It-koks kan have givet forkerte husdyr-tilladelser

Illustration: Bigstock

En fejl i et it-system hos Miljøstyrelsen har muligvis betydet, at der er givet tilladelse til husdyrbrug i Danmark på forkert grundlag.

Det skriver Miljøminister Lea Wermelin (S) i en orientering til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Helt specifikt har systemet tilsyneladende lavet fejl i forbindelse med beregninger af de miljømæssige konsekvenser af at give tilladelse til et givent husdyrbrug.

»Hovedparten af de lokaliserede skemaer har fået beregnet en lavere ammoniakdeposition på naturområder, end der burde have været. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastlægge den endelige konsekvens af fejlene, da en afklaring i det enkelte tilfælde forudsætter, at der foretages en konkret vurdering af kommunen,« skriver miljøministeren.

»I mange tilfælde forventes det, at afvigelserne er så små, at de reelt ikke har væsentlig betydning for sagen. I andre tilfælde kan afvigelserne have haft afgørende betydning for sagen, og i disse tilfælde skal det vurderes, om afgørelserne skal tages op til fornyet behandling.«

Hårdt ramt landbrugssektor

Som tidligere beskrevet på DigiTech, har landbrugsområdet under Miljø- og Fødevareministeriet været hårdt ramt af it-problemer.

I april måned måtte Landbrugsstyrelsen undskylde for gentagne nedbrud i de systemer, der bruges til at søge støtte til forskellige landbrugsordninger, og kort før sommerferien gik Mogens Jensen, der er minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, også ind i sagen.

»Jeg kan selvsagt ikke være tilfreds, når enkelte landbrugere skal vente længe på at modtage den direkte støtte, som de er berettigede til. Det presser den enkelte bedrift på økonomien og kan i værste fald bringe en hel livsinvestering i fare,« sagde han i juni måned i et svar til Folketinget.

I forhold til de fejlbehæftede beregninger af ammoniakdeposition i forbindelse med husdyrbrug, er det den enkelte kommune, der nu skal tage stilling til, om fejlen i hver enkelt ansøgning har påvirket sagens udfald - og hvad de miljømæssige konsekvenser i så fald er.

Emner : Politik