Jobtilbud til ingeniører på rutsjetur i 2001

2001 var et turbulent år med hensyn til stillingsannoncer. I Ingeniøren blev der godt nok udbudt næsten lige så mange job som året før, nemlig 2.917 eller kun 47 færre end i 2000. Men det beskedne fald dækker over en kraftig op- og nedtur, nemlig en vækst på 171 tilbud i foråret og et fald på 218 i efteråret.

Efterårets fald skyldes udelukkende færre annoncer fra den private sektor, der står for langt den største del af Ingeniørens stillingsannoncer.

Hvis man deler den private sektor op i virksomheder med henholdsvis produktion og rådgivning/salg, har begge grupper haft et fald på syv procent. I faktiske tal er tilbuddene fra produktionsvirksomheder faldet fra 1.352 tilbud i 2000 til 1.253 tilbud i 2000. Dette fald på 99 dækker over en vækst på 107 i første halvår 2001 og et fald på 206 i andet halvår, med størst fald i fjerde kvartal. Inden for rådgivning/salg faldt antallet af jobtilbud fra 666 i 2000 til 620 i 2001, således at en vækst på 29 i første halvår 2001 blev slugt af et fald på 75 i fjerde kvartal.

I den offentlige sektor udbød både stat og amter derimod flere job i samtlige kvartaler i 2001, oven i købet med den største vækst i efteråret. Kommunerne havde til gengæld kun vækst i andet kvartal. Det samlede resultat for 2001 blev 546 jobtilbud fra staten (95 flere end året før), 175 tilbud fra amterne (22 flere end året før) og 323 tilbud fra kommunerne (19 færre end året før). Dermed blev årets vækst på i alt 98 flere jobtilbud fra det offentlige.

Elektroingeniører fik i første kvartal 2001 flere tilbud end året før, men væksten blev spist op i løbet af resten af året, som endte med et samlet fald på 66 (i alt 683 tilbud). Også maskin- og produktionsingeniørerne fik færre tilbud i 2001 (431) end året før (473). For bygningsingeniørerne var der vækst i antallet af tilbud i de tre første kvartaler af 2001, men efter et magert fjerde kvartal, blev slutresultatet et fald på 14 tilbud (til 476). Kemikerne oplevede både vækst og fald i såvel forår som efterår, så slutresultatet blev 364 jobtilbud i 2001 eller det samme som året før. Alle disse tal skal ses i lyset af, at mange job udbydes uden ønske om en bestemt retning. Det gjaldt 945 i 2001.

Trods efterårets nedture var 2001 dog langt fra noget dårligt år, når det gælder jobtilbud i Ingeniøren. Faktisk var 2001 med sine 2.917 tilbud det næstbedste år inden for det seneste tiår, kun overgået af rekordåret 2000 med 2.964 tilbud. Således var der i 1999 kun 2.478 tilbud, i 1998 2.772 tilbud og i 1997 2.400 tilbud. Årtiets bundrekord blev nået i 1993 med 1.581 tilbud.