»Jeg havde ikke troet, at vi nogensinde i Danmark ville få en minister, der aktivt arbejder for at forringe mulighederne for mennesker med handicap.«

Selvom flere hundredtusinde danskere er gangbesværede, vil regeringen fjerne kravet om, at der skal være niveaufri adgang til yderdørene i nye enfamilieshuse. Illustration: Danske Handicaporganisationer

At besøge kæresten, vennerne, familien eller naboerne vil fremover blive sværere for hundredtusindvis af danskere.

Transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) står nemlig fast på, at fjerne det nuværende krav om, at der skal laves niveaufri adgang til yderdørene, når der bygges nye enfamilieshuse. Det fremgår af et høringsnotat fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Siden 1998 har det været et krav, at nye enfamilieshuse skulle opføres, så der var niveaufri adgang til alle yderdøre. Desuden skulle der være et hævet areal på mindst 1,5 m * 1,5 m foran dørene. Kravet blev indført for at sikre ‘at ingen medborgere udelukkes fra ved egen hjælp at komme ind i og benytte de bygninger, der opføres og indrettes her i landet.’

Øger risiko under skybrud

Men kravet er blevet kritiseret af forskellige årsager:

Et modargument går på, at kravet om niveaufri adgang øger risikoen for vandskader under skybrud, fordi vandet kan løbe direkte fra terræn og ind under dørene.

Argumentet fremføres blandt andre af brancheorganisationen Forsikring & Pension, der i sit høringssvar slår til lyd for, at der genindføres et krav om, at gulvniveauet i enfamilieshuse skal være mindst 20 centimeter over terræn. Tilgængelighedsbehov må så dækkes med ramper, mener organisationen.

Læs også: Fare for oversvømmelse: Niveaufri parcelhuse bygges forkert

Statens Byggeforskningsinstitut har imidlertid udgivet en vejledning om, hvordan gangbesværedes adgang sikres, uden samtidig at åbne for skybrudsskader.

‘Accepterede løsninger omfatter fx, at soklen har en fri højde på mindst 150 mm, og at terrænet hælder væk fra bygningen, så også facadevand fra skybrud kan løbe ud over terrænet. Nedsivning til dræn opfylder ikke normen. Det anbefales at hæve soklen op over terrænet, og kun anlægge hævede arealer ud for yderdøre og terrasser,’ fremgår det af vejledningen.

Statslige byggeforskere modsiger minister

Af ministerens egen pressemeddelelse fremgår et andet modargument: Kravet om niveaufri adgang giver ikke mening, når der ikke samtidig er krav om, at der skal være niveaufri adgang over grunden:

‘De eksisterende regler er ikke hensigtsmæssige og velfungerende, da der ikke er krav om niveaufri adgang på grunden og frem til huset, men kun ved selve indgangsdørene,’ står der i pressemeddelelsen.

Læs også: Minister vil sætte ind mod nybyggeri der ignorerer handicapkrav

Den tolkning er SBi dog ikke helt enig i.

‘Ved boliger uden erhverv er der ikke tekniske krav til trin og ramper på gangarealet hen til yderdørene, men ifølge bygningsreglementet skal alle kunne bruge eller besøge boligen, også selvom vedkommende har en funktionsnedsættelse. En kommune kan derfor fortolke reglen sådan, at der alligevel skal indarbejdes et gangareal uden trin og meget stejle hældninger hen til fx hoveddøren,’ står der i SBis vejledning om tilgængelighed i enfamiliehuse.

Entreprenør: Gavner for få ift. prisen

Det sidste modargument handler om kroner og øre.

Ifølge høringsnotatet har SBi beregnet, at det koster en boligejer mellem 600 og 3.000 kr pr løbende meter sokkel at etablere niveaufri adgang. Og den udgift er unødvendig at påføre alle husbyggere, mener eksempelvis Danmarks største husbygger Huscompagniet.

»De (huskøberne, red.) har svært ved at forstå, at man skal have niveaufri adgang, fordi det er en lille målgruppe, som har behov for det her. Så i vores optik vil det være rigtigt, at den enkelte ejer bestemmer,« har afdelingsdirektør Dan Due fra Huscompagniet tidligere i år forklaret til TV2.

Op mod 500.000 gangbesværede

Om det faktisk er få, der har glæde af niveaufri adgang, afhænger dels af øjnene der ser og dels af datamaterialet.

I 2013 undersøgte SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd levevilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser. De spurgte 19.000 repræsentativt udvalgte danskere mellem 16 og 64 om deres hverdag. En særkørsel af undersøgelsens datamateriale viste, at seks procent af de adspurgte angiver, at de har problemer med at komme rundt udendørs. Aldersgruppen udgør ca. 3,6 mio. af landets 5,7 mio. indbyggere. Og seks procent af denne aldersgruppe svarer omtrent til 218.000 danskere.

Læs også: Danske handicapkrav til nybyggeri skraber bunden i EU

I en anden undersøgelse fra Statens Folkesundhedsinstitut viste resultaterne, at knapt en halv million danskere har meget svært ved at gå eller bære.

