Istidsløsningen virker – fjern den!

En vigtig årsag til kysterosionen er, at intensivt stenfiskeri har berøvet kysterne 90 procent af de danske rev. På billedet herover ses kyststrækningen ved Børstrup Hage, som den ser ud, efter at Børstrup Hage Kystsikringslag har genskabt den, som den så ud, før stenfiskeri og sandsugning ødelagde kystens profil og åbnede adgang for nedbrydning. Illustration: Cowi

De tre sjællandske nordkystkommuner og de mange private kystsikringslag har gjort skaderne op og haft travlt med at reparere efter stormen Bodils hærgen sidste december. Men på Børstrup Hage vest for Gilleleje Havn, på spidsen af landets næstmest udsatte kyst, kunne kystsikringslaget læne sig tilbage. For Børstrup Hage Kystsikringslags godt ti millioner kroner dyre ‘istidsløsning’ virkede.

Her fjernede kystsikringslaget i 2000 den tidligere kystsikring, efter at de gamle høfder havde lavet dybe indskæringer i bagstranden mellem høfder og bølgebrydere og tilladt bølger at beskadige skråningerne. I stedet lagde kystsikringslaget sten ‘tilfældigt ud’ i et forsøg på at efterligne landskabet, fra før intensivt stenfiskeri og sandsugning ødelagde kystens profil og åbnede adgang for nedbrydning.

Lavet erkender, at det er svært at vide, hvordan kysten oprindeligt så ud, men støtter sig til gamle fotos og placerer stenflakket inden for den kystlinje, som man med sikkerhed ved var der i år 1900, hvor stranden var langt bredere end i dag.

Ud over en effektiv kystbeskyttelse medfører ‘istidsløsningen’ et rigere fugleliv, og selve badeadgangen sikres ved – efter Kystdirektoratets anvisning – at lave stier ud gennem revet med passende intervaller. Også Gribskov Kommune er positiv og vil have anlægget bibeholdt.

Men til trods for, at Kystdirektoratet under besigtigelser i årenes løb har udtrykt stor begejstring for anlægget og dets synlige effekter og flere gange har tilladt lavet at udvide anlægget, har lavet nu siden 2009 kæmpet med Kystdirektoratet, som med tilbagevirkende kraft kræver dokumentation for, at anlægget virker og hvorfor.

Dokumentation fra Cowi

Men at det virker, har Cowi dokumenteret i sin 37 sider lange evalueringsrapport ‘Tilstandsvurdering af kystbeskyttelse ved Børstrup Hage’. Her står der bl.a.:

‘Stenflakket bryder bølgerne og refrakterer bølgerne således, at de bliver mindre og mere parallelle med kystlinjen. Derved nedsættes den kystparallelle materialevandring på stranden betydeligt, hvilket har medført, at der nu er opbygget en ensartet, bred sand- og ralstrand langs lagets strækning.’

Videnskabeligt materiale om, hvorfor det virker så godt, som det har vist sig at gøre, mener lavet derimod hører ind under begrebet forskning, som må være op til myndighederne og ikke er en opgave, man kan pålægge en lille gruppe mennesker, der i forvejen har brugt store summer og mange frivillige timer på at sikre kysten.

I oktober 2010 meddelte Kystdirektoratet, at kystbeskyttelsen skulle fjernes. Men da det ikke bare indebar store økonomiske konsekvenser for lavets relativt få ejendomme, men også ville efterlade kysten ubeskyttet, valgte lavet i stedet at klage til Transportministeriet, som Kystdirektoratet hører ind under.

Og Transportministeriet gav faktisk i 2013 lavet delvist medhold, men fastholdt kravet til dokumentation. Derefter besluttede lavet ikke at ville bruge mere energi på slagsmålet, men sidder tilbage med en opfattelse af, at det er urimeligt, at myndighederne tillader et projekt til mange millioner kroner, følger det, anerkender dets virkning, men ikke vil tillade det permanent, fordi man ikke kan bevise, hvorfor det virker – et krav, som vel at mærke ikke blev stillet fra starten. j

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Eftersom de mennesker der bor i området er glade for løsningen så må det veje tungere end et fjernt statsligt organs skrankepaveri! Cowi har påvist at det virker - Hvorfor det virker er sagen fuldstændig uvedkommende. Skrankepaveri , regelrytteri og ubegrundet magtmisbrug er de ord der falder lige for ! med venlig hilsen Jacob Schønberg

 • 28
 • 1

Det er altid en " fornøjelse " at se de offentlige systemer virke!

indlæget kan virke ironisk!

