It-virksomheder om fri ferie til medarbejdere: »Hmm ... det bliver svært«

Det lyder som en drøm: Bestem selv, hvor meget ferie du vil have, og hvornår den skal afholdes. Ikke desto mindre er ubegrænset ferie allerede en realitet i flere amerikanske virksomheder, der - som vi tidligere har beskrevet her på sitet - tilbyder deres ansatte selv at stå for feriekoordineringen på arbejdspladsen. Men spørger man danske it-direktører, om de er parate til at overlade feriestyringen til deres medarbejdere, er de mere tøvende.

Læs også: It-virksomheder giver ubegrænset ferie til ansatte

Jacob Strange, direktør i den 80 mand store it-konsulentvirksomhed Nine, kalder den amerikanske tendens ‘interessant’, men mener, at det vil være svært at indføre med den gældende forretningsstruktur i Nine:

Jacob Strange, direktør i it-konsulentvirksomheden Nine. Illustration: Klik for større biillede. NASA

»Hele vores eksistensgrundlag er bundet op op på, hvor mange produktionstimer medarbejderne lægger. Vores indtjening er direkte proportional med medarbejdertimer, så vi kan ikke risikere, at medarbejderne pludselig afholder mere ferie end forventet,« fastslår Jacob Strange.

Han understreger, at for en konsulentvirksomhed som Nine, der arbejder med at udvikle og vedligeholde selvbetjeningssystemer til offentlige institutioner, og hvor konsulenten ofte sidder hos kunden, er det ikke muligt at speede processerne op og nå opgaven på den halve tid for så at få tid til ekstra ferie.

»Hvis du leverer færre timer, vil der være mindre produktion og dermed faldende indtjening,« forklarer Jacob Strange.

Ønsket om fri ferie er overvurderet

Desuden henviser han til, at ideen om fri ferie risikerer at kollidere med den danske ferielov, der dikterer, at hovedparten af de danske lønmodtagere har ret til minimum fem ugers ferie om året.

»Selvom fri ferie kan lyde forjættende, skal man også være opmærksom på, at der vil kunne opstå en form for intern konkurrence mellem medarbejderne om at afholde så lidt ferie som muligt. I Danmark er det i kraft af ferieloven blevet normen, at alle holder den ferie, de har optjent - dvs. typisk 5 uger om året - og det bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Ved fri ferie vil der være mere diffuse grænser for, hvad der er o.k., og hvad der ikke er o.k., og det er ikke nødvendigvis til medarbejdernes fordel,« pointerer Jacob Strange.

Læs også: De betaler 20 procent mere i løn, alligevel mangler de medarbejdere

Overordnet set tror han ikke, at ønsket om ekstra ferie er stort blandt medarbejderne. Hos Nine har de ansatte mulighed for at købe en ekstra sjette ferieuge, hvilket de færreste gør. Mange medarbejdere må endda skyde uafholdte feriedage til året efter.

»Fri ferie lyder lidt som et marketing-gimmick, men i virkeligheden er det andre parametre, der tiltrækker folk, f.eks. fagligt interessante opgaver og virksomhedskultur,« vurderer Jacob Strange.

Fri ferie skal være en del af virksomhedens dna

I it-virksomheden Edgemo er konsulentdirektør Kenneth Knude Jensen med egne ord ‘splittet’ i forhold til tanken om fri ferie til medarbejderne. På den ene side tiltaler ideen om at uddelegere ansvaret ham, og den danske danske arbejdsmoral taget i betragtning mener han, at fri ferie godt kunne lade sig gøre i særlige tilfælde:

Kenneth Knude Jensen, konsulentdirektør i it-virksomheden Edgemo. Illustration: Kuehn.

»For mange af vores it-medarbejdere er jobbet en livstil. De sidder lige så gerne og nulrer med en test om aftenen frem for at se TV-avisen. De er dybt ansvarlige, og jeg ville ikke være bange for at lade dem styre ferieplanerne selv.«

Læs også: Disse 20 tech-virksomheder betaler den højeste løn

På den anden side mener han, at det vil være svært at indføre fri ferie med den forretningsmodel, Edgemo bygger på. Mange korte leverancer er svært at få til at stemme overens med fri ferie. Havde virksomheden været et softwareudviklingsselskab med længere leverancetider, havde det ifølge Kenneth Knude Jensen været nemmere for medarbejderne selv at tilrettelægge ferieplanerne.

»Jeg tror egentlig, det ville være nemmest at indføre i mindre opstartsvirksomheder, hvor fri ferie fra begyndelsen var en del af virksomhedens Ddna,« påpeger Kenneth Knude Jensen

Som Jacob Strange har han desuden sine forbehold i forhold til de danske arbejdsretsregler, ligesom han henviser til, at ingen reelt kender til de langsigtede konsekvenser af fri ferie:

»Måske er der en bagside af medaljen i form af øget stress for de medarbejdere, der glemmer at holde ferie og derved ikke får koblet af. Som ansvarlig leder ville jeg være nødt til at holde øje med, at folk rent faktisk holdt ferie, og det er jo lidt paradoksalt at skulle overvåge et system, der netop er indført for at give folk mere frihed,« understreger Kenneth Knude Jensen.

Emner : Karriereguide