Jord fra Danmarks største giftdepot stinker af kattetis

Illustration: Skov- og Naturstyrelsen.

Naboerne til jordrenserfabrikken Sita i Nordtyskland har i en årrække fundet sig i, at ildelugtende dunste fra bearbejdningen af kemikalierester er sivet ind i deres næsebor, men nu har de sagt stop. Hørmen fra 1400 tons forurenet slam og sand fra Kærgård Klitplantage i Vestjylland blev simpelthen for meget.

Naboerne har klaget til Sita, som nu har sagt nej til at modtage mere jord fra Region Syddanmarks bestræbelser på at rydde op i Kærgård Klitplantage - Danmarks største giftdepot, efter det tidligere Grindstedværket hældte spildevand fra produktionen af medicin ud i klitterne.

Region Syddanmark skulle være færdig med oprydningen 15. maj, men det tyske stop medfører, at arbejdet risikerer at blive udskudt på ubestemt tid.

»Det betyder ikke noget for forureningssituationen i Kærgård Plantage, og det er endnu uafklaret om vi kan få en alternativ aftale med tyskerne,« siger geolog fra Region Syddanmark, Jørgen F. Christensen, som satser på en afklaring i løbet af to uger.

Lugtede for meget af kattepis

Region Syddanmark har ansvaret for oprydningen, og den har gravet cirka 4.100 tons forurenet sand og slam op fra grube 1 og 2.

Af den mængde har det hollandske firma ATM behandlet 1.700 tons, som nu er godkendt og ligger klar til genanvendelse. Sita mangler at modtage omkring 100 tons, men har allerede taget imod 1.400 tons, som altså blev for meget.

De kemikalierester ligger i en hal og venter på at blive renset, men i mellemtiden har dens dunst af kattetis ifølge de tyske naboer bredt sig bemærkelsesværdigt i området, skriver Jyske Vestkysten.

De tilbageværende rester ligger i et tæt magasin i den danske plantage, hvorfra der ifølge myndighederne ikke sker nogen udsivning til omgivelserne.

Fakta:
Forureningen i Kærgård Plantage er knyttet til 6 gruber, hvor det daværende Grindstedværk deponerede spildevand i en periode fra 1956-1973. Der er tale om deponering af meget store mængder kemikalier som f.eks. 340 tons klorerede opløsningsmidler. Region Syddanmark overtog fra nytår 2007, Ribe Amts forpligtigelser i forhold til jordforureningsområdet og dermed også forureningen i Kærgård Plantage. Miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe. Gruppen skulle give en anbefaling til det første trin i en oprensningsindsats på Kærgård Plantage. Indsatsen skal være rettet mod at forbedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Kilde: Region Syddanmark