It forbedrer Carlsbergs øl

»En Carlsberg øl skal jo helst smage ens, uanset hvor i verden den er serveret. Vi kan ikke acceptere, hvis en af vores kunder fortæller om en øl købt et andet sted i verden, der ikke smagte som den herhjemme,« sagde Jon Bonne Eriksen, Carlsberg Breweries, på en kundekonference afholdt af it-virksomheden SAS Institute med speciale i analyseværktøjer i denne uge.

Carlsberg har indført et nyt it-baseret kvalitetsstyrings- og proceskontrolsystem, kaldet QC/SPC, på de fleste af virksomhedens 70 produktionsenheder over hele verden. Målet er at øge kvaliteten og at få den årlige produktion på cirka 80 millioner hektoliter øl til at fremstå ens på tværs af landegrænserne – inden for de forskellige mærker.

Afløser krævende manuel kontrol

Tidligere har Carlsberg centralt i Valby gransket resultater af samtlige prøver fra råvarer og såkaldte mellemvarer – altså halvfærdige ingredienser undervejs i produktionen – som var udtaget lokalt i hele verden. Problemet var, at afrapporteringen via fax var meget uensartet, det var meget arbejdskrævende med de alenlange rapporter – og endelig bar processen noget præg af mistænksomhed over for de lokale bryggerifolk:

»Når vi har tillid til, at vores øl kan produceres lokalt, må vi også tro på, at de kan gøre det på en ordentlige måde,« sagde Jon Bonne Eriksen.

I dag udtages laboratorieprøverne stadig lokalt, men det sker til gengæld langt mere systematiseret end tidligere. Det nye it-redskab indeholder selve laboratoriemodulet, som afgrænser de prøvetyper der skal tages, men også moduler, der sikrer en ensartet afrapportering til hovedkontoret i Valby i København samt statistik og sammenligningsmoduler.

Hovedkvarteret får kun skæve tal ind

Systemet er indrettet sådan, at hovedsædet i København alene får de tal oplyst, som der er skæve i forhold til normerne. Tidligere skete det omvendte: Da "glemte"de lokale bryggerier ude omkring i verden at sende de skæve tal ind.

Laboratorieprøverne er af kemisk art, f.eks. indholdet af calcium, ilt, kuldioxid, svovldioxid, alkoholprocent og ph-værdi, men også i forhold til mikrobiologiske parametre som kimtal for indholdet af mælkesyrebakterier i gæren.
Desuden opgør it-redskabet også tappetekniske forhold som fyldhøjde, kvaliteten af forpakningen med etikker, renhed og kapselpåsætning.

Alle prøver indgår i index-tal

Endelig har Carlsberg i Valby et panel, der er eksperter i at smage, om øllet har forkerte smagsnuancer, en såkaldt lokal "hussmag."

»Vi smager på, om der er fejl i øllet, og kan reagere og korrigere længe før almindelige forbrugere ville opdage, at en uønsket smag forekommer i øllet,« siger Jon Bonne Eriksen til Ingeniøren|net.

Sammenlagt vægtes resultaterne af prøverne til et indextal for kvalitet på mellem 0 og 100.

»Vi har med it-redskabet fået skabt en konkurrence mellem vores produktionsenheder om at være de bedste. Det er måske lidt ufint, men det virker,« sagde Jon Bonne Eriksen, der ikke er i tvivl om, at investeringen i SAS-redskabet har været rigtig.

»Vi har ikke gjort gevinsterne op præcist, f.eks. hvor mange færre fejlproduktioner vi har, og hvordan kvalitet er forbedret. Men jeg er sikker på, at det er en særdeles god investering. Det er jo dyrt at kassere færdig øl. Det er langt bedre, hvis vi tidligt i processen opdager f.eks. et parti humle, som ikke indeholder tilstrækkeligt med bitterstof. Så kan vi nemlig nå at rette ind,« siger Jon Bonne Eriksen.