Kompromisforslag er sminke

Da Ole Birk Olesen offentliggjorde sine intentioner, protesterede blandt andre Ældre Sagen, Danske Seniorer, KL, Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Institut for Menneskerettigheder og Danske Handicaporganisationer. Derfor ændrede ministeren sit forslag således, at husbyggerne skal vise, hvordan man på et senere tidspunkt, let kan etablere niveaufri adgang til mindst én yderdør.

Læs også: Politikere kræver handling: Slut med at bygge uden hensyn til handicappede

Men den løsning hjælper ikke de handicappede, mener formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

»Det er en sminket virkelighed, hvis man fremover kan nøjes med på en tegning at vise, hvor der engang kan etableres nem adgang. Det er en tom gestus. Ministerens forringelser vil betyde udelukkelse for en række borgere. Boligen er et mødested i det sociale liv, hvad enten man bor der eller kommer på besøg. Virkeligheden er, at rummeligheden i samfundet - på ministerens bestilling - sættes tilbage,« siger han i en pressemeddelelse.

Forringer handicappedes forhold

Han kan ikke forstå, at ministeren ikke har lyttet til de mange protester.

»Jeg havde ikke troet, at vi nogensinde i Danmark ville få en minister, der aktivt arbejder for at forringe mulighederne for mennesker med handicap. Det er nedslående,« siger Thorkild Olesen.

Det nye bygningsreglement vil træde i kraft 1. august 2018. Før det sker, skal Ole Birk Olesen imidlertid i samråd med din kollega i Børne- og Socialministeriet, Mai Mercado (K), hvor han skal forklare hvordan fjernelsen af tilgængelighedskravet hænger sammen med det diskriminationsforbud, som regeringen også arbejder med.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kan ikke være rigtigt at der SKAL være adgang fra start i alt privat boligbyggeri - især ikke parcelhuse. Hvis man har nogen i sin omgangskreds med udfordringer, så får man nok løst dem...

Der er simpelthen for meget detail lovgivning... Vi kræver jo heller ikke at husnumre og navneskilte skal findes i blindeskrift - eller med automatisk oplæsning. Der MÅ være en grænse....

 • 21
 • 4

Det var frustrerende for mig som bygherre for 5 år siden, da jeg skulle få de modstridende krav om niveaufri adgang til at spille sammen med at soklen skal være fri for ikke at beskadige murværket. Det lykkedes at få det til at gå op for hoveddørens vedkommende, men den ene bagdør, der skal der flyttes nogle fliser for at gøre den handikapvenlig. Ikke noget der koster ret meget at lave om sidenhen, men som fylder og er hamrende upraktisk indtil behovet er der. Der er derimod en god ide, at der er krav til plads på badeværelser, da det er superdyrt at flytte vægge sidenhen.

Omvendt er det underligt at have brugt en del penge på at sikre niveaufri adgang til hoveddøren, når der indvendigt helt lovligt er trapper, der binder husets tre plan op. Skal det bygge elevator her for at sikre at gangbesværede kan få glæde af vores hus?

Niveauforskellene inde i huset afspejler i øvrigt de niveauforskelle der er udvendigt på grunden. Skal vi også forbyde stejle grunde?

Så ja. 1) Behold kravene om tilgængelighed i badeværelser og gangarealer. 2) Nøjes med en tegning over det mulige udendørs. Eventuelt kunne man kræve, at afløb hertil skal etableres fra start, da det er billigt at gøre under byggeriet men dyrt bagefter. 3) Prioriter klimasikrede løsninger frem for overflødige løsninger i niveau, der giver risiko for klimaskader på huset.

 • 2
 • 0

....at invalide skal have nivaufri adgang til alle parcelhuse hvor de ikke kommer ....så måtte også være et krav at alle tandlæger og læger boede i stueetager i niveau med fortove eller havde indgang i niveau med fortove og elevator med plads til båre og hjælper mindst. Jeg har slæbt en kammerat der var lam fra brystet og ned op på første og andensale på Frederiksberg hvor der ikke var elevatorer. Min kammerat boede i et hus med høj stueetage, hvor der var lavet en rampe til terrassen, som var hans adgang til hjemmet. Men idag hvor der findes elevatorløsninger, der nemt klarer niveauforskelle på en meter eller to, er dette niveaukrav idiotisk i et land hvor sneen ofte er højere end dørtrinnet. Gå ind på Christiansborg og se hvorledes det er klaret der. Der er rigtigt mange

 • 0
 • 1

..... Ole Birk Olesen ville have ændret lovgivningen for, så mener jeg, at organisationerne ville have en pointe. Men det er det jo netop ikke. Det er privat ejendom. Her står ejeren selv til ansvar for, hvem han/hun vil have på besøg. Derfor er lempelsen i lovgivningen helt på sin plads.

 • 1
 • 1

Det er da et tåbelig krav til boligen, det bør være et krav at alle rullestole kan forcere en 15 cm høj kant. Hvis man sidder en en rullestol har man jo massere af problemer og massere af steder hvor der er kanter der kan være svære at komme forbi og det er jo godt nok surt, men det kan vel ikke være rigtigt at hele verden skal laves flad som en pandekage af den grund

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten