Isfysiker skal uddanne grønlandske ingeniører

Efter næsten syv år på Svalbard har Carl Egede Bøggild sat kursen mod syd for at stå i spidsen for opbygningen af en ingeniøruddannelse i Grønland. Den 1. oktober overtog han ledelsen af Center for Arktisk Teknologi (Artek) på DTU bl.a. med ansvar for at opbygget et arktisk teknologisk universitetscenter i Grønland.

Det nye universitetscenter i Grønland skal ligge i tilknytning til den eksisterende bygge- og anlægsskole i Sisimiut, hvor Artek allerede nu udbyder en diplomingeniøruddannelse. Vision 125 er navnet på det initiativ, der skal være med til at skabe en bæredygtig samfundsudvikling i Grønland baseret på teknisk samfundsrelevant viden.

Navnet er valgt, fordi målet kort fortalt er at øge studenteroptaget fra det nuværende niveau på 25 til 125 i løbet af 12,5 år og samtidig etablere en kandidatuddannelse.

Det er ikke mindst denne opgave, som Carl Egede Bøggild, der er født i Ammassalik i Østgrønland og gik i folkeskole i Nuuk, ser frem til. Carl Egede Bøggild er uddannet som cand.scient. og ph.d. i sne- og isfysik fra Københavns Universitet i henholdsvis 1991 og 1997 med et ph.d.-projekt vedrørende klima og smeltning af iskappernes randområder.

Han var gennem en årrække ansat ved Geus (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland ), hvor han bl.a. var leder af glaciologigruppen.

Før ansættelsen hos Geus var han et år ansat som forsker ved Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung i Bremerhaven. Han har desuden været gæsteprofessor ved universitetet i Innsbruck i Østrig.

I 2005 valgte han dog at sig farvel og tak til Geus. Til bladet Forskerforum forklarede han dengang:

»For ti år siden var vi syv forskere på det her område - men bevillingerne er skåret med 90 pct. og jeg er sidste mand tilbage. Jeg har fået flere tilbud gennem årene, og nu har jeg sagt ja tak til Norge. Jeg ser ikke nogen fremtid længere med de visionsløse nedskæringer. Mine arbejdsbetingelser er for dårlige, og jeg kan ikke gøre det godt nok alene.«

Han huskes fra tiden hos Geus som værende en fagligt kompetent og ordentlig person - men med et stort temperament, som tiden dog har mildnet.

I 2006 blev Carl Egede Bøggild ansat som lektor ved UNIS, universitetscentret på Svalbard.

Kort efter sin ankomst fortalte han, at UNIS er et sted, hvor der findes en 'imponerende logistik-afdeling med alt, hvad et polarforsker-hjerte kan ønske sig i udstyr.'

Han tilføjede: 'Og så behøver man ikke forklare, hvorfor man er fascineret af sneens mysterier. I modsætning til Danmark, hvor der måske er sne to dage om året, og hvor man som polarforsker kan føle sig som fra en fremmed planet'.

Der er et hul i markedet

Carl Egede Bøggild fortæller til Ingeniøren, at beslutningen om at vende tilbage til Danmark er taget efter lang overvejelse, og at det var opgaven med at skabe rammerne for et arktisk universitetscenter, der trak i ham.

»UNIS har været en stor succes, som vi kan lære meget af. Men der er et hul i markedet til en uddannelse for arktiske ingeniører. Der er ingen andre, der tilbyder en sådan uddannelse, « siger han.

Udlandsopholdene, mener han, kan komme ham til gavn i det nye job, idet han kan bruge erfaringen til at se Danmark og Grønland udefra.

Carl Egede Bøggild forklarer, at både professorer og studerende kan shoppe rundt, når de henholdsvis skal tage ansættelse eller vælge at studere ved et bestemt universitet.

Opgaven med det nye universitetscenter i Grønland bliver at få volumen og kvalitet til at følges ad. Helt afgørende for at få volumen er dog, at kvaliteten er i orden.

Det skal derfor ikke kun være grønlændere, der skal sikre et studenteroptag på 125.

Carl Egede Bøggild vurderer, at 40-50 studerende kan komme fra Grønland. Resten skal komme fra andre arktiske lande og Danmark.

Af sagens natur følger det, at der bliver mindre tid til hans forskerkarriere inden for sne- og isfysik i fremtiden. Han fortæller dog, at han ikke har tænkt sig helt at lægge forskningen på hylden.

-

Fakta:

Carl Egede Bøggild

1959: Født i Ammassalik, Grønland.

1991: Cand.scient. i sne- og isfysik.

1997: Ph.d., Københavns Universitet.

1996: Forsker og seniorforsker, Geus.

2006: Lektor ved UNIS, Svalbard.

2012: Centerleder for Arktisk Teknologi, DTU.