kresten jeg har ikke ondt i hovedet, men hvis du nu forestiller dig at en mand i en landsby tæver sine børn en gang hver måned, og resten af landsbyens mænd tæver sine børn hver dag. Er den først nævnte mand så en hædersmand?

 • 4
 • 0

€rik,

I stedet vil jeg godt vædde en god middag, også uden svinekød, på at Witte ikke var endt i højesteret hvis plakat teksten havde lydt: - Sund mad til sunde danskere.

- som jeg skrev tidligere, at Wittes tekst ikke slet ikke til et punkt til overvejelse. Det var udelukkende hans brug af en plakat, som han anvendte uden tilladelse. Du har på forhånd tabt dit eget væddemål - se dommens præmisser, ikke et eneste ord om teksten. Jeg ser i din tekst, at du og Witte. Finn, Wille m. fl. er modstandere af, at man medicinerer syge svin, ordineret af en faguddannet dyrlæge! Derimod vil i da meget gerne bruge den valuta, som salget opnår, til at købe kinesisk producerede varer, elektronik, tøj, biler etc., og til Jeres mange udlandsrejser. Jeg har flere gange efterlyst, hvad i evt. vil sætte i stedet, hvis vi udfaser svineproduktionen, som I har så ondt af. Fint nok, det respekterer jeg da, men så må I da fortælle, hvad I så vil sætte i stedet for?

Men på det punkt kører I alle på frihjul.

Jeg skal gerne gentage det endnu engang, da det åbenbart er meget svært stof:

Svin bliver ikke opfodret på sydamerikansk soja. Sojabønnen avles for at producere sojaolie, der er det primære produkt. Svinene får ikke sojaolie, men kan derimod udnytte restproduktet efter man har udvundet sojaolien, der bla. anvendes til burgere fra McDonald. Restproduktet - sojaskrå - er et fortrinligt fødeemne for husdyr. Uden husdyrene var man sikkert nødt til at brænde dette affaldsstof af. Hvad er problemet?

@Anders, vedrørende dine bemærkninger om Kina brug af svinekød, faldt jeg over en artikel i landbrugsavisen:

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

 • 0
 • 6

Jeg ser i din tekst, at du og Witte. Finn, Wille m. fl. er modstandere af, at man medicinerer syge svin, ordineret af en faguddannet

Desværre kære Per A. Hansen, - du har set forkert, - jeg er ikke modstander af at give medicin til syge dyr. Derimod er min respekt og tillid til dyrlæger mindsket betydeligt efter de sager der har verseret i medierne vedrørende svineindustriens dyrlæger og deres gavmilde medicintildeling.

M.h.t hvad Witte blev sagsøgt for så er det rigtigt det drejede sig om billedet mest fordi det ville det være en katastrofe hvis sagsøger havde anvendt teksten til søgsmålet og havde tabt. De stjerne advokater der rådgav dengang var slet ikke dumme.

Udfasning af svineproduktion er en diskussion der med tiden bliver mere og mere akademisk, al den stund produktionen stadig falder. Sikkert fordi det er muligt at narre nogen forbrugere hele tiden og alle forbrugere noget af tiden men ikke alle forbrugere hele tiden. (undskyld Lincoln) Soja forklaringen er en tilsnigelse som er anvendt og tilbagevist mange gange før, produktionen vil falde væsentligt hvis efterspørgsel af sojaskrå forsvandt. Længere er den ikke.

 • 4
 • 1

Du har på forhånd tabt dit eget væddemål - se dommens præmisser, ikke et eneste ord om teksten.

Det er ikke i præmisserne for en dom, du skal lede efter sagsøgers motiver for at anlægge en sag. Og dermed heller ikke her, du skal lede efter afgørelsen af jeres væddemål.

Sagsøger ville næppe have haft noget motiv til at indbringe sagen for domstolene, hvis teksten havde været fordelagtig for sagsøger. Og dermed ville sagen heller ikke være endt i Højesteret.

