Jelved advarer mod meningstyranni

Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti vil stille statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til regnskab for sin indrømmelse til Berlingske Tidende om, at massenedlæggelsen af råd og nævn og puljer tidligere på året var politisk begrundet og ikke på grund af besparelser.

Marianne Jelved (R) og Jann Sjursen (KRF) rejser en forespørgselsdebat efter Folketingets åbning 1. oktober. Emnet er demokratiets tilstand i Danmark, regeringens holdning til udnævnelse af mennesker til råd og nævn og regeringens anvendelse af eksperter.

»Det er et spørgsmål om at få en debat om, hvad et demokrati er og hvad det kræver af frihed,« siger Marianne Jelved.

Hun frygter, at statsministerens udtalelser medfører, at de ansatte på universiteter og eksisterende råd og nævn tænker på konsekvenserne ved at udtale sig.

»Det bidrager til at lægge en selvcensur ned over meningsdannere. Det er meget ubehageligt. Samtidig skaber det tvivl om regeringens bevæggrunde til at oprette de nye nævn osv. (Institut for Miljøvurdering og Det Sociale Råd, red.) Skal de bekræfte regeringens politik,« spørger Marianne Jelved.

»Jeg kan se, hvordan Dansk Folkeparti har faret ud mod navngivne personer i DR og menneskerettighedscenteret og alle de råd og nævn, der har haft med etniske minoriteter at gøre. Det er ubehageligt, hvis man får det indtryk, at man risikerer at blive sat på den forkerte liste, når man udtaler sig på en politisk ikke hensigtsmæssig måde i forhold til flertallet i Folketinget. Det nærmer sig meningstyranni,« slutter Marianne Jelved.

KRF vil opruste Det økologiske Råd

»Regeringen optræder særdeles udemokratisk, når den lukker munden på saglige eksperter ud fra en politisk dagsorden og i stedet ansætter eksperter, der promoverer regeringens dagsorden. Det er nu blevet dokumenteret, men det kommer vel næppe helt bag på nogen,« siger Jann Sjursen.

Kristeligt Folkeparti går til finanslovforhandlingerne med et forslag om flere penge til Det økologiske Råd, så man får en »sober modvægt« til Lomborg-instituttet.

"Det er vigtigt, at Økologisk Råd fortsat eksisterer og som en modvægt til Institut for Miljøvurdering kan komme med sobre analyser af miljømæssige problemstillinger," hedder det i partiets ikke offentliggjorte finanslovudspil, som Jann Sjursen ventes at præsentere på mandag.

SF: Første skridt mod berufsverbot

Holger K. Nielsen (SF) frygter, at vi oplever det første skridt i en udvikling med berufsverbot for mennesker, som er kritiske overfor den borgerlige regering. SF's formand advarer i et åbent brev til Anders Fogh Rasmussen om, at den slags udtalelser fra en statsminister har konsekvenser for ytringsfriheden hos alle offentlige ansatte.

»Jeg aner ikke, om medlemmerne i råd og nævn i særlig grad er præget af en 68-tankegang. Det er ikke min erfaring, men det er mindre væsentligt. Jeg aner heller ikke, om andre offentligt ansatte er præget af en 68-tankegang. Men om de nu var, er det vel legitimt - eller er det ikke? Med andre ord: skal dine betragtninger ses som et forsøg på at lukke munden på alle offentligt ansatte, som ikke deler regeringens politiske opfattelser,« spørger SF's formand.