IT-værktøj bekæmper Newcastle Disease

IT-virksomheden LE34 har udarbejdet en GIS-løsning, som har øget information om fjerkræsygdommen Newcastle Disease til de 25.000 danske fjerkræsavlere betydeligt, idet de ved hjælp af en enkel forespørgsel på deres adresse på Internettet kan få oplysninger om, hvorvidt deres ejendom ligger inden for de sygdomsramte zoner.

Avlerne er forpligtede til at tilkalde en dyrlæge, når Newcastle Disease konstateres i besætningen. Oplysningerne indtastes i systemet, og herefter opretter Fødevaredirektoratet restriktionszoner omkring den ramte besætning, så andre i nabolaget kan se, om de skal foretage sig noget.

Op til tre kilometer fra en Newcastle Disease-ramt besætning må andre fjerkræ ikke flyttes i tre uger, og op til 10 kilomenter fra sygdomsudbruddet er der mere lempelige restriktioner. Ligger en avler inden for de problematiske område er hans ejendom vist i en rød eller blå zone på IT-kortet:

Hurtigt tjek inden flytning af fjerkræ

»Den helt store gavn af systemet har erhvervsavlerne, som hurtigt kan tjekke, om dyrene må flyttes, når hans kyllinger er vokset færdig. Men en sådan præcis information til avlerne kan mange besætninger reddes,« siger dyrlæge Sten Mortensen, Fødevaredirektoratet.

Han peger samtidig på, at det letbetjente skærmbillede er vigtig for dyrlæger, som er "vant til at have gummistøvler på og ikke specielt vant til IT."

Sten Mortensen mener samtidig, at det nye IT-værktøj sparer mange ressourcer, fordi traditionel telefonoplysning fra myndighedernes side kun er nødvendigt i meget begrænset omfang i dag. Desuden har man tidligere måttet bruge meget tid på at udpege om nabobesætninger til sygdomsramte avlere lå inden for eller uden for restriktionszonerne.

Selve IT-systemet blev etableret på under en uge i juli, hvor Newcastle Disease viste sig i Danmark. I dag er sygdommen udryddet.

Datakilderne er kort og adresser fra Kort- og Matrikelstyrelsen, samt data over eventuelt sygdomsramte besætninger fra Fødevaredirektoratet.

Open Gis kan vise alle data

Systemet baserer sig på Open Gis, som via et Windows-baseret system stiller de forskellige data til rådighed for en klient på et ensartet og systemuafhængigt, Open Gis, format. Således skal programmet ikke læse f.eks. Oracle, Paradox eller Access, men blot overlade til OpenGis at konvertere data.

»Det er meget revolutionerende. Problemet er normalt at få de forskellige dataformater til at spille sammen. Nu er der kommet det samlende led, Open Gis, som gør, at man ikke skal have hvert sit system til at vise data, men kan vise alle data i det samme system,« siger GIS-chef Heine Torsson LE34 MapInfo Center.

Det nye IT-værktøjer er betydeligt bedre end en tidligere udgave, som distribuerede oplysningerne som en kopi til de lokale myndigheder. Det betød, at forkerte oplysninger ikke blev rettet i hele systemet i alle udgaver, men kun lokalt. Og dermed var værdien af data begrænset.