IT-medarbejder vinder sag om bortvisning

En morgen i oktober sidste år blev 29-årige IT-administrator Torben Rachlitz kaldt ind på chefens kontor hos el-grossistkoncernen Nordisk Solar i Kolding. Her blev han stillet overfor valget om selv at sige op eller at blive politianmeldt for tyveri af internetadgang. Truslen skyldtes, at Torben Rachlitz eks-kone uforvarende havde logget sig på firmaets net via sin egen pc, mens han selv var logget på nettet hos en kunde, han besøgte i Århus. Det havde chefen opdaget, fordi han overvågede medarbejdernes datatrafik.

Som tidligere omtalt i Ingeniøren blev Torben Rachlitz øjeblikkelig bortvist fra arbejdspladsen. Men i dag har han fået oprejsning ved byretten i Vejen, som har dømt virksomheden til at betale ham 130.000 kroner i erstatning. Retten slog fast, at Torben Rachlitz' forseelse ikke var tilstrækkelig væsentlig til at bortvise en medarbejder. En advarsel havde været en passende sanktion, fastslog retten.

Hos edb-fagforeningen Prosa, som førte sagen for Torben Rachlitz, er faglig sekretær Hanne Lykke Jespersen godt tilfreds med rettens afgørelse. Med hendes ord fik fagforeningen medhold på alle punkter. Men det ærgrer hende, at retten ikke tog stilling til, om IT-chefen var i sin gode ret til at overvåge en medarbejder.

»Uanset, hvordan chefen var blevet bekendt med, at eks-konen var logget på firmaets net, stod firmaet til at tabe. Derfor nåede dommerne ikke til det punkt, hvor de skulle tage stilling til, om dataovervågningen af medarbejderen var lovlig. Det er ærgerligt, for vi mangler endnu den første afgørelse i en sag om medarbejder-overvågning herhjemme,« siger Hanne Lykke Jespersen.

Hun forklarer, at Torben Rachlitz, mens han boede sammen med sin kone, brugte hendes computer til at arbejde fra. Derfor havde han indstillet computeren til at huske hans password. Den funktion glemte han at ændre, da han for godt et år siden flyttede fra konen og derfor var hun ikke klar over, at hun gik via Nordisk Solars server, da hun 20 dage senere bestilte togbiletter via Internet fra sin egen computer.

Til PROSAbladet forklarer Torben Rachlitz, at han havde andet at tænke på i dagene omkring skilsmissen.

»Jeg havde slet ikke tænkt på det og tilbød straks min chef, at hvis jeg fik to sekunder, kunne jeg ændre mit password og derved rette op på fejlen. Jeg forklarede min chef, at jeg netop var flyttet fra min kone og at jeg ikke havde fået slettet opkoblingen fra hendes pc, som hun uforvarende brugte, når hun gik på Internettet. Men chefen sagde, at tilliden var brudt,« fortæller han til bladet.

Den erstatning, Torben Rachlitz blev tildelt ved retten, svarer til løn i hans tre måneders opsigelsesperiode plus yderligere halvanden måneds løn. Ifølge Torben Rachlitz er erstatningen en kompensation for, at han måtte gå 5000 kroner netto ned i løn, fordi han pludseligt stod uden job og derfor måtte tage mod en virkaransættelse.

Nordisk Solar har anket dommen til landsretten og ønsker ikke at kommentere sagen over for Ingeniøren.