 • 3
 • 1

Kær Erik,

Desværre kære Per A. Hansen, - du har set forkert, - jeg er ikke modstander af at give medicin til syge dyr. Derimod er min respekt og tillid til dyrlæger mindsket betydeligt efter de sager der har verseret i medierne vedrørende svineindustriens dyrlæger og deres gavmilde medicintildeling.

Det synes jeg fremgår ganske klart af i indlæggene fra de nævnte, men jeg tager da dine ord til efterretning. Jeg er enig i, at en for gavmild medicinering ikke er vejen frem, det samme gælder i øvrigt landbruget, der tager afstand for dette, på dette punkt er du på helt på linje med landbruget. Jerg reagerer derimod på den generalisering, man ser overalt - at alle dyrlæger og dansk landbrug overmedicinerer - og bærer skylden for dødsfald pga. MRSA. Det er misinformation: http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

Uanset hvor meget du bøjer teksterne, så har Wittes tekster overhovedet ikke være til hverken forhandling eller været inde over rettens behandling af sagen. Så derfor ville en anden tekst givet samme resultat! Witte har for øvrigt erkendt ikke at have nogen som helst kendskab til den faglige side af sagen, det drejede sig kun om at sælge plakater - en stor erkendelse for en virkelig iøjnefaldende plakat!

Jeg har ikke set en eneste tilbagevisning af min forklaring om soja. Lad mig endelig høre, hvis du har nye oplysninger. Forholdet er den enkle, at sojaarealet alene afhænger af efterspørgslen på sojaolie! Om man bruger sojaskrå eller ej, det vil ikke ændre på arealet af sojabønner, som mange indlæg giver udtryk for. Og her bliver man ikke overrendt med dokumentation. Med al respekt, hvis ikke restproduktet fra sojaolieproduktionen sojaskrå - bliver afsat til som husdyrfoder, så vil det sikkert blive afbrændt eller brugt som gødning! Ingen avler sojabønner for at producere sojaskrå! Brugen AF GMO-soja afhænger jo af, om der er en fordel for landmændene ved plantebeskyttelsen, hvis ikke anvender man andre sorter, der ofte er mere højtydende, men kræver flere pesticider.

 • 1
 • 7

@Allan,

Det er ikke i præmisserne for en dom, du skal lede efter sagsøgers motiver for at anlægge en sag. Og dermed heller ikke her, du skal lede efter afgørelsen af jeres væddemål. Sagsøger ville næppe have haft noget motiv til at indbringe sagen for domstolene, hvis teksten havde været fordelagtig for sagsøger. Og dermed ville sagen heller ikke være endt i Højesteret.

Det har da sikkert ret - man er irriteret over et for fagfolk forvrænget billede af en produktion, men teksten er jo egentlig en positiv - om end ironisk - beskrivelse af svinene, men den var stærkt skadelig for eksporten. Mange landmænd opfattede plakaten som dels misvisende, dels som skadelig for eksporten. Du kender sikkert mundheldet "at man ikke skal sine sin egen rede til". Det gjorde Witte - ikke for sin overbevisning, han var faktisk ligeglad, men for at sælge plakater.

 • 0
 • 8

Spurgte advokaterne den part der følte sig krænket af Wittes plakat, om svin har været medicineret med penicillin, har det været umuligt at dokument at ingen nogensinde er medicineret. Ergo er det umuligt at vinde en klar sejr på teksten.

Tilbage er billedet som ligner den originale. Man valgte billedet. Grunden til det er ikke oplyst, men et kvalificeret gæt er det, med et advokatsalær som almindelig lønmodtagere bruger år på at optjene, er forsøgte at lukke munden på en kritiker der kunne skade en millionforretning.

Witte har naturligvis sagt det i retten som hans sagfører mente ville koste færrest kroner, intet mere, intet mindre.

Regelen var dengang som nu: Tilstrækkelig kapital kan bringe enhver almindelig borger i knæ. Ret og retfærd tilhøre de kapitalstærke. Læs Piet Heins digt: Retfærdighed er et net med så sære masker i, at de små hænger i, hvor de store slipper fri.

