Jordskælv ryster hele kloden

Et jordskælv er ikke bare en enkeltstående begivenhed. Det kan forårsage efterskælv, og nu har forskere opdaget, at jordskælv formentlig også kan forårsage helt nye jordskælv flere tusinder kilometer væk, skriver amerikanske forskere i tidsskriftet Nature Geoscience.

Den 26. december 2004 udløste et jordskælv en tsunami i Det Indiske Ocean. En time efter skælvet ramtes Mount Wrangel i Alaska, 11.000 km væk, af 14 mindre skælv. Dertil kommer tusinder af øvrige skælv, som ikke er blevet beskrevet, men som er registreret af seismiske målestationer over hele verden.

Love- og Rayleigh-bølger

De amerikanske forskere fra University of Texas-El Paso og University of Utah har undersøgt eftervirkningerne af de 15 kraftigste jordskælv i perioden 1992-2006. De har indsamlet data fra 500 seismiske stationer over hele verden og noteret sig, at 12 af de 15 store skælv kan forbindes med en kraftig stigning i skælv, der har ramt andre steder i verden.

Fem timer før og fem timer efter et stort skælv registrerede de seismiske stationer mange flere lokale skælv end normalt.

Helt specifikt registrerede de 37 pct. flere lokale jordskælv, når de såkaldte Love-bølger fra 'moder-skælvet' nåede frem til lokalområdet. Når de såkaldte Rayleigh-bølger nåede frem, blev der registreret 60 pct. flere skælv i nærheden af målestationen. Der er ikke tale om efterskælv, men om separate skælv, der rammer minimum 1.100 km fra 'moder-skælvet'.

»Geologer har i flere år forsøgt at klarlægge, om der er en sammenhæng mellem store jordskælv og fjernere skælv, og har ikke hidtil kunnet konstatere en sammenhæng. Nu kommer der et veldokumenteret bud«, mener Danmarks statsseismolog Søren Gregersen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus.

Han forudser, at geoforskere over hele verden vil forfølge den nye hypotese og efterprøve den, og hvis hypotesen udvikler sig til et faktum, kan det måske ende med, at geologerne bliver bedre i stand til at forudsige jordskælv.

De amerikanske forskere har ikke nogen forklaring på, hvordan et stort skælv helt konkret kan udløse mindre skælv på den anden side af kloden. Men de har et bud:

Et skælv sender forskellige typer bølger af energi gennem jordens indre. De første bølger er de såkaldte P-bølger og de rejser hurtigt i op/ned bevægelser. Næste bølger er S-bølgerne, der går fra side til side og det er dem, der får huse til at styrte sammen. Derefter kommer Love-bølgerne og Rayleigh-bølgerne, som er de interessante bølger i denne sammenhæng. De rejser langsommere - Love-bølgerne er f.eks. ca. 60 minutter om at komme fra den ene side af jordkloden til den anden - og når derfor først frem til fjernere egne af kloden efter et stykke tid. Nogle gange rejser de måske flere gange rundt om Jorden, inden de udløser et skælv.

Vand som smøremiddel

Ifølge en af forfatterne til artiklen i Nature Geoscience, Kris Pankow, kan Rayleigh-bølgerne måske påvirke vandet i en forkastning, så der dannes nye kanaler til vandgennemstrøming. Vand kan virke som et smøremiddel, og hvis der pludselig løber mere vand i en forkastning, kan det udløse en forskydning af forkastningen og dermed et jordskælv.

Det er umuligt at forudsige hvilke områder af jordkloden, der risikerer at blive ramt af skælv, afledt af et fjernt 'moder-skælv'.

»Det kan være hvor som helst, hvor undergrunden er klar til det, dvs. hvor undergrunden i forvejen er geologisk spændt til bristepunktet og klar til at blive forløst af et jordskælv. 'Moder-skælvets' Love- og Rayleigh-bølger kan kun fungere som dråben, der får bægeret til at flyde over«, vurderer Søren Gregersen.

Med andre ord er der ikke risiko for, at et jordskælv ude i verden kan overraske med at udløse et jordskælv i Danmark - vi har simpelthen ikke geologien til det.

Emner : Geologi