It-system til Københavns hospitaler to år forsinket

12.000 brugere i Hovedstadens Sygehusfællesskab har i to år ventet utålmodigt på et forsinket, digitalt laboratoriesystem, som leverandøren CSC udvikler. Derfor må de holde fast i tunge og gammeldags papirarbejdsgange.

»CSC havde ikke oprindeligt indset, hvor stort og komplekst laboratoriesystemet er,« siger en utilfreds informatikdirektør i HS, Sten Christophersen.

Laboratoriesystemet, Labka II, er nu over to år forsinket. Parterne vil ikke oplyse prisen på systemet, men ifølge HS' it-strategi er der afsat 30,1 mio. kr. som rådighedsbeløb til systemet.

Utålmodig. Sten Christophersen, HS, har ventet i to år på et laboratoriesystem fra CSC. [foto: HS Illustration: HS

]

Kontrakten blev underskrevet i januar 2002. Planen var at rulle Labka II ud på de første hospitaler i 2003. Men der har været problemer med svartider, og HS har ønsket flere brugerfunktioner. Derfor kan Rigshospitalet som det første hospital først anvende systemet i 2005, mens resten af HS-hospitalerne nu forventes at skifte i efteråret 2005.

»Det er utilfredsstillende, for vi har behov for et nyt system til at erstatte det ældre system, vi har i dag, og som indebærer en del papirbaserede arbejdsgange,« siger Sten Christophersen.

I dag anvender de seks hospitaler i HS forskellige systemer, hvilket vanskeliggør samarbejde og rationel drift. Det nye system skal håndtere samtlige otte mio. analyseresultater.

Dermed får lægerne adgang til resultaterne på samme måde, uanset hvor patienten har været behandlet. I dag må resultaterne ofte printes ud fra laboratoriet og sendes med post til den relevante afdeling.

Desuden vil HS med det nye system undgå mange undersøgelser, fordi lægen kan se, om de eksisterende prøvesvar i systemet er tilstrækkelige.

CSC har kompenseret sygehusene for merudgifter til vedligehold af det gamle system og for udgifter til det HS-personal, der har været involveret i forløbet. Størrelsen på dette beløb er hemmelig.

CSC's kommunikationsdirektør, Markus Bjørn Kraft, oplyser, at Labka II blev forsinket, fordi opgaven med at udvikle det har været mere komplekst, end CSC forventede.

»Desuden har der været problemer med f.eks. for lange svartider på forskellige platforme,« siger han og tilføjer, at systemet – efter nogle kommende test – er meget tæt på at være klar.

12.000 brugere i Hovedstadens Sygehusfællesskab har i to år ventet utålmodigt på et forsinket, digitalt laboratoriesystem, som leverandøren CSC udvikler. Derfor må de holde fast i tunge og gammeldags papirarbejdsgange.

Desuden vil HS med det nye system undgå mange undersøgelser, fordi lægen kan se, om de eksisterende prøvesvar i systemet er tilstrækkelige.

CSC har kompenseret sygehusene for merudgifter til vedligehold af det gamle system og for udgifter til det HS-personal, der har været involveret i forløbet. Størrelsen på dette beløb er hemmelig.

CSC's kommunikationsdirektør, Markus Bjørn Kraft, oplyser, at Labka II blev forsinket, fordi opgaven med at udvikle det har været mere komplekst, end CSC forventede.

»Desuden har der været problemer med f.eks. for lange svartider på forskellige platforme,« siger han og tilføjer, at systemet – efter nogle kommende test – er meget tæt på at være klar.