M.h.t. Eksporten så går kommunikation nu om dage stærkt, udlandet læser både aviser og Internet. Det gælder også Kinas svineproducenter der sikkert er lige så ivrige for at fortælle om konkurrenternes fejl som alle andre. Det stadigt stigende antal døde mennesker p.g.a. multiresistente bakterier, uanset om smitten oprindeligt kom fra andre kilder, taler et klart og letforståeligt sprog, desværre. En gylden æra ser ud til at lakke mod sin ende.

 • 3
 • 2

Det har da sikkert ret - man er irriteret over et for fagfolk forvrænget billede af en produktion, men teksten er jo egentlig en positiv - om end ironisk - beskrivelse af svinene, men den var stærkt skadelig for eksporten. Mange landmænd opfattede plakaten som dels misvisende, dels som skadelig for eksporten. Du kender sikkert mundheldet "at man ikke skal sine sin egen rede til". Det gjorde Witte - ikke for sin overbevisning, han var faktisk ligeglad, men for at sælge plakater.

Så med andre ord er du enig i, at det var teksten og ikke billedet, der var årsagen til, at sagen blev anlagt.

Brugen af det ophavsretsbeskyttede billede var bare den juridiske vinkel, som sagsøger havde brug for, hvis han skulle have en chance for at få teksten standset i en retssag.

Derudover er jeg ret overbevist om, at Witte hovedsageligt var drevet af en holdning til brugen af penicillin, snarere end profit. Du kan sikkert sagtens bevise, at han ikke havde tilstrækkelig viden om emnet, men det beviser ikke, at han ikke havde en holdning, og det beviser heller ikke, at han hovedsageligt var drevet af profit.

 • 2
 • 0

Derudover er jeg ret overbevist om, at Witte hovedsageligt var drevet af en holdning til brugen af penicillin, snarere end profit.

Jeg undrer mig over, at man trækker en mere end 30 år gammel sag ind i debatten! Jeg kan ikke se, hvilken relevans den har overhovedet. Plakaten indeholder ikke et eneste form for dokumentation for det reelle problem. Man kunne med lige så stor ret refererer til en sketch fra Dyrehavsbakken!

Sagen fik det udfald, at manden blev frikendt for at plagiere en af branchens plakater - det ville ikke være sket i dag, hvor man tager ophavsretten langt mere alvorligt, end Højesteret gjorde for mere end 30 år siden.

Det helt essentielle kryber man udenom, nemlig de reelle tal for omfanget af medicinrester i produkterne - og hvorfor skal en plakattegner ikke levere en vis form for dokumentation for sine påstande? Det mener juristerne så ikke, og det er da OK.

Alle - også landbruget - er enige om, at misbrug og overdosering ikke kan tolereres, hvad enten det er dyr eller mennesker. Medicinering af dyr - som mange i debatten øjensynligt ikke tolererer - er under streng kontrol af myndighederne, den enkelte landmand skal føre regnskab. Landmanden kontrolleres jo i alle ender og kanter.

Der er intet odiøst i, at der skal være profit i landbrugsdrift, ellers var der ingen landbrugsdrift. Landbruget kan ikke som mange øvrige erhverv, bestemme hvad hans produkter skal koste. Forbrugeren skal arbejde stadig færre minutter for at tjene til sit fødevareforbrug. Så EU-pengene er i virkeligheden en støtte til forbrugerne, der garanteres stadig billigere råvarepriser.

 • Og så mangler jeg blot Wille Franks forklaring på hans udgydelser:

"som metafor for landbrugets ofte snæversynede og paranoide utroværdighed i debatter omkring de kæmpeproblemer, som dette dybt skadelige erhverv påfører vores lille land."

Hvad er det for nogle kæmpeproblemer, som det dybt skadelige erhverv påfører landet? Fortæl, fortæl, for det må vi da have gjort noget ved!

 • 0
 • 7

Apropos utroværdighed: Politiken skriver i dag: Ifølge tal fra den europæiske lægemiddelstyrelse bruger Sverige 13 milligram antibiotika per kilo levende dyr, i Danmark er samme tal 43 mg.