 • 20
 • 0

Har kystdirektoratet tjent penge på at tillade stenfiskeriet? Har stenfiskeriet genereret en råstofindvindingsskat? Måske er det derfor denne sammenhæng skal "tysses" ned og beviserne fjernes?

Men hvem forstår bevæggrundene i ministerierne, når det kommer til stykket?

 • 9
 • 0

Er der givet en teknisk grund til at stenene skal flyttes. Papir og lov grunde er der sikkert nok af. Men en ægte teknisk grund.

 • 3
 • 0

Videnskabelige begrundelser for hvorfor noget virker skal selvfølgelig kræves... Det store spørgsmål er selvfølgelig om det er dette lav der skal fremskaffe dokumentationen eller om det er det offentlige der skal punge ud, er det store spørgsmål...

Hvis der er tale om et firma der begynder at sælge denne løsning som kystsikring, så skal det firma leverer dokumentationen, men er der tale om et lav der har fået en særskilt tilladelse til at lave forsøget, bør lavet friholdes... Når der så er nye områder der ønsker en tilsvarende løsning, så kan man i tilladelsen stille krav om at der etableres referencestrande og at der måles over 20-30 år for at se om der er tale om en naturlig variation eller en deciderede effekt... Ellers ender det som med sagen om nogle nedgravende rør og et privat firma der lover guld og grønne skove, uden at ville give nogen reel dokumentation...

 • 3
 • 1

Videnskabelige begrundelser for hvorfor noget virker skal selvfølgelig kræves

          Mon ikke det bare er galningens plastrør der har skræmt djøfferne ? 

jo, men Kystdirektoratet har jo ikke andre midler end at stille krav til alle... De kan ikke kræve noget i forbindelse med nogle plastrør og så se igennem fingre med nogle sten... Man kan give dispensation til første forsøg og så kræve dokumentation hvis andre ønsker at kopierer forsøget eller det ønskes udvidet...

 • 0
 • 1

Som barnefødt på stedet, kan jeg kun sige, at hvis denne kystsikring ikke havde været der, var Nordre Strandvej nr. 47 og 49 skyllet i havet på nuværende tidspunkt. Jeg fraflyttede i 1969. På det tidspunkt var der stort set ingen strand tilbage ud for husene. I 1972 måtte civilforsvaret sikre nr. 47, da huset var undermineret af havet. Har selv som barn oplevet havet, som skyllede hele vejen rundt om huset efter at have fjernet vejen i meters dybde. Årsagen til strandsvindet var åbenlyst, at store stenrev ud for kysten simpelthen blev opfisket så strømforholdene blev ændret og havet åd sig ind i kysten. Det begyndte angiveligt i forbindelse med bygningen af havnens østmole, men det kommercielle stenfiskeri tæt på kysten fortsatte uhindret efterfølgende og var i gang endnu i 1970erne, sandsynligvis til stor skade for kysten. Der er i min bevidsthed ingen tvivl om at skaderne på kysten i det 20 århundrede skyldes menneskeskabte forandringer i kystmiljøjet, som strækker sig flere hundrede meter ud fra kysten. Den senere kystsikring har lagt mere end 10 m. til kysten og danner nu en effektiv beskyttelse. Længere er den ikke. Det virker!

 • 11
 • 1

Jeg tror nu ikke, at staten havde nogen indflydelse på den side af sagen på de tidspunkter. Det er nok i høj grad det entreprenørfirma, som stod for opfiskningen af enorme mængder store sten og sugningen af ral tæt på kysten, som indlysende var forkert, hvis nogen er ansvarlig, samt de der gav tilladelserne, hvis der var nogen.

