Jernbanetunnelerne under New York krakelerer efter superstorm

New Yorks livsnerver er under hastig nedbrydning og kræver milliardstore investeringer. Superstormen Sandy medførte i 2012 omfattende skader på de århundredgamle jernbanetunneler mellem Manhattan og fastlandet.

Sandy skabte en stormflod, som oversvømmede to af Amtraks jernbanetunneler, især East River- og North River-tunnelen under Hudson, med saltvand. Havvandet trængte ind gennem ventilationsskakte og medførte øjeblikkelige og omfattende skader på Amtraks signal- og strømsystemer.

Nu dokumenterer en ny fortrolig skadevurderingsrapport fra det rådgivende ingeniørfirma HNTB i samarbejde med Amtrak, der driver seks jernbanetunneler under floderne Hudson og East, at oversvømmelserne også har medført grundlæggende og omfattende skader på tunnelkonstruktionerne.

I alt skal ødelæggelser i fire af de seks tunneler repareres for godt fire milliarder kroner, fastslår Amtraks rapport, som Tunnel Talk har fået indsigt i.

Hvad næsten værre er: Det store reparationsarbejde vil i en længere periode lukke en af de kun to tunneler, igennem hvilke al New Jersey transit-pendling og letbanetrafik bevæger sig fra vest til centrum af Manhattan.

To år efter, at Sandy blotlagde Manhattan-banernes sårbarhed, er der stadig ikke sket så meget, slet ikke med at planlægge, finansiere eller projektere de to tunneler under Hudson, som en højprofileret kommission i kølvandet på Sandy ellers påpegede nødvendigheden af.

Tværtimod er kun en brøkdel af de nødvendige midler til at sikre storbyens livsnerver bevilget. De knap 180 millioner kroner kan ikke engang dække de budgetterede udgifter til at projektere tunnelerne, som alle ikke desto mindre er enige om er et must.

Genopbyg tunneler nu

HNTB anbefaler genopbygningsarbejdet, der kræver lukning af tunnelbanerne undervejs, udført så hurtigt som muligt.

Dels er tunnelernes nødfortove, som om nødvendigt skal bruges til evakuering, så nedbrudte, at de krakelerer og forstyrrer togtrafikken på sporene, dels er det nødvendigt at fjerne ballast og spor og erstatte det med et bedre fastgjort sporsystem.

Desuden bliver det nødvendigt at genopbygge alle områder med skjulte revner og afskalning, som vil blive afdækket under eksempelvis ballasten.

Særligt i de to nordgående tunneler, der begge to var oversvømmet, har nedbrydningen nu nået et kritisk niveau, fastslår den nye rapport.