Flere debatøre påstår forbruget er lavest i DK.

Er Lægemiddelstyrelsen også utroværdig, eller er danske svin mere syge end svenske?

 • 4
 • 0

Per A. Hansen: Jeg ser at De lidt ynkeligt undlader at svare min anmodning, nemlig en dokumentation på påstanden om, hvad der er Kjeld Hansens levevej. Det er fortsat min opfattelse, at det er utilbørligt af Dem sådan at udstille og stigmatisere en mands levevej på fejlagtigt grundlag. Og helt ærligt, når De ikke selv allerede kan se konturerne af landbrugets katastrofekurs og naturens ødelæggelse heraf, så strækker jeg våben og erkender, at de skyklapper magter jeg ikke at trænge igennem...så det er omsonst.

 • 5
 • 1

@Wille,

Per A. Hansen: Jeg ser at De lidt ynkeligt undlader at svare min anmodning, nemlig en dokumentation på påstanden om, hvad der er Kjeld Hansens levevej. Det er fortsat min opfattelse, at det er utilbørligt af Dem sådan at udstille og stigmatisere en mands levevej på fejlagtigt grundlag. Og helt ærligt, når De ikke selv allerede kan se konturerne af landbrugets katastrofekurs og naturens ødelæggelse heraf, så strækker jeg våben og erkender, at de skyklapper magter jeg ikke at trænge igennem...så det er omsonst.

- Kjeld Hansen er journalist (og driver landbrug), hans landbrugsfjendtlige indlæg i alle blade - herunder fagblade - er velkendt. Han er argumentimmun, så mange har opgivet at debattere med ham. Jeg har selv prøvet - en gang "Goddag mand - økseskaft" - eller ingen svar. Journalister lever af at skrive, K. Hansen levevej kan siges at være at levere landbrugsfjendtlige indlæg, der som regel ikke holder vand.

Du har ikke selv nogen skrupler i at stigmatisere dansk landbrug - og du har ikke et eneste eksempel på hvad du mener er dybt skadeligt i erhvervet? Du mener altså, at man gerne må stigmatisere landbruget, men ikke være kritisk overfor Kjeld Hansens negative indlæg? Jeg er uenig i denne holdning. Hvis ikke man kan levere andet til debatten end at trække den ca. 30 år gamle historie om en plakattegner, der blev "pure frikendt" af Højesteret for at have plagieret en tegning af et svin, så er der tale om alvorligt store skyklapper.

Jeg efterlyser fortsat et par eksempler på en injurierende påstand mod dansk landbrug. Er det en forbrydelse at levere fødevarer, medens millioner sulter - eller hvad? -

Landbruget tager gerne mod kritik - bare den er seriøs og velunderbygget. Ikke meget i denne debat opfylder det kriterium.

Det er for billigt at strække våben inden du overhovedet har prøvet. Er det medierne hetz mod drikkevandet, du tænker på? De 10-15% af lukkede boringer skyldes landbrugt - resten fra kilder udenfor landbruget. Måske kan du så forklare, hvorfor landbruget skal tage skylden for disse 85%, mens de ansvarlige slipper? Du kender vel Wessels "Smeden og Bageren"? Kom nu med dine synspunkter, det kan være jeg kan lære noget af dem - men ikke hvis du fortsat holder dine eksempler tæt indtil kroppen. For du er vel ikke bange for at debattere?

Eller skal landbruget bare tie stille og vende den anden kind til?

Dine evt. eksempler vil naturligvis blive taget meget seriøst.

 • 1
 • 7

Politiken skriver i dag: Ifølge tal fra den europæiske lægemiddelstyrelse bruger Sverige 13 milligram antibiotika per kilo levende dyr, i Danmark er samme tal 43 mg. Flere debatøre påstår forbruget er lavest i DK.