 • 1
 • 1

Det skulle nok være nemmere at finde nogle uberørte strande med sten som værn tilbagedaterbart til istiden end nogen med plastrør.

Hvis strandene kunne bevares på denne måde, så må man se bort fra om det gør sig på turistbrochure der vil lokke dig til at holde badeferie på stedet.

Plastrørene er det nok sværere at sætte nogen lang historisk baggrund i udsigt.

Så med strande som alt andet der har med natur at gøre; så lidt meneskelig intervention og så få fremmedlegemer som muligt. Genskabelse af de oprindelige miljøer har vist sig godt for alle vandelementer, som åer og strande. Kan vi så også få det oprindelige dyreliv og flora tilbage, er vi på en vinder.

MVH, Martin

 • 2
 • 1

At man har tilladt stenfiskere er katastrofalt af flere årsager.

Der er selvfølgelig den kraftigt forøget kysterrosion. Men der er også den stærkt forringede biodiversitet og mængde. Stenrevene (både de kystnære og de dybe) er en oase på sandbunden og opvækststedet for fiskeyngel. Alene af den årsag er det hul i hovedet af opfiske dem, bare for at få en nemmere adgang til sten til molebyggeri.

Det virker fuldstændigt vanvittigt at kræve en virkende kystsikring fjernet, der ingen miljøskadelige effekter har, men tværtimod gavner med miljøet ved at etablere noget man tidligere selv har ødelagt.

Hvis man gjorde noget fornuftigt så afsatte med en stor sum penge til over en årrække at genetablere alle de stenrev som man gennem en hundredårig periode har ødelagt i de danske farvande. Og ville man gøre det rigtigt godt, så etablere man en masse yderligere stenrev oven i dem man tidligere har fjernet.

Hvis jeg var miljøminister (hvad jeg så ikke er!) så stod den embedsmand der krævede denne kystsikring fjernet skoleret på mit kontor imorgen kl 8.

 • 6
 • 1

Hvis havnen blev færdigbygget i 1902 og stenfiskeriet fortsatte på daglig basis i mindst 70 år efterfølgende - hvad det gjorde - er det jo enorme mængder, der er fjernet. Jeg aner i øvrigt ikke en hujende fis om, hvordan lovgivningen var den gang, eller om der overhovedet var en. Men enhver kunne sige til sig selv, at det var galskab og at det man fjernede, skulle erstattes af noget andet materiale, i sidste ende stranden som svandt meter for meter. Tyngdeloven gælder også i vand. Det der må ligge fast er, at der er sket uoprettelige skader på kyst og habitater ved råstofindvinding på de mest kritiske steder på nordkysten overhovedet.

 • 3
 • 1

Bruger man også gravsten til havnemoler ! Set her i 2014. Familerne Olesen og Clausen kan let findes når man venter på færgen! Men der er formodetlig flere .

 • 1
 • 0

Der må ikke være sådanne konkrete beviser for, at kystsikringslaget har fundet en langt bedre løsning, end Kystdirektoratet. Derfor skal det væk. Nu drejer det sig om magtkamp og ikke om hvem der ved bedst.

 • 3
 • 0

Vi håber at politikerne i Halsnæs kan stå fast og støtte lodsejerne i stedet for kystinspektoratet ! Vi har ( næsten) kystsikring langs alle grunde fra Liseleje til Hundested... Vi HAR en af Danmarks bedste strande

Sandforing vil ikke gavne Halsnæs, men vil blot påføre endnu flere unødvendige omkostninger... Sandforing vil spolere den unikke kyststrækning dannet gennem mange tusinder år siden istiden... Sandforing vil skabe en unaturlig og gold artificiel sandplamage... Sandforing støtter udelukkende Københavnske byplanlæggere der hader alt naturligt og absolut skal "tolke" og "formidle" alt for os uvidende der er vokset op langs havet og selvfølgelig ikke forstår havet og kysten som en formidlet rekreativ Zone...Se hvor galt det er gået langs Amager Strandpark og Strandparken ved Svanemøllen...

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten