Jernbaner: Jernbaneteknik på det frie marked

Da den engelsk ingeniørvirksomhed Atkins 1. juli 2001 overtog Banestyrelsen Rådgivning var det samtidig startskuddet til nye tider. De kommende tre år vil de opgaver, som Atkins automatisk får fra Banestyrelsen, gradvist blive trappet ned, og herefter skal Atkins konkurrere på lige fod med andre rådgivere. Således har Banestyrelsen indgået en EU-godkendt aftale med Atkins om, at de i 2002 får opgaver for 150 mio. kroner, i 2003 for 120 mio. kroner og i 2004 for 90 mio. kroner - i alt 360 mio. kroner. Indtil videre har Cowi meldt ud, at de vil være et godt alternativ, når alle opgaver bliver udbudt i licitation, og virksomheden agter at satse på jernbaneteknik. Banestyrelsen forventer, at konkurrencen på området vil betyde effektivisering og besparelser, men det tager dog nogen tid, inden konkurrencen for alvor slår i gennem.

Aftalen med Atkins er dobbeltsidig. Dels sikrer vi, at Atkins får en fornuftig omsætning, men det stiller også Banestyrelsen en garanti for at kunne få løst jernbanetekniske opgaver, forklarer Erik Hald bæk, der er divisionsdirektør for anlægsdivi sionen i Banestyrelsen, og som har ansvar for at gennemføre udliciteringen i de kommende år. Jeg forestiller mig, at rådgiverne fremover kan komme med tilbud om totalleverance, hvor opgaverne nu er delt. For eksempel står Atkins for det jernbanetekniske, mens andre som Cowi, Carl Bro og Rambøll står for projektering af stationer, pladser og broer i forbindelse med jernbaneprojekter. Det betyder, at vi i Banestyrelsen skal være koordinatorer, og det er måske en unødig belastning. Det vil være mere rentabelt at placere ansvaret for en opgave på ét sted, siger Erik Haldbæk. Ifølge EU-regler skal opgaverne udbydes i licitation, og det mener Erik Haldbæk vil medføre besparelser: Opgaverne vil blive mere præcise og klart definerede. Konkurrencen vil få priserne til at falde med omkring 10-20 procent, vurderer Erik Haldbæk, der også forventer at store udenlandske rådgivere vil komme ind på det danske marked.
Kompetence med i købet

Da Atkins overtog Banestyrelsen Rådgivning fik de også de godt 300 medarbejdere og deres opbyggede kompetencer med i købet. Derfor er Atkins nu førende jernbaneteknisk rådgiver i Danmark, og sidder på 90 procent af markedet. Det erkender man også hos Cowi. Atkins vil være førende på dette felt i mange år frem. Havde man valgt at sælge til os, havde vi nu siddet med de kompetencer. Men sådan skulle det ikke være, siger Cowis divisionsdirektør for jernbane- og tunnel, Arne Jacobsen, der understreger, at Cowis mål er at blive nummer to på markedet. At de jernbanetekniske opgaver vil blive udbudt i fri konkurrence, betyder nye muligheder. Den nye strategiplan for udviklingen af Cowi går blandt andet ud på, at vi vil satse på jernbaneområdet siger Arne Jacobsen, der har 100 medarbejdere i sin division. Dertil kommer opkøb af det tyske jernbane- og trafikrådgivningsfirma ETC (European Transport Consultants), der også har cirka 100 medarbejdere.
Nødvendigt samarbejde

Det er ikke nyt, at Cowi løser jernbaneopgaver i Danmark. Firmaet haft jernbaner som kunder siden begyndelsen i 1930, men det reelle startskud til den helt specifikke satsning på jernbaner lød i 1994, da Cowi vandt projekteringsopgaven for Københavns Metro. Og siden 1995 hvor DSB Rådgivning (senere Banestyrelsen Rådgivning, red.) udelukkende har beskæftiget sig med det jernbanetekniske og samtidig nedlagde rådgivningsområderne broer, tunneller m.v., har Cowi løst disse opgaver. Blandt andet er det Cowi, der i dag står for bygningen af Flintholm station på den københavnske S-bane. Fremover vil vi byde på samlede projekter for Banestyrelsen. Det kan være nødvendigt at samarbejde med andre rådgivere - for eksempel Atkins, som vi har mange års erfaring i at samarbejde med - for at vinde opgaverne. Det er bedre at afgive noget til et andet firma, hvis du derved kan tilbyde et samlet set bedre produkt til en mere konkurrencedygtig pris, siger Arne Jacobsen.
Vigtigt med fornyelse

Atkins Danmarks direktør, Preben Olesen, tidligere direktør for Banestyrelsen Rådgivning, sidder i øjeblikket solidt på skinnerne. Men han er yderst opmærksom på ikke at hvile på laurbærrene. Samfundet ændrer karakter i øjeblikket, og det er vigtigt at være i stand til at lære nyt, at kunne tackle forandringer, tage udfordringer op og tænke fornyelse. I 1996-97 gik vi i Banestyrelsen Rådgivning bort fra at projektere broer, tunneller m.v., for i stedet at fokusere på det jernbanetekniske. Også transportanalyse kom til som fagområde. Nu har vi opbygget så meget kompetence på disse felter, at vi kan bruge dem på alle transportformer, det vil sige vej, sø, bane og luftfart samt inden for industriområder. Med den konkurrence der uvægerligt vil komme på vores speciale, vil det være nødvendigt at tænke i nye baner og udvide vores arbejdsfelter, konstaterer Preben Olesen, der samtidig dog understreger, at jernbanerne fortsat vil være i fokus.
Nyt konkurrenceelement

Atkins Danmark er et datterselskab under engelske Atkins Rail, der med 14.000 medarbejdere er Europas største rådgiver. Alene inden for baneområdet har Atkins 1.300 specialister. Banestyrelsen er absolut vores vigtigste kunde, som vi vil gøre alt for at bevare. Men vi må se i øjnene, at vi ikke fortsat kan sidde på 90 procent af rådgivningen af jernbaneteknik. Jeg forestiller mig, at vi i samarbejde med andre rådgivningsfirmaer fremover vil tilbyde Banestyrelsen mere samlede projekter. Fremtiden byder også på helt nye måder at gribe konkurrence an på. Det vil ikke alene handle om at være kompetence- og kvalitetsmæssig stærk, det vil også handle om at være økonomisk stærk. Forstået på den måde, at vi vil kunne tilbyde at skyde kapital ind i offentligt finansierede projekter, siger Preben Olesen, der har flere modeller for, hvordan Atkins kan bidrage med kapital til projekter, de vinder. Til det siger Erik Haldbæk fra Banestyrelsen: Det vil kræve en politisk beslutning. Det ligger ikke i kortene nu og her, at private rådgivere skal eller kan skyde kapital ind i projekter. Egentlig er denne melding ganske positiv for Cowi, hvor Arne Jacobsen siger: Vi deltager allerede med egeninvestering i udvikling af udenlandske privatfinansierede projekter. Men vi har ikke en kæmpe pengekasse. Jeg tror ikke, at der er politisk grundlag for sådanne aftaler om banerne i Danmark - ikke endnu i hvert fald. Men Cowi og Atkins er enige om, at samarbejde er vejen frem, hvis store opgaver skal vindes. Og det signal er helt i tråd med Banestyrelsens ønsker om at få samlede tilbud på projekter, således at deres opgave som koordinator kan spares væk.