- Du blander det vist en smule sammen? Var det ikke rester i produkterne, der blev nævnt? En avisartikel er ikke altid en troværdig kilde, selv om flere debatdeltagere får deres viden fra medierne. F.eks. er sammenligning mellem mg arsenik og mg glyphosat ikke rigtig smart. Et større forbrug af medicin kan vel også betyde, at danske husdyravlere gennemgående passer bedre på deres dyrs sundhed? - Det ligger således, at ejere af husdyr frit kan købe gifte til deres dyr, som landbruget ikke må anvende - det samme gælder for haveejere, der kan købe midler i byggemarkedet, der ikke er tilladt i landbruget. Der købes store mængder medicin og kosttilskud til mennesker, men det debatteres aldrig, kun når landbruget er på banen, ser man masser af reaktioner - de må helst ikke bruge medicin til deres dyr. Men der er skam stram lovgivning på området:

http://www.lvk.dk/upload/fckeditor/file/be...

Knap så meget kontrol er der på medicin til mennesket: http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/153

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sal...

 • 1
 • 8

Hvis vi heller ikke kan stole på den europæiske lægemiddelstyrelse høre alting op. Undertegnede giver også op overfor Per A. Hansens lange usammenhængende ulogiske argumentation.

Jeg skrev at avisartikler ikke altid er troværdig kilde - det laver du så om til "europæisk lægemiddelstyrelse. Det har ingen sammenhæng med det aktuelle emne. Jeg postede et link til danske regler på området, til sundhedsstyrelse og en medicinsk kilde. Det mener du er ulogisk argumentation. Der er ikke ulogisk at pege på, at antal milligram ikke alene siger ret meget - det afhænger af midlerne.

Du er velkommen til at hjælpe Wille med nogle gedigne eksempler på skader, som landbruget påfører befolkningen.

 • 2
 • 5

@preben levinsohn Et velment råd: Opgiv! Hvis du læser tråden igennem fremgår det med al tydelighed at Per A. Hansen enten overhøre eller forkaster alle argumenter der ikke passer hans dagsorden Per A. Hansen er nøjagtig lige så upåvirkelig og frygtløs som den sorte ridder fra Monthy Phyton og de skøre riddere (Monty Python and The Holy Grail)

Se eventuelt 3 minutter på: https://www.youtube.com/watch?v=ikssfUhAlgg

 • 3
 • 2

Per A. Hansen - a'va' ? Har Keld Hansen kopieret en plakat og fået en bøde på 2500 kr i bøde derfor ?

Jeg orker ikke at gendrive dine patroniserende påśtande, i stedet vil jeg foreslå dig at læse dommen fra Højesteret - hvad enten vi kan lide det eller ej så er den uomstødelig - her er et par udrag:

"Til støtte for deres påstande har sagsøgerne, som under domsforhandlingen har frafaldet et af dem for fogedretten og under nærværende sags forberedelse fremsat anbringende om, at de sagsøgtes brug af billedmærket indebar en overtrædelse af § 4 i varemærkeloven, gjort gældende, at den i de pågældende plakater indeholdte tekst »de strutter af penicillin« må opfattes som en beskyldning gående ud på, enten at der findes penicillinrester i svinekødet ved dettes afsætning til forbrugerne, eller at svinene under deres opvækst har været underkastet en penicillinbehandling, der på slagtetidspunktet skulle give dem et tilsyneladende særligt sundhedspræg. En beskyldning herom indeholder en grov ærekrænkelse såvel mod producenterne, der hermed i virkeligheden sigtes for overtrædelse af gældende retsregler om anvendelse af medikamenter indenfor svineavlen, som mod slagterierne, der postuleres at udvise efterladenhed ved den påbudte kontrol. De nævnte beskyldninger, for hvilke de sagsøgte ikke på nogen måde har ført sandhedsbevis, er i høj grad egnet til at skade erhvervet som helhed, hvorved sagsøgerne har fremhævet, at deres organisationer, som er verdens største svineeksportører, er særlig følsomme overfor uberettiget kritik af kvaliteten af de produkter, de forarbejder og afsætter. Beskyldningernes karakter af ærekrænkelse understreges af, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at det med plakaterne netop har været tilsigtet at fremkalde en forurettelse, og dette forstærkes ved, at de sagsøgte gennem foranstaltede pressemøder har tilstræbt at skaffe kendskabet til plakaterne den størst mulige udbredelse, samt ved at den først udgivne plakat præsenterer den fornærmelige tekst i direkte forbindelse med en slavisk gengivelse af et bomærke, der udgør et væsentligt led i sagsøgernes salgsreklamer.

