Iværksætteren Tommy Ahlers fra Løvens Hule til Forskningsministeriet

Tommy Ahlers eget foto på Twitter Illustration: Tommy Ahlers/Twitter

Så er der igen en ny person på posten som landets uddannelses- og forskningsminister.

Den 42-årige erhvervsmand Tommy Ahlers, der er regeringsrokadens helt store overraskelse, skal nu fylde hullet ud efter Søren Pind, der overtog posten i november 2016 efter Ulla Tørnæs, som kun sad ni måneder på posten, som hun overtog i februar 2016, da Esben Lunde Larsen blev flyttet til fødevareministeriet.

Tommy Ahlers billede på ministeriets hjemmeside Illustration: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Han havde også kun posten i ca. ni måneder, som han fik efter Folketingsvalget og regeringsskiftet i sommeren 2015.

Siden teknologi- og forskningsministeriet, som det hed dengang, blev oprettet i 1993 af Poul Nyrup med Svend Bergstein fra Centrum-Demokraterne som den første minister, har kun Helge Sander, som havde posten som videnskabsminister i ca. 8 ½ år fra 2001 - 2010, siddet i længere tid end tre år.

Tommy Ahlers, der bl.a. er medlem af Disruptionrådet og medvirkende i tv-programserien Løvens Hule, kan i første omgang maksimalt forvente posten i et år, da der skal være valg til Folketinget senest i juni 2019. Her stiller han op, meddelte han i dag.

Han er uddannet som cand.jur - som Søren Pind også er - fra Københavns Universitet i 2000.

Han gik efter sin uddannelse til en stilling i McKinsey & Co.og var i 2004 med til at grundægge firamet ZYB, der få senere blev solgt til Vodafone for 50 millioner dollar.

Opgaverne

Der ligger flere opgaver og venter på den nye minister.

I sidste måned kom et udvalg under ledelse af ministeriets departementschef, Agnete Gersing, med 37 anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan gøres bedre og bl.a. i højere grad rettes mod fremtidens arbejdsmarked.

Der foreslås bl.a. øget fleksibilitet i uddannelsessystemet. Her har Søren Pind tidligere bemærket, at Danmark i forhold til andre lande er usædvanlig ved, at kun meget få kandidatstuderende har holdt pause efter deres bacheloruddannelse for at få nogle års erhvervserfaring, før de læser videre. Det var helt specifik et forhold, han gerne ville være med til at ændre bl.a. gennem lovgivningen.

En anbefaling om et-årige overbygningsuddannelser kommer også fra udvalget, men denne tanke har dog ikke fået opbakning fra universiteterne.

Den nye minister kommer også til at overveje, hvad der skal ske med en af Søren Pinds egne kæpheste - tanken om at genindføre en form for filosofikum på alle universitetsuddannelser for at styrke dannelsen i uddannelse.

Søren Pind nedsatte i efteråret en inspirationsgruppe, der skulle belyser fordele og ulemper ved et nyt filosofikum.

Læs også: Skal filosofikum genindføres på universitetet, eller er det spild af tid?

Udvalget skulle i henhold til sin opgavebeskrivelse aflevere sin rapport i denne måned. Det vides endnu ikke, om det bliver tilfældet.

En anden opgave, der venter Tommy Ahlers, er udmøntningen af de tanker, som blev fremlagt i Regeringens forsknings- og innovationsstrategi i december.

Læs også: Nobelpriseufori dominerer regeringens nye forsknings- og innovationsstrategi

Et af de forslag, som Søren Pind selv fremhævede, var etablering af en såkaldt Nobelpagt mellem offentlige og private bevillingsgivere, der skulle munde ud i etablering af særlige Nobelpriscentre, der kan styrke toppen af dansk forskning på allerhøjeste niveau af den type, som kan give Nobelpriser. Lige præcist denne del af strategien var vi ikke begejstret for her hos Ingeniøren.

Læs også: Leder: Nobelpagten er lige så verdensfjern som Månegrisen

Om den nye minister er lige så Nobel-fikseret vides heller ikke.

En anden opgave, som Tommy Ahlers skal forholde sig til, er hvor meget han er indstillet på at kæmpe for en stigning i de offentlige forskningsmidler, hvor flere erhvervsorganisationer og faglige organisationer har anbefalet et mål højere end de 1 pct. af BNP, som Regeringen har lagt sig fast på.

Læs også: DI og CO-industri: Øg forskningsbevillingerne med 9 mia. kr. - og sats markant på teknisk forskning

Da finansloven, der skal vedtages i efteråret, bliver den sidste inden et valg, skal man dog næppe forvente, at finansminister Kristian Jensen er indstillet på at åbne gaveboden på dette område.

Tommy Ahlers får derimod mulighed for at påvirke, hvor stor en del af forskningspuljen, der skal gå til teknisk forskning. Her ligger Danmark ringe i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Under finanslovsforhandlinger skal der fordeles en forholdsvis stor pulje penge, som man enten kan vælge at strø jævnt ud eller prioritere mere målrettet mod teknisk forskning. Det bliver spændende at se, om Tommy Ahlers formår at skabe de politiske alliancer, der gør det muligt.