Sagsøgerne har videre anført, at de sagsøgte ikke kunne påberåbe sig grundsætningen i straffelovens § 269, allerede fordi de ikke har kunnet være i god tro med hensyn til beviset for, at plakatteksten var sand. Sagsøgerne har herved henvist til, at sagsøgte Witte under domsforhandlingen har forklaret, at han før plakaternes udsendelse har foretaget omfattende studier af tidsskriftsartikler m.m. ved rørende emnet. De sagsøgte har heller ikke handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller andres tarv."

"De sagsøgte har til støtte for deres påstande anført, at grundlaget for de af sagsøgerne under nr. 1 og 2 fremsatte påstande må være bortfaldet som følge af, at sagsøgerne nu har frafaldet at påberåbe sig varemærkelovens regler. De har endvidere gjort gældende, at plakaternes form og indhold ikke kan anses som ærekrænkende for sagsøgerne eller nogen, som de repræsenterer, allerede fordi de beskyldninger, som påstås at fremgå af plakaterne, er rettet mod en ganske ubestemt kreds uden direkte adresse til enkeltpersoner eller en afgrænset kreds af sådanne. Men i øvrigt bestrides det, at plakaterne indeholder påsagn, som af sagsøgerne hævdet. Det har af sagsøgte Witte alene været tilsigtet i kunstnerisk form at henlede opmærksomheden på det alvorlige samfundsproblem, der i hvert fald på tidspunkterne for udgivelsen knyttede sig til det unødvendigt store medicinforbrug i forbindelse med svineavlen, og det må have stået beskuere af plakaterne klart, at disse alene skulle opfattes som opfordringer til at engagere sig i dette væsentlige samfundsproblem. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der er en nær sammenhæng mellem den udstrakte anvendelse af antibiotika og den betydelige risiko for allergiske reaktioner hos konsumenterne og for udvikling af resistente bakteriestammer, der kan gøre det vanskeligt at bekæmpe infektioner, og der er gennem det af de sagsøgte fremlagte materiale Og de under sagen afgivne sagkyndige udsagn tilvejebragt rimelig dokumentation for, at forbruget af antibiotika indenfor svineavlen er for stort."

Højesteretsdommen:

"Fem dommere - Høyrup, Torben Jensen, Funch Jensen, Munch og Gersing - udtaler i øvrigt:

Plakaterne må forstås som en tilkendegivelse i satirisk form af, at penicillin eller andre antibiotika forekommer i slagtesvin i urimeligt omfang. Det præciseres ikke, om kritikken herfor i særlig grad rettes mod svineavlere, slagterier, dyrlæger, veterinære myndigheder eller lovgivningsmagten.

Plakaterne er fremkommet som led i en omfattende og længerevarende offentlig debat om den udbredte anvendelse af medicin - herunder penicillin i husdyrbruget og de mulige virkninger heraf for kødets kvalitet og dermed for forbrugerne. Hensynet til den frie meningsudveksling om et sådant væsentligt samfundsanliggende må tillægges betydelig vægt. Den rejste kritik af den hidtidige praksis gav sig da også udslag i en skærpelse af lovgivningen og de administrative forskrifter om brugen af medicin på husdyr. Som nævnt i dommen blev stikprøveundersøgelserne af slagtedyrene således tidoblet. Ved loven af 13. maj 1980 er der åbnet mulighed for en yderligere skærpelse af bestemmelserne.

Under disse omstændigheder finder de nævnte dommere, at plakaterne ikke indeholder et sådant retsstridigt udsagn, at de indstævnte er berettiget til at nedlægge forbud mod deres anvendelse og distribution eller til at opnå mortifikation af plakaternes tekst. Disse dommere stemmer derfor for at tage appellantens frifindelsespåstand til følge og for efter omstændighederne at hæve sagens omkostninger for begge retter.

Dommerne Hvidt og Bjerregaard udtaler:

Plakaternes kombination af billedmærke og tekst findes af publikum at måtte opfattes som en beskyldning, der utvetydigt går ud på, at danske slagtesvin som følge af anvendelse af penicillin er sundhedsfarlige - hvad appellanten efter sin egen forklaring også har villet give udtryk for. Beskyldningen må efter sin generelle karakter opfattes som klart rettet mod de danske svineproducenter og -slagterier. Den udstrakte ytringsfrihed, som bør råde i den offentlige debat om politiske og andre samfundsmæssige spørgsmål, kan ikke berettige appellanten til at fremsætte en sådan for den danske svineproduktion skadelig sigtelse, hvis rigtighed end ikke er sandsynliggjort.

Med disse bemærkninger stemmer disse dommere for at stadfæste dommen i henhold til dens grunde.

Der vil være at give dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

Appellanten, Michael Wiite og Selskabet for Smukkere Byfornyelse, bør for tiltale af de indstævnte, De Samvirkende Danske Andelsslagteriers Fælleskontor og ESS-FOOD, i denne sag fri at være.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part for landsret eller Højesteret."

Under behandlingen i Landsretten (hvor MIkael Witte tabte) fremførte han bl.a. følgende til sit forsvar:

"Sagsøgte Witte har som en af de artikler, der har været medvirkende til hans beslutning om at udarbejde plakaterne, henvist til en aviskronik af 23. september 1976 af dyrlæge K. Steensberg. 1 denne kronik hedder det bl.a.:

»I dag er det - - - sådan, at enhver landmand med respekt for sig selv er i besiddelse af et sandt arsenal af medicin - og penicillin og andre antibiotika - som anvendes efter bedste evne. Bedste evne er ofte ensbetydende med, at alt hvad der er sygt uanset diagnosen - - - - får penicillin. I dette. penicillinbefængte miljø trives naturligvis de penicillinresistente bakterier på bekostning af de penicillinfølsomme, men disse kan evt. mutere til en resistent underart jvf. de gode betingelser for bakterievækst. Næste antibiotikum går det ligeså, d.v.s. infektionssygdommene bliver sværere og sværere at bekæmpe, bakterierne bliver mere og mere ufølsomme over for medicinpåvirkning - en teori, der i høj grad bekræftes gennem dagligt dyrlægearbejde.

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at man i dag gennem stikprøver på slagterier og mejerier kontrollerer landbrugets (mis-)rug af medicin. Det gør man ikke, det eneste man kontrollerer her er, om landmanden overholder visse tidsfrister for levering efter behandling.

Til daglig foregår f.eks. brugen af penicillin helt uden kontrol! Det er dog paradoksalt, at man i alle andre befolkningsgrupper aftrapper brugen af medicin, mens man i landbruget på grund af dårlig økonomi tillader en udvikling i stik modsat retning. - - - «"

Kilde: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2372&PID=...

 • 5
 • 2

Mon tavsheden skyldes manglende evne og vilje til at forholde sig til domme fra Højesteret ? Tjah ... En politiker sagde engang: "Hvis det er fakta benægter jeg fakta" ... hvorfor er det lige, at jeg kommer i tanke om det citat når jeg støder på Per A. Hansens udgydelser ?

 • 4
 • 2

Mon tavsheden skyldes manglende evne og vilje til at forholde sig til domme fra Højesteret ? Tjah ...

Dine argumenter er det rene vrøvl. Jeg har læst dommen, og jeg har set Willes forklaringer - hvordan han først kopierede en tegning - og senere ændrede den en smule etc. Det har jeg nævnt, men det kniber åbenbart med at forstå en alminelig tekst. Det jeg har skrevet passer, men jeg vil ikke kommentere hele sagsforløbet, kun den del, der dre3jer sig om plagiat af en tegning. At Wille senere lavede dem om er lidt ligegyldigt.

Hvad Kjeld Hansen skal her i det selskab ved jeg ikke, men jeg orker ikke rigtig at bruge tid på en 20-30 årig sag. At Wille har erkendt en manglende kendskab til landbrug er sympatisk, det burde du og Erik også gøre, men i fører jer frem som landbrugseksperter! I ser ikke gerne at svinene medicineres med antibiotika - udmærket, der er jeres mening, jeg er uenig. Syge dyr skal naturligvis behandles, det er faguddannede dyrlæger, der ordinerer behandlingen, hvilket synes at I ikke ved. Jeg fatter ganske enkelt ikke den indædte galskab overfor brugen af medicin, som jeg ser her, tage en 30-årig gammel sag frem er ganske enkelt en gang paranoia. Har I ikke noget fornuftigt at bruge tiden på?

 • 2
 • 5

Jamen Per A. Hansen så behøver du ikke føle dig alene.

1) Plakaten var lavet af Michael Witte (W i t t e) 2) De 2500 kr i bøde er fri fantasi - han fik aldrig en bøde, men krævede en erstatning af sagsøgerne på 10.000 kr. Begge dele fremgår af dommen som du angiveligt har læst ...

Jeg har aldrig ført mig frem som landbrugsekspert - den slags "fremførelser" overlader jeg til dig og dine trosfæller i godsejerforeningen med det obskure navn "Bæredygtigt landbrug".

I et indlæg ovenfor skriver du (citat) :

"Uanset hvor meget du bøjer teksterne, så har Wittes tekster overhovedet ikke være til hverken forhandling eller været inde over rettens behandling af sagen. Så derfor ville en anden tekst givet samme resultat!!"

HVIS (!) Du havde læst dommen ville du nok trække det postulat tilbage i stedet for at pådutte mig og andre din galskab.

 • 5
 • 3

Jeg har aldrig ført mig frem som landbrugsekspert - den slags "fremførelser" overlader jeg til dig og dine trosfæller i godsejerforeningen med det obskure navn "Bæredygtigt landbrug".

Jeg skal ikke pløje mere i den paranoia, som ligger ca. 30 år tilbage, hvorfor ikke se på Maren Spliid? Jeg kan ikke se noget fornuftigt formål at trække en ældgammel sag frem.

Men til orientering så: 1. Har jeg ikke postuleret at Witte fik en bøde. Læs venligst alle sagens akter, hvor der er forskellige oplysninger. 2. Jeg er ikke medlem af BL, du fører en løsagtig argumentation. 3. BL er ikke en godsejerforening, men en faglig forening. 4. Uanset hvor meget du spræller rundt i dommen, så har Witte plagieret en gris fra en anden tegning. Senere ændrede han lidt på den af samme grund. 5. Wittes tekster "strutter af penicillin" er af retten erklæret som forkert og ikke dokumenteret - tværtimod. Witte har erkendt, at han intet aner om svineavl eller landbrug. Hans formål med tegningen var at tjene penge. Fint nok med mig. Men hans postulater skulle gerne holde, det gør de ikke. 6. Som jeg kan se er hele din fremstilling desværre skæmmet af en masse usandheder. Søren, hold dig til sandheden og lad være med at pådutte mig noget, jeg ikke har skrevet.

Jo du har optrådt som landbrugsekspert ved at blande dig i landbrugets medicinering. Hvorfor vil du ikke erkende, at det er dyrlæger, der er ansvarlig herfor? Og jeg fatter stadigvæk ikke, hvorfor man bruger tid på en gammel og støvet sag. Der må da være andet, man kan bruge tiden til.

 • 2
 • 3

Per A. Hansen - du skriver: "6. Som jeg kan se er hele din fremstilling desværre skæmmet af en masse usandheder. Søren, hold dig til sandheden og lad være med at pådutte mig noget, jeg ikke har skrevet."

Vil du være så rar at dokumentere, hvor jeg pådutter DIG "noget du ikke har skrevet